2014. február 28., péntek

„Jézus az igazi gyógyszer, és nincs mellékhatása!”

Jézus az igazi gyógyszer, és nincs mellékhatása!”


Imahét Szentjobbon
Istennek hála, mint az elmúlt években mindig a 2014-es évi imahét is igen áldásos és mozgalmas volt a szentjobbi református egyházközségben. Az idén olyan lelkészek jöttek el hozzánk, akik a gyülekezeti szolgálataik mellett valamilyen érdekes misszióval foglalkoznak. Igehirdetéseik, majd bemutatkozásaik által betekintést nyerhettünk nagyon érdekes és áldásos missziós területekbe.A hetet vasárnap délelőtt Orosz Márta, érbogyoszlói lelkipásztor nyitotta meg. Aznap zárult a nemzetközi család hete rendezvénysorozat, így igehirdetésében Isten és a család fontosságát helyezte előtérbe. A 128. zsoltár alapján arra bíztatott, hogy igyekekezzek a családommal együtt Istent szolgálni, mert a család Isten áldását hirdeti.

Délután, rövid áhitat után Márta, mint négy gyermekes családanya, feleség, lelkész nő mesélt arról, hogy hogyan éli meg ő nőként-anyaként-feleségként a missziót.

Orosz Márta, Érbogyoszló


Hétfőn Vincze Zoltán és Vinczené Pálfi Judit érkeztek hozzánk, Nagyvárad Csillagvárosról. Judit 5Móz. 26,1-11 alapján kifejtette, hogy Mózes itt a hálaadásra tanítja a népet. "Sokszor számon kérem Istentől, hogy ez nekem jár, a hálaadás pedig el szokott maradni. Örvendezz mindannak, amid van! Isten ezt parancsolja! De vajon mindig? A betegségben is? A mélységben is? Isten ismer téged, ezért tanít téged arra, hogy örvendezz, mert Jézus olyan, mint az igazi gyógyszer és nincs mellékhatása.”

Igei szolgálata után arról mesélt, hogy mit jelent számára a misszióval foglalkozni az egyházkerület szintjén. Melyek a terveik, hogyan szervezik meg a missziót, hogyan működnek együtt az esperesi hivatalokkal, a lelkipásztorokkal. 
Vincze Zoltán és Vinczené Pálfi Judit, Nagyvárad-Csillagváros

Kedden Rácz Ervin jött el a Szatmár megyei Erdődről. Igehirdetésében, melynek alapja Mk. 8,13-21 szolgált, azt üzente Isten általa, hogy a tanítványok egyszerre voltak alkalmasak és alkalmatlanak a szolgálatra. „Azt szeretem a Bibliában, hogy nem tökéletes emberek vannak benne, hanem Isten mindig felhasználja az általános embereket. Vagyis alkalmassá teszi őket! Egyedi vagy! Ez az az érték, amit fel tudsz használni a közösségben.”

Majd a szószéki szolgálata után Ervint is arra kértük, hogy meséljen a misszióról a médiában. Így mesélt a médiáról a reformáció altt betöltött úttörő szerepéről, hogy milyen hatással van a mindennapi életre a média valamint, hogy hogyan használja őt Isten, mint rádiós, újságíró és TV műsorvezető, hogyan szól Isten egy egymázmegyei honlap által.
Rácz Ervin, Erdőd


Szerdán Kulcsár Árpád és családja érkezett Értarcsáról. Isten igéjét Ef. 4,7-13 alapján hirdette, hogy Isten kegyelmi ajándékait vettük és ezek által érjük el az egységet az egyházban. Ahogy Pál mondja, így jutunk el a lelki nagykorúságra. „Isten kegyelmi ajándékai óriási gazdagságot jelentenek. Soknak van valamilyen tálentuma, de nem akar szolgálni. Azért élünk ezekkel az ajándékokkal, hogy élő gyülekezetünk legyen! Egy gyülekezet nem attól nagy, hogy hány tagja van, hanem attól, hogy hány aktív, szolgáló tagja van!”.

