2011. január 15., szombat

Imahét - Köszöntés az Olvasónak!


Isten iránti hálaadással adjuk az Érmelléki Református Egyházmegye gyülekezeteinek használatára a 2011. év imaheti anyagát. Tizenhat érmelléki lelkipásztor a Szentlélektől kapott munkájának gyümölcse került most kiadásra igemagyarázatok és imádságok formájában.

Az idei év imaheti témáját egy jeruzsálemi ökumenikus munkacsoport dolgozta ki. Ők fogalmazták meg: "a keresztyének egységéért mondott imádság nem az egyformaságért hangzik fel, hiszen az egységet kezdetektől fogva gazdag különbözőség jellemezte."

Ez a kis füzet szerény segítség próbál lenni az imaheti elmélyülésben, az igei üzenetek megértésben, és a gondolatok megőrzésében. Minden imahét lényege, ami az elnevezésében is benne van: imádkozni! Imádkozni teljes odaadással a szívünkben, Isten elé állva a bennünket és a gyülekezeti közösséget, tágabb értelembe véve az egyetemes keresztyén egyházat foglalkoztató gondokkal, kihívásokkal, és az Úr Jézus Krisztussal együtt tusakodni azok megoldódásáért.

"Az igazi egyház nem a konfliktus része kíván lenni, hanem a megoldásé" – vallják az imahét előkészítői. Ez lebegett mindannyiunk lelki szemei előtt, amikor ennek a füzetnek az összeállításához fogtunk. Istentől kérjük imádságban az áldást erre a szolgálatra is, hogyha az Úr örömét leli benne, had legyen az evangéliumi misszió eszköze vezérlő kezében!

Kulcsár Árpád
értarcsai lelkipásztor
szerkesztő