2014. december 14., vasárnap

Bibliai szemléltetők vallásórásoknak

 
készítette: ifj. Mátyás Árpád református lelkipásztor

megtekintés / letöltés:


https://www.scribd.com/collections/7208026/Reformatus-Ermellek

https://drive.google.com/folderview?id=0B-V7dalulPHtTU1SbHpRUjdETEk&usp=sharing

2014. december 13., szombat

Református Érmellék 2014/12

 
Megjelent a Református Érmellék 2014. decemberi száma.
Megrendelhető és megvásárolható a lelkészi hivatalokban.
A tartalomból:
 
 
Olvasmányok
 • Csiha Kálmán: Isten ösvényein. A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata. 16. rész 
 • Gavallér Lajos: Ruyter Mihály - a magyar gályarabok kiszabadítója
 • Hermán M. János: Sass Kálmánról és a peregrinusainkat patronáló Welti család kapcsolatáról. 2. rész
Gyülekezeti hírek
 • Barátsághíd
 • Szalacsi református ravatalozó 
 • Szoborpark Szalacson
 • Jótékonysági est Bihardiószegen
 • Lelkészértekezlet lelkészgyermekekről
 • Egyházmegyei nőszövetségi találkozó
 • Pro Ecclesia-díjas a Berettyószéplaki Református Egyházközség
Interjú
 • Interjú Sógor Árpád református lelkésszel, családterapeutával
 

Református Érmellék 2014/11

 
Megjelent a Református Érmellék 2014. novemberi száma.
Megrendelhető és megvásárolható a lelkészi hivatalokban.
A tartalomból:


Olvasmányok
 • Legyen hited! (adventi prédikáció) 
 • Csiha Kálmán: Isten ösvényein. A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata. 15. rész 
 • Hermán M. János: Sass Kálmánról és a peregrinusainkat patronáló Welti család kapcsolatáról. 1. rész 
 • Kurta József: Tofeus Mihály (1629 1684) református püspök 
Gyülekezeti hírek
 • VIII. Érmelléki Bibliaismereti Vetélkedő 
 • Gyülekezeti házat avattak Székelyhídon 
 • Érszőllősi krónika 
 • Vakációs Bibliahét Értarcsán 
 • Gyülekezeti ház avatása Értarcsán 
 • Bocskai István emlékünnepély Bihardiószegen 
Interjú
 • Interjú Bán Alpár nagykágyai lelkipásztorral 

2014. december 8., hétfő

Dokumentumfilm-bemutató Csiha Kálmánról

„Jobb az Úrban bízni!”
Dokumentumfilm-bemutató Csiha Kálmánról


Érsemjénben mutatták be december 6-án a közeli Barantón született, néhai erdélyi református püspökről, Csiha Kálmánról (1929‑2007) készült dokumentumfilmet.


A művelődési otthon nagytermében csak néhány hátsó széksor maradt üresen, a szombat délutáni vetítésre az egyházmegye református lelkészei közül bár kevesen tudtak megjelenni, de megtisztelte a rendezvényt a helybeli plébános is, illetve a főszervező maga is katolikus vallású.


Csorba Sándor, a dokumentumfilm mozgatórugója, a Pro Érsemjén Egyesület nevében is köszöntötte az egybegyűlteket, külön megköszönve a Köztársasági Elnöki Hivatalnak valamint a Bihar megyei tanács magyar ajkú tagjainak a támogatását, a Debrecen Televízió (DTV) munkatársainak pedig a kiváló munkát.


Balazsi József, Érsemjén polgármestere örömét fejezte ki, hogy nem csak ismerhette a már nyugdíjas Csiha Kálmánt, hanem sokszor és hosszasan beszélgethetett is vele. A 43 országot megjárt prédikátor hétvégéit gyakran töltötte barantói tanyáján, az érsemjéni református istentiszteletre is úgy érkezett legtöbbször késve, hogy ne kelljen az első padba beülnie, hanem valahova a többiek közé. Benne nem a folytonosan kibúvókat kereső embert, hanem egyházáért és népéért folyton többet tenni akarót ismerhette meg. Az erdélyi reformátusságnak annyit jelentett ő, mint a katolikusoknak Márton Áron. Vallotta: az anyaország olyan ország, amelynek a határokon túl dobog a szíve.


Csáki Márta, helybeli református lelkész a dokumentumfilm címéül, mottójául választott igehely szövegkörnyezetét olvasta fel, és ezáltal is áldását kérte a Csiha Kálmánra emlékezők életére: „Szükségemben segítségül hívám az Urat, meghallgatott és tágas térre tett engem az Úr… Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.” (Zsolt 118,5.8)

Érsemjénbe gyakran járnak közösségi vezetők, ennek élő példája volt Cseke Attila képviselő is, hiszen a magyar lakta települések között igencsak sok híres embert adó nagyközségben gyakran vannak ünnepi alkalmak, megemlékezések. Elmondta, Csiha Kálmántól elsősorban a szabadság eszméjét tanulhattuk meg, ennek a szabadságvágynak ma is van üzenete. Nemcsak vallotta a felekezeti iskolák megtartó erejét, hanem tett is azok újjászületéséért – ami a Székely Mikó Kollégium visszaállamosításakor különösen aktuális üzenettel bír.