Őt is arra kértük, hogy a Református Érmellék újság főszerkesztőjeként meséljen a misszióról az írott médiában. Elmondta a kezdeti időket, hogy miért és hogyan indult az ujság, kikből áll a szerkesztőbizottság, miről lehet benne olvasni, és Istennek hála sikerült megőrizni az ujság kezdetben meghatározott profilját.

Kulcsár Árpád, Értarcsa


Csütörtökön Farkas Zsolt, toldinagyfalui missziós gyülekezet lelkipásztora volt a a vendég igehirdető, Ézs. 43,1-5 alapján Isten a közösség megélésére biztatott. „Együtt – közösségre vagyunk elhívva. Ma Isten továbbmegy. Isten fel akarja oldani a bűnös élet miatti magányt. Közösségbe hív először önmagával, majd egymással. Isten azt akarja, hogy ne féljetek! Akkor félek, amikor egyedül vagyok, amikor Isten nélkül vagyok. ... Amikor Isten egymással közösségbe hív, nem egymással szembe állít, hanem azt akarja, hogy felelőséggel legyünk egymásért.”

Missziós lelkészként mesélt az 5 szórványgyülekezet mindennapjaiiról, a kezdetről, a templomépítés csodájáról és a jövőbeli tervekről. 
Farkas Zsolt, Toldinagyfalu

Pénteken Husztig Róbert, római katolikus pap barátunk jött Érmihályfalváról, aki a 34. zsoltárt hozta el. A pénteki nap témája az egységre való törekvés volt. „Mindenki keresi a békét, hogy megnyugtassam a lelkiismeretemet. Az egység akkor valósul meg, amikor az ember egynek érzi magát a másikkal. … Mi az egység? Legyen mindenki olyan, amit én akarok? Sok út van Jézus felé, hol a probléma? Jézust mindenhol meg lehet találni. Jó lenne, ha ne csak az ökumenikus imahéten tudnánk együtt imádkozni, hanem mindenkor, az imahét után is!”

Róbert őszintén beszélt a szolgálatáról, a hitéről, a missziókról, amelyeket Isten a szívére helyezett. Elmondta, hogy hogyan éli meg az ökumenizmust, hogyan éli meg a hitet papkét, úgy, hogy tud a mindennapi kísértésekről, de a boldogság, amit Isten szolgálata ad, az felülmúl mindent!
Husztig Róbert, Érmihályfalva


Szombaton Jakó Sándor Zsigmond, Jankafalváról, akit az ifjúsági csoportja is elkísért. Zsolt. 139,1-12 és 1Kor. 12,27 alapján elmondta, hogy „a kémfilmekben bemutatott, a múlt rendszerben átélt és a mostanság műholdak általi megfigyelés félelemmel tölti el az embert. Viszont Isten közelsége megnyugvással és örömmel, mert Ő jót akar adni nekünk, meg akar áldani. És ez az Istennel való közösség a gyülekezet közösségében teljesedik ki. Te is Krisztus tagja vagy!”
Jakó Sándor Zsigmond, Jankafalva

Igehirdetése után a jankai gyülekezet ifjúsági csoportjának az énekes-verses szolgálatát hallgattuk meg, majd Sándor mesélt arról a misszióról, amit egyházmegyei ifjúsági előadóként tölt be. Milyen programokat szerveznek, milyen lehetőségeket, táborokat, találkozásokat, istentiszteleteket ajánlanak a fiataloknak. Mindezt fényképes bemutatóban hozta el nekünk.
A jankafali fiatalok szolgálata
 Az istentisztelet egy ifjúsági találkozóként folytattuk a gyülekezeti házban, ahol a két ifjúsági csoport egy-egy szelet házi pizza és forró tea kíséretében újra találkozott.
rögtönzött ifjúsági találkozóVasárnap délelőtt a helyi lelkipásztor szólt az 1Kor. 1,1-3 és 15,1-8 alapján. Az istentiszteleten vendégünk volt a kémeri gyülekezet képviselete és ifjúsági zenekara, mintegy 20 személy. A fiatalok egy kedves énekes-verses szolgálattal készültek, melyet az istentisztelet után egy közös ebéd és egy jó beszélgetés követett.
A kémeri fiatalok szolgálata

