2011. május 31., kedd

Megjelent a Református Érmellék május-júniusi száma

Református Érmellék

erdon.ro
2011.05.31.

Bihar megye - Megjelent az Érmelléki Református Egyházmegye gyülekezeti lapjának, a Református Érmelléknek május-júniusi száma.Ebben beszámolót lehet olvasni az egyházmegyei közgyűlésről, a Presbiteri Szövetség közgyűléséről, a gyülekezetek közül bemutatkozik az ottományi, illetve az éradonyi. Betekinthetünk a csokalyi énekkar életébe, de megtudhatjuk, miként zajlott a virágvasárnapi ünnepség Asszonyvásárán, a húsvéti evangelizációs tábor Magyarkécen, az imanap Értarcsán, illetve a kopjafaavatás Szentjobbon. A gyülekezeti lap hozzáférhető a lelkészi hivatalokban.


2011. május 30., hétfő

Gyermeknap Asszonyvásárán

Meglepetés gyermeknap alkalmából AsszonyvásáránA vasárnap délutáni istentisztelet meglepetéssel szolgált a gyermekeknek, hiszen a gyermeknap alkalmából meglepetés ajándékokkal kedveskedtünk gyermekeinknek, amit nagy örömmel fogadtak.

Székely István
református lelkipásztor

2011. május 28., szombat

2011. május 25., szerda

Vígan jótékonykodtak a micskeiek

Vígan jótékonykodtak a micskeiek

2011. május 24., kedd

A Harangszó pünkösdi számából

A királyhágómelléki reformátusok lapjának ünnepi lapszámában, egyebek mellett a szatmári kórházmisszióról, a Mezőtelkiben tartott ifjúsági találkozóról és a trianoni országcsonkításról is olvashatunk.


Az ünnepi lapszám címoldalán Ft. Csűry István pünkösdi pásztorlevele olvasható, Betölt az Úr lelke címmel. Ugyanott olvasható Bojtor István ny. lelkipásztor írása, melyben Krisztus ígéretének pünkösdi beteljesülését hangsúlyozza.

„Szentlélek-Istenünk, tégy minket Egyházad élő hitű tagjaivá” – írja Balázsné Kiss Csilla, A Lélek csendje rovat szerzője. A lapszám további ünnepi anyagai között olvasható Szikszai György pünkösdi imádsága, Eszenyeiné Széles Mária Pünkösdi ajándék című írása, valamint Karl Rahner, Bódás János és Túrmezei Erzsébet egy-egy verse.

A szatmári egyházmegye kórházmissziójáról számol be Rácz Ervin, a Református élet rovatban, míg az ifjúsági rovat a Mezőtelkiben tartott ifjúsági találkozót ismerteti. Az Öreg graduálról, a 375 éves liturgikus könyvről tartottak nemzetközi konferenciát a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. A lap Hit és élet rovata egész oldalon számol be az eseményről.

A Harangszó júniusi első száma a trianoni országcsonkításról is megemlékezik, Duray Miklós írásával. Magyarnak lenni címen új sorozat indul a Mozaik oldalon, Boros J. Attila tollából.

Egy Békéscsabán tartott presbiteri konferenciáról, az ott elhangzott előadásokról számol be a lap Presbiter oldalán dr. Tóth János és Venter Miklós.

A lap híroldalán, többek között az egyházkerületi főjegyző-választás ütemterve és a Székelyhídon rendezendő, kerületi szintű nőszövetségi konferencia beharangozója is olvasható.
A Harangszó megrendelhető és megvásárolható a református lelkészi hivatalokban. A lap a világhálón a harangszo.blogspot.com oldalon olvasható.


XVII. Érmelléki Református Ifjúsági Kórustalálkozó

2011. május 16.-án Micskén, az Érmelléki Református Egyházmegye XVII-ik alkalommal szervezte meg az ifjúsági kórustalálkozót. A tavalyi évhez képest sajnos ebben az évben jóval kevesebb kórus vett részt a találkozón.


