2011. szeptember 29., csütörtök

200 éves a szentjobbi református templom

200 éves a szentjobbi református templom

erdon.ro
2011.09.29

Bihar megye – A szentjobbi református egyházközségben tavaly volt első alkalommal Gyülekezeti Nap. A sok pozitív visszajelzés hatására úgy döntöttek, hogy minden évben meg fogják szervezni ezt az ünnepséget.Rákosi Jenő lelkész, esperes (középen) köszöntötte a vendégeket


Az idén az emsti (Hollandia) és a szentpéterszegi (Magyarország) testvérgyülekezetek képviseleteivel tartatott meg a Gyülekezeti Nap, mely keretében hálát adott a gyülekezet a 200 éves templomért, és a 30 éve épült parókiáért. Az ünnepi istentiszteleten Rákosi Jenő érmelléki esperes, helybeli lelkipásztor hirdette Isten igéjét a Királyok könyvévől vett idézet alapján, mely bölcs Salamon templomszentelési imádságának egy részletét tartalmazza. Salamon hitvallást tesz az írgalmas és szövetséget megtartó Istenről, majd kéri az Urat, hogy a megépített templomba érkezők imádságát mindig hallgassa meg. Oltalmat, védettséget kér a hajlékra, és kegyelmet az Istenhez forduló emberre.

Segítenek, mikor lehet

A meghívott vendégek és a gyülekezet köszöntése után először Szabó Ödön, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnöke kapott szót, aki beszédében hangsúlyozta: mindig segítenek, amikor lehetőségük van rá. Idén a Megyei Tanács és a községközpont Berettyócsohaly Polgármesteri Hivatalának támogatása által lehetőség nyílt arra, hogy a templom előtt és mellett új járda készüljön, és sor került a templombelső felujítására is. Az ünnepség az 1811-ben befejezett és felszentelt templom, majd az 1981-ben 52 munkanap alatt felépített emeletes lelkészi lakás történetének ismertetésével folytatódott. A hollandiai testvérgyülekezet erre az alkalomra egy orgonát ajándékozott a szentjobbi gyülekezetnek, melyet Thurzó Zoltán zongoraművész mutatott be, Tasnádi Ferenc és Tasnádiné László Melinda énekesek kíséretével. Lakatos Tamás szavalata után a gyülekezet harangszó mellett emlékezett azokra, akik az elmúlt Gyülekezeti Nap óta elhunytak.

Emléktáblát avattak

Ezután az emsti testvérgyülekezet képviselői köszöntötték a gyülekezetet a Zsoltárok 33,18 versével: “Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat”, majd a 12 fős csoport el is énekelte ezt a zsoltárt. A szentpéterszegiek nevében Tóth József lelkipásztor mondott köszöntő beszédet, majd egy szép vázával ajándékozták meg az ünneplő gyülekezetet. A templomi együttlét után a templom bejáratához elhelyezett emléktábla leleplezése és megáldása következett. Az ünnepség itt még nem ért véget, hiszen a közös ebéd elfogyasztása után az elmúlt 10 év eseményeiről készült fényképeket tekinthette meg a gyülekezet. Kellemes beszélgetésekkel és az együtt ünneplés örömével zárult a nap.2011. szeptember 28., szerda

Gyülekezeti ház szépül Értarcsán

Gyülekezeti ház szépül Értarcsán

Biharország
D. Mészáros Elek
2011/09/27

Közadakozásból és közmunkából 1946-ban építette újjá az értarcsai református egyházközség a régi kántor-tanítói lakást, a pirosban álló épületet azonban államosították.


A cinikus diktatúra még fel is szólította az egyházat, lássa el nyílászárókkal is az elkobzott épületet – idézte a korabeli presbiteri jegyzőkönyv tanúságát Kulcsár Árpád helybeli lelkipásztor. A lelakott ingatlan 2007-ben került vissza eredeti tulajdonoshoz. A belső felújításon már túl vannak, ott tartják a biblia- és hittanórákat, illetve a nőszövetség is kapott egy külön termet.

Ottjártunkkor a külső homlokzatról félig levert vakolat árulkodott a munkálatról. Kulcsár tiszteletes elmondta, hogy a megyei tanács segítségével megújítják nemcsak a külső burkolatot, hanem a tetőót is. Az immár gyülekezeti házzá avanzsált épület Tóth István egykori főgondnok nevét fogja viselni, aki nemcsak világi vezetője, de bőkezű támogatója is volt gyülekezetének. Az ő nevéhez fűződik az 1852-ben az egyház megsegítésére létrehozott alapítvány, amely 1945-ig látta el feladatát.

