2010. december 8., szerda

Tálentumos Advent Margittán...”Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,

Nagyok között kis Jézusért

Minden szépet tennék.”...

Ady Endre: Kis karácsonyi ének


A margittai református ifjak és a gyülekezet nagy örömére az idei advent második vasárnapján ünnepi szolgálattal járt közöttünk a sokak által igen kedvelt „Tálentum” keresztyén zenei együttes.

Az igehirdetés Kovács Gyula helybeli lelkipásztor Mt.25,14-30. alapján a tálentumok példázatáról szólt. Isten, a mennyei Gazda, szétosztja végtelen vagyonát közöttünk. Tálentumokat nyert emberek vagyunk. Krisztus elmenetele és visszajövetele között a keresztyén ember feladata a hűséges sáfárkodás, hogy mindezek következtében Krisztus Urunk bennünket is megszólítson elismerő és jutalmazó szavaival: „Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te Uradnak örömébe.”

A lelket felemelő adventi és karácsonyt váró „Tálentumos” éneklés közben szent áhítat nyugodott a gyülekezeten. Az istentisztelet és ünnepi szolgálat után az együttes tagjai, az ifjak és az egyházközség vezetősége szeretetvendégségen vett részt a gyülekezeti teremben.