2011. november 15., kedd

Idősek-betegek vasárnapja Poklostelken és Papfalván

Isten igéjének fényében próbáltunk jobban odafigyelni a korosodó és beteg testvéreinkre: Poklostelek és Papfalva október 2-án szervezte meg az idősek-betegek vasárnapját.

„Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg.” – hallgatták az Ézs. 46,4 alapján Isten igéjét a poklostelkiek. Hogyan látja a mi változatlan szeretetű Urunk az idős, beteg testvéreinket, és miként viszonyul hozzájuk? Isten nem azért szeret, mert öregek vagy betegek vagyunk, hanem akkor is szeret és minden időben. Mennyei Atyánk ugyanaz marad születésünktől ősz korunkig: Ő hordoz és Ő ment meg bennünket. – A vallásórás és konfirmandus gyerekek versekkel, énekekkel kedveskedtek idős-beteg testvéreinknek, akik közül néhányan imádságokat és igei gondolatokat olvastak fel. A három tucatnyi résztvevő mindenike egy szál virágot és az aznapi alapigét tartalmazó bibliajelzőt kapott ajándékba.

Papfalván a templomban megjelentek Ábrám történetét hallgatták, aki 75 évesen indult el Háránból, apjának házából idegen földre. Nem a vagyonszerzés motiválta: az Úr szavára indult el szülőföldjéről; az Isten országát és az ő igazságát keresvén azonban anyagi áldások is megadattak néki. A gyermektelen férfi Isten ígéretére támaszkodott: „Nagy néppé teszlek, és megáldalak, ... és áldás leszel.” (1Móz. 12,2.) 100 éves koráig várnia kellett, hogy Izsák az Úr ígérete szerint megszülessen. Tudunk-e türelemmel, kitartóan imádkozni, hogy Isten ígéretei beteljesedjenek rajtunk? Merjünk mi is Megtartó Urunkra támaszkodni! – Istentiszteletünk után asszony testvéreink jóvoltából néhány szívhez szóló költeményt hallgathatott meg a gyülekezet, és mindenki 1-1 ez alkalomra nyomtatott könyvjelzőt vihetett haza, sőt az otthon maradt idős és beteg testvéreknek is jutott belőle. Gyengén látó testvéreink a „nagy betűs” Bibliák egyes köteteire iratkoztak fel, és azóta kb. egy tucatnyian olvassák is otthonaikban Isten gyógyító, megelevenítő igéjét. Találkozónkat szeretetvendégséggel zártuk.

Isten áldja, erősítse és gyógyítsa minden idős és beteg testvérünket, nekünk pedig adjon Krisztus szerint való, együttérző odafigyelést rájuk!

Erősné Joó Enikő (Poklostelek)
és
Erős-Joó Béla (Papfalva)