2013. november 14., csütörtök

Reformációi emlékünnepély Szentjobbon

Hármas ünnepet és hálaadó alkalmat tartott a Szentjobbi Református Egyházközség 2013.okt. 31.-én, a Reformáció emlékünnepén. Az este 7 órától kezdődő istentiszteleten igét hirdetett nt. Gellért Gyula diószegi lelkipásztor (volt szentjobbi lelkipásztor és esperes). Igehirdetésében kifejtette, hogy a Reformáció alapgondolata: megtalálni a Bibliát és a Messiást! Nagy baj történik, ha mind a kettőt elveszítjük, éppen ezért a Bibliát olvasnunk kell és a hirdetett igét pedig hallgatnunk kell. A Biblia megtalálásának jele az, amikor érzem, hogy nekem szól személyesen az ige, és ebben azt a feladatot kapom, hogy ne tartsam meg magamnak, hanem akarjam tovább adni. Ahol nincs Biblia, ott csődöt mond minden. A Messiást akkor találtam meg, ha van élő Bibliám – itt, a szívemben.


Az igehirdetés után Orbán László helyi lelkipásztor megköszönte a szolgálatot, és köszöntöte az egybegyűlteket. Könyvbemutató következett, gyülekezetünk tagja a Budapesten élő Csilik Erzsébet: „Az Isonzótól a Duna csatornáig” c. könyve lett bemutatva. A könyv egy szentjobbi család elhurcolását írja el 1952 és 1955 között, a Fetesten megélt igazságtalanságokat és a hazavágyást mutatja be. Laudatiot mondott Orbán László, melyben kifejtette, hogy büszkék lehetünk a könyvre, nemcsak azért, mert Isten erőt adott a szerzőnek, hogy leírja az emlékeit, hanem azért is mert ezeket a dolgokat mindenkinek tudnia kell. Nagyon olvasmányos, őszinte mű, melynek a második fele Szentjobb monográfiáját mutatja be. A könyv 15 lejes áron megvásárolható a lelkipásztori hivatalban.

Majd Gellért Gyula osztotta meg gondolatait, aki a könyv előszavát is írta, utána pedig a polgármester Molnár József köszöntötte az írónőt és az egybegyűlteket.


A nemzeti ima eléneklése után megkoszorúztuk Bocska István szobrát, a gyülekezet tagjai félkörben fáklyákkal állták körül a szobrot. Mikó Mátyás szavalt és Gellért Gyula mesélt röviden a nemes erdélyi fejedelemről és szentjobbi várkapitányról, kihangsúlyozva azt is, hogy a Nyúzóvölgyi csaták megszervezésével az a célja, hogy a fiatal nemzedéket bátorítsa arra, hogy ne adják fel, merjék felvállalni és megküzdeni harcaikat az életben, még akkor is, ha sokszor lehetetlennek tünnek a győzelmek.

Az estét szeretetvendégséggel zártuk. Ezúton is köszönjük a presbiter asszonyok és a nőszövetség segítségét!

Orbán Noémi
Szentjobb