2012. március 31., szombat

Diószeg - Székelyhíd Ifjúsági találkozóIsten kegyelméből 2012. március 24-én tarthattunk meg azt a találkozót, amit már hosszú idő óta tervezgettünk.

A diószegi testvéreink Jakó Sándor tiszteletes úr vezetésével érkeztek 4 órakor. Az együttlétet bemutatkozással kezdtük, aztán énekszóval dicsértük Istenünket.


Ezt követte az áhítat, ami a tíz szűz példázatáról szólt a Mt 25,1-13 alapján. Az Igével kapcsolatban esperes úr osztotta meg gondolatait. Jézus ezt a példázatot Jeruzsálembe való bevonulása után és Gecsemáné-kert szenvedései előtt mondta el. A 10 szűz várta a vőlegényt, de az késett és elaludtak. Mind a tíznek volt világító eszköz de csak ötnek volt világító anyaga, mégpedig az eszeseknek. Mikor aztán megérkezett a vőlegény csak ők voltak készek annak fogadására.


Ez a példázat Jézus visszajöveteléről szól. Mindannyiunk életében létfontosságú a várakozás és a világító anyagnak, az olajnak a megléte, mely a hitre vonatkozik. Először is hinni kell Jézusban, ha elhiszem, hogy Ő itt a földön élt 33 évet majd meghalt, hogy megváltson bennünket a Sátán hatalmától akkor ez maga után vonja, hogy elhiszem azt is, hogy Ő vissza jön ítélni eleveneket és holtakat. Elhangzott az is, hogy ezt a hitet nem lehet részekre osztani.

A beszélgetést közös imádsággal zártuk. Aztán a két IKE bemutatása következett a vendégek részéről az IKE elnöknő Gazdag Xénia elmondta, hogy kb. 15-20 fős a csapat, de nyáron többen szoktak lenni, színjátszó csoport működik az Ikében és különböző programokat szerveznek.

A házigazda IKE-t jómagam mutattam be, elmondtam, hogyan zajlik manapság az ifjúsági Bibliaóra, továbbá, hogy az IKE 1990-ben alakult kb. egyidőben a Diószegivel. A kezdeti és a mostani létszám között jelentős csökkenés figyelhető meg, de ez annak is köszönhető, hogy nagy a választék a kikapcsolódással kapcsolatban.


Szeretetvendégség következett, a menü palacsinta és tea volt, amiért köszönet illeti a székelyhídi IKÉ-s lányokat és az esperesné asszonyt. Az estét egy közös játékkal zártuk biztos vagyok benne, hogy mindenki jól érezte magát.


Remélem mihamarabb ismét találkozunk, addig is Isten áldása legyen életünkön.

Törő Attila
Székelyhídi IKE elnök


Március 15-i megemlékezés Székelyhídon

"Éljen a magyar szabadság, éljen a Haza!"
Március derekán, Istentisztelet keretében emlékeztünk meg Székelyhídon az 1848-49-es szabadságharc eseményeire, hőseire. Az Igei szolgálatot követően az ifjak mutatták be a szabadságharc momentumait, majd a gyülekezeti kórus szolgált.


A templom falát ékesítő új nemzeti lobogó továbbra is erősíti bennünk a nemzeti hovatartozást, valamint a nemzetért végzett szolgálataink fontosságát. A megemlékezés a templomkertben levő kopjafa megkoszorúzásával és a Himnusz eléneklésével ért véget.
Rákosi Jenő
lelkész-esperes

Ökumenikus Világimanap Székelyhídon

Az Ökumenikus Világimanap története immár több évszázadosnak mondható, hiszen a kezdetek az 1870-es évekre nyúlnak vissza. A nagyszerű ebben a kezdeményezésben, hogy nem halt el, sőt évről évre növekszik, újabb csoportok csatlakoznak, s a fiatalabb generációk átveszik a stafétabotot a szervezésben. Innen láthatjuk, hogy nem emberi szándék csupán, hanem Isten áldása kíséri.

Minden esztendőben egy - egy ország női bizottsága készíti el az imanapi liturgia anyagát, melyet megküld más országoknak, akik az elküldött anyag segítségével előkészítik az imanap megtartását.


