2021. január 7., csütörtök

Keserűi Értékek Otthona


A Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett, - A magyar kultúráért és oktatásért – Központi pályázati felhívás - 2020-ik évi pályázati kiírására az Érkeserűi Református Egyházközség által benyújtott támogatási kérelmét pozitívan bírálta el a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. A „Keserűi Értékek Otthona” című MKO-KPO-KP-1-2020/1-001350 okiratszámú projekt keretében 1 millió forint összegű, vissza nem térítendő támogatás odaítélésével járult hozzá az Érkeserűi Református Egyházközség közel 200 éves gyülekezeti terem ajtó és ablakainak cseréjéhez.
 
 

A támogatói okiratban vállaltak szerint a megvalósításra 2020 november hónap végéig kellett sort kerítenünk. A munkálatokra – egyházi referenciái és árajánlata alapján – Tóth Tibor-Barna, szentjánosi asztalosmestert, vállalkozót szerződtük, akinek a kivitelezést szakszerűen, igényesen és határidőre sikerült teljesítenie, így október 22-én a vállalkozó be is szerelte az új ajtó és ablakokat. A kivitelezés során cserére került a gyülekezeti ház minden ajtaja és ablaka. Az ajtók és ablakkeretek fenyőből és minőségi lakkozással, sötét diófa árnyalattal készültek, az ablakok pedig hő- és hangszigetelt üvegezéssel. A korábbi, elkorhadt, megrokkant nyílászárók cseréjével a teremben megszűnt a huzat, mindenképpen sokat javít a terem hő és hangszigetelésén a nyílászárók cseréje.

500 lelkes gyülekezetünk az államtól visszakapott, leromlott állapotú ingatlant mindezidáig anyagi forrás hiányában nem tudta megjavítani. A pályázat támogatásával ezt sikerült megtenni. A tető- és falfelújítást megelőzően került sor az önkéntes munkával elvégzett vakolatleverésre, a gerendás-deszka mennyezet restaurálására, a saját forrásból megvalósított villanyhálózat telepítésére, a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap támogatásával megvalósult nyílászáró-cserére, illetve reménységünk szerint hamarosan sor kerül a terem belső meszelésére gyülekezetünk önkénteseinek a jóvoltából.

 
Bízunk benne, hogy gyülekezetünk tagjai hamarosan birtokba vehetik a teljes belső felújításon átesett termet, hogy az, valóban a Keserűi Értékek Otthona lehessen. A 140 személy befogadására alkalmas termet, mind egyházi, mind hagyományőrző tevékenységek otthonaként fogjuk használni. Rég óhajtott, alkalmas hellyé válik a gyülekezet különböző korcsoportjainak foglalkozásához, legyen szó akár gyermekekről, ifjakról, idősekről, családosakról, vagy épp egyedülállókról.


A felújított gyülekezeti termet alkalmanként népművészeti kiállító térként is használni fogjuk, ahol kiállításra kerülnek azok a népi élettel kapcsolatos tárgyi emlékek, melyeket gyülekezetünk tagjai ajánlottak fel erre a célra. Gyermekeinknek, ifjainknak interaktív foglalkozásokat tudunk tartani (szövés, csuhé és kosárfonás, kukorica-hántás – darálás stb.) szorosabbra fűzve ez által is a nemzedékek közötti kapcsolatot. A Keserűi Értékek Otthona, így nem csupán jelképes lesz, hanem annak tudatában, hogy az érték közösséget formál, azért dolgozunk és imádkozunk, hogy az őseinktől ránk maradt épületben a nemzeti értékek, tárgyi eszközök gyűjtése, megismertetése, népszerűsítése, megőrzése és gondozása mellett erős magyarságtudatú közösséggé formáljuk gyülekezetünket.Mindezért illesse köszönet a határon túli magyar közösségek megtartását felvállaló Magyar Kormányt, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságát és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-ét a támogatásért. Tóth Tibor-Barna asztalost a minőségi kivitelezésért. A pályázati kérelemhez főegyházi ajánlást adó Királyhágómelléki Református Egyházkerületet, illetve annak püspökét Csűry Istvánt. Valamint azokat az egyháztagokat, akik anyagi hozzájárulással vagy kétkezi munkával segítették a fejlődés útján gyülekezetünket, akik erős hittel és lelkesedéssel vállalják fel hitüket, magyarságtudatukat és rendszeresen kiveszik részüket a közösségépítő, nemzeterősítő feladatok hordozásában.
 
Oroszi Magda
lelkipásztor