2014. november 27., csütörtök

Dinnyés József-koncert Szentjobbon

A magyar egyházi zene egyik kiemelkedő előadója, Dinnyés József anyaországi zeneszerző, előadóművész dicséreteket, zsoltárokat és hitvalló költők verseit adta elő Útban Advent felé címmel a szentjobbi református templomban


A szentjobbi református templom hívogató szavára sokan összegyűltek 2014. november 23-án, vasárnap délután 3 órakor. A délutáni istentisztelet Fábián Tibor lelkipásztor igemagyarázatával vette kezdetét, aki a Máté 11,28‑30 alapján értekezett.


Más településekről is érkeztek vendégek, itt voltak a hollandiai testvérgyülekezet misszionáriusai, akik diakóniai munkát végeznek a településen, valamint a szentjobbi római katolikus gyülekezet tagjai, Molnár József polgármester és családja, mert a templom az a hely, ahol Isten szól hozzánk, s mi énekkel, imádsággal szintén megszólítjuk Őt, de jelképe egy egyházi közösségnek is, amelynek összetartó ereje a hit.


A ma délutáni istentisztelet egyházzenei koncerttel ért véget, felekezeti hovatartozás nélkül együtt dicsérhettük az Urat, hiszen a zene Istentől kapott ajándék, olyan nyelv, amin keresztül sokkal mélyebben fejezhetjük ki az Istennel való együttlét magasságát, mint bármi mással. A 100. zsoltár, amely hálaadó zsoltár, ekképpen buzdít bennünket: „Vígan énekelj az Úrnak te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal.” Talán ez az ige is lehetett volna mottója a vasárnap délutáni szentjobbi közös együttlétnek, amelynek meghívott előadója az anyaországi Dinnyés József volt.


Dinnyés József magyar zeneszerző, előadóművész, „daltulajdonos”, énekes, gitáros a szentjobbi református templomban dicséreteket, zsoltárokat, hitvalló kortárs költők verseit valamint adventi énekeket adott elő Útban Advent felé címmel. Az előadóművész arra a kérdésre, hogy ki is ő valójában így vall magáról: „költők között zenész, zenészek között költő vagyok. Népem egyharmada szülőföldjétől megfosztottan, más népek fennhatósága alatt él. Önmagam veszteném el, ha a világízlést képviselném és elfutnék nemzeti hagyományaim elől.” A repertoárját négy részre osztotta: 1. kortárs költőktől idézett versek; 2. a hit hőseinek versei; 3. zsoltárok; 4. adventi énekek.


A közel egy órás koncert hamar véget ért, a jelenlévők jól érezték magukat a sok dicsőítő ének hallatán, és nem az előadón múlott, hogy folytatódjon, mivel az előadóművésznek nincs gépkocsija, így legtöbbet vonattal közlekedik, amely ha nincs ott idejében az állomáson, nem várja meg.

A közös együttlétet követően a házigazdák szeretetvendégségre invitálták a jelenlévőket, amelyet a parókián szolgáltak fel.

Tóth Zsigmond Béla
 
Forrás: facebook