Az imahetet délután 17.00 órától zártuk, melyen Mike Pál, magyarkéci szolgatársunk hirdette az igét Lk. 4,14-30 alapján: „Jézus a legnagyobb örömhírt hozta el: Isten kegyelm eljött, a szabadulás kész. … Lehet te is régóta vársz a változásra, vagy, hogy Isten szóljon. Most itt van Jézus és szól hozzád. Miért nem hallgatsz Rá? Egész héten hallottuk az igét. Megváltozott az életed? Ha nem akkor tedd fel a kérdést, hogy miért nem?”
Az Élő Kövek zenekar

Majd a Kécen folytatott misszióról mesélt, hogy igyekeznek minden lehetőséget kihasználni és engedni Istennek, hogy felhasználja őket a terveiben. Így közvetítik az áldást és így töltik be azt a szolgálatot, amire Isten elhívta őket. Az alkalmat az Élő Kövek zenekar fellépése zárta, akik az ének szavaival és a zenével hozták el nekünk Isten szeretetét. Az estét egy közös vacsorával és kötetlen beszélgetéssel zártuk. A vasárnap méltó zárása volt az imahétnek.

Köszönjük vendégeinknek, hogy eljöttek hozzánk és áldottá tették imahetünket!

Az imahét estéin közös imában kértük Istent, hogy áldja meg a vendég igehirdetőket, családjukat és azt a missziót, amit végeznek. Ezúton is köszönünk minden istentiszteleten elhangzott szolgálatot: éneket és verseket. Valamint a presbitérium és a nőszövetség segítségét a vendégeink megvendégelése miatt.

A záró istentiszteleten jelen volt az Ér TV stábja is, akiknek ez úton is köszönjük hozzájárulásukat médiában felvállalt misszióhoz! Az imahét igehirdetéseit, előadásait a Harangszó c. műsorban lehet majd meghallgatni az Ér Hangja rádióban kedden esténként 6-8 óra között.

2014. február 22., szombat

Érmelléki Harangszó Rádió - 11. adás
HarangSzó Rádió
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület rádióműsoraiÉr Hangja Rádió
Székelyhíd (online)
kedd 18:00-20:00
Interneten:
http://erhangja.ro/radio (élő adás)


2014. február 18., kedd

Kapcsolódjunk Egymáshoz konferencia


Szent István Szociális Központ” Szentjobb
Cím: 417192 Sâniob 222 Jud. Bihor, România
Tel/Fax: 0040259328340
Email: css.stefan@yahoo.com
Kedves Sorstársak! Kedves szociális szférában dolgozó kollegák!

Szeretettel meghívunk 2014. március 12.-én Szentjobbra
a Kapcsolódjunk Egymáshoz c. konferenciára, amely a következő
3 nagy területre fókuszál


Hálózatépítés
E konferencia főcélja!
Egymás megismerése!
Egymás munkájának megismerése, ezen belül a szociális programok hatékonyságának/
eredményességének növelése.
Ki segít a segítőnek?

Hogyan tudjuk egymást s magunkat támogatni a hatékonyabb, örömet okozó munkavégzésben/hez?

- tapasztalatcsere segítőknek
Az intézményvezető/
igazgató/projektfelelős

Nehézségei és erőforrásai egy kerekasztal megbeszélésen belül.


Ez a kezdeményezés azért született meg, mert
 • nem tudunk egymásról
 • szeretnénk személyesen megismerkedni: jobban „látni” egymást, egymás munkáját
 • nézzünk rá együtt, hogyan segíthetünk magunkon, egymáson, azokon, akikkel együtt dolgozunk
 • szeretnénk felmérni, milyen igényeik vannak a szociális területen dolgozó magyar szakembereknek
 • szeretnénk, ha jobban működne az intézmények és szakemberek közti kommunikáció

Mindezt egy szociális háló kiépítésén keresztül tudjuk megvalósítani, amelyhez
-szükségünk van – a jelenlétetekre, az együttműködésetekre, motiváltságotokra, tapasztalataitokra, nyíltságotokra, hangotokra, kérdéseitekre, ötleteitekre, véleményetekre.

Várjuk mindazon intézmények/csapatok jelentkezését, akik

szívesen
vennének részt ebben az együtt gondolkodásban,
szívesen
osztanák meg velünk örömeiket és nehézségeiket
szívesen
vennék a segítséget másoktól/a többiektől és
szívesen
segítenének a sorstársakon!