Csoportkép a résztvevő kórusokkal
(Fotó: D. Mészáros Elek)

A kórustalálkozón Jakó Sándor ifjúsági előadó hirdette az igét a 104 zsoltár alapján: „Éneklek az Úrnak, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Legyen kedves előtte fohászkodásom! Én örvendezem az Úr előtt.” (Zsoltárok:104: 33-34). Ez a zsoltár egy Istent dicsőítő himnusz, melyet egy hálaadó ember énekel, aki egész hátralévő életében zsoltárt akar zengeni, prédikálta a lelkipásztor. Az együtt éneklés nagyon fontos hiszen oldja a feszültséget illetve közösséget formál. Ha rohanó életünkben lenne egy kis idő elcsendesedni, akkor talán meg tudnánk figyelni, hogy a teremtett világ hogyan énekel és dicsőíti Istent.

Az igehirdetést követően a találkozót szervező Fehérné Balogh Renáta egyházmegyei zenei előadó felkonferálta a kórusokat. Elsőként az albisi kórus szolgált a 42 zsoltárt és ifjúsági énekeket énekelve. Ezt követően az érkeserűi ifjúsági kórust hallhattuk amint előadtak két Berkesi Sándor által megzenésített dallamot és egy népdalzsoltárt. Az érkörtvélyesiek népdalzsoltárral, ifjúsági énekkel (gitárkísérettel), és egy kétszólamú kánonnal dicsérték Istent. Az érmihályfalviak előadásában három ének hangzott el a református énekeskönyvből, és a negyedik énekük egy héber dallam volt. A néhány hónapja alakult margittai ifjúsági kórustól a 134-ik zsoltárt hallhattuk két szólamra, és két ifjúsági éneket. A micskei kórus két népdalzsoltárt és egy ifjúsági éneket választott gitárkísérettel. Végül a magyarkéci, az érszőlősi és a margittai csapat énekelt közösen ifjúsági énekeket.

Öröm volt látni, hogy ennyi fiatal van, akik szeretnek énekelni. Valamikor régen az éneklés hozzátartozott az ember életéhez, miközben munkálkodott énekelt, mára sajnos ez már „kiment a divatból”. Örömmel tapasztaltam azt, hogy sok olyan fiatal van, akik szivesen énekelnek, és énekelve imádkoznak. Több volt ez, mint együtt éneklés „szent küldetést” valósítottunk meg és példát mutattunk mások számára, hogy amikor már szóban nem tudjuk kifejezni azt ami a szívünkben van, akkor a zene eszközeivel ez megvalósítható.

Fehérné Balogh Renáta
egyházmegyei zenei előadó


2011. május 20., péntek

Érkeserűiek az Egyházmegyei Ifjúsági Kórustalálkozón


Az érkeserűi ifjúsági kórus fellépés közben
(Fotó: D. Mészáros Elek)

Gyülekezetünkben már hagyománya van annak, hogy ifjúsági kórusunk részt vesz az ifjúsági kórustalálkozókon. Ezt a rendezvényt általában Micskén rendezik meg, ahogy ez történ a mostani alkalommal is.

Izgatottak voltunk, szerettünk volna jól teljesíteni és jó hírét vinni az egyházközségünknek. Végre eljött a reggel, majd a délután is és ez a kis csapat fáradságot és időt nem kímélve utazott Micskére.

Rajtunk kívül még ott volt: Albis, Érmihályfalva, Margitta, Micske, Érkörtvélyes, Érszőlős és Magyarkéc. Felemelő votl hallani a sok fiatalt, ahogyan lelkesen és szívből éneklik a szebbnél szebb dallamokat.


Csoportkép a résztvevő kórusokkal
(Fotó: D. Mészáros Elek)

A mi kórusunk másodikként lépett fel a Kérlek téged, Istenemet; a Jöjj az Úrhoz valamint az Áldott, ki az Úrban bízik kezdetű Berkesi Sándor kórusfeldolgozásokkal.

Nagyon szépen teljesítettek a kórus tagjai, csakis dicséret illeti őket az időt nem sajnáló sok próbáért.

