2011. november 24., csütörtök

A Huszár Gál énekkar Margittán


Majdnem egy évtized telt el azóta, hogy a Margittai Református Egyházközség, valamint Debrecen Kossuth-utcai Református Egyházközség között megszületett a testvérgyülekezeti kapcsolat. Azóta kölcsönösek a találkozások. Szentháromság vasárnapját követően, amikor a margittaiak Debrecenben voltak elhatározást nyert az a tény, hogy közelebb hozzák egymáshoz a gyülekezetekben működő csoportokat: énnekkart, presbitériumot, nőszövetséget, ifjúságot.

A margittai gyülekezet meghivására érkezett és szolgált körünkben a debreceni Huszár Gál énekkar. Az igei szolgálatot Derencsényi István, Debrecen Kossuth–utca Református Egyházközség lelkipásztora, a Tiszántúli Református Egyházkerület főjegyzője végezte. Jel. 2, 1-7 alapján. Bevezetőjében örömét fejezte ki, hogy itt szolgálhatnak:,, milyen jó dolog, az Úr napján felseregleni és egy szivvel, egy lélekkel az Urat dicsérni,,- hangzott az ige. A továbbiakban felhivta a hivek figyelmét arra, hogy ,, ma van az egyházi év utolsó vasárnapja – az örökkévalóság vasárnapja, amikor számot kell adnunk tetteinkről, cselekedeteinkről.,, Befejezésként arra buzditotta a hiveket, hogy úgy éljenenek, hogy el tudják mondani Pál apostollal együtt:,, Ama nemes harcot megharcoltam,...a hitet megtartottam: végezetül eltétetett nékem az igazság koronája...,,II Tim. 4,7-8.

Igehirdetés után, az énekkar szolgálata következett. Kurgits András karnagy, a debreceni Református Kollégium Gimnáziumának énektanár-lelkipásztora, vezetésével. Az előadott kórusművek között szerepelt: Huszár Gál – Gregorián, Huszár Gál- Uram Isten siess..., egy duó Kurgits Márta- hegedű és Kurgits Pál –cselló előadásában, Gustaf L. Nordqist- Tékozló fiú..., Haydn- Áldott a Jákób..., Gárdonyi Zoltán- Felvirradt áldott..., J. S. Bach- Csak te vagy én Istenem cimű szóló zárta előadásukat.
A kórus előadása után, Puskás Miklós, a margittai Horváth János Iskolaközpont énektanárának irányitásával, a magyar iskola tanulói verses- zenés, könnyeket fakasztó összeállitással tisztelegtek Ady Endre nagy költőnk emléke előtt.


Házigazdaként Kovács Gyula lelkipásztor köszönte meg az Istent dicsőitő, felemelő szolgálatokat az 57-ik zsoltár 8-12 verseivel kivánva a testvérgyülekezet számára áldott adventet,s reménységét fejezte ki további találkozókra nézve.

Az ünnepi istentiszteletet szeretetvendégség követte , ahol a debreceni és a margittai kórustagok elbeszélgettek, énekeltek s talán barátságok is születtek-születnek....

Isten áldása kisérje továbbra is életünket és szolgálatunkat!

Balázsi Emma
Margitta