Fogjunk össze! Segítsünk, hogy segíthessünk!

További tudnivalók a konferenciáról:
 • A konferencia részvételi díja ingyenes
 • Az üzemanyagot nem tudjuk állni
 • Aki meleg ebédet szeretne, megrendelheti legalább 1 nappal előtte a következő emailcímen: css.stefan@yahoo.com
 • Az ebéd ára az intézményben 15 RON


Program

9.00-10.00 Érkezés és regisztráció

10.00-11.00 Ismerkedés: Hálózatépítés I.

11.00-11.30 Kávészünet

11.30-13.00 Ismerkedés: Hálózatépítés II.

13.00-14.00 Ebédszünet

14.00-15.30 Workshopok
Ki segít a segítőnek?
Sepciális területek
Kerekasztal megbeszélés
Nevelők/Gondozók
Nagy szeminárium terem, I. Emelet
Moderátor:
Orbán Noémi
Szakemberek
Kis szeminárium terem,
I. Emelet
Moderátor:
Makai Dimény Judit
Intézmény vezetők
Pszichoterápiás iroda,
Földszint
Moderátor:
Daróczi Irén


15.30-16.00 Kávészünet

16.00-17.00 Közös kiértékelő

17.00 Hazautazás

FONTOS! Az ismerkedéshez megkérjük már otthon készüljenek.
Kérünk egy rövid, max. 15 perces (13-15 kockás) PPT bemutatót képekben, amiben hallani szeretnénk az Önök intézményéről, munkájáról, munkatársairól, bennlakókról, támogatóikról/testvérkapcsolataikról, célkitűzésekről, nehézségeikről és erőforrásaikról, hiányosságaikról, jövőbeni terveikről. Ha van valamilyen prospektus az intézményükről, vagy újság amit megjelentetnek, vagy bármi egyéb, ami Önöknek fontos, azt is el lehet hozni. A PPT-t pendrivera kérjük lementeni és már a regisztrációkor Orbán Noéminek átadni. Ugyanakkor kérjük, hogy készítsék el, ennek a rövid bemutatónak az írásos változatát is, amit kb. 20 példányban fénymásoljanak le, hogy tudjuk kiosztani a jelenlevőknek, így megkönnyítve a figyelést és megőrízve az információkat.

FONTOS! Örülnénk, ha az intézményt egy 4-5 fős csapat képviselne, többek között szeretettel várjuk az intzéményvezetőt/projektfelelőst, egy szakembert és két nevelő/gondozót. VISZONT, szeretettel várunk olyanokat is, akik még vagy már nem dolgoznak csapatban, bárki, akit érdekelne ez a konferencia.

A konferencia házigazdái: Makai Dimény Judit (Nagyvárad) és Orbán Noémi (Szentjobb)
A konferenciát a hollandiai Emst-i gyülekezet Diakóniája és
a Szent István Szociális Központ támogatja.

További információkért és a konferenciával kapcsolatos részletekért forduljanak bátran Orbán Noémihez
Mobilszám: 0762/147857
Szeretettel várunk MINDENKIT!
Jelentkezési határidő: 2014. március 9, vasárnap!

2014. február 15., szombat

Érmelléki Harangszó Rádió - 10. adás
HarangSzó Rádió
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület rádióműsoraiÉr Hangja Rádió
Székelyhíd (online)
kedd 18:00-20:00
Interneten:
http://erhangja.ro/radio (élő adás)


2014. február 13., csütörtök

Nagy élmény, kicsi csapat

NAGY ÉLMÉNY KICSI CSAPAT

a szentjobbi fiatalok téli tábora


A 2013 februári vakációban 4 napra elindultak a szentjobbi ifisek a Szilágy megyei Szutorra, egy téli táborozásra. A vasárnap délutántól szerda délelőttig tartó tábor nagyszerűen telt, de hogy hogyan élték meg mindezt a fiatalok, íme a beszámolóik:
  