Ifjúsági kórusunk tagjai: Borbély Ilona, Calman Tünde, Gacsádi Sándor, Kis Kinga, Kis Zsolt, Kis Attila, Munkácsi Erika, Nyéki Ádám, Nyéki Petra, Szilágyi Emese.Az érkeserűi ifjúsági kórus: Kis Zsolt, Borbély Ilona, Munkácsi Erika, Kis Kinga, Szilágyi Emese, Gacsádi Sándor, Nyéki Petra, Nyéki Ádám, Calman Tünde, Kiss Attila, Nyéki Enikő kántor.
(Fotó: D. Mészáros Elek)

Sokszor elhangzott már a szószékről is, hogy az ifjúságé a jövő gyülekezete. Ezek az alkalmak jó talajt teremtenek ahhoz, hogy lássák mások is, milyen jó érzés egy közösséghez tartozni, és nem utolsó sorban ismerni azokat a dallamokat és énekelni is, amelyek vasárnapról vasárnapra felcsendülnek templomainkban.

"Énekeljetek minden népek, Új éneket az Úr Istennek!"

Nyéki Enikő
kántor-kórusvezető
Érkeserű


Furulyások találkozója - Érszőlős (fotók)

Furulyasok talalkozoja - Erszolos


Tekintse meg fotóalbumunkat!

2011. május 19., csütörtök

Érmelléki kórustalálkozó volt Micskén

Érmelléki kórustalálkozó volt Micskén

2011. május 18., szerda

Asszonyvásáriak testvérgyülekezeti látogatása Kokadon

Kokadon jártunk

Testvérgyülekezeti találkozóra voltunk hivatalosak Asszonyvásáráról, a magyarországi Kokadon.


Megmosott autók, szépen felöltözött fiatalok és idősebbek együtt készültünk, hogy eleget tegyünk annak a meghívásnak, amit virágvasárnapon kaptunk a Kokadi gyülekezettől. Testvérgyülekezeti találkozóra hívtak, és talán úgy is fogalmazhatnánk, hogy visszahívtak bennünket mintegy viszonzásul, mert a legutolsó találkozás az Asszonyvásárán volt néhány éve. A rutinosabb jövő – menők már nem is izgultunk, hiszen csupán a szomszédba készültünk átmenni – Kokad alig 25 kilométerre van hozzánk – igaz már egy másik országban. A várakozásnak megfelelően sima utunk volt, a határnál is zökkenőmentes volt az átkelés, ezért aztán hamar megérkeztünk. Megérkezésünkkor nem csalódtunk és a várakozásunknak is megfelelt amit ott belépve a községbe láttunk és tapasztaltunk rendből és tisztaságból. Annyira nem szerettünk volna elkésni, hogy mi lettünk az "elsők" a megérkezésben, így volt időnk megcsodálni a szépen felújított és rendbetett templomot, templomkertet, udvart és parókiát. A tiszteletes asszony jött ki a fogadásunkra, egyenként köszöntve és átölelve bennünket.

Ünnepi alkalom a templomban.


A kivetítő kipróbálása és beállítása után megkezdődött az istentisztelet Tóthné Szerencsi Erika helybéli lelkésznő köszöntő szavaival, amikor is köszöntötte David és Valerie Ott Skóciából érkezett vendégeket. Szintén szeretettel köszöntötte Székely István Asszonyvásárai lelkipásztort és feleségét, valamint a velük érkezett 30 egyháztagot. Szintén köszöntötte a debreceni kistemplomból érkezett vendégeket, Papp Tibor lelkipásztort és feleségét , a velük érkezett két skót vendéget és gyülekezeti tagokat. Köszöntötte a Kiskereki község polgármesterét Nyíri Sándort, Kokad község polgármesterét Ozsváth Istvánt. Aztán kezdtünk az "Esdve kérlek jó Atyám" című ének eléneklésével, ami két nyelven szólt, tekintettel a Skóciából érkezett vendégekre. Ezután az igehirdető Székely István Asszonyvásári lelkipásztor a Római levél 8 : 28 – 30 versei alapján beszélt arról az igazi kapcsolatról, amit jelent a közös hit bárhol is éljünk testvérként ezen a világon és ami össze is köt bennünket a jövőbe vetett hit és jó reménység által, amit az apostol csodálatosan megfogalmazott: "…akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál".Az igehirdetés után két asszonyvásári ifjú hajadon mondott el egy - egy verset, meghallgattuk a kokadi leányok színvonalas műsorát, majd Hatvani Lászlóné Marika nyugalmazott tiszteletes asszony volt Kokadi lelkésznő könnyes szemmel köszöntötte Igével és rövid beszéddel a megjelenteket. Férje Hatvani László szintén nyugdíjas lelkész pedig néhány gondolatot osztott meg a gyülekezettel, majd pedig rövid imát mondott. Ezután egy szép vers hangzott el a Debreceni kistemplomból érkezett egyháztag előadásában, majd ismét két Asszonyvásári hajadon mondott el két verset.