A dokumentumfilmet készítő DTV munkatársai nevében Lakatos Balla Tünde szerkesztő köszönte meg a családnak a hagyatékot. Bevallotta: a film készítését személyesen élte meg: nemcsak a Csiha Kálmánról alkotott képét változtatta meg, hanem őt magát is. Reményét fejezte ki, hogy a dokumentumfilm megtekintése is ezt fogja kiváltani.


A család nevében Nagyné Csiha Emese, a néhai püspök lánya köszönte meg az érsemjénieknek, hogy ápolják Csiha Kálmán emlékét, hogy édesapja a Barantón, gyökereihez visszatérve, jól érezhette magát, hogy Balazsi polgármester úr mindig mellette állt, hogy a jelen is lévő Gavrucza Tibor (nyugalmazott) református lelkész barátságát is magáénak tudhatta.


A film megtekintése előtt még Csiha Kálmán: A mélyben című versét hallgathattuk meg Fülöp Márta előadásában.


A dokumentumfilmben a családtagok, barátok, szolgatársak visszaemlékezése ötvöződik a néhai püspök életstációin forgatott felvételekkel, családi fotókkal, elhangzó naplórészletekkel, igehirdetések videofelvételeinek rövid részleteivel.

 
A börtönrácsokon áttörő fények, a marosvásárhelyi sírkövön széltől lengetett nemzeti szalag, a barantói tanya békéje, a püspök és nagyapa ősz haja és mosolya, az evangelizátor simogató hangja mind feledhetetlen benyomásokként maradnak meg a filmet megtekintőkben.


A családi emlékek nem csak életrajzi adalékokat jelentenek, hanem azok révén a nagy püspököt emberközelibbként ismerheti meg az is, aki soha nem találkozott vele. Csaba testvére a szülők és a család viszontagságairól; a püspök politikai fogsága kezdetén megszületett Emese lánya édesapja szabadulásától csendes haláláig tartó emlékképeiről szól; Attila veje arról számol be, hogy a marosvásárhelyi 89-es forradalmárok hogyan skandálták a Csiha nevet, és várták a harangok meghúzását; az unokák, Kálmán és Botond, az emberi, a világi püspököt, a nagyapát tárják elénk.


Az egykori szolgatársak a gyülekezetépítő, a családlátogató, a felekezeti iskolákat és egyházi intézményeket szívén viselő lelkészt és püspököt, az utazó evangelizátort elevenítik meg számunkra.


Az Érsemjéni Emlékmúzeumban őrzött öreg Bibliáról, díszmagyarról, az első palástról, érsemjéni emlékekről Balazsi József polgármester és Csorba Teréz nyugalmazott tanárnő mesél.Az estébe nyúló vetítést követően egyetlen, közös koszorút helyeztek el a már ünnepi fényektől is megvilágított parkban lévő Csiha Kálmán-szobornál. A meghívottakat pedig szeretetvendégségre és beszélgetésre marasztalták. 


A dokumentumfilm DVD-lemeze valamint a püspök prédikációs kötetei a helyszínen megvásárolhatóak voltak. Reménység szerint a magyar köztelevízió is hamarosan műsorára tűzi az Erdély és minden magyar református püspökéről szóló dokumentumfilmet. 2014. december 6., szombat

Pro Ecclesia-díjas a Berettyószéplaki Református EgyházközségMéltatás

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (1Kor 15,58)

A Berettyószéplaki Református Egyházközség elért eredményei – mind anyagi, mind lelki téren – egyaránt példamutatóak.

Az elmúlt években sok becsületesen elvégzett munkát tudhat maga mögött az egyházközség, mely bizonyságot tesz a hívek Isten és egyház iránti szeretetéről. A következő munkálatok elvégzéséért adhat hálát a berettyószéplaki református gyülekezet:

– a régi parókiát teljes mértékben sikerült felújítani, mely gyülekezeti házként szolgál;
– az új parókiát bővítették, kívülről színezték, a nyílászárókat kicserélték;
– új garázst építettek és a melléképületeket felújították;
– ravatalozót építettek;
– felújították a műemlék orgonát;
– a templomot kívül-belül teljesen felújították;
– új kerítést építettek a parókia és templom köré;
– a templomkertet gyönyörűen és ízlésesen parkosították;
– emlékfalat építettek a templomkertbe.

Ahhoz, hogy mindezek a munkálatok megvalósuljanak, nemcsak anyagiakra volt szükség, hanem összetartásra, hitre és szorgalomra is. És mindezekben a Berettyószéplaki Református Egyházközség tagjai nem szűkölködnek!

A presbitérium, élén a lelkipásztorral és családjával, hűséggel szolgálják az Urat, és békességben, megértésben végzik a rájuk bízott szolgálatot. Templomba járó, imádkozó, adakozó és másokon is segítő gyülekezet, mely összeszokott és szépen éneklő kórussal rendelkezik. Ezek mellett rendszeresen adnak otthont egyházmegyei rendezvényeknek is.

