2019. június 30., vasárnap

Nyílászáró-csere a kiskereki református templomban

A Magyar Kormány Emberi Erőforrások Minisztériumának, „Egyházi épített örökségünk védelme és egyéb beruházások” elnevezésű, 2018-ik évi pályázati kiírására az Egyházközségünk által benyújtott támogatási kérelmét pozitívan bírálta el. A „Nyílászáró-csere a kiskereki református templomban” elnevezésű, EGYH-EOR-18-0137 okiratszámú projekt keretében 3 millió forint összegű, vissza nem térítendő támogatás odaítélésével járult hozzá a Kiskereki Református Egyházközség több mint 200 éves temploma ajtóinak és ablakainak cseréjéhez. A 2018 májusában aláírt támogatói okiratban vállaltak szerint a megvalósításra 2019. május hónap végéig, a szakmai és pénzügyi elszámolásra június hónap végéig sor került a támogatás lebonyolítást átvevő Bethlen Gábor Alapkezelő számára.

A munkálatokra – egyházi referenciái és árajánlata alapján – Fórizs László, szilágynagyfalusi asztalosmestert, vállalkozót szerződtük, akinek a kivitelezést szakszerűen, igényesen és határidőre sikerült teljesítenie, annak ellenére, hogy a projekt kivitelezésében némi bizonytalanságot és csúszást okozott a korábban árajánlatot tevő asztalos egyéni vállalkozásának megszűnése, valamint a templomfelújítási munkálataink megkezdése során feltárt falrepedések megléte.

A kivitelezés során cserére került a templom minden ajtaja és ablaka a torony harangok szintjén lévő fémzsalu ablakait leszámítva. Az ajtók és ablakkeretek a magas gyantatartalma miatt időjárásálló és tartós borovi fenyőből (az erdei fenyő faanyaga) és minőségi lakkozással, sötét diófa árnyalatban készültek, az ablakok pedig hő- és hangszigetelt, fatermopán módszerrel.

A korábbi, elkorhadt, megrokkant nyílászárók cseréjével a templomban megszűnt a huzat, a beázás és a zajhatás, valamint javult a templomtér akusztikája; templomfelújítási munkálataink végére tervezett, így már értelmet nyerő elektromos fűtés bevezetése által pedig „rendeltetésszerűen” tudjuk használni majd templomunkat.

A tető- és falfelújítást, valamint a falrepedések vizsgálatát és szükséges kezelését megelőzően került/kerülhetett már sor az önkéntes munkával elvégzett vakolatleverésre, a saját forrásból megvalósított új villanyhálózat telepítésére, magyar alapítványi támogatással a templom épületfelmérésére és az említett, magyar kormánytámogatással megvalósult nyílászáró-cserére, illetve sor fog kerülni a templompadló cseréjére holland református gyülekezeti támogatással. A statikai problémák kivizsgálását és megoldását követően kerülhet sor pedig a falak és a tetőszerkezet felújítására, a templomfűtés és harangvillamosítás bevezetésére. Ehhez kérjük támogatóink és egyháztagjaink anyagi és erkölcsi támogatását, híveink türelmét és imádságát!

Köszönet a határon túli magyar közösségek megtartását aktívan felvállaló Magyar Kormány támogatásáért; Fórizs László asztalos-vállalkozónak a minőségi kivitelezésértt; a pályázati kérelemhez főegyházi ajánlást adó Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek, illetve Csűry István püspök úrnak; valamint a felújítási munkálatok megtervezéséhez és kivitelezéséhez nyújtott szakmai tanácsokért Emődi Tamás műépítésznek, egyházkerületi műszaki előadó-tanácsosnak.

Egyedül Istené a dicsőség!Oroszi Kálmán,

kiskereki ref. lelkipásztorKapcsolódó fotóalbumok:Templomablakok (előtte)

https://www.facebook.com/pg/kiskereki.ref/photos/?tab=album&album_id=2285931344981772

Templomablak (csere)

https://www.facebook.com/pg/kiskereki.ref/photos/?tab=album&album_id=2286657771575796

Templomablak (utána)

https://www.facebook.com/pg/kiskereki.ref/photos/?tab=album&album_id=2286659388242301

Templomajtók (csere)

https://www.facebook.com/pg/kiskereki.ref/photos/?tab=album&album_id=2300283326879907

Templomajtók (utána)

https://www.facebook.com/pg/kiskereki.ref/photos/?tab=album&album_id=2300286476879592

Előtte & utána

https://www.facebook.com/pg/kiskereki.ref/photos/?tab=album&album_id=2300985373476369