2018. március 20., kedd

Imahét Kiskerekiben


A Kiskereki Református Egyházközségben hagyományosan március első teljes hetében, a hagyománytól eltérően viszont a pár éve felújított és most már fűtött gyülekezeti házban tartották az imahetet.

Bár sok gyülekezet márciusra halasztja az amúgy hivatalosan január végén megtartandó egyetemes imahetet, a legutóbbi esztendőkben sokkal fagyosabb időjárás volt a tavasz kezdetén; a márciusi ünnepek (ökumenikus női világimanap, bibliavasárnap, március 8., március 15.), a kerti, szántóföldi munkák is feltorlódnak ilyenkor – a böjti időszakról nem is beszélve. Talán jobb lenne a világ keresztyéneivel egyszerre, januárban imádkozni az egységért – akár a fűtött gyülekezeti teremben, vagy, ki tudja, pár év múlva a már fűtött templomban… 


Gyülekezeti házunkban a terem, a konyha és a mosdók mellett nincs iroda, a téli időszakban, ahogy az „irodát” is a fűtött gyülekezeti terem egyik sarkában rendeztük be, a vendéglelkészek fogadását is a konyha egyik sarkában tudtuk megoldani, a régi parókia épületét inkább mellőztük. A konyha adott volt a helyben való sütéshez, főzéshez; a vallásórákra asztalokkal berendezett termet gond nélkül csak székekkel rendeztük be az imahétre, emiatt a szombat délelőtti vallásórát sem hagytuk el, inkább oda-vissza rendeztük a termet. Hasonlóan a vendéglelkészekkel való közös vacsorára is a gyülekezeti terem pár perc alatt vacsoraasztalos teremmé változott át, és került rá teríték.

Igyekeztünk erre az alkalomra a gyülekezet konyhájából még hiányzó eszközöket, hozzávalókat beszerezni, hogy ne kelljen azt is a napi ellátást vállaló személyeknek is otthonról hoznia, vagy a boltból saját költségen megvásárolnia. Örömmel tapasztaltuk, hogy híveink is magukénak érezték mind az imahetet, mind a gyülekezet konyháját: abroszt, vázát, főző- és tálaló edényeket, evőeszközöket, stb. ajánlottak fel ez alkalommal a gyülekezetnek.

Nemcsak vasárnapra nehéz imaheti vendéglelkészt találni, de többek gyülekezeti szolgálatai miatt a péntek és szombat délutáni alkalmakra is. Míg a vasárnapi nyitó és záró istentiszteletet a gyülekezet lelkésze, Oroszi Kálmán tartotta, a hétköznap délutáni imaheti alkalmakon vendéglelkészek hirdették az igét: 4 református lelkésznő és 2 református lelkész.

Az imahét vezérigéje: Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” (2Móz 15,6) volt. Az imahét minden napján igyekeztünk a napi témához kapcsolódó új énekeket tanulni, gyakorolni. A nyitó istentisztelet alapigéje: „Az Úr őrzi a jövevényeket...” (Zsolt 146) volt – a 70 székkel berendezett terem ekkor még csak kevéssel több mint félig telt meg.

A 2. nap témája ez volt: „Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem szeretett testvéredet…” Az igét Botos Júlia, vedresábrányi református lelkipásztor hirdette az irgalmas samaritánus története alapján (Lk 10,25-37). Gyülekezetünk egyik fiatalja, Páll Diána, Reményik Sándor: Ne ítélj c. versét osztotta meg velünk. Köszönjük Szilágyi Margit és Marczin Árpád presbitereknek, hogy a meghívottakat megvendégelték. A fűtött gyülekezeti teremben, a kinti, éppen csak fagypont feletti hőmérséklet mellett az első „vendéglelkészes” napon 6 férfi, 25 nő, 10 gyerek (összesen 41 személy) vett részt az istentiszteleten. 


Imahetünk 3. napjának témája ez volt: „Tested a Szentlélek temploma.” Az igét Orosz Márta, érbogyoszlói református lelkipásztor hirdette a 2Móz 3,1-10 alapján. 4 fokos hőmérséklet, némi eső után a fűtött gyülekezeti teremben 7 férfi, 30 nő, 13 gyermek (összesen 50 személy) gyűlt össze. Gyülekezetünk egyik fiatalja, Páll Alexandra, Túrmezei Erzsébet: Otthonom című versét osztotta meg velünk. Köszönjük vendégeink ellátását Kiss József presbiternek és Balázs Irmának.