Ünnep Szentjobbon

Ünnep Szentjobbon

erdon.ro
2011.09.27

Bihar megye – Az elmúlt vasárnap gyülekezeti nap keretében ünnepelte a szentjobbi református egyházközség temploma felépítésének 200., a parókia felépítésének 30. évfordulóját, valamint felavatták a hollandiai testvérgyülekezettől ajándékba kapott villanyorgonát.


Képünkön a templom építésének évfordulójára elhelyezett emléktábla leleplezésének pillanata. A részletekre visszatérünk.


2011. szeptember 25., vasárnap

Asszonyvásári és kokadi reformátusok közös kirándulása

Egy kirándulás emlékére

Amint rendezgettem a nyáron készült fényképeket, rábukkantam azokra a képekre, amelyek egy közös élményt örökítettek meg a Kokadi gyülekezettel együtt-töltött kirándulásról. Jó volt visszaidézni az együtt töltött órákat, valamint a sok csodás természeti kincset, amit sajnos egyre inkább tönkre tesz az emberi hanyagság és nemtörődömség. És jó látni kivételeket is, mint amilyen a „Medve” barlang. Ezt az élményekben gazdag napot szeretném felidézni most, amikor lassan de biztosan érkezik az ősz a kertek alá.

Mint minden közös eseményt, ezt is hosszas szervezés és egyeztetés előzött meg. Egy nyári Kokadi vendégeskedés alatt fogalmazódott meg a kirándulás ötlete, amikor is Szerencsi Erika tiszteletes asszony megkérdezte, nem tudnék javasolni egy olyan helyet ahová a gyülekezeti tagokkal kirándulva eltölthetnének egy napot és amely helyen még nem jártak és nincs is olyan nagyon messze. A sok ötlet közül aztán a hírből már ismert barlangra esett a választás.

A kirándulás napján gyönyörűen sütött a nap, és bár még reggel volt , máris előrevetítette, ma sem fogunk megfázni. A befutó járműből ismerősök integettek és kölcsönös üdvözlések után útnak eredtünk Nagyvárad felé. A városon áthaladva próbáltuk néhány mondatban ismertetni az éppen látottakat, megjegyezve Szent László városa megérdemel egy külön kirándulást. A híres Félixi rövid megálló után sokan rácsodálkoztak az egyre inkább változó táj természeti szépségeire. Így érkeztünk meg a belényesi medence székhelyére, magába Belényes városába. Az előzetes megbeszélések alapján megálltunk a református egyház gyülekezeti terménél. Itt Réman Elek István tiszteletes úr fogadott bennünket. A testi frissítők előtt lelkünket frissítettük fel egy rövid áhítat, éneklés és imádság által. Megnéztük a templomot, meghallgattuk amit tudni kell mind az egyházközségről, mind a gyülekezetről, mind a templomról. Megköszönve a szíves fogadtatást továbbindultunk úti célunk felé.

Ahogyan egyre közelebb jöttek a hegyek úgy fogyott a jó út is, míg egy adott pillanatban csak kövesúton szaladt kocsink kereke. Szerencsénkre nem sokáig tartott ez az állapot, és felbukkant előttünk a tér a parkoló járművek sokaságával. Jól esett megmozgatni elzsibbadt tagjainkat és jól esett a hazulról hozott inkább már ebéd mintsem tízórai. Rövid pihenést követően elindultunk felmászni a barlang bejáratához. Menet közben megpróbáltunk ellenállni a sokféle árut kínáló vásárosoknak, biztatva őket, de leginkább magunkat, majd lefelé jövet vásárolunk. Így érkeztünk meg a bejáratot rejtő épülethez, ahol jegyvásárlás után, várva a belépést még ihattunk tetszés szerint üdítőt, sört vagy vizet.

Eljött aztán a belépés pillanata. Többször jártam már itt de mindig megdöbbent az a légkör ami fogadja az embert ebben a föld alatti világban. Szavakkal nagyon nehéz megfogalmazni és javaslom ha valaki meg akarja érteni és tapasztalni ne sajnálja a fáradságot és látogasson el ide. Újra és újra lenyűgöz a sok szép természeti csoda amivel találkozik az ember és szinte repül az idő a bent tartózkodás alatt. A csont maradványokat nézve szinte látjuk és halljuk a kétségbeesését a földrengés után bent rekedt medvéknek. Aztán véget ér a földalatti túra és ismét kilépünk a napvilágra a nyári melegbe. És újra halljuk a portékájukat kínáló árusok szavát. Következik egy kis alkudozás, hogy egy egy szép emlék tárgyal és szeretteinknek szánt ajándékkal gazdagabban szálljunk buszra.