A gyülekezet részéről a tiszteletes asszony és Hevesi Attila gondnok úr megajándékozta egy csokor virággal és egy díszcsomagolt üveg eredeti kokadi pálinkával a Skóciából érkezett házaspárt . Ugyancsak hasonló ajándékokat kapott az Asszonyvásári, a Debreceni kistemplomból érkezett valamint a Hatvani házaspár. Szintén ajándékot kapott az időközben megérkezett két baptista lelkész is.


Az ajándékozás után következett a személyes bemutatkozás és ismerkedés dia képek vetítésével. Először Valerie Ott Skóciából érkezett lelkésznő mutatta be szolgálati helyeit és láttunk képeket az ott folyó életről. Utána Székely István lelkipásztor következett egy rövid képes beszámolóval, aki bemutatta Asszonyvásárát úgy nyáron, mint télen a fotók segítségével. A Debrecenből érkezett Papp Tibor lelkipásztor beszélt a gyülekezet múltjáról és jelenéről, amiből egy kirándulni szerető hívő közösséget ismerhettünk meg. Végezetül Tóthné Szerencsi Erika Kokadi lelkésznő ismertetett meg bennünket Kokaddal, az egyházi élettel és láthattuk képeken azt a nagy munkát, amit a templom javítása jelentett, megköszönve mindenkinek a hozzáállását ehhez a nagy munkához.

A tiszteletes asszony megköszönte ismételten Istennek és a résztvevőknek, a vendégeknek és a vendéglátóknak egyaránt ezt a csodálatosan szép együttlétet reményét kifejezve több hasonló alkalmon való ismételt találkozásoknak. Végezetül felkérte Papp Tibor lelkipásztort egy rövid imádságra és az asztali áldás elmondására, jó étvágyat kívánva a szeretet vendégséghez, amivel a gyülekezet várta vendégeit.

Vendéglátás a terített asztalok mellett

Megterített asztalokhoz ülve csillapíthattuk éhségünket. Finom pörkölt és főtt burgonya, zamatos pálinka és gyöngyöző bor, ez még a kezdet volt a pogácsával együtt ami várt bennünket. Végezetül pedig felszolgálták a "SÜTEMÉNYEKET" – így írom, mert valójában annyiféle süteményt kaptunk ,hogy megszámlálni sem tudtuk, nem is beszélve a csodálatos ízekről. Volt aztán csereberélés az asztalok és süteményes tálcák között, hogy ameddig bírtuk, mindegyiket meg tudjuk kóstolni. Közben folyt a beszélgetés, hiszen sokan régi ismerősökként ültünk egymás mellett.Elköszöntünk

Bár még sokan szívesen maradtunk volna, de lassan eljött a búcsú pillanata. Örömmel és megelégedéssel nyugtáztuk, nem volt hiábavaló a jövetelünk, az ünneplésünk, a találkozásunk. Megfogadtuk hogy lesz folytatás.

Elindultunk és még a szigorított határellenőrzés sem tudta elrontani ennek a napnak az örömét és áldását, amiért Istennek tartozunk köszönettel és hálaadással.

