2014. szeptember 30., kedd

Sass Kálmán-emlékünnepség

SASS KÁLMÁN, AZ 1956-OS MÁRTÍRLELKIPÁSZTOR
EMLÉKÜNNEPSÉG

Érmihályfalva, 2014. október 4-5.

„Az igaznak emlékezete áldott.” Péld 10,7


Az Érmihályfalvai Református Egyházközség Sass Kálmán Emlékünnepséget tart 2014. okt. 4-5-én, melyre hívja és várja mindazokat, akik ismerték a néhai lelkipásztort, akik tiszta szívvel és igaz lélekkel emlékeznek ma is az 1956-os Érmihályfalvi Csoport első tagjára, a mártírhalált halt "Érmelléki Messiásra", és imádkozni akarnak a Szabadság Hősének emelt emlékhely körül magyar nemzetünk jövőjéért és krisztusi lelkületéért.PROGRAM

Október 4., szombat

 • 11-13 óra között: ifjúsági konferencia a református templomban
 • 16 órától: A Sass Kálmán Emlékkonferencia megnyitása
 • Nyitó áhítat: Nt. Földesy Márta Katalin - Erdőgyarak
 • Előadás: Sass Kálmán, az evangéliumhirdető „Érmelléki Messiás” (110 éve született) - Nt. Dr. Hermán M. János lelkipásztor - ny. tanár - PKE
 • Előadás: Sass Kálmán szolga- és cellatársa: Balaskó Vilmos (100 éve született) - Nt. Sipos István ny. esperes-lelkipásztor - Máramarossziget
 • 17.30: Szívünben él - Sass Kálmánra emlékeznek egykori tanítványai
 • 18 óra: Sass Kálmán 1956-os mártírlelkipásztor, a magyar szabadság hőse - Sass Kálmán Állandó Emlékkiállítás megnyitása és a Sass Kálmán Emlékterem felavatása
 • 19 óra: Záró áhítat és „virrasztás” az Új Református Ravatalozónál, a SASS KÁLMÁN EMLÉKHELY mellett

Október 5., vasárnap

 • 10 óra: Találkozás „Sass Kálmán dédunokáival” a Bernáth József Református Iskolaépületnél és az Aranykapu Református Napközi-Óvodánál
 • 11 óra: Ünnepi istentisztelet a református templomban. Igét hirdet Ft. Tőkés László előbbi püspök - Nagyvárad-Olaszi, Európa-parlamenti képviselő - Magyarország, Érmihályfalva díszpolgára
 • Igehirdetést követően beszédet mondanak a gyermekek, az unokák, a család nevében Dr. Sass Huba, Dr. Kiss Enikő, Dr. Fazekas Sándor - Magyarország földművelésügyi minisztere
 • 12.30: SASS KÁLMÁN EMLÉKHELY FELAVATÁSA - az Új Református Ravatalozó szomszédságában, a temető egyik főbejáratánál

2014. szeptember 11., csütörtök

Kórustalálkozó Berettyószéplakon

Idén is megrendezésre került az Érmelléki felnőtt kórustalálkozó, immáron XXIII. alkalommal amelynek a szépen felújított berettyószéplaki templom adott otthont. Ahol megújult a résztvevő kórusok száma is, hiszen idén egy újonnan alakult és több újonnan visszatért kórust is köszönthettünk.


A kórustalálkozó idén is istentisztelettel kezdődött, ahol Rákosi Jenő érmelléki esperes tolmácsolta a megjelentek felé Isten üzenetét a Zakariás próféta könyvének 8. 21-22 ből. Rávilágítva arra, hogy mit jelent közösségben lenni Istennel és embertársainkkal, együtt énekelni és imádkozni az Úr házában,. A kórusok is egy ilyen összetartó közösséget alkotnak, ahol egy szívvel magasztalják az Urat.

A tartalmas igei szolgálatot, a házigazda Bede Ferenc berettyószéplaki lelkipásztor köszöntése követte.


A kórustalálkozó meghívott vendége Fülöp Gábor a nagybányai egyházmegye zenei előadója, a koltó-katalini gyülekezet kántora, aki szakértő füllel hallgatta végig a szolgálatokat, majd végül egyenként kiértékelte és építő kritikával látta el a kórusokat és vezetőiket.

A köszöntések után sorshúzással történt a szolgálati sorrend eldöntése a 16 résztvevő kórus között.

A résztvevő kórusok a következők voltak szolgálati sorrendben: Magyarkéc, Érmihálafalva (Szenczi Molnár Albrt kórus és Musica Sacra), Érkeserű, Érbogyoszló, Érszőllős, Bályok, Székelyhíd, Érsemjén, Érkörtvélyes, Érszalacs, Margitta, Albis, Gálospetri, Bihardiószeg, Berettyószéplak.

A fellépő kórusokat a gyülekezetek kántorai, illetve lelkészei vezényelték a szolgálatok alatt.


Az bályoki kórus az idei évben először vett részt a találkozón, a magyarkéci és érmihályfalvi kórusok viszont két éves kihagyás után újra visszatértek.

A kórusok három énekszámmal készültek, amelyek közül egy zsoltár, vagy zsoltárfeldolgozás ezen kívül pedig graduálok, spirituálék, hozsánna énekek és más Istent magasztaló énekek hangzottak el.

A házigazda kórus zárta a szolgálatok sorát megadva az elsőbbséget a vendég kórusoknak.


A kórusok szolgálatát a tavalyi évhez hasonlóan a kórusvezetők közös éneklése követte (Samuel Jacob- Hitben élj) Lőcsei László margittai kántor vezénylésével.

Ezt követően a kórusokat Fülöp Gábor értékelte szakmai szempontból, kiemelve a pozitívumokat és buzdítva az énekkarokat a további zenei szolgálatokra. Felhívva a figyelmet református értékeink és énekeink megőrzésére, így például kiemelve a zsoltárok fontosságát. Ezen értékeinket ápolnunk kell és továbbadnunk a következő nemzedéknek. Figyelmeztetésképpen idézte Kodály Zoltán szavait: „Ha nyelvünk harangszavát repedt fazékká engedjük zülleni, ne csodálkozzunk, ha senki nem hallgat ránk és elmerülünk a népek tengerében.”


Ebben az évben is egy emléklapot vehettek át a kórusvezetők Rákosi Jenő érmelléki esperestől.

A záróének eléneklése előtt, „Légy csendes szívvel…” kezdetű ének csendült fel Máté János feldolgozásában mellyel emlékeztünk az ő születésének 80. évfordulója alkalmából. Aki a XX. századi magyar református egyházzenének egyik meghatározó alakja volt, egyben orgonaművész, karnagy, teológiai professzor, a budapesti református kántorképző megalapítója és a református ritmikus énekeskönyv megformálója. Emléke legyen áldott!

A találkozót szeretetvendégség zárta a berettyószéplaki kultúrotthonban. Köszönet és hála érte, hogy vállalták a találkozó megszervezését és áldozatos munkával támogatták . Isten gazdag áldása kísérje életüket.

Herman Csaba
egyházmegyei zenei előadó