2016. december 15., csütörtök

Adventi ifjúsági csendesnap

Immár másodszor rendeztük meg gyülekezetünkben az adventi időszak kezdetén az egyházmegyei ifjúsági csendesnapot. Célja ennek az alkalomnak, hogy az érmelléki fiatalok közösen hangolódjanak rá az Adventre. A meghívásnak 14 gyülekezet fiataljai tettek eleget, és így mint egy 140 fiatallal tölthettük együtt a november 26. szombati napot.

A nap regisztrációval kezdődött, amely után még lehetőség adódott a megérkezetteknek, hogy teázzanak, reggelizzenek az ifjúsági központban. Miután mindenki megérkezett, közösen vonultunk át a templomba, ahol Rákosi Jenő esperes úr tartott reggeli áhítatott a Fil 2, 1-11 alapján. 

 
140 fiatal gyűlt össze a csendesnapon
 
Mivel sok helyről érkeztek a fiatalok, így a napot ismerkedős játékokkal folytattuk, majd pedig az Élő kövek zenei szolgálatával dicsértük a mi Istenünket. Időközben megérkezett magyarországi előadónk is, Veres Péter református lelkipásztor, ám az előadás előtt egy rövid szünetre mentünk, hogy kipihenten hallgathassuk Isten üzenetét. A rövid beszélgetés és forrócsokizás után a templomban hallgathattuk meg az előadást. A nap témája a „Határok” volt, persze nem véletlenül, hiszen Székelyhíd egy határmenti település. Az előadó a fiataloknak megnyerően beszélt arról, hogy egy hármas határ van az életünkben. Az egyik az, amelyet a világ jelöl ki számunkra, a másik, amelyet mi magunknak, a harmadik pedig amit Isten. A hívő fiatal mindig ehhez a harmadikhoz kell igazítsa életét.

A remek előadás után egyházmegyénk teológusainak és gyülekezetünk IKE-seinek vezetésével kisebb csoportokra oszlottunk, amelyekben személyessé válhatott az előadás témája, azáltal, hogy meghallgattuk egymás véleményét, élettapasztalatát, hittapasztalatát.

A lelki táplálékok után eljött az ideje a testinek is, így közösen megebédeltünk gyülekezeti házunkban, ahol asszonytestvéreink már mindent előkészítettek számunkra.

A finom ebéd után a nap záró része következett a templomban, az Élő kövek zenei szolgálatával és tombola húzással. 

 
Az „Élő Kövek” szolgálat közben
 
Hálásan köszönjük a sok segítséget a nap megszervezésében az esperesné asszonynak és az esperes úrnak, a segítőkész asszonyoknak és IKE-seknek.

Áldásként éltük meg mi szervezők és a résztvevők is a csendesnapot, megerősödve abban így karácsonyra készülve, hogy egy dolog határtalan ebben a világban, az pedig Isten szeretete, amely nyilvánvalóvá lett mindannyiunk számára a megszületett Úr Jézus Krisztusban.

Bozsoky Jonathán segédlelkész