2014. június 30., hétfő

A Margittai Református Nőszövetség SzarvasonA Margittai Református Nőszövetség tagjai június 17-én, reggel 6 órára siettünk a Református Parókiára, ez alkalommal nem dolgozni gyűltünk össze, hanem az évenkénti kirándulásra. Indulás után nagytiszteletű Kovács Gyula lelkipásztor János 1,12. és az efézusi levél 3,17. igéivel kívánt kellemes napot, Isten áldását kérve a kiránduló csoportra.


Utunk Magyarországra, a Szarvasi Arborétumba vezetett, ahol a bejáratnál egy kecses páva sétálgatott, majd idegenvezetőnk bemutatta Magyarország legnagyobb arborétumát, melyet az 1800-as évek végén alapított az olasz származású Bolza család. A csodálatos térharmóniájú tájképi kert 82 hektáron terül el, ahol több mint 1600 féle növényritkaság található meg pl.a tiszafa, változatos fajtájú fenyők, gyönyörű mocsári ciprusok, valamint Magyarországon egyedülálló, több mint 100 éves mamut fenyőt is láttuk.


Szarvasi látogatásunk második állomása Katalin II hajókikötő volt, ahonnan egy csodálatos sétahajózásra indultunk a Holt-Körösön. Hajóutunk során megtekintettük a történelmi Magyarország középpontjának helyét jelző, szélmalmot formázó vízparti emlékművet, Vass Albert szobrát, a Bolza kastélyt, a Vizi színpadot, Tessedik Sámuel evangélikus templomot és szebbnél szebb családi üdülőt. A kellemes hajókázás után megebédeltünk a Pepi-kert padjain csodálva a mókuskák ugrándozását és a madarak énekét.


Harmadik állomásunk a Mini Magyarország makett parkba vezetett, ahol megcsodálhattuk az ország számos épített csodájának minden apró részletekben kidolgozott kicsinyített mását. Néhány óra alatt bebarangoltuk az egész országot, miközben több száz év történelmi hagyománya, építészek és neves eseményei elevenedtek meg a szemünk előtt. Megtudtuk, hogy ez az ország egyetlen interaktív makett parkja. Felcsendült a debreceni Nagyteplom orgonajátékában a XC. Zsoltár ,,Te benned bíztunk …’’, elindultak a síneken a vonatok, a Balaton vizén az öreg hajók stb. E szép élmények után buszra ültünk és idegenvezetőnk egy buszos, majd pedig egy gyalogos városnézésre invitált bennünket. Utolsó állomásunk a Vizi színpad volt.


Hosszú fáradságos nap után hazaindultuk. Útközben pedig arra kértük nagytiszteletű Kovács Beáta tiszteletes asszonyt – nőszövetségi elnököt, hogy jövőre is szervezzen számunkra ilyen szép, élményekben gazdag kirándulást.

Isten áldása kísérje továbbra is életünket és munkánkat!

Balázsi Emma
nőszövetségi tag

2014. június 28., szombat

Családi nap Vedresábrányban„Íme mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak.”Ebben az esztendőben immár második alkalommal sikerült megrendezni a gyülekezeti, családi napot kisfalunkban. Hosszas készülődés után elérkezett a várva-várt nap, amikor a kicsik- nagyok a parókia udvarra gyülekeztek.

A felnőttek szorgosan készítették elő a finom vacsorát, míg a gyermekek alig várták a programokat, a játékokat, a vetélkedőket, amiket számukra készítettünk elő az ifisekkel.

Volt festési lehetőség, amikor előre megöntött gipszfigurákat színezhettek ki egyedien, majd ezt követően egy csapatjátékra hívtuk őket, amikor különféle feladatokat kellett teljesíteni, úgy közben egymásra figyeltek. Később a lufi-csata mindenki számára nagyon érdekesnek bizonyult, és ugyanakkor kihívásokkal teljesnek.Végül, a megfáradt csapat egyik része a kártyajátékokat választotta, a türelmesebbek pedig a gyöngyfűzés rejtelmeibe tekinthettek be, és próbálhatták ki a tehetségüket.