A 2012-es imanap anyagát Malajziában élő keresztyén nőtestvérek állították össze, melynek témája: ”GYŐZEDELMESKEDJEN AZ IGAZSÁG”.

Isten hozott! - így köszöntik egymást az emberek Malajziában, s így köszöntötték egymást mindazok, akik Székelyhídon csatlakoztak az Ökumenikus Női Világimanap imádkozó seregéhez. A Székelyhídi Református Egyházközség Presbitériumának és az Egyházközség Nőszövetségének meghívását elfogadva együtt ünnepelhettünk 2012. március 4-én a helyi római katólikus és baptista testvérekkel. Az imanap igehirdetéssel kezdődött, melyet Rákosi Jenő székelyhídi lelkész-esperes tartott a Habakuk 1,1-4 alapján, majd a gyülekezet köréből hangzottak el azok az imádságok, amit a malajziai nők fogalmaztak meg. A közel másfélszáz jelenlévő köszöntése után Rákosi Hajnalka esperesné asszony ismertette az imanap fontosságát és közvetítette a malajziai nők üzenetét.


A székelyhídi baptista közösség vezetője, Balla Frigyes is megosztotta a jelenlevőkkel az igazsággal kapcsolatos gondolatait, majd a közösséget képviselő csoport mutatta be zenés műsorát. Ezt követően a székelyhídi református egyházközség ifjai énekszolgálata következett és Bozsoky Sándor nyugalmazott lelkipásztornak köszönhetően egy új éneket tanulhattunk meg. Szavalatokkal és énekekkel zárult az ünnepi együttlét templomos része, s tekintettel a közeledő “Nők napjára”, a templomból kijövet egy-egy szál virággal köszöntöttük fel nőtestvéreinket.Az együttlét második része az Ifjúsági Központban folytatódott, ahol szeretetvendégség mellett esperesné asszony segítségével Malajzia tájait, az ott élők életformáját és kultúráját ismerhettük meg.Hisszük, hogy Isten gazdag áldása volt és van minden közösségépítő rendezvényen, amikor valóban egymás hite által épülnek a Krisztusban élő testvérek!

Rákosi Jenő
lelkész-esperes

2012. március 26., hétfő

A petrillai magyar reformátusok ünnepe (képek & igehirdetés)

Kis életkép a petrillai (Hunyadi egyházmegye) református magyarok életéből.

Beküldte Kovács-Szabadi Levente petrillai, volt apátkeresztúri lelkipásztor.
2012. március 19., hétfő

Ünnepi megemlékezés Apátkeresztúron

Ünnepi megemlékezés Apátkeresztúron

Március 18-án, a szeles vasárnap délelőttön emlékeztek Apátkeresztúron az 1848 – ’49-es magyar forradalom és szabadságharcra.


Koszorúzás a Világháborúban elesett hősök emlékművénél

A megemlékezés a református templomban ünnepi istentisztelettel kezdődött, ahol Forró Csaba, apátkeresztúri lelkipásztor Jeremiás könyve 3. rész 12 verse alapján hirdette Isten igéjét: „Térj vissza, elpártolt Izráel, ezt mondja az Úr, és nem bocsátom reátok haragomat, mert kegyelmes vagyok én, ezt mondja az Úr, nem haragszom mindörökké.” Beszédében kiemelte, hogy Jeremiás próféta üzenete a mai napig sem avult el, hanem ma is ugyanolyan erővel hangzik felénk, vissza kell térni Istenhez, úgy, mint egyén, mint család, mint közösség, és úgy is, mint nemzet. Mindaddig, amíg elfordulunk Istentől, és nélküle próbáljuk berendezni az életünket addig bukásra vagyunk ítélve. Istent nem lehet, nem szabad kihagyni a számításból, nélküle nem lehet történelmet írni, hiszen Ő a történelem Ura. Jó példa lehet számunkra Izráel történelme. Izráel, amíg Istennel járt mindig győzött, megmaradtak még egy ellenséges világban is, de amikor elfordultak Istentől azonnal legyőzték őket, szétszakadtak, szétszóródtak az egész világban. Éppen ezért a mai feladatunk az, hogy térjünk vissza az Istenhez, és vele kezdjük újra az életünket, mert csak így maradhatunk meg, és így lehet jövőnk!"Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem..." - énekelték az ifjak

Az ünnepi megemlékezés a világháborúban elesett hősök emlékművénél folytatódott, ahol a helybéli ifjúsági csoport tagjai mesélték el az 1848. március 15-i eseményeket. Bár kevés idő volt a felkészülésre, mégis az elhangzott dalok és versek meghatották a jelenlévőket.A református egyház képviseletében Sajá János főgondnok és Molnár Kinga presbiter koszorúzott.

