2010. november 29., hétfő

A szívvel látók Isten dolgait ismerik

Egyházkerületi bibliaismereti vetélkedőt tartottak Magyarkécen

Egyházkerületi bibliaismereti vetélkedőt tartottak Magyarkécen

D. Mészáros Elek
Reggeli Újság / erdely.ma

http://erdely.ma/uploaded/images/1519353_nagy.jpg

Jól felkészült csapatokkal jelentkeztek a református egyházmegyék szombaton a királyhágómelléki kerületi bibliaismereti vetélkedőre. A találkozót megelőzően a kilenc egyházmegye belső megmérettetésen döntötte el, hogy melyik egyházközség igeismerői vehetnek részt a kerületi versengésen. Így az aradi egyházmegyét Ágya, a biharit Jákóhodos, az érmellékit Magyarkéc, a nagykárolyit Lele, a szatmárit Erdőd, a temesvárit Temesvár, a szilágysomlyóit Kraszna, a zilahit Szilágygörcsön, a nagybányait pedig Hosszúmező képviselte.

A református fiatalok számára immár negyedik alkalommal megrendezett eseménynek a magyarkéci gyülekezet adott otthont, ahol a jól fűtött templomban kellemes körülmények között nem a versengés szelleme, hanem az együttlét öröme, az ismerkedés, a barátkozás vált elsődlegessé, valamint az ismeret, a tudás kölcsönös átadása.

„Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges” – volt olvasható templombelsőre kifeszített, zsoltárokból vett idézet, amely az esemény célkitűzését is meghatározta: erősíteni a fiatalokban az Istenbe vetett reménységet, ráhagyatkozni a segítő szeretetre. A napi áhítatban Sámuel első könyvéből vett igei alapra támaszkodva Kánya Zsolt Attila egyházkerületi szakelőadó, élesdi lelkipásztor szolgált. „Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, míg Isten a szívbéli értékekre figyel” – mondta az igeszóló utalva azon közismert bibliai történetre, amikor az emberi mértékkel esélytelen Dávid legyőzte a legyőzhetetlennek vélt óriást, Góliátot. E történetet a jövő nemzedékére vonatkoztatva Kánya azon optimizmusát fogalmazta meg, miszerint a szociológusok állításával ellentétben nem omlik össze ez a világ, hisz a fiatalokban elhintett mag erős fává terebélyesedhet Isten növekedést adó kegyelme alatt. Mike Pál vendéglátó lelkipásztor az áhítat központi gondolatára ráhangolódva köszöntötte a jelenlévőket, szívvel való látásra buzdított, ami által betekintés nyerhető Isten dolgaiba.

Miközben a Kánya Zsolt Attila, Dénes István missziói előadó, Rákosi Jenő érmelléki esperes, Illyés Tamás és Kulcsár Árpád lelkipásztorok alkotta zsűri elfoglalta helyét, a helyi fiatalok zenei csoportja hangulatos, modern egyházi dalokkal oldotta a versenyzők izgalmát. Szolgálatuk a nap folyamán még több alakalommal is lelkesített. Az ismeretek felmérése Sámuel első könyvére szorítkozott, ötven helyes választ kellett adniuk a fiataloknak a két kérdésblokkba tömörített tesztanyagra. Persze az izgalom, a drukk igen-igen megmutatkozott, de mindez azt láttatta, hogy a résztvevők komolyan veszik feladatukat. Az érmelléki egyházmegye nemrég megválasztott ifjúsági előadója, Jakó Sándor Zsigmond további játékkoktéllal „gyötörte” a fiatalokat. Ez a szereplés a vetélkedő végeredményét nem befolyásolta, viszont a legjobbak értékes ajándékokat kaptak.

A megmérettetés végeztével, de még az eredményhirdetést megelőzően értékhordozó szórakozás vette kezdetét. Ifjú Berke Sándor nagyszalontai segédlelkész és felesége, Krisztina a vetélkedő anyagát képező bibliai rész alapján dia- és videovetítő segítségével egy látványos interaktív műsort produkált. A fiatalosan lendületes előadást a Mozaik együttes koncertje követte, a nagyváradiakból álló csoport mély átélése hitelesítette az előadott dalokat.