Már – már ismerősként üdvözöljük a hazavezető úton elénk táruló tájat. Mivel igencsak elhalványodott az utolsó étkezésünk emléke is, elhatároztuk, megállunk egy út menti fogadónál megkóstolni a számunkra ismerős, de sokak számára még ismeretlen „miccset” (csórékolbászt). Míg várjuk, hogy elkészüljön az étel jobban szemügyre vesszük a vendégfogadót és megállapítjuk, hogy nemcsak belül, hanem kívül is nagyon szép, ízléses és rendezett. Mikor megérkezik az étel, asztali áldás után sokan az újdonság kíváncsiságával, de aztán jóízűen fogyasztják, ahogyan tesszük azt mi is „veterán” miccs fogyasztók.
Sorkizárás
Aztán nemcsak az idő, hanem a kilométerek is gyorsan peregtek és fogytak ahhoz hogy mi „hazaiak” hazaérkezzünk. Miután elköszöntünk egymástól Istennek hálát adva ezért a szép napért, tovább indult a busz, hogy haza vigye a Kokadiakat is.

Székely István
református lelkipásztor


2011. szeptember 15., csütörtök

Tanévnyitó istentisztelet Asszonyvásárán

Megkezdődött az iskola


Asszonyvásárán is becsengettek az iskolába, de ezt megelőzően zajlott tanévnyitó a református templomban is.

Sok kisgyermek számára - és talán szüleik számára is – olyan félelmetesen hangzik, iskolába kell járni. Mi is lesz ott, ki fog tanítani, hogyan fog alkalmazkodni a gyermek egy sokak számára teljesen más és új közeghez – szinte tapintható az idegenkedés és a szorongás gyermekben és szülőben egyaránt. De nem szabad utat engedni ezeknek semmiképpen sem, mert ezeket az érzéseket, félelmeket le lehet és le is kell győzni. Ez egy olyan küzdelem, amiben nemcsak egymásra számíthatunk, hanem van egy mindnek felett álló SEGITŐ is, aki saját gyermekeiként fogadott el és megígérte mindig velünk marad.

Ezek a gondolatok nyitották meg a Igehirdetést a Máté 6 : 31 – 34 igeversek alapján, biztatva gyermeket és szülőt (és persze sok nagyszülőt is) arra, hogy nincs miért aggodalmaskodni a holnapok felől. Biztatásként hangzott az a gondolat is, amelyben arra biztatott valaki: „Tegyél nagy dolgokat Istenért, és várj nagy dolgokat Istentől !” Legyen tehát Isten országa és igazsága első életedben és nem fogsz semmiben hiányt szenvedni – zárult az iskolakezdésre szánt biztatás, hogy örömöd legyen mind a tanulásban, mind a munkában egyaránt, mert minden fontosra jutni fog erődből.Énekszóval és muzsikával szóló biztatás

Megszokott lendülettel és szép zenével, énekkel kérte Isten áldását az új tanévre a Tempfli Ádám és a „Tücsök” zenekar. Olyan énekekkel leptek meg bennünket, amelyeket még nem nagyon ismertünk, de amelyek csodálatosan szóltak előadásukban. Isten iránti hálával és köszönettel hallgattuk előáldásukat. Azzal búcsúztunk, visszavárjuk őket más alkalmakra is.Templomi tanévnyitónkat megtisztelte jelenlétével Sztretea Erika iskola igazgatónő és Nyíri Sándor községünk polgármestere.


A templomból kijövet mintha már nem is érződött volna az a feszültség, amely miatt talán még nem is olyan régen szinte vibrált a levegő.

Asszonyvására, 2011 szeptember hava

Székely István
református lelkipásztor


2011. szeptember 14., szerda

A Református Érmellék szeptember-októberi számából

Református Érmellék

erdon.ro
2011.09.13

Bihar megye - Megjelent az Érmelléki Református Egyházmegye gyülekezeti lapjának, a Református Érmelléknek szeptember-októberi száma.


Ebben olvasni lehet a Hegyközszentmiklóson tartott ifjúsági zenei tábor eseményeiről, az egyházkerületi nőszövetségi konferenciáról, a nyúzóvölgyi találkozóról, az új érsemjéni lelkész beiktatásáról. Bepillanthatunk a margittai, a jankafalvi, az apátkeresztúri, az érszőlősi, a vedresábrányi, az asszonyvásári, az értarcsai, a kiskereki gyülekezet mindennapjaiba. Külön mellékletet szentelnek a szerkesztők a IV. Érmelléki Református Ifjúsági Tábornak, érdekesség hogy a melléklet írásait és fotóit maguk a táborlakók jegyzik. Az újság hozzáférhető a gyülekezetek lelkészi hivatalaiban.