Ezt követően Balcui Barna polgármester, Török Erzsébet helybéli RMDSZ elnök, valamint Csomortányi István (EMNP) ünnepi beszédét hallgathatták meg a jelenlévők. A megemlékezés koszorúzással és a Himnusz éneklésével zárult.

Forró Csaba
apátkeresztúri lelkipásztor

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás Bihardiószegen

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás Bihardiószegen

erdon.ro
2012.03.19

Bihar megye – Március 15-én, nemzeti ünnepünk napján a református templomban tartottak ünnepi megemlékezést, a koszorúzásra a vasárnapi istentisztelet után került sor Bihardiószegen.


A református templomban Gellért Gyula lelkipásztor azt hangsúlyozta, hogy nem csak a szabadságharc idején kellett, hanem minden generációnak ma is meg kell harcolni a szabadságért, úgy, ahogyan annak idején a márciusi ifjak tették. A szabadság életigény, életszükséglet, út Isten felé, a magyarság felé, törvény az emberiség kezében, hogy igazi „magyar” legyen. Amíg egységben vagyunk sokféleségünk ellenére, amíg merészeket gondolunk és harcolunk nemzetünkért, addig a magyarság fennmarad. Nem az ellenség feletti győzelem számít, hanem mindenekelőtt le kell győzni önmagunkat, a bennünk rejlő gőgöt, önteltséget és közönyt – fogalmazott a tiszteletes. A megemlékezés az iskolások verses összeállitásával folytatódott, Forró Emese magyartanárnő irányításával, majd a furulyás ifjak Kossuth nótákat adtak elő.

Koszorúzások

A koszorúzás a templomkertben, a honvéd vitézek kopjafájánál kezdődött, ahol az Asók István vegyeskórus szolgált. Ezt követően koszorúzás volt báró Simonyi József huszárezredes emléktáblájánál, Kossuth Lajos szobránál és gróf Széchenyi István emléktáblájánál. A huszárok tisztelgése közepette koszorút helyezett el Kiss Sándor Elek, az RMDSZ megyei szervezetének ügyvezető alelnöke, továbbá a Polgármesteri Hivatal, a körzeti RMDSZ, a református és a római katolikus egyházközség, a gróf Széchenyi István Huszárszázad, a Lórántffy Zsuzsánna Nőszövetség, a Zichy Gazdakör, az I.-VIII. osztályos iskola képviselői.

Pongor Éva


Imahétzárás és megemlékezés Bályokon

Imahétzárás és megemlékezés Bályokon

erdon.ro
2012.03.19

Bihar megye – Az elmúlt vasárnap kettős ünnep volt Bályokon, ugyanis akkor fejeződött be az idei imahét a református gyülekezetben Rákosi Jenő érmelléki esperes szolgálatával, illetve akkor tartották a március 15-i megemlékezést is.


Utóbbi nyitányaként Máté Dávid és Fazekas István szavalta el a Nemzeti dalt, majd az RMDSZ megyei szervezetének képviseletében Bimbó-Szuhai Tibor, utána pedig Daróczi Mihály alpolgármester, a református gyülekezet főgondnoka mondott beszédet. Pongor Boglárka 1848 március idusának eseményeit idézte meg, Bódizs Levente pedig “a régiek” példája nyomán összefogásra szólított fel. A 12 pontot Debreczeni Szabolcs olvasta fel, majd megkoszorúzták a templom mellett a ’48-as szabadságharc emlékére állított kopjafát.


Március 15. Mihályfalván

Március 15-i megemlékezés Érselénden

Március 18-án, vasárnap került sor az 1848-as magyar forradalomra és szabadságharcra emlékező ünnepi istentiszteletre az érseléndi református gyülekezetben. Oroszi Kálmán érseléndi lelkipásztor a napi ige, Ézsaiás könyve 54. része 7-10. versei alapján szólt nemcsak a március 15-ikét ünneplőkhöz, hanem a megjelent gyászolókhoz is. A hét elején került ugyanis sor a gyülekezet 92 éves nő tagjának (Lovas Rozália) a temetésére.


"Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtlek; Búsulásom felbuzdultában elrejtém orczámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad; ezt mondja megváltó Urad. Mert úgy lesz ez nékem, mint a Noé özönvize; miként megesküvém, hogy nem megy át többé Noé özönvize e földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. " (Ézs 54,7-10)


Az istentisztelet második részében Kaba János keresztyén testvérünk tartott rövid és érdekfeszítő előadást az 1848-as és az ahhoz vezető történelmi eseményekről.Helybeli fiatalok (reformátusok és nem reformátusok) az alkalomhoz és az előadáshoz illő verseket adtak elő - Kaba János felkészítésében.Az 50 lelkes gyülekezetben összesen 37-en vettek részt az istentiszteleten.


Kaba Erzsébet gondnokasszony, a gyülekezet szíve és keze.


Az ünnepi műsort követően énektanulásra is került sor Nyéki Enikő ezen alkalomra meghívott érkeserűi kántor vezetésével. Két Kossuth-nóta közös eléneklése után a nehéz dallamú Szózat pontos megtanulására került sor, ennek ünnepi eléneklésével zárult az istentisztelet is.Férfiak és nők, fiatalok és idősek lelkesedve énekelték együtt a Kossuth-nótákat és a Szózatot.


Generációk: a 8 évestől a 80 évesekig.


Isten áldása legyen gyülekezetünk, egyházunk és népünk megmaradásán!

Oroszi Kálmán
érseléndi lelkipásztorÜnnepi megemlékezések Érmihályfalván

"Sose feledjétek magyarságotokat"

erdon.ro
Rencz Csaba
2012.03.18

A “forradalmi ifjúság” kezdte meg legelőbb az 1848-1849-es forradalom évfordulóján az emlékezést Érmihályfalván, csütörtök délelőtt, a Bernáth József iskolában, amit délután több program is követett.


Koszorúzás Bernáth József emléktáblájánál

Az egész napos, majd a hét többi napján is folytatódó megemlékezés-sorozat első állomása csütörtök délelőtt a Bernáth József iskolaépületben tartott foglalkozás volt. A három elemista osztály kisdiákjait és tanítónőit Balázsné Kiss Csilla lelkipásztor köszöntötte elsőként, beszélve a nemzeti ünnep jelentőségéről, a nemzeti és a szabadságharchoz kötődő jelképekről, arra biztatva a fiatal hallgatóságot: sose feledjék magyarságukat, legyenek büszkék rá, és soha ne érezzék magukat kisebbrendűnek másoknál. Ezután kezdődött meg a Történelmi forgószínpad című vetélkedő, melynek során a három osztály (tanítónők: Renn Erika, Csengeri Erika és Szalai Hajnal, Karászi Éva és Király Zsuzsanna) tanulói vegyes csoportokat alkotva kellett megbirkózzanak – a 12 pontra utalva – 12 feladattal, a három osztályt végigjárva, melyek egyikében még ott voltak az elsősök 100. tanítási napjára készített díszítések.

Egész napos program

Ezek során megelevenedett Landerer nyomdája, Gábor áron ágyúöntő műhelye, de volt például kokárdakészítés, címerfestés, titkosírás megfejtése, memóriajáték is. A legtöbb pontot szerzett csapat nem csak jutalmat kapott, de a “legfelkészültebb honvédek” címet is elnyerte. A délután folyamán az iskola udvarán tartottak megemlékezést a tavaly avatott kopjafánál, ahol a gyerekek mellett már felnőttek is megjelentek. A Szózat éneklése után Kovács Zoltán polgármester mondott rövid beszédet, amibe mintegy jelképként szőtte bele az udvar hátsó részében zajló építkezést, melynek során a lebontásra ítélt régi épület téglái az újonnan tervezett iskolaépület falába fognak beépülni – ahogyan a múlt kapcsolódik jelenünkkel, jövőnkkel. A református napközi és iskola gyerekeinek énekei után intézmények, szervezetek és pártok képviselői megkoszorúzták Bernáth József kinevezett ’48-as kormánybiztosnak az iskola külső falán lévő emléktábláját, a Polgármesteri Hivatal és az RMDSZ képviselői koszorút tettek az író Kuthy Lajos pár lépésre lévő emléktáblájára is.

