2018. július 10., kedd

Érmelléki Ifjúsági TáborJúlius 2–8 között került megrendezésre az Érmelléki Egyházmegye idei ifjúsági tábora, A másik történet címmel. Az idei tábort is a gyönyörű Les-Peniel táborhelyen tartottuk, ahol távol a világ zajától elcsendesedhettünk és figyelhettünk Istenre és egymásra. 


Az alkalmunkra 45 fiatal jelentkezett az egyházmegyéből. Bár több résztvevőre számítottunk, de a viszonylag kis létszám hozzájárult ahhoz, hogy még családiasabb és meghittebb legyen az együttlétünk. 


A napjaink reggeli tornával és áhítattal kezdődött, majd az ízletes reggeli elfogyasztása után előadás és kiscsoportos beszélgetés következett. A heti témánk lehetőséget teremtett arra, hogy rálássunk arra a csodára: benne vagyunk Isten hatalmas tervében. Ezért ne a világ által diktált és észrevétlenül magunkba szívott örömhírek és életcélok mozgassanak bennünk, hanem az igazi Evangélium (Örömhír) valamint az Istenünk által adott cél és világkép legyen az, ami meghatároz minket. 


Az előadóink, Balla Frigyes, Kondor Endre és Bán Alpár rávilágítottak arra, hogy alapvetően két nagy történet határoz meg minket: Az amit a világ mesél és az, amit Isten mond el nekünk. A világ szerinti történet alapján véletlenül jöttünk létre, a fizika törvényeinek és a véletlennek köszönhetjük létezésünket, következésképpen nincsen végső célja sem az életnek, hacsak mi nem találunk apróbb célokat. Ezt a történetet, ezt a nagy elbeszélést, ami a világ keletkezéséről, végéről és a világban való helyünkről szól, mindannyian ismerjük. Szinte már az anyaméhben magunkba szívjuk. Ebben a történetben nem áll senki a színfalak mögött, sőt a színen sincs rendező, csak a személytelen törvényszerűségek hajtják előre világunk lomha kerekét. Ebben a történetben nincsen Isten. Nincsen aki megszabja az élet rendjét, minden esetleges és viszonylagos. Ezért ebben a történetben Isten jó ajándékai bálvánnyá lesznek. Bálvány lesz a gazdagság, a szexualitás, az egészség, bálvánnyá lesznek az emberi kapcsolat és végső soron az Élet Ura helyett maga az élet lesz az, amit imádunk, ami nem az életünk megőrzését, hanem annak elvesztését eredményezi. Ezzel szemben van egy „másik történet”, az Isten története. A Szentírásból megláthatjuk, hogy Isten az, aki teremtette ezt a világot, aki megőriz és gondot visel. Ez a történet számol a mi Istentől való eredetünkkel és számol a bukásunkkal is. Megtudhatjuk belőle, hogy Isten még a bukásban sem hagy el, hanem kiválaszt, Jézus által megvált és újjá teremt! Istennek terve van velünk, gyermekeivé fogad és Szentlelke által vezet bennünket. Az individualista bálványimádásból kivonva közösséggé szervez, az ő népévé tesz minket! Milyen csodálatos, ha úgy látjuk saját magunkat, egymást és ezt a teremtett világot, mint ami Isten alkotása! Amit nem rombolni, hanem védeni és építeni kell, ami nem a céltalan elmúlás felé tart, hanem Isten teremtő munkája által újjá lesz. Adja az Úr, hogy megtaláljuk mindannyian a helyünket ebben a „másik történetben”, mert akkor csodálatos szimfóniává változik az egyhangúság! 


Nem csak az előadások voltak építőek számunkra, hanem a sok-sok közös játék, amit az önkéntes munkatársaink készítettek elő és ami egyben nyújtotta a kikapcsolódást és közösséggé szerveződés lehetőségét. A reggeli áhítatokat egyházmegyénk teológusai tartották, esténként evangelizáció és tábortűzi program várta a táborozókat, amelyet a közös éneklés tett színessé és a munkatársak személyes bizonyságtétele tett méllyé és tartalmassá. 


Az idei táborunkat nem önerőből kellett szerveznünk, hanem az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, mely nélkül nem jöhetett volna létre ez a különleges alkalom. 


Reméljük, hogy mindazok, akik részt vettek a táborban, visszavágynak majd és egyházmegyénk gyülekezeteinek lelkes tagjai lesznek, maradnak. Szeretnénk viszontlátni táborozóinkat és a hozzájuk kapcsolódó gyülekezeti ifiseket jövő év májusában két vagy három alkalommal, hogy az év közbeni iskolai és egyéb feladatok között együtt elcsendesedve emlékeztessük magunkat és egymást a „másik történetre”.

Törő Attila teológus