2011. október 23., vasárnap

’56-os megemlékezések Érmihályfalván

’56-os megemlékezések Érmihályfalván

erdon.ro
Rencz Csaba
2011.10.23

Bihar megye – Több eseményen is megemlékeztek Érmihályfalván az 1956-os forradalomról, illetve annak helyi és érmelléki vonatkozásairól, áldozatairól.


Péntek délután a református egyházközség és a Zelk Zoltán iskola közös szervezésében a gyülekezet termében főként diákokból álló hallgatóság előtt Emődy Dániel, a debreceni Pro Patria Alapítvány elnöke, Török László, a Szabadságra Vágyó Ifjak Szövetségének egykori tagja, Balázsné Kiss Csilla lelkipásztor, és Varga Róbert történelemtanár tartott előadást.

Koszorúzás

A vasárnap délelőtti istentisztelet keretében is felidézte emlékeit Török László, majd megkoszorúzták a templom külső falán lévő Sass Kálmán-emléktáblát, illetve a templomkertben lévő ’56-os emlékjelet. Délután a Széchenyi téri ’56-os emlékműnél tartottak megemlékezést, ennek részleteire visszatérünk.

2011. október 18., kedd

A mihályfalvi Bernáth-iskola diákjai Kalotaszegen

A mihályfalvi Bernáth-iskola diákjai Kalotaszegen

Magyarkéc ismét győzött

Magyarkéc ismét győzött

2011. október 11., kedd

Új református lelkipásztor Kiskerekiben (Biharország)

Új református lelkipásztor Kiskerekiben

Biharország
D. Mészáros Elek
2011/10/11

Közel három és fél évtizedes szolgálat után vonult nyugdíjba Kiskereki református lelkipásztora, Bozsoky Sándor. Szeptember elsejétől pályázati úton PETRUCZ JÁNOSRA testálódott az ottani lelkek ápolása. A 37 esztendős lelkipásztort a vasárnap délelőtti istentisztelet előtt kerestük meg a parókián.


A Nagyváradon született, majd falun nevelkedett papi ember elõbb vallásoktatónak és jogásznak tanult, amit abbahagyott, majd egy sikertelen színi felvételit követõen jelentkezett a kolozsvári protestáns teológiára, amit 2000-ben sikeresen el is végzett. Négyévi nagyváradi segédlelkészkedés után az alig 170 lelket számláló Arad megyei Bélzeréndre került, ahonnan családi okok miatt kényszerült továbblépni. Felesége, Izabella asszony jogot végzett, jelenleg a nagyváradi püspökségen dolgozik, három gyermekük van, a 11 éves Ágnes, a 7 éves Andris, Eszter pedig most töltötte be a 6. esztendõt.

A tiszteletes jelenleg nagyváradi albérletükbõl ingázik a színmagyar, többségében református falu lelki életét ápolni, erõsíteni, aminek elsõdleges oka, hogy a parókia enyhén szólva is lakhatatlan. A tiszteletes fukarkodott a szavakkal a nem várt állapotok láttán, de a látottak magukért beszélnek: dzsungelfilm forgatására alkalmas szõlõskert, megroggyant, vakolatvesztett falak, a rothadt padozatból méternyi magas növényzet sarjad. Azt már azért a papi ember is elismeri, hogy itt nemcsak a lelkipásztor hanyagságáról, de a presbitérium, a gyülekezet gyengeségérõl is szó van. Felméréseket végeztettek a paplak állagát illetõen, és a szakemberek egyöntetû véleménye az volt, hogy érdemesebb egy új parókiát építeni, mintsem a mostanit felújítani. A lelkipásztor és családja számára már egy megfelelõ albérletet is talált a presbitérium az új lakás elkészültéig, aminek költségeit pályázati úton szeretnék elõteremteni, nem terhelve ezzel a gyülekezet tagjait.

A rövid bemutatkozásnak a harang szava vetett véget, templomba szólítottak a bim-bammok. Petrucz tiszteletes a Bírák könyvébõl vett igerész alapján a bátorság szükségszerûségérõl szólt, ami elõfeltétele a közösségért való küzdelemnek. Aki fél, az menjen haza, ez már elhangzott a medianiták elleni harc során is, de ma is csak annak van helyén a szíve, akinek van bátorsága a cselekvésre – mondta a tiszteletes, aki igehirdetésével utalt az aradi vértanúk helytállására is.

Az igehirdetést ünnepi mûsor követte, a helyi iskolások az aradi vértanúkra mutató megemlékezõ mûsorát megelõzõen a falu polgármestere, Nyíri Sándor gyülekezeti fõgondnok szólt a jelenlévõkhöz. A gyászos aradi események kronológiai ismertetése során az elöljáró így sommázott: „Kik érted haltak helyett jobb ma azt mondanunk, kik érted élnek. Mert ma nem csatákban, de egységünkben, összefogással kell megmutatnunk, hogy van erõnk, és vagyunk”. A halk zenei aláfestés mellett egyesével kerültek a megemlékezés gyertyái az aradi áldozatok templomban kihelyezett portréi alá, majd a Kertész Enikõ tanárnõ által felkészített diákok ünnepi mûsora során falakat remegtetõen hangzott a végsõkig mutató megvallás: „mert a haza nem eladó”. A hangulatra rálicitált a gyülekezet a Himnusz eléneklésével.