Az elért eredményekért Pro Ecclesia-díjra terjesztem fel a Berettyószéplaki Református Egyházközséget, melynek minden tagjára Isten áldását kérem!

Székelyhíd, 2014. október 23.

Rákosi Jenő
esperes

2014. december 1., hétfő

VIII. Egyházkerületi Bibliaismereti Vetélkedő


November 22-én, szombaton Magyarkécen került megrendezésre a Királyhágómelléki Bibliaismereti vetélkedő, immár nyolcadik alkalommal. Az egész napos program az Érmelléki Református Egyházmegye, a Kécenlét Egyesület, a Magyarkéci Református Egyházközség és a Királyhágómelléki Református Ifjúsági Szövetség (KRISZ) közös munkája, valamint Margitta Város Önkormányzata és a Communitas Alapítvány támogatása révén valósult meg.

A magyarkéci református templom

Az idei évben 11 csapat mérte össze tudását a vetélkedő során, mely csapatok a kilenc egyházmegyéből érkeztek az eddigi évekhez hasonlóan, névszerint: Apahegy (Nagybánya), Mikola (Szatmár), Érendréd (Nagykároly), Érszőllős és Margitta (Érmellék), Jákóhodos (Bihar), Kraszna és Kémer (Szilágysomlyó), Désháza (Zilah), Nagyzerind (Arad), Temesvár-Belváros (Temes). A mostani vetélkedőre is az egyházmegyei megmérettetésen keresztül vezetett az út a legfelső, kerületi szakaszra. A mostani vetélkedőre a Királyok első és második könyvéből kijelölt részekből kellett a versenyző ifjaknak felkészüljenek.

Csoportkép a résztvevőkkel

Az érkező csapatokat és kísérőiket a kéci gyülekezet szendviccsel és forró teával várta, valamint nassolni valókkal megterített asztallal. A verseny énekléssel és áhítattal kezdődött, előbbit az Élő Kövek együttes, utóbbit Illyés Tamás érszőllősi lelkipásztor szolgáltatta. Az igehirdető a Krisztus-követésről és kereszthordozásról szólt az ifjakhoz, s kiemelte, hogy ennek a vetélkedőnek is az a lényege, hogy a versenyzők közelebb kerüljenek az Úr Jézushoz. Az elcsendesedés után ismét dicsőítés következett, majd Mike Pál házigazda és szervező köszöntötte az egybegyűlteket. A köszöntéssel egy időben a csapatok megkapták az erre az alkalomra készült pólókat, melyekért már megérte továbbjutni, valamint mindenki kapott írószert és egy kis csokoládét is az energia növelése érdekében. A vetélkedőn 50 kérdésre keresték a szervezők a választ, éspedig 5 részre felosztva azokat.

Élő Kövek

A szünetekben az Élő Kövek énekei frissítették a csapatokat, valamint félidőnél a kéci gyülekezet gondoskodott újabb tea, gyümölcs és keksz ellátásról. Míg a csapatok a templomban vetélkedtek, addig a zsűri tagjai (Jakó Sándor, Bán Alpár és Kurta Szabolcs) a gyülekezeti házban folyamatosan javították a tesztlapokat.

Zabán Bálint-Károly 

A verseny után dr. Zabán Bálint-Károly lelkipásztor tartott előadást a Királyok könyvéhez kapcsolódóan. Sokszor meghökkentő képeket és tárgyakat felhasználva, de végig izgalmas és lendületes előadás volt arról, hogy ki is a mi életünk királya, s hogy milyen jeleket hagyott és hagy a Királyok királya.

 

Ebéd után került sor a díjkiosztó ünnepségre. Minden résztvevő kapott emléklapot és könyvjutalmat is a pólók mellé, valamint az első helyezettek könyvcsomagokat és mivel időhiány miatt a különdíjas játék elmaradt, ezért a társasjátékok is szétosztásra kerültek a díjak mellett. 

 I. hely: Érszőllős (Érmelléki eme.)

 II: hely: Kraszna (Somlyói eme.)

 III. hely: Margitta (Érmelléki eme.)

A dobogó legfelső fokára új csapat állhatott fel az érszőllősi csapat (Veres Bianka, Pápai Natália, Erdei Virág és Somogyi Izabella) személyében, letaszítva a trónról a tavalyi két elsőt, így a második helyen Kraszna (Juhos Lóránd, Juhos Ágota, Nemes Emília és Boldizsár Heidi), míg a harmadik helyen Margitta (Csordás Zsuzsa, Csordás Klára, Kiss Imre és Forgács Péter) csapata végzett. Amúgy az első három csapat között csupán egy-egy pont döntött a helyezések tekintetében. Gratulálunk nekik!

Dinnyés József 

A nap zárópontját Dinnyés József vidám és már-már adventi hangulatú koncertje adta. Végül áldáskívánással indultak útra a csapatok, egy szép és áldott nap után.


Jakó Sándor
egyházmegyei ifjúsági előadó