2013. november 20., szerda

Nőszövetségi születésnap Margittán


 
,,Derék asszonyt kicsoda találhat?
Értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél.
Hadd élvezze munkája gyümölcsét,
Dicsérjétek tetteiért minden helyen!"
(Péld 31,10.30)

November 17-én a délelőtti istentisztelet keretében ünnepeltük LÓRÁNTFYY MARGIT NŐSZÖVETSÉGÜNK fennállásának 20-ik évfordulóját. Igét hirdetett Bogya Kis Mária a Királyhágómelléki Református Egyházkerület nőszövetségének elnöke, Szatmár Szamos-negyed gyülekezetének lelkipásztora az Ap.Csel.9, 40-42 alapján. Igehirdetésében Tábita (Dorkás) példájával kihangsúlyozta a nők önzetlen, önfeláldozó szerepét a gyülekezetben és a mindennapi életben.


Kovács Gyula lelkipásztor,mint házigazda köszöntötte a vendégeket és a jelen levő gyülekezetet a 116. Zsoltár 12-14. verseivel. Megemlítette, hogy az immár két évtizede alakult nőszövetségünk tagjai minden hétfőn délután összegyűlnek a gyülekezeti teremben, ahol az Ige, ének és imádság mellett jelen van a szorgos kezek munkája (csigatészta, adventi koszorúk, ballagótarisznyák, könyvjelzők, énekeskönyvborítók-készítése) .A Mindenható áldását kivánta további életükre és szolgálatukra egyaránt.

Ezt követte a Debrecen Kossuth-utca testvérgyülekezet Tóth Mihala Veronika lelkipásztor által vezetett küldöttség rövid verses-zenés előadása, valamint igei köszöntés az Ap. Csel. 1,14 alapján.

Ez alkalommal sem maradhatott el gyülekezetünk kórusának a szolgálata Lőcsei László kántor vezetésével és Görbe Rozália nőszövetségi tag szavalata.

Minden nőszövetségi tag elismerő Oklevelet és egy csoportképet kapott, melyet Bogya Kis Mária és Kovács Gyula lelkipásztorok adtak át.


Ezt követően Bogya Kis Mária elnöknő felhelyezte az általa hozott igével ellátott szalagot a Lorántffy Margit Nőszövetség zászlajára.

Az ünnepi istentiszteletet szeretetvendégség követte a gyülekezeti teremben, ahol családias meghitt hangulatban töltöttük a délutánt. Talán a szeretetvendégség koronája volt az amikor, Kovács Beáta tiszteletes asszony nőszövetségi elnökünk egy nagy tortával lepte meg az egybegyűlteket.

Köszönet illesse a lelkészházaspárt, akik fáradságot nem ismerve szervezték meg számunkra ezt a csodálatos, Istent dicsőítő felejthetetlen jubileumi évfordulót.

ISTENünk őrizzen és áldja meg szolgálatunkat a jövendőben is!

Balázsi Emma
gondnok-nőszövetségi tag