2016. december 22., csütörtök

Érmelléki jótékonysági koncert az ÉRDA szervezésében

Istennek legyen hála ebben az évben is megszervezésre került az Érmelléki Református Diakóniai Alapítvány (ÉRDA) jótékonysági koncertje november 20.-án. Helyszínt az Érszőllősi Református Egyházközség biztosította. Vendég előadónak a Debreceni Református Kollégium Kántusa lett meghívva, akik nagy örömmel vállalták el a szolgálatot. 


A kórus koncertje az érszőllősi református templomban volt, amely zsúfolásig megtelt a részvevő vendégekkel. Az ünnepséget Illyés Tamás lelkipásztor nyitotta meg egy rövid köszöntővel. A koncert előtt Balla Júlia, diakónus tartott rövid beszédet melyben ő is köszöntötte a Kántust, a gyülekezeteket és a részvevőket. Elmondta, hogy milyen célra is irányul a gyűjtés, hogy az érmelléki hátrányos helyzetben élőket, az időseket, a testi-szellemi fogyatékosokat karoljuk fel adományaink által, mind szociális, mind lelki téren.

Az est mottóját Kalkuttai Teréz anya egyik mondása adta: „Sokszor úgy érezzük, hogy amit teszünk csak egy csepp a tengerben, de enélkül a csepp nélkül sekélyebb volna a tenger.”

Minden résztvevő érezte, hogy felajánlott adománya, nem fogja megoldani az összes rászoruló problémáját, hiszen csupán csak egy „csepp” amit add, de ott, a megtelt templomban valóban lehetet érezni, hogyan áll össze a sok „cseppből” egy „tenger”. 


A Kántus díszes öltözetében, a debreceni kollégium tógáiban jelent meg, a templomba varázsolva a református iskola szellemiségét és értékeit. Az est folyamán a kórus, a zenetörténelem legkülönbözőbb időszakaiból szólaltatott meg egy–egy darabot, többek között református szívünkhöz legközelebb álló 42. genfi zsoltárunkat is, mely éneklésébe végül az egész gyülekezetet bevonták. Egy-egy darab előtt a kórus karvezetői (Berkesi Sándor, Arany János, Marczi Ernő), mindig ismertették annak történeti hátterét, üzenetét, így esett, hogy nem csak hallgattunk, hanem tanultunk is Isten dicsőségére. 


Az estet Rákosi Jenő esperes úr szavaival zártuk, majd minden résztvevőt szeretetvendégségre hívott az érszőllősi gyülekezet.

Hálás szívvel köszönjük Balla Júlia áldozatos munkáját, a Kántus szolgálatát, az Érszőllősi Református Gyülekezet vendéglátását, és nem utolsó sorban a bőkezű adományokat, hiszen az elmúlt évek legnagyobb összege folyt be. SOLI DEO GLORIA.

Bozsoky Jonathán, segédlelkészKöszönetemet ezúton hadd fejezzem ki jómagam is, Isten áldását kérve minden jókedvű adakozó életére és munkájára – legyen bárki az, aki valamilyen módon, akár a koncert estéjén, akár gyülekezetében perselyes adakozásával egy „cseppel” is hozzájárult Alapítványunk munkájához.

A perselyben és a nyugta ellenében kapott adományok összege 11 140 lej és 2000 Ft. volt. Azóta is folyamatosan érkeztek be gyülekezetektől adományok és más jellegű felajánlások, így kaptunk nemrégiben egy kedves adakozótól nem kevesebb, mint 5000 lej értékben teljesen új gyerekruhákat. Karácsony nagyhetében fogadtam nagy örömmel egy mikrobusznyi ruha és játék adományt a Szilágyságban lévő kémeri református gyülekezet lelkes gyűjtéséből, Kánya Zsolt helybéli református lelkész hozzájárulásával.

Köszönetképpen az alábbiakban közlöm a gyülekezetektől kapott adományok összegét. Természetesen, amely gyülekezet nem szerepel a listában, nem feltétlenül azt jelenti, hogy onnan nem kaptunk adományt (lehet perselybe tették, nem kértek nyugtát):

Apátkeresztúr – 150 lej; Bályok – 300 lej; Berettyószéplak – 450 lej; Bihardiószeg – 500 lej; Csokaly – 200 lej; Éradony – 250 lej; Érbogyoszló – 500 lej; Érkeserű – 250 lej; Érmihályfalva – 500 lej; Gálospetri – 500 lej; Hegyközszentmiklós – 1000 lej; Jankafalva – 300 lej; Margitta – 800 lej; Micske – 300 lej; Nagykágya – 250 lej; Ottomány – 310 lej; Székelyhíd – 500 lej; Vedresábrány – 500 lej + élelmiszer és ruha; Árvamisszió Alapítvány – 50 lej; Egyházmegyei Lelkészértekezlet – 500 lej.

Isten áldja mindannyiunk életét!

Balla Júlia, diakónus