2011. szeptember 13., kedd

Tanévnyitó az érmihályfalvi Bernáth József Református Iskolában

Tanévnyitó istentisztelet

erdon.ro
2011.09.13

Bihar megye - Szeptember 11-én, vasárnap délelőtt tanévnyitó istentisztelet keretében nyitotta ki kapuját a 2011-2012-es tanévre az érmihályfalvai Bernáth József Református Iskola.


Az iskola elsősei és másodikosai tanítóikkal, és az egyházközség vezetőivel

A 24 elsős kisdiák (tanítók Csengeri Erika és Szalai Hajnalka) verses-énekes műsorral mutatkozott be a gyülekezetnek. A “régi” elsősök – immár másodikosok – versekkel köszöntötték a kisebbeket, Kovács Zoltán főgondnok, Érmihályfalva polgármestere ünnepi köszöntővel kivánt áldást a pedagógusokra, szülőkre, gyermekekre. Balázsné Kiss Csilla lelkész igehirdetésében az atyai örökség tiszteletére, megtartására bizatott, hogy az iskola, mint Isten veteményeskertje, megteremje a Lélek és a szeretet gyümölcseit. Az ünneplő gyülekezetet Csengeri Csongor iskola-igazgató is üdvözölte.


2011. szeptember 9., péntek

Határmenti lelkésztalálkozó

Már több mint egy évtizedes hagyománya van annak, hogy a román-magyar határmenti egyházmegyék református lelkészei esztendőnként találkoznak, hogy közös illetve sajátos szolgálati nehézségeiket, vagy elért sikereiket megosszák egymással és ezeket megbeszélve törekedjenek együtt építeni Isten Anyaszentegyházát.


2011-ben, az Érmelléki Református Egyházmegye szervezésében valósult meg a „Határmenti Lelkésztalálkozó”, melyen mind az öt egyházmegye (Romániából az Érmelléki és a Bihari, Magyarországról a Debreceni, Hajdúvidéki és a Bihari) képviseltette magát. A kétnapos rendezvényre 2011. szeptember 7-8-án került sor.A kellemes őszi napon mintegy 60 lelkipásztor gyűlt össze a határ két oldaláról Bihardiószegen, s a testi táplálék után következett a lelki eledel is, Vad Zsigmond, a Debreceni Református Egyházmegye esperesének Igehirdetési szolgálata által. Az egybegyűlteket, házigazda minőségében, Rákosi Jenő érmelléki esperes köszöntötte, s a kapcsolatok kialakítására és ápolására buzdította a lelkészeket, majd Isten áldását kérte a rendezvényre. A hegyközszentmiklósi gyógyfürdőn elfogyasztott ebéd előtt, Gellért Gyula bihardiószegi lelkipásztor tartott értékes előadást Bocskai István fejedelem szabadságharcáról, kihangsúlyozva, hogy „a fejedelem azok közé tartozott, akik hatalmukat, vagyonukat nem csupán a maguk, hanem az ország, a nemzet, az emberiség javára igyekezett hasznosítani, áldozni”. A délutáni órákban Dr. Kéri Gáspár mutatta be a Gálospetriben és Szalacson működő tájházakat, melyek a múlt egyszerű, de szép és tiszta világába röpítették az érdeklődőket. A találkozó első napja Micskén zárult, ahol a vacsora után még hosszan lehetett beszélgetni, ismerkedni, tapasztalatokat cserélni.Csütörtök reggel Szabadi Árpád, a Hajdúvidéki Református Egyházmegye esperesének áhítatával indult a nap, majd Gavallér Lajos micskei lelkipásztor tartott előadást a Micskei Református Egyházközség történetéről. Miután megcsodáltuk a micskei templomot, a Timóteus házat és a Sámuel bentlakást, ahol szegény, rászoruló gyerekek tanításáról, étkeztetéséről és szállásáról gondoskodnak az intézmény jól képzett munkásai, elindultunk, hogy a révi cseppkőbarlangot megtekintsük. A jól sikerült kirándulást Bereczki András, paptamási lelkipásztor áhítata zárta, majd a kellemesen eltöltött napok emlékével tért mindenki vissza az őrhelyére.


A 133. zsoltárt idézve adunk hálát kegyelmes Istenünknek, a határmenti lelkésztalálkozó áldásaiért: „Íme, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!” (Zsolt 133,1).

Rákosi Jenő
esperes


2011. szeptember 7., szerda

Érszőllős és Szolnokháza - Sportpálya és gyülekezeti terem

Érszőllős és Szolnokháza - Sportpálya és gyülekezeti terem

Teljes képernyős nézet

Interjú Gavrucza Tibor nyugdíjbavonult lelkipásztorral (Bihari Napló)

BNOR_20110906_007

Magyarkéc: "Ép testben, ép lélek"

Magyarkéc: "Ép testben, ép lélek"