Testületek

"Ahol nincs vezetés, elvész a nép; a megmaradás pedig a sok tanácsos által van." (Példabeszédek könyve 11:14)

Az egyházmegye tisztségviselőiEgyházmegyei elnökség

 • esperes: Rákosi Jenő (Székelyhíd)
 • főgondnok: Mészáros János (Székelyhíd)

Egyházmegyei jegyzők

 • lelkészi főjegyző: Bara László (Bihardiószeg)
 • lelkészi aljegyző: -
 • presbiteri főjegyző: Bede László (Székelyhíd)
 • presbiteri aljegyző: Horváth Sándor (Margitta)

Egyházmegyei előadók

 • missziói előadó: Darabont Tibor (Ottomány)
 • ifjúsági előadó: Bán Alpár (Nagykágya) - megbízott
 • katekétikai előadó: Szabó Zsolt (Szalacs)
 • zenei előadó: Herman Csaba (Albis)
 • műszaki előadó: Fodor Károly (Nagykágya)

Egyházmegyei tisztségviselők

 • jogtanácsos: Kovács László (Margitta)
 • számvevő: Simon-Szabó István (Éradony)
 • levéltáros: Oroszi Kálmán (Érselénd)

Egyházmegyei tanácsosok

1. Lelkészi tagok:
 • Balla Sándor (Gálospetri)
 • Bede Ferenc (Berettyószéplak)
 • Futó Ferenc (Érolaszi)
 • Kovács Gyula (Margitta)
 • Orosz Márta (Érbogyoszló)
2. Presbiteri tagok:
 • Bertalan Lajos (Micske)
 • Borsi Attila (Magyarkéc)
 • Ladányi Árpád (Margitta)
 • Stiák László (Érbogyoszló)
 • Dr. Turucz Mária (Érmihályfalva)

Fegyelmi bizottság

1. Lelkészi tagok:
 • Balázs János Dénes (Érmihályfalva)
 • Botos Júlia (Vedresábrány)
 • Mátyás Árpád (Monospetri)
2. Presbiteri tagok:
 • Almási István (Margitta)
 • Balázsi Emma (Margitta)

Egyházkerületi Közgyűlési küldöttek

1. Lelkészi tagok:
 • Darabont Tibor (Ottomány)
 • Futó Ferenc (Érolaszi)
 • Illyés Tamás (Érszőllős)
 • Kovács Gyula (Margitta)
2. Presbiteri tagok:
 • Borsi Attila (Magyarkéc)
 • Ladányi Árpád (Margitta)
 • Oláh József (Micske)
 • Stiák László (Érbogyoszló)

Egyházkerületi Választási Bizottság tagjai
  • Futó Ferenc (Érolaszi) - lelkészi rendes tag
  • Kincses Balázs (Székelyhíd) - világi rendes tag
  • Szabó Zsolt (Szalacs) - lelkészi póttag

  ***

  Lelkészértekezlet
  • elnök: Kovács Gyula (Margitta)


  Presbiteri Szövetség
  • elnök: Mészáros János (Székelyhíd)
  • titkár
  • jegyző

  Nőszövetség
  • elnök
  • alelnök
  • regionális alelnök:  - Bihardiószeg körzete
  • regionális alelnök:  - Érmihályfalva körzete
  • regionális alelnök: Orosz Márta lp. (Érbogyoszló) - Margitta körzete
  • regionális alelnök: Hevesi Magdolna (Székelyhíd) - Székelyhíd körzete
  • titkár: Kele Erzsébet (Érmihályfalva)
  • pénztáros: Perecsenyi Judit (Székelyhíd)
  • jegyző: Vagyon Ilona (Érmihályfalva)
  • jegyző: Szabó Irma  (Szalacs)

  Vallástanárok Szövetsége
  • elnök: Bordás Mária