Ha focibajnokságon lettünk volna, akkor biztosan bekiabálta volna a szurkolók némelyike, hogy „bunda!”, mivel a házigazda magyarkéci csapat lett a vetélkedő győztese. Erről itt természetesen szó sem volt, a jól felkészített fiatalok méltán vitték el a pálmát. A második helyen a krasznai gyülekezetet képviselők végeztek, míg a temesváriaknak a dobogó alsó fokára sikerült felkapaszkodniuk.
2010. november 28., vasárnap

Egyházkerületi bibliavetélkedő - döntő Magyarkécen

Egyházkerületi bibliavetélkedő - döntő Magyarkécen

erdon.ro
2010.11.28
szöveg / fotó:
Rencz Csaba


Bihar megye - A házigazda Magyarkéc csapata megvédte tavaly meg(vissza)szerzett elsőségét a Királyhágómelléki Református Egyházkerület fiataloknak szóló bibliavetélkedőjén, az elmúlt szombaton.A negyedik egyházkerületi bibliavetélkedőn is képviseltette magát mind a kilenc egyházmegye, az előzőleg tartott „háziversenyek” győzteseivel. Ennek megfelelően a mezőny tagja volt Ágya (Aradi egyházmegye), Jákóhodos (Bihari Egyhm.), Magyarkéc (Érmelléki Egyhm.), Hosszúmező (Nagybányai Egyhm.), Lele (Nagykárolyi Egyhm.), Erdőd (Szatmári Egyhm.), Temesvár–Belváros (Temesvári Egyhm.), Kraszna (Szilágysomlyói Egyhm.), és Szilágygörcsön (Zilahi Egyhm.) csapata. A versenyt megelőző áhitaton Kánya Attila lecsméri (Szilágy megye) lelkipásztor, az egyházkerület ifjúsági előadója volt az igehirdető, aki beszéde alapigéjét Sámuel próféta könyvéből vette.

Két csokor kérdés

A hasonló versenyeknek megfelelően a rivalizálóknak két „félidőben” kellett választ adniuk a szervezők által néhol kicsit nyakatekerten, máshol humorosan megfogalmazott 2 X 25 kérdésre, de ezek a megfogalmazások is hozzájárultak egyrészt a jó hangulat kialakulásához, másrészt ahhoz, hogy a fiatalokat töprengésre késztessék. A Dénes István kerületi generális direktor, élesdi lelkész, a már említett Kánya Attila, Rákosi Jenő érmelléki esperes, szentjobbi lelkész, illetve Illyés Tamás érszőlősi és Kulcsár Árpád értarcsai lelkészek alkotta zsűri legtöbb 60 pontot oszthatott ki a megfejtések kiértékelésekor, illetve egy különdíj odaítéléséről is dönthetett.

Díjazottak, előadók

A vetélkedőt végül a házigazda magyarkéci gyülekezet ifjai nyerték (az eddigi négy alkalomból harmadszorra), amit tetéztek a különdíj megszerzésével is. Másodikok lettek a krasznaiak, akiknek a zsűri ezen felül a különdíj „második helyezését” is megítélte, harmadik lett Temesvár–Belváros csapata. A vetélkedés szünetében az érszőlősi és a magyarkéci fiatalok zenés szolgálata csendült fel, később ifj.Berke Sándor nagyszalontai segédlelkész és felesége, Krisztina tartott rövid, de annál élvezetesebb, lendületes előadást Sámuel próféta 1. könyvéről. A szokásokhoz híven idén sem maradt el az egyházzenei koncert, ezúttal a nagyváradi Mozaik együttes volt az előadó. A házigazdák – kiket támogatott az egyházkerület, az egyházmegye, a Kécenlét Egyesület, és Margitta város önkormányzata (Magyarkéc közigazgatásilag oda tartozik) – arról is gondoskodtak, hogy a lelki és szellemi táplálék mellett senki ne távozzon korgó gyomorral sem.
Magyarkéc

Kraszna

Temesvár-Belváros


2010. november 25., csütörtök

Konfirmációs találkozó Poklostelken (fotók)

Erősné Joó Enikő helybeli lelkipásztor 2008 óta harmadjára szervezte meg Poklostelken a több évvel ezelőtt konfirmáltak találkozóját. A száznál is több meghívott közül huszonkilencen vettek részt a találkozón, és erősítették meg konfirmációs fogadalmukat. A találkozó kellemes hangulatban telt, és sok hasonló alkalom megszervezésére kérték tiszteletes asszonyt. Török Sándor meghívott atyánkfia beszámolója a 2011-es Református Kalendáriumban jelenik meg. Istené a dicsőség!


A meghívottak padsora, bal oldal.


A meghívottak padsora, jobb oldal.


A meghívottak nevében Török Sándor emlékezik a régi időkről.

Konfirmációs találkozó Poklostelken

2010. november 12., péntek

Érmelléki Református Falinaptár 