A szentjobbi református fiatalok egy része a tiszteletes úrral, Orbán Lászlóval elindultunk a Szilágy megyei Zimbor mellé egy kis faluba az EXODUS táborozó helyére, három napra. 8-an voltunk fiatalok, egy felnőtt (presbiter asszony, aki többek között főzőtt is) és a tiszteletes úr.
Vasárnap délutan indultunk, kora estére érkeztünk meg a csapattal egy szép emeletes házba. Az elhelyezkedés után fenn az emeleten egy bemutatkozással kezdődött a mi kis táborunk. Erzsébet, aki az Exodus erdélyi koordinátora nyitotta meg a tábort egy rövid áhitattal, majd mesélt nekünk magáról és, hogy mi is az Exodus. Figyelmesen hallgattuk amiket mondott, áhitatában arról beszélt, hogy örülnünk kell annak amink van és így szeressük Istent! Azután a végén elmondta, hogy mi rajtunk áll, hogy mennyire hallgatuk, figyelünk Istenre!
bibliaóra
Az est további része pizzázással, filmnézéssel, játszással, kulcslopkodással és ami „kihagyhatatlan” a táborok alatt: az ajtókilincsek befogkrémezésével folytatódott, aztán jött az alvás.
Az első nap a reggeli után bibliaóraval kezdtünk. Úgy érzem nagyon sok érdekességet tanulhattunk, hallhatunk. Mindenki figyelmét lekötötte, még a Bibliát is többször forgatták a fiúk mint azt szokták. A bibliaóra utan ebéd és pihenő volt, folytatodtak a kulcs elcsenések, „kötekedések” és még jatszottunk is. A délutani bibliaóra mindenki figyelmet lekötötte. A bibliaórák powerpointos bemutatóval, kérdőívekkel, videókkal és természetesen a Bibliával zajlottak. Játszás után vacsora következett majd filmnézés és folytatódtak a csínytevések, nagyon élveztük!
Második nap nagyon fáradtak voltunk a kesőig való fenntlevés miatt, reggeli után már mindenki érdeklődéssel várta a bibliaórat, hogy mit is fog ma mondani nekünk a tiszteletes úr! A témákkal kapcsolatban sokmindenki úgy gondolta, hogy nem mondhat nekünk sok újdonsagot, de mindig meglep minket a mi tiszink! Érdekesen figyeltük ott és rájöttünk mennyi igazságot mond a Biblia. A bibliaóra után megint játszás következett, voltak olyan játekok amiket ismertünk de 3 játék nagyon tetszett mindenkinek: a joghurt evős jatek, a forró szék ahol igazat kellet mondani és a ,,néni/bácsi olvassa az újságot”, amikor a tiszinket kellett idegesíteni akkor élveztük a legjobban. Az ebéd után, tele poccakkal elindultunk tájat nézni és vásárolni pár apróságot. Séta közben sem unatkoztunk mivel hógólyozás nem maradhatott el. 
a joghurt evős játék

Estére egy kiértékelő estet tartottunk ami Erzsébetnek köszönhetően nagyon hangulatos volt! A kiértékelő eredménye: tele pozitív eredményként ért veget, minenki örült, hogy együtt lehettünk és Istenről tanulhattunk, Istenhez közelebb kerulhettünk. Az est többi része beszélgetéssel, szórakozással és torta evéssel telt el, amit a mi tiszink sütott nekünk megmutatva mennyire szeret minket!
Harmadik nap reggel indulás előtt rendet hagyva magunk utan már alig vártuk hogy hadd dicsekedjunk el a sofőrbácsinknak s a szüleinknek is, hogy mi milyen jól éreztük magunkat. KÖSZÖNJÜK EZT A KIRÁNDULÁST, TISZI!
Csokmai Mária
 
a kicsi csapat

Én nagyon jól éreztem magam a kiránduláson. Szép helyen voltunk, csak egy kicsit hideg volt az idő. Reggelente jókat kávéztunk és beszélgettünk. Nagyon jó volt a társaság is, mivel a felnőttekkel lehetett viccelődni és a többi fiatalokkal meg nagyon sokat játszottunk és beszélgettünk. A tiszteletes úr sütött tortát, ez nagyon tetszett és még finom is volt.
Voltak olyan alkalmak, amikor olyan dolgokról beszélgettünk, amelyek nagyon fontosak a mostani fiataloknak, hogy beszéljenenk róla. Pl. a drogok, alkohol, bulizás és a szex. Úgy gondolom, hogy sokat tanulhattunk ezekből a beszélgetésekből.
Ráksi Erika