“Családi örökség”

Az ünneplők az Erdélyi Vitézi Rend zászlósainak vezetésével vonultak a református templomba, ahol előbb Balázsné Kiss Csilla lelkipásztor szólt a hallgatósághoz, kifejtve: ott az igazi szabadság, ahol a szabadító Isten a lelkek ura, és ahol az emberi szabályok nem nőnek az isteni tanítás fölé, ott nem kell félni az emberi hatalomtól. Varga Sándor római katolikus segédlelkész szerint március 15-én nemzetünk újjászületését ünnepeljük, és ez az ünnep e nemzet “családi öröksége”, hiszen a magyarság szívében élt és él a szabadság vágya. A katolikus egyházközség Jubilate Deo kórusa, illetve a református konfirmandusok működtek közre az ökumenikus istentiszteleten, amit a Széchenyi téri Petőfi-emléktábla megkoszorúzása követett. Kovács Zoltán polgármester ekkor mondott hosszabb lélegzetű beszédet, ebben egyebek mellett kérést megfogalmazva: “…itt a Széchenyi téren, Érmihályfalván, a Partiumban a megtérés, az emberszeretet, a tisztesség és az igazságosság tégláiból építsünk egy új társadalmat.” Varga Róbert történelemtanár röviden a 164 évvel ezelőtti történelmi esemény összefüggéseiről beszélt, mely szerinte a “másként gondolkodás, de együtt cselekvés” üzenetét hordozza.

Ötödször díjaztak

A Petőfi-tábla koszorúzása után a kultúrház volt az ünnepi eseménysorozat utolsó állomása, ahol a Zelk Zoltán iskola furulyacsoportja és kórusa után Nyakó József RMDSZ-elnök mondott ünnepi beszédet. Ebben egyebek mellett feltette a kérdést: érzi-e tette súlyát az, aki szekértáborokba osztja a magyarságot, akár választási évben is, amikor erősnek lenni, és annak is látszani egyaránt fontos? A GGG Irodalmi Stúdió, a Bartók Béla Citerazenekar műsora után ötödik alkalommal talált gazdára a Márciusi Ifjak Díj, melyet idén Kecskés Zsolt, a helyi mezőgazdasági Főgimnázium diákjának ítéltek oda, aki azonban betegsége miatt nem tudott megjelenni, a díjat édesanyja vette át. Az ünnepséget a Veres László Zsolt Városi Kórus előadása, illetve a foghíjas Nyíló Akác néptánccsoport (melynek egy része akkor éppen Nagyváradon lépett fel) alkalmi műsora zárta.

2012. március 16., péntek

Megemlékezés a forradalomról Asszonyvásárán

Megemlékezés a forradalomról


Az elmúlt vasárnap délután többen jelentünk meg az asszonyvásárai templomban mint más alkalmakkor. Ünnepelni és emlékezni jöttünk mi akik itt élünk, de velünk együtt ünnepeltek a Kerekiből és Székelyhídról érkezettek akik között jelen volt az iskola igazgatónője, és a község polgármestere is.


Az igehirdetésben elhangzott, hogy Jézus hangját a látszatvallásosság ellen emelte fel tanítva, hogy nem jobbra és balra kacsingatva, hanem mindenekben Istenhez kell igazodni mert Ő maga az Igazság. Nekünk ma emlékezőknek és ünneplőknek is hasonlóképpen kell viszonyulni nem csak jelenünkhöz, hanem múltunkhoz is minden képmutatás nélkül és önös érdekektől vezérelve. Így tisztelgünk a forradalom előtt, meghajtva fejünket Kossuth és Petőfi és Bem apó előtt míg elhangzanak a szavalatok és forradalmi énekek. Ez így van jól és helyesen, így szükséges, mert bár oly sokszor elhangzott már, de még mindig érvényes a megállapítás: ”aki a múltját elfelejti, az nem méltó a jövőre sem”. Csak az a kérdés ez elég- e? Ma is küzdelem zajlik, igaz nem ágyúval, puskával, kardal, hanem a megmaradással a megmaradásért., hogy ne ürüljenek ki családjaink, hajlékaink, falvaink, településeink, óvodáink, iskoláink, intézményeink és templomaink. Legyen hitünk, és az legyen erősebb az álnok kényelemnél. És ez az a hit, amely a szülőföldön is elindíthat egy egészen más, egy egészen új életet.