A felnőttek közben, idősebbek, fiatalabbak, egy kellemes délutánt töltöttek el beszélgetéssel, főzéssel, jókedvűen.

A nap végére elkészült a finom vacsora, a bográcsos, amit mindenki jóízűen fogyasztott el. Több mint ötvenen vettünk részt ezen az alkalmon, amiért Istennek adunk hálát.

Hálás a szívünk, hogy találkozhattunk egymással, együtt lehettünk, jobban megismerkedhettünk, és egy csodálatos délutánt tölthettünk együtt.

Botos Júlia, Vedresábrány
2014. június 4., szerda

Konfirmáció Magyarkécen

Konfirmáció SzentjobbonAz idén két lány (Danca Tünde és Sáhi Brigitta) készült arra, hogy eljöjjön a várva várt nap, amikor a gyülekezet, család, rokonok, barátok előtt hitvallást tesznek a hitbeli jártasságukról és a gyülekezethez való tartozásukról.

Az ünneplő gyülekezet a virágokkal feldíszített templomba léphetett be vasárnap reggel. Az igehirdetés a Jn.1,40-42 alapján arról szólt, hogy Jézus követése különféle következménnyekkel jár. A konfirmáció is egyfajta döntés. A fiatalok dönthetnek arról, hogy hogyan tovább a hitéletükben. Jézus őket is és mindannyiunkat megkédez: „Mit kerestek?” Miért vagytok ma itt? Miért készültetek két éven át a mai napra? Miért akartok hivatalosan is a gyülekezethez tartozni? Miért akarja befogadni a gyülekezet a két legújabb tagját?
 A konfirmálás által a közösségbe is beleoltódtok. Találjátok meg benne a helyeteket, a lehetőségeket és az Istennel való elmélyülést!
A konfirmációval nem ér véget valami, hanem épp, hogy csak most kezdődik el! Isten legyen veletek ebben az új kezdetben is!
Hálával,
Orbán László, lp.
2014. június 3., kedd

Konfirmáció és karzatfelújítás Csokalyon

 
 
Kétszeres ünnep volt június 1-je a csokalyi református gyülekezet számára. Az idei évben nyolc fiatal tett vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt a konfirmáció során. A hét fiú és egy lányból álló csapat két éven át igyekezett elsajátítani a Heidelbergi Káté kérdéseit. 
 
 
A reggel izgalommal telt, a fiatalok nagyon várták, hogy rájuk kerüljön a sor a válaszadásban és megbizonyosodjanak arról, hogy a szorgalmas felkészülés eredménnyel járt. A csokalyi templom 11 órára megtelt. A lelkész a János Jelenések könyvéből választotta az Igét: "Légy hű mindhalálig és néked adom az életnek koronáját." Elmondta, hogy nem arra tekintsünk, hogy az ifjak idén csak nyolcan vannak. A fontos az, hogy akik a gyülekezet előtt vallást tesznek a hitükről, azok valóban elfogadják Krisztust, mint életük megváltóját. Ahogyan Péter vallást tett hitéről Jézus előtt, ugyanúgy kell nekik is életük minden napján megvallják, hogy ők Isten gyermekei. Úgy kell éljenek, hogy felnőttként, néhány év múlva majd ők is a templom padjaiban izgulhassanak a saját gyermekeik konfirmálásán. Az igehirdetés után a fiataloké volt a főszerep, akik a tömeg és az izgulás ellenére sikeresen választ adtak a feltett kérdésekre.


Ünnepnap volt a gyülekezetben azért is, mert a konfirmálás előtti pénteken éjjel 11 órára sikerült a templom karzatának a padjait beszerelni. Így a közel egy évig tartó karzat felújítási munkának vége lett, az utolsó simítások is készen vannak. Hála legyen az Úrnak, hogy segített ennek a munkának a megvalósításában!

Forró Emese