Székely István
asszonyvásári lelkipásztor


2011. május 16., hétfő

Botos András emlékére (Biharország)

Botos András emlékére

Biharország
D. Mészáros Elek

A halálhír mindenkit megdöbbent, a hirtelen, előre nem látható elválás még inkább. Ilyenkor többnyire ráeszmélünk időleges voltunkra, miközben kiszolgáltatottságunk pőrén valósága tükörként feszül elénk. Az elhunytak irányába megmutatkozó részvétünk valójában önmagunk sajnálata, hisz mi, az itt maradottak kurtíttatunk meg, leszünk kevesebbekké azáltal, hogy elveszítünk egy családtagot, egy barátot, egy testvért.


Botos András szalacsi református lelkipásztor, korábbi temesvári segédlelkész az elmúlt héten, 57 éves korában eltávozott közülünk. Váratlanul jött az égi behívó, de annak, aki örökre elszegődött, engedelmeskednie kell, amikor érkezik a parancs. A hű és jó szolga többre bízatik ezután, mennyei seregekkel szemtől szembe látja az Urat. Ez a vigasztalás csak azokat járja át, akik a puszta életrajzi adat utolsó bejegyzésénél tovább látnak megértve, hogy nem ő választotta hivatását, hanem őt választotta ki az Isten erre a több mint három évtizedes pásztorlásra.

A jó pásztor életét adja juhaiért. A tiszteletes szó szerint ezt tette, a hosszú évek örök aggódásai, lelkiismeretes munkája felemésztette porhüvelyét. Pedig a szolgálatban társ neje mindig mellette állt, valahányszor megfordultam otthonukban, családias békesség lengett körül. Másfél évtizedes szalacsi lelkipásztorkodása alatt mindig ügyelt arra, hogy a többfelekezetű településen megőrizze a békességet. Akkor tett engedményeket, ha annak a gyülekezet nem vallotta kárát, úgy óvta a nyáj érdekeit, hogy közben másoknak nem ártott vele. Munkában érte a halál. Talán túl sokat vállalt magára, a lelki építésen túl a gyülekezet javainak gyarapítója volt.

Botos András érces hangja még sokáig ott leng a templom padsorai között, nyomán olajág sarjad emberi szívekben.


2011. május 15., vasárnap

Érmelléki Ifjúsági Furulyástalálkozó

"Ne nekünk, Uram, ne nekünk…"

Április 17.-én, Virágvasárnap került megrendezésre Érszőllősön az I. Érmelléki Ifjúsági Furulyástalálkozó. A 2010-es 16. Érmelléki Ifjúsági Kórustalálkozó 11 településéről érkező közel 200 fiatalja kinőtte nemcsak a micskei templom falait, hanem a színvonalas furulyakíséretek sugallták azt az ötletet, hogy a furulyás csoportokat megérné egy külön találkozóra hívni. Ami akkor még csak lehetőségként merült fel, azt Péter Ellának, az érszőllősi fuulyacsoport vezetőjének, Balogh Renáta egyházmegyei zenei előadóval egyeztetve, sikerült megszerveznie hat település (Bihardiószeg, Érmihályfalva, Érszőllős, Magyarkéc, Micske, Szatmár) nyolc furulyacsoportja részvételével.


A házigazda érszőllősiek egyik furulyacsoportja

A találkozó mindenképpen rendkívüli volt. Nemcsak azért, mert az első alkalommal találkoztak a gyerekek ebben a minőségben, hanem a Virágvasárnap öröme, az Istentől kapott gyönyörű idő és a dicsőíteni vágyás izgalma is rányomta pecsétjét a délután hangulatára. Erről a dicsőítésről beszélt a házigazda, Illyés Tamás, érszőllősi lelkész is, aki miután köszöntötte a vendégeket, igehirdetésében párhuzamot vont a virágvasárnapi történések és a találkozó között. Utalt a templomban maradt hozsannazó gyerekekre, akik tiszta, őszinte, senkinek megfelelni nem akaró örömmel dicsőítik a nagy Királyt, akik "használható edények"-ként úgy tudják magasztalni azt, akitől minden áldás és öröm jön, ahogy ma már sokan elfelejtették. Az igehirdetés ezzel a buzdítással zárult: "Szolgáljatok az Úrnak örömmel!"