Az igehirdetés után felsorakoztak a kiskereki és asszonyvásári iskolások, hogy szavalatokkal és énekekkel elevenítsék fel a márciusi eseményeket. A színvonalas előadás után felszólalt Gavrucza Tibor nyugalmazott lelkipásztor, a ki a megyei érdekvédelmi szervezet nevében köszöntötte az ünnepet és ünneplőket. Elmondta hogy hazulról haza jött, ugyanis Debrecenből érkezett és milyen jó, hogy már ott és itt is otthon lehetünk. Bíztatott a kitartásra, és hogy megszerzett eredményeinket soha ne adjuk fel. Zárásként lelkipásztor megköszönte mindenkinek ezt az ünnepet, a részvételt a műsort, a jelenlétet, . Illesse köszönet a kereki és asszonyvásárai iskolásokat, a felkészítőket, Nyíri Elza tanítónőt és Kertész Enikő tanárnőt.


Az istentisztelet végén megkínáltuk vendégeinket üdítővel, ropogtatnivalóval és a hűvös időre tekintettel, meleg teával. Örvendezve az együtt töltött időnek, jó utat kívánva vendégeinknek, elbúcsúztunk egymástól.

Székely István
református lelkipásztor

Megemlékezések Kiskereki község falvaiban


Megemlékezések Kiskereki község falvaiban

erdon.ro
2012.03.15
Rencz Csaba

Bihar megye – Kiskereki községben már az elmúlt hét végén megkezdődtek az 1848-1849-es forradalom évfordulójára szervezett megemlékezések. A sort Asszonyvásárán nyitották.

A három település alkotta Kiskereki községben az elmúlt vasárnap, március 11-én tartották az első ünnepséget az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából, mégpedig a község legkisebb falvában, Asszonyvásárán. A református templomban Székely István helyi lelkész hirdetett igét, majd a községi I.-VIII. osztályos iskola diákjai az alkalomhoz illő verses-zenés műsorban mutatták be a forradalom eseményeit, produkciójukat a kiskereki kórus előadása egészítette ki. A műsort követően Gavrucza Tibor ny.lelkész, a Megyei Tanács kulturális szakbizottsága elnökének beszédét hallgathatták meg a megjelentek.

Kereki, Keserű

Március 14-én, szerdán a községközpont Kiskerekiben folytatódott az ünnepségsorozat, ugyancsak a református templomban. Petrucz János helyi tiszteletes igehirdetését követően Nyíri Sándor polgármester mondott beszédet, az elöljáró szavait az iskolások megemlékező műsora követte, újfent a kiskereki kórus közreműködésével. Gavrucza Tibor ny.lelkész, megyei tanácsos beszédét a kiskerekeiek is meghallgathatták, az ünnepséget a település központjában tartott fáklyás felvonulás zárta. A község harmadik falvában, Érkeserűben a csütörtök délelőtti istentiszteleten tartottak megemlékezést, ahol Gavrucza Tibor volt az igehirdető. A prédikációt helyi iskolások műsora, és az egyházközség kórusának előadása követte, majd megkoszorúzták a világháborúk helyi áldozatainak a templom falán lévő emléktábláját.


2012. március 15., csütörtök

A Harangszó márciusi második számából

Történet a várakozásról és az eljövetelről. Veres Piroska Eljövetel című írása a lap címoldalán olvasható, Fekete Réka fotóművész lebilincselő felvételeivel illusztrálva. A lap vezércikkét Nagy Sándor esperes jegyzi. Írásának címe: Egy imahét margójára.


A Heidelbergi Káté 85. kérdését boncolgatja Orbán Levente, az immár ötödik éve jelentkező Hiszem és vallom rovatban.

A Református élet rovatban Dobos Zita olvasmányos, hangulatos riportban ismerteti a zilahi reformátusság anyanyelvi oktatásért folytatott küzdelmét.