A 4. nap témája: „Remény és gyógyulás”. Az igét Csáki Márta, érsemjéni református lelkipásztor hirdette a Jn 14,25-27 igeszakasz alapján. 4 fokos hőmérsékletben, estére már sűrű ködben is a fűtött gyülekezeti teremben 4 férfi, 31 nő, 17 gyermek (összesen 52 személy) vett részt az istentiszteleten… Gyülekezetünk egy kátésa, Dienes Fruzsina, Bódás János: Isten fiai című versét osztotta meg velünk. Köszönjük a vendégek ellátását Horváth Andreának és Nagy Ilona presbiterünknek. 


5. napunk témája: „Hallgasd, összetört népem kiáltása hangzik messze földről…” Az igét Jónás Sándor, bályoki református lelkipásztor hirdette a Lk 18,35-43 alapján. A 6 fok hőmérsékletű, borongós időben a fűtött gyülekezeti teremben 9 férfi, 33 nő és 17 gyermek (összesen 59 személy) gyűlt össze. Gyülekezetünk egyik kátésa, Pál Dominik, Nádasdi Éva: Zsoltár című versét osztotta meg velünk. Köszönjük a vendégek ellátását Kiss István presbiternek és Tóth Máriának. 


Imahetünk 6. napjának témája: „A másik hasznára tekintsünk”. Az igét Szűcs Zoltán, apátkeresztúri református lelkipásztor, margittai kórházlelkész hirdette a Fil 2,1-4 igeszakasz alapján. A tavaszias időben (10 fok), a fűtött gyülekezeti teremben 1 férfi, 24 nő, 9 gyermek (összesen 34 személy) vett részt az istentiszteleten - a hétvége felé szokás szerint kevesebben. Gyülekezetünk egyik kátésa, Dienes Fruzsina, Túrmezei Erzsébet: Magamnak, másnak című versét osztotta meg velünk. Ökrös Erzsébet keresztyén nőtestvérünk pedig „A fehér vonat” című verssel ajándékozott meg minket. Köszönjük a vendégek ellátását Csorba Ilona presbiterünknek és Dézsi Margit nőtestvérünknek. 


A 7., szombati nap témája: „Építs családot otthon és az egyházban”. Az igét Oroszi Magda, érkeserűi református lelkipásztor hirdette a 2Móz 2,1-10 igeszakasz alapján. A tavaszias időben a fűtött gyülekezeti teremben a szombat ellenére 14 férfi, 41 nő és 17 gyermek (összesen 72 személy) gyűlt össze – pótszékeket is kellett behozzunk, a később érkezőkkel kb. 80 személy is volt. Gyülekezetünk egy fiatalja, Koncz Richárd, Bódás János: Enyhülés című versét osztotta meg velünk, hasonlóképpen Bereczki Piroska, keresztyén nőtestvérünk is verssel ajándékozta meg közösségünket. Köszönjük vendégeink ellátását Nyíri Sándor gondnoknak. 


Imahetünk záró napjának témája: „Összegyűjti a szétszórtakat… a föld négy széléről.” Az igét Oroszi Kálmán, helybeli lelkipásztor hirdette az Ef 2,13-19 igeszakasz alapján. Záró vasárnap kb. 50-en gyűltünk össze a gyülekezeti teremben. 


Lelkészek és igehallgatók közül többen egész héten küzdöttek a megfázással, a frontváltozással, a hirtelen hőmérséklet változással, de Isten annyi erőt adott nekünk, hogy az áldásos alkalmakkal élhessünk. Az istentisztelet végén mindenkit frissen sült, értarcsai kaláccsal (köszönjük a „házhoz szállítást”), meleg teával és kávéval (köszönjük Dienes Melinda nőtestvérünknek) kínáltunk. Minden résztvevőnek pedig erre az alkalomra készült színes, igés könyvjelzőket ajándékoztunk emlékképpen.


Minden imaheti vendéglelkészünknek (4 lelkésznő is szolgált közöttünk azon a héten, amelyikre a nőnap is esett) egy cserép orchideát és az imahét témájához részben kapcsolódó, jelképes ajándékot, egy háziszőttes tarisznyát ajándékoztunk. Versmondó fiataljainkat is „feltarisznyáztuk”, megköszönve idejüket és bátorságukat. A vendéglátóknak pedig egy, templomunkat ábrázoló posztert ajándékoztunk. 


Köszönjük mindenki egész hetes szolgálatát, hozzájárulását, kitartását, imádságát! Isten tartsa meg egyházainkat, gyülekezeteinket! 


Oroszi Kálmán,
kiskereki ref. lelkipásztor