Ezután sorsolással eldöntött sorrendben a furulyacsoportok előadták azokat a zeneműveket, amelyekkel készültek. Aki hallgatóként ült a padokban csak ámulni és csodálkozni tudott az elhangzottakon. A gyerekek olyan színvonalon furulyáztak, hogy a hallgató már-már elfelejtette, hogy itt gyerekek játszanak. "Ha becsuktam a szemem, azt hittem, hogy egy koncertteremben hallgatok profi filharmonikusokat."- mondta valaki az esemény után. És valóban, a repertoárok sokszínűsége, a felkészültség, a karvezetők pontos munkája érezhető volt minden darabon. Hallhattunk barokk dallamokat, zsoltárokat, spirituálét, gyerekénekeket, nem is beszélve a nagy zeneszerzők, J. S. Bach és L.v.Beethoven műveiről.


Leopold László, egyetemi tanár

Leopold László, a Partiumi Keresztény Egyetem zenetanára, adjunktusa méltatta nagy szeretettel a furulyacsoportok előadását. Ahogy ő fogalmazott "megszeppenve és megilletődve" hallgatta a darabokat. Értékelésében több kérdést is feszegetett. Vajon ismerjük-e a zene természetét? Tudjuk-e minek a birtokában vagyunk, ha zenélünk? És a legfontosabb: Tudjuk-e azt, hogy nem a hogyan zenélés a legfontosabb, hanem a mit, miért és kinek? Rámutatott arra, hogy a zenének hatalma van, ezért nagyon fontos, hogy milyen szívvel, indulattal és céllal zenélünk. Igazi zenének azt a szent zenét (musica sacra) tartja, aminek három ismérve van: szent (az Úrnak elkülönített), egyetemes (a közösséget szolgáló), és művészi, azaz nemes. A virágvasárnapi üzenet itt is mérvadó: a csak az Úrnak szolgálás, a zene templomának megtisztítása a jól zenélés alapja. Leopold tanár úr nem is méltatta külön-külön a csoportokat, hanem az elhangzottak alapján önértékelésre buzdított mindenkit, aki zenélt.


"Síppal, dobbal…"

A találkozó második részében a Pont együttes, a "FÜGGŐleges" ifjúsági konferencia állandó zenekara adott koncertet. A 9 tagból álló zenekar Kolozsvárról érkezett és a délelőtt folyamán Magyarkécen is fellépett. Turnéjuk célja: kedvet csinálni és hívogatni a fiatalokat; népszerűsíteni a május 6-8 között Kolozsváron XIII. alkalommal megrendezendő konferenciát. A stílusuk merőben más volt, mint a furulyás gyerekeké, de csak ekkor érthettük meg igazán, hogy a musica sacra milyen sokszínű, milyen jó, hogy a mi Istenünk úgy szeret minket, hogy a dicsőítésünk is más és más lehet, de mégis fölfelé, hozzá száll. Együtt énekelhettük: "Mily’ gyönyörűség, íme, lásd, amikor az atyafiak együtt muzsikálnak." A Pont együttes jó példa a furulyázó gyerekeknek, hogy felnőttként is megmaradjanak a tiszta, őszinte dicsőítés mellett.


A Pont együttes Magyarkécen és Érszőllősön is fellépett

Végül a furulyatalálkozó szeretetvendégséggel zárult, ami után az ifjak lelkiekben és élményekkel feltöltődve indultak haza. Erre a virágvasárnapra még sokáig emlékezni fogunk és sokáig ott csengenek majd Leopold tanár úr búcsúszavai, amikor a 115. zsoltárt idézi: „Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsőséget.”

Kis Zsuzsa
óvónő, Érszőllős


2011. május 14., szombat

Jótékonysági est a micskei Sámuel Bentlakás javára

Jótékonysági est Micskén

erdon.ro
2011.05.13

Bihar megye - A micskei Sámuel Bentlakás javára tartanak jótékonysági estet május 21-én, szombaton 20 órától a helyi Balogh Péter Művelődési Házban.