Mihályfalva öreg temploma idén is a lelki erőgyűjtés helyszíne volt, az ökumenikus imahét során. A helyi egyházközség kettős évfordulójára is kitér a riport szerzője: Balázsné Kiss Csilla. Idén is jelentkezik a lap Imahetek képekben című képriportja: margittai, szatmár-németi, várad-olaszi és élesdi imaheti felvételekkel.

A negyedik részéhez érkezett a lap sokak kedvelt egyháztörténeti sorozata, melyben a Rákóczi család kiemelkedő alakjait mutatja be Csohány János, a Harangszó neves egyháztörténész munkatársa.

A Hit és élet rovatban ezúttal az anyanyelvi oktatás fontosságáról esik szó, Péntek János tollából.

Böjti témát tartalmaz a Mozaik-oldalon jelentkező Tallózó rovat. Az Evangélikus életből átvett írás címe: Hogyan böjtöljek?

A Harangszó megrendelhető és megvásárolható a református lelkészi hivatalokban. A lap a világhálón a harangszo.blogspot.com címen olvasható.


Imahét Apátkeresztúron


Lassan hagyománnyá válik Apátkeresztúron, hogy az imahét március első teljes hetében kerül megrendezésre. Így történt ez az idei évben is, amikor a jó időnek köszönhetően alkalmanként 35-50 ember is összegyűlt a kis templomban Isten igéjének a hallgatására. A meghívott lelkipásztorok kivétel nélkül a Krisztusban való hit átformáló erejére hívták fel a gyülekezet figyelmét. Áldott délutánok voltak ezek, melyeket a vallásórás gyermekek énekei, az ifjúsági csoport, valamint a gyülekezeti tagok szavalatai tettek még emlékezetesebbé. Az ünnepi alkalmakat úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet zárta.


Szolgáló lelkipásztorok névsora:
  • Szabó József Levente – Pelbárthida (Mt.3, 13-17)
  • Kovács Péter – Menyő (1 Pt.2, 21-25)
  • Tóbiás Tibor György – Nagyvárad-Olaszi slp. (Róm. 12, 17-21)
  • Úri Imre – Vedresábrány (Mal. 3, 23-24)
  • Petrucz János – Kiskereki (Hab. 3, 1-19)
  • Orosz Márta – Érbogyoszló (Jn. 21, 15-19)

Mennyei Atyánk legyen segítségül abban, hogy eljusson minden szívhez a hallott üzenet és valóban összetartva, békességben, egymást segítve tudjunk élni családunk, valamint a „nagy család”, a gyülekezet közösségében is.

Forró Csaba
apátkeresztúri lelkipásztor


2012. március 13., kedd

Női világimanapi összejövetel Érmihályfalván

Női világimanapi összejövetel Érmihályfalván

erdon.ro
Rencz Csaba
2012.03.13

Bihar megye – Az ökumenikus női imanap alkalmából közös ünnepséget tartottak a napokban az érmihályfalvi görög katolikus templomban a vendéglátó gyülekezet és a reformátusok részvételével.


A tavaly májusban felszentelt érmihályfalvi görög katolikus templomban a vendéglátó gyülekezet nevében Zima Zorel lelkész köszöntötte a minden padsort megtöltő híveket románul és magyarul, illetve a különböző felekezetekben szokásos módon. A nemzetközi női imanap liturgiáját malajziai keresztény nők állították össze, ennek jegyében zajlott az összejövetel. A megjelenteket előbb Kovács Zoltán polgármester, mint a református egyházközség főgondnoka köszöntötte, kiemelve, hogy példát vehetünk az ázsiai asszonyokról, aki nehéz körülmények között is erősen megélik hitüket.

Megmaradásunk hordozói

Balázsné Kiss Csilla lelkész egyebek mellett arról beszélt, hogy az elégedett ember a boldog ember, ami a lelki elégedettséget jelenti – azt, amikor a jót és a szeretetet tettekre tudjuk váltani. Az előző nap volt nőnap okán Zima Zorel két nyelven elmondott beszédében a nőket a teremtés ajándékainak nevezte, akik nem csak a fizikai, de a lelki megmaradás hordozói, letéteményesei is. A szintén két nyelven elhangzott Miatyánk után a két gyülekezethez tartozó gyerekek adtak elő a nők napja alkalmából összeállított műsort, majd a házigazdák szeretetvendégségre invitálták a megjelenteket.