2010. december 9., csütörtök

Szíveket dobogtató hálaadás Székelyhídon

"Szíveket dobogtató" hálaadás Székelyhídon

erdon.ro
2010.12.09

Bihar megye - A református templom tetőzetének kicserélése alkalmából tartottak hálaadó istentiszteletet az elmúlt vasárnap Székelyhídon. Az ünnepi alkalmon Csűry István püspök volt az igehirdető.Isten, ha akarja, a köveket / Dobogtatja meg a szívek helyett. / Így szólt hozzánk a templom–építő. / Így beszélnek ma hozzánk a kövek.” Reményik Sándor 1929–ben írt Kövek zsoltára című, a kolozsvári Liedemann Márton templomépítő lelkész emlékének ajánlott versével kezdödőtt a nyitóének és a kórus szolgálata után a vasárnapi ünnepi istentisztelet Székelyhídon. Igaz, ekkor a kövek „megújításán” túl a műemlék templom tetőzetének kicseréléséért szólt a hálaadás, ami ellenben szintúgy megdobogtathatja a szíveket. Az igehirdető Csűry István püspök prédikációja alapigéjét a Zsidókhoz írt levélből vette: „Annakokáért annál is inkább szükséges nekünk a hallottakra figyelmeznünk, hogy valaha el ne sodortassunk.”

A szót komolyan venni

Az elmúlt épvekben sokszor volt alkalom ünnepelni Székelyhídon, ahol gyülekezeti ház épült, diakóniai munka zajlik, javítják a templomot. Márpedig a gyarapodó, a templomát javító gyülekezetnek van jövője, fejtette ki a püspök. Hozzátette az idézett igeszakasz alapján: adventi feladatunk a hallott szót komolyan venni még akkor is, ha figyelmünket a földi világ ezerfelé osztja. A prédikáció után újra a gyülekezet kórusa énekelt, majd az ifjúság Forró Csaba segédlelkész és Balogh Renáta kántor vezetésével adta elő műsorát, melyet a Jeruzsálemi templom szenteléséből vett igehelyek alkottak.

Köszönet a segítőknek

A vendékeket Gavrucza Tibor házigazda lelkész köszöntötte, aki azt követően hosszan sorolhatta mindazok neveit, akik hozzájárultak pénzzel, munkával, szakértelemmel, jószóval a munkához. Külön megköszönte az RMDSZ politikusainak a kiharcolt anyagi támogatást „aminek köszönhetően nem kellett mélyen a hívek zsebébe nyúlni”. Ugyanakkor az önkormányzatnak az egyházi napközi működtetéséhez nyújtott segítéségért mondott köszönetet. Gavrucza Tibor egy–egy saját festményével ajándékozta meg a püspököt, illetve az időközben megérkezett Rákosi Jenő érmelléki esperest. Utóbbi a maga során szintén köszöntötte a székelyhídiakat. Az istentisztelet végén szeretetvendégség várta a megjelenteket.

Egymásért, és senki ellen

A Csűry Istvánnak átadott festmény hátoldalán a következő, fel is olvasott dedikáció található: „Főtiszteletű Csűry István püspök úrnak, szeretettel. Az Érmellék ég a vágytól, hogy igazi lelkipásztor püspöke legyen, aki első a szolgák közt, de nem szolgája senkinek, csak az Istennek, és az Ő Szent Fiának, Jézus Krisztusnak. Tisztelettel a szolgatárs Gavrucza Tibor, 2010. December 5. A rossz emlékű dátumot is oldja az egymás iránti imádság és szeretet, hogy legyen testvére magyar a magyarnak – egymásért, és senki ellen.”