2013. november 10., vasárnap

Az alap Krisztus - az Esperesi Hivatal alapkőletétele

"Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus."

Amikor az idei esztendőben az Egyházmegyei Közgyűlés arról döntött, hogy állandó székhelyű Esperesi Hivatalt épít az Egyházmegye számára, még pontosan senki nem tudta, hogy ez az építkezés mikor veheti majd kezdetét. Annál nagyobb volt az öröm, amikor köztudomásúvá lett, hogy november 7-én már az alapkő letételére is sor kerülhet, sőt, a munkálatok igazából már el is kezdődtek, az alapokat a szorgos mesterek kiöntötték. Ami tavasszal tehát még csak egy terv volt, az őszre már a megvalósulás fázisába lépett! Dicsőség Istenek ezért!


A borús novemberi délelőttön az Egyházmegye lelkészei mellett gondnokok, presbiterek sereglettek fel Székelyhídon, ahol az ünnepi istentiszteleten Ft. Csűry István püspök hirdette az igét a 73. zsoltár 23-26. versei alapján. Az igemagyarázó kitért arra is, hogy a mostani, gazdaságilag nehéz időkben milyen szép vállalás egy egyházmegye részéről, hogy egyházmegyei központot, hivatalt akar építeni, de nem a maga számára, és nem csak Érmellék reformátussága számára, hanem mindenekelőtt azért, hogy Istenbe vetett reménységét és bizalmát kifejezze.


Nt. Rákosi Jenő esperes felelevenítette, hogy 2010-ben esperesi programjában szerepelt a hivatal megépítésének terve is, 2012-ben pedig az Egyházmegyei Tanács, majd idén a Közgyűlés is határozatába foglalta ezt. Röviden megemlékezett arról is, hogy milyen szempontok alapján dőlt el, hogy mely településen épüljön fel a hivatal. Köszönetet mondott a Bihar megyei RMDSZ-frakciónak, és személyesen Szabó Ödön parlamenti képviselőnek, amiért az ügy mellé álltak, és mind anyagiakkal, mind más segítséggel hathatósan támogatták a munkálatok elkezdését. Mindösszesen 20 nap alatt sikerült az összes engedélyt beszerezni, amihez általában sokkal több időre van szükség, de a gyors, gördülékeny ügyintézésben is számítani lehetett az RMDSZ-re. Ezt követően dr. Kürti László egyházmegyei főgondnok köszöntésére került sor, aki kiemelte, hogy akik építenek, azok nemcsak a jelenre gondolnak, hanem a jövendőre is, és reménységgel bizakodnak abban, hogy Isten kegyelméből ez a jövendő az övéké is lehet.


Szabó Ödön parlamenti képviselő elismerően szólt az Érmelléki Egyházmegyéről az esperesi hivatal építésének kapcsán, és örömét fejezte ki, hogy a szándékot tettek követik. Csak hittel lehet cselekedni, tudatosan építkezve. A gyors ügyintézés kapcsán elmondta, hogy a rendelkezésre álló anyagi támogatás befektetése az év végének közeledtével egyre sürgetőbbé vált, hogy ne csak járjon az az összeg, de valóban meg is kapják. Béres Csaba székelyhídi polgármester is bátorította az egyházmegye vezetését köszöntő szavaiban, örömét fejezte ki, hogy Székelyhíd város fejlődését, rangját és elismertségét is kifejezi a hivatal Székelyhídon való megépítése. Hangsúlyozta a kitartást, ami nélkül nem lehet sikerre vinni egyetlen tervet sem, tapasztalatából tudva, hogy milyen nehéz bármit is megvalósítani a mai lemondó, kedveszegett emberek között, de Isten segítségével ez a terv is meg fog valósulni.


Az istentiszteletet követően a gyülekezet átvonult az új hivatal alapjaihoz, ahol esperes és főgondnok elhelyeztek az alapkőben egy időkapszulát, melyben a 2012-es tanácsi határozat, az idei közgyűlési határozat, az épület tervrajza mellett egyházmegyénk gyülekezeti lapjának idei számai, és a most megjelent „Sass-káté” található meg. Bara László egyházmegyei főjegyző imádsága után ft. Csűry István áldásával fejeződött be az ünnepség.

A hideg időben jól esett a megjelenteknek az ebéd, amelyről a székelyhídi gyülekezet szorgos kezű nőtagjai gondoskodtak. Köszönet érte!

Soli Deo Gloria!

Kulcsár Árpád lp.