Október 6-i megemlékezés Kiskerekiben

Legyünk a haza bátor védelmezői

erdon.ro
2011.10.11

Bihar megye – Megemlékezésnek adott helyet október 9.–én a kiskereki református templom, melyre a délelőtti istentisztelet keretében került sor.


Az ünnepségen az aradi vértanúkra emlékeztek, akik életüket adták a hazáért, a magyarok szabadságáért. Az istentiszteleten Petrucz János lelkész szolgált, majd Nyíri Sándor, Kiskereki község polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, felidézve a 162. esztendővel ezelőtt történteket, és buzdította a jelenlevőket, hogy ahogy annak idején nem csak magyar nemzetiségüek harcoltak hazánkért, legalább olyan lendülettel legyünk mi is a haza és a nemzet bátor védelmezői. A megemlékezésre a Kiskereki Általános Iskola egy kis csoportja készült műsorral, a gyerekeket Stretye Erika iskolaigazgatónő, Nyíri Elza tanítónő és Kertész Enikő magyartanárnő készítette fel.

2011. október 10., hétfő

Október 6-i megemlékezés Asszonyvásárán


Megemlékezés október hatodikáról

Ünnepi istentisztelet keretében emlékeztek az aradi vértanukra Asszonyvásárán a református templomban.


Az igehirdetés keretében Székely István lelkipásztor Jeremiás próféta siralmai alapján Istenről, mint büntetőről beszélt, hiszen nem tehet másként velünk szemben az elkövetett bűnök miatt, mint hogy megdorgáljon, mert a bűnt nem hagyhatja büntetés nélkül – ígérete szerint. Ha nem így tenne hazugság, volna minden szava. Jöhet bármilyen más világ vagy más rendszer ez így marad a bűnös ember számára addig, míg nem lép rá a Krisztusi útra. Csakis ezen az úton járva kerülhet ki Isten fenyítő ítélete alól. Nemzetünk nagyjai is ezen az úton járva vállalhatták áldozatukat, amint tette ezt az aradi tizenhárom is.Ünnepi műsor

Az igehirdetés után Nyíri Sándor polgármester úr megemlékező szavaiban rámutatott arra a tényre, hogy bár a vértanuk nem mind magyar származásúak voltak, mégis össze tudtak fogni a nemes cél érdekében. Nekünk, magyarként, példát kellene vennünk és követve példájukat meg kellene tanulni, csak az összefogás hozhatja el számunkra a győzelmeket.


A megemlékezés szavai után következett az iskolások ünnepi összeállítása. A kitett aradi vértanuk arcképe alá egy-egy égő mécsest helyeztek, miközben sorolták a tizenhárom vértanú nevét, majd ügyes összeállításban hallhattunk életük utolsó pillanatairól.


Az ünnepi műsor végén, lelkipásztor megköszönte mind a felkészítőknek, mind az előadóknak a méltóságteljes ünneplést, a műsort, Isten áldását kérve további életükre és munkájukra.


A meglepetés

A záró ének előtt szólásra emelkedett ismét Nyíri Sándor, mint a Kiskereki Egyházközség gondnoka, akit több presbiter is elkísért, és pár szóban megköszönte lelkipásztornak néhány hónapos helyettesítő szolgálatát a Kiskereki gyülekezetben és átadott egy nagyon szép fából készült Biblia tartót. Lelkész az ajándékot megköszönve azt az Úrasztalra helyezve kérte Isten áldását a Kiskereki gyülekezet életére.

Az istentisztelet után szerény szeretetvendégség keretében vendégeltük meg a hozzánk érkezetteket, hogy rövid búcsúzkodás után elváljanak útjaink.

Asszonyvására, október hava

Székely István
lelkipásztor

2011. október 9., vasárnap

Hegyközszentmiklósi hírek

Október 1-2 között a nyírbogdányi "Sion" idősek otthona munkatársi közössége a hegyközszentmiklósi gyógyfürdőben pihent. Vasárnap, 2-án Angyalossy Katalin lelkipásztor, intézményvezető hirdette az igét a szentmiklósi templomban.

Kedden, 4-én a hajdúszoboszlói Hungarospa Zrt. két szakembere látogatott el termálstrandunkra, hogy a fürdő fejlesztési tervének elkészítéséhez anyagot gyűjtsenek. A hosszútávú fejlesztési tervben: gyógykezelő központ, strand, kemping és szálláshelyek kialakítása szerepel.


Október 6-án istentiszteletet és emlékműsort tartottunk a református templomban. A műsort vértanúink emlékére iskolánk diákjainak népes csoportja adta elő, és részt vettek a Toldy általános iskola tanárai és tanulói is.