2014. február 11., kedd

Érmelléki Harangszó Rádió - 9. adás
HarangSzó Rádió
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület rádióműsoraiÉr Hangja Rádió
Székelyhíd (online)
kedd 18:00-20:00
Interneten:
http://erhangja.ro/radio (élő adás)


Szentjobbi – jankafalvi ifjúsági talákozó

szentjobbi – jankafalvi ifjúsági talákozó

Február 7.-én egy közös ifjúsági délutánra voltak hivatalosak a szentjobbi ifisek. A jankafalvi gyülekezet ifjúsági csoportja hívott vissza bennünket.
Kora délután érkeztünk meg, majd Jakó Sándor Zsigmond jankafalvi lelkipásztor köszöntötte a két csapatot, majd ezután tea, kávé és üdítő és csokoládé várt ránk. A frissítők után néhány ismerkedési játék oldotta a hangulatot, bár a két csapat már megismerte egymást egy korábbi találkozás alkalmából.

ismerkedő játékok

csokievés kalapban, kesztyűben és sálban

Majd a Jakó Sándor Zsigmond vezetésével rátértünk a közös bibliaóra együttes kibontására, melynek a központi témája ez volt: van-e értelme hinni? Kiscsoportokban dolgoztunk: együtt kerestük a válaszokat, majd ezeket közösen megbeszéltük. Isten válaszát szintén közösen kerestük ki a Bibliából, melyek arról szóltak, hogy Neki az élet minden problémájára, az élet minden területére van valamilyen tanácsa. 
A záró gondolat így hangzott: „Ha valami elromlik, akkor azt annak a készítője tudja a legjobban megjavítani. A világot és abban minden rosszát csak a teremtő Isten tudja helyreállítani. Sokszor kigúnyoljuk és lenézzük azokat, akik hitből nyerik a megoldást. Jézus tud segíteni!  Az élet minden területén küszködőknek ad megoldást! Csak figyelj Rá!” Tehát igen, van értelme hinni! A bibliaórát közös imádsággal zártuk.


  
Ez után a helybeli fiatalok szorgosodásának eredményeként néhány finom szendvics és tea elfogyasztása után kocsikba ültünk és Nagyváradnak vettük az irányt, hogy a nap további részét szórakozással töltsük el. Néhány tekeparti után azt vettük észre, hogy kezd besötétedni, mi pedig kezdünk megéhezni. Így útban hazafelé még megálltunk egy közös vacsorára: a pizza mindenkinek jól esett!

vacsora után, jóllakottan

Áldott, élményekkel gazdag találkozás volt, úgy búcsúztunk el, hogy ezután rendszeresen keressük a további közös alkalmakat!
Orbán László lp., Szentjobb.

2014. február 6., csütörtök

Fiatalok keresztény egységben

Ezen a héten a világegyház a keresztények egységéért imádkozik. „Hát részekre szakítható-e Krisztus?“ – motto alatt összegyűlve, újra és újra rá kell jönnünk, hogy Krisztus egy, feldarabolhatatlan és mindnyájunkat egyformán szeret. Mindnyájan az Ő legelőjének nyája vagyunk.

Erről akkor is meggyőződhettünk, amikor ez év január 24.-én este egy közös programon vehettünk részt a plébánián, az ökuménia nevében, a szentjobbi református és katolikus fiatalok mintegy 30-an. A két ifjúsági csoport vezetői Ft. Kurilla Gábor plébános úr és Orbán László tiszteletes úr nagyszerű ötlettel álltak elő, amikor olyan témát választottak az összejövetelnek, amely minden fiatalt (vallási hovatartozás nélkül) egyformán érint.