Az est programja: vendégek érkezése, vidám jelenetek a nagyváradi Kiss Stúdió Színház művészeinek előadásában, a Sámuel Bentlakás lakóinak műsora, a székelyhídi Tini Dance Center előadása. A vendégek megtekinthetik és megvásárolhatják a bentlakás gyermekeinek alkotásait, de lesz tombola és árverés is. A vendégeket ízekben gazdag vacsora várja, zenéről a Koktél együttes gondoskodik. Belépődíj 60 lej/fő. Az est fővédnökei: Csűry István királyhágómelléki püspök, illetve Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere, országgyűlési képviselő. A részvételi szándékot május 19-ig lehet jelezni a 0745-544293-as, illetve 0745-623607-es telefonszámokon.

2011. május 10., kedd

Anyák napja Szentjobbon (fotók)

szentjobb-anyaknapja


Tekintse meg fotóalbumunkat!

A Harangszó májusi második számából

A nagybánya-óvárosi gyülekezet diakóniai csoportjának szolgálatait ismerteti a királyhágómelléki reformátusok lapjának májusi második száma. A Harangszó további írásaiban olvashatunk még a keresztyén politizálás kihívásairól, valamint az érszőllősi református vegyeskar évfordulójáról.


Az érszőllősi Immanuel vegyeskar 15 évvel ezelőtti alakulására és szolgálataira emlékezik Sántha Levente. A szerző emellett az évfordulón tartott hálaadó istentiszteletről is beszámol, a lap címoldalán közölt írásában.

A vezércikket ezúttal Berke Sándor, tenkei lelkipásztor jegyzi. Írásának címe: A kegyelem megragadása.

A helyi református templom műemlék jellegű értékeinek megőrzése céljából szerveztek jótékonysági estet Szilágysomlyón – derül ki Szőnyi Levente írásából. Van-e esélye a keresztyén politizálásnak? E kérdést igyekeztek megválaszolni a a tenkei művelődési kör legutóbbi rendezvényének meghívottjai. A Református élet rovat másik cikkében az erdőhegy-kisjenői gyülekezet presbitereinek Kolozsváron tett kirándulásáról számol be Csanádi János.

A lap diakóniai rovatában a nagybánya-óvárosi gyülekezet diakóniai csoportjának alakulását, céljait és tevékenységét ismerteti Lakatos Nella.

A Szatmári és a Zilahi Egyházmegye presbiteri konferenciájáról olvashatunk a Presbiter oldalon, mely öt éve van jelen a lap hatodik oldalán.

A Mozaik-oldal színes kínálatában szerepel a Nepáli nagylójegyzetek című sorozat, Makay Botond anekdotája, valamint Boros J. Attila hitvédelmi sorozatának, az álomfejtésről szóló része.
A lap Kitekintő rovatában a londoni magyar reformátusok ünnepségéről számol be Salánki István, a gyülekezet lelkésze.

A Harangszó megrendelhető és megvásárolható a református lelkészi hivatalokban. A lap a világhálón a harangszo.blogspot.com oldalon olvasható.

2011. május 9., hétfő

Anyák napja Érkeserűben (fotók)

erkeseru-anyaknapja-2011


Tekintse meg fotóalbumunkat!Anyák napja Asszonyvásárán


Az édesanyákat ünnepelték Asszonyvásárán

Talán az egyik legszebb ünnepünk az anyák napi megemlékezés. Mint minden esztendőben, az idei évben is megemlékeztünk és köszöntöttük az édesanyákat és a nagymamákat. Bár elég hűvösen fújdogált a májusi szél, mégis kicsik és nagyok eljöttek az ünnepségre, mert bár minden egyes napon köszönet illeti az anyai szeretetet és önfeláldozást, mégis úgy éreztük, hogy Isten hajlékában, a templomban is kifejezzük irántuk érzett szeretetünket és megbecsülésünket. Így vált ez a meghitt családias ünnep istentiszteletté a gyülekezet közösségében.A lelkipásztor Ézsaiás próféta könyvének 49. rész 15. verse alapján beszélt Isten teremtésbeli rendeléséről, mikor az embert férfivá és nővé teremtette, hogy ketten együtt alkossanak egy egészet. Ugyanakkor a parancsot is kapták : „szaporodjatok és sokasodjatok”. De nemzetünkre jellemzően, itt sem tartjuk be Isten akaratát, hiszen lehet hogy szaporodunk, de mégsem sokasodunk. Sokszor hiányzik az igazi „családi közösség”. Az anyaság alapvető tulajdonságaiból ki kell emelni az „emlékezést ” és a „könyörületet”, amely jellegzetes tulajdonsága az anyaságnak. A gondoskodás során pedig nem szabad arról sem elfeledkezni, hogy nemcsak a test, hanem a lélek is igényli a táplálást és gondozást.Ünnepi műsor

Az igehirdetés után az úrasztala elé kivonuló gyermeksereg énekekkel és szavalatokkal köszöntötte az édesanyákat és a nagymamákat. Az előadás alatt hol a meghatódástól könnyes szemmel hallgattuk az előadókat, hol mosolyra fakasztottak a gyermeki vers elmondások. A köszöntések után minden kisgyerek átadta a nála lévő virágcsokrokat az édesanyáknak, nagymamáknak, akik könnyes csókkal köszönték meg a gyermeki szeretet eme megnyilvánulását. A csokrokból jutott az óvó néninek és a tanító néniknek is.

Istennek legyen hála e szép ünneplésért.

Székely István
asszonyvásári lelkipásztor


Vendégek a kiskereki templomban


Az templomi ünnepélyen a helyi gyülekezet tagjain kívül vendégeket is köszönthettünk, akik megtisztelték az anyák napi megemlékezést. Jó volt látni választottaink imára kulcsolt kezét , az Igére nyitott szívét, hallani Istent dicsérő éneküket. Köszönet, hogy velünk együtt köszöntötte az édesanyákat Lakatos Péter képviselő úr, Szabó Ödön alelnök úr és nem utolsó sorban a sajtó jeles képviselője Dérer Ferencz úr, Bihari Napló részéről. Isten áldja életüket és munkájukat, amit a köz érdekében fejtenek ki.

Székely István
beszolgáló lelkipásztor

2011. május 5., csütörtök

Gyászjelentés - Botos András lp.


Légy hív mindhalálig, és neked adom az életnek koronáját. Jel 2,10b

Megrendült szívvel tudatjuk barátokkal és atyafiakkal, hogy

Tiszteletes BOTOS ANDRÁS
(*Kiskolcs, 1954. XI. 30.)

Temesvár segédlelkésze, Igazfalva, majd Szalacs igaz lelkipásztora, életének 57. évében, f. év. május 4-én tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Búcsúztatása szalacsi állomáshelyén május 6-án (pénteken) déli 12 órakor kezdődik.

Örök nyugalomra neje szülőfalujában, Magyarókerekén helyezik aznap du. 6 órakor.

Gyászolják:

családja, gyülekezete, barátainak, 1979-ben végzett évfolyamtársainak, kollégáinak közössége.


2011. május 2., hétfő

Anyák napja az érmihályfalvi református iskolában

Úgy szeretném meghálálni...

erdon.ro
2011.05.02

Bihar megye - Az érmihályfalvi református templomban is köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat vasárnap.


A délelőtti istentisztelet keretében a Bernáth József Református Iskola I. step by step osztályosai, míg délután az Aranykapu napközi Aranyhalak és Csillagszeműek nevű csoportjaiba járó gyerekek mutattak be az alkalomhoz illő műsort. Sok ünnepelt nyúlt zsebkendője után, amikor a gyerekek, unokák Kovács Kati Úgy szeretném meghálálni című és kezdetű dalát énekelték. A templomból kijövő édesanyák, nagymamák a gyerekek által készített egy-egy papírvirágot is kaptak.