Összejövetelünk témája a “Keresztény szórakozás” volt. Orbán László tiszteletes úr a nagyon aktuális témát, színesen, szórakoztatóan a fiatalokat bevonva, nagyon alaposan taglalva adta elő. A legfontosabb kérdés: “Meddig mehet el egy keresztény fiatal a szórakozásban?” különféle válaszokat kapott. Hol van a határ? Mikor kell megállt mondani például az alkoholra? Kikkel lehet igazán jól szórakozni? Mi szükséges ahhoz, hogy jól érezzem magam egy bulin és másnap is szívesen gondoljak vissza rá? … Mind-mind olyan kérdések, amelyekkel minden fiatal fogalkozik és a felnőtteknek is foglalkozniuk kell.


Végszóként betekinthettünk olyan Észak-írországi fiatalok szórakozásába, ahol keresztény keretek között, mindenki láthatóan nagyon jól érezte magát, kicsapongás, ital és drog nélkül. A kérdésre, hogy mi szeretnénk-e ilyen kersztény bulit, mindenki IGENT mondott. Vagyis mindenki akarna és tudna keresztény módon szórakozni csak meg kell szervezni. Ez egy új kihívás az egyház számára.

Minden esetre jó volt együtt lenni és látni, hogy bár más-más templomba járunk, a gondjaink ugyanazok, mint ahogyan ugyanazok az elképzeléseink is.


A keresztény mivoltunkat megélni a mindennapokban nem könnyű, de nem is lehetetlen. Elegendő ha megfogadjuk Szent Ágoston tanácsát : “Szeresd Istent és tégy amit akarsz!” Mert ha szereted Istent, akor tudod mit kell tenned!

Kertész Magda, Szerafina nővér
Szentjobb

2014. február 3., hétfő

Egyetemes Imahét Margittán

 
,,Hát részekre osztható-e Krisztus?” IKor. 1,13a

A Margittai Református Egyházközségben Isten kegyelméből az idén is megtartottuk az egyetemes imahetet, 2014. január 19-26. között.


Az alkalomsorozat vasárnap kezdődött a délelőtti istentisztelettel, amikor Kovács Gyula a gyülekezet lelkipásztora 2Mózes 19,3-6 alapján hirdette Isten Igéjét. Igehirdetése részeként idézte az IKor.1,13-at ,,Hát részekre szakítható-e Krisztus?


Ez az idei egyetemes imahét mottója, központi igéje. Lehetőséget adott arra, hogy elgondolkozzunk az egyházról, az egységről, a közösségről, arról, miben vagyunk egyek és miben mások, különbözőek. Az imahéten estéről-estére hallhattuk Pál apostol levelének egy-egy tanácsát, útmutatását. A nyolc nap alkalmainak alapgondolata az volt, hogy a Krisztusban hívők Isten egy népévé váljunk, hisz az igehirdetéseken keresztül a Szentlélek munkája által közelebb kerültünk Istenhez. Hála Néki, estéről-estére megtelt a református templom, az Ő Igéjét szomjazó hívekkel.


Szolgálattévők:
 • Kovács Gyula, margittai lp.
 • Erdős Csaba, érendrédi lp. (1Pét.2,3-10)
 • Gecse Tamás, angyalkúti lp. (Mk.8,14-21)
 • Szoboszlai-Gáspár István, mezőtelegdi lp. (Jer.Sir.3,19-26)
 • Bede Ferenc, berettyószéplaki lp. (Zsolt.133)
 • Dénes István Lukács, élesdi lp. (Lk.22,24-30) és az élesdi kórus
 • Májernyik Mihály, római katólikus lp.-esperes. (Zsolt.139,1-12) és a római katólikus kórus

 
 Az ünnepi alkalmak sorát 26-án vasárnap délelőtt, úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet zárta. Ezen alkalommal, Nt. Pakulár István, a tasnádi gyülekezet lelkipásztora, hirdette Isten Igéjét az IKor.15,1-8 alapján.

Minden egyes alkalom fényét gyülekezetünk énekkara, az ifjúság, az iskolás gyermekek szolgálata, valamint a gyülekezeti tagok által előadott szavalatok ékesítették.


Hiszem, hogy Pál apostol kérdése- ,,Hát részekre szakítható-e Krisztus?’’-imádságra, önvizsgálatra, válaszadásra késztet, késztetett minden jelenlévőt.

Hisszük, hogy ezek az alkalmak Isten dicsőségét és hitünk épülését szolgálták.

Egyedül Istené a dicsőség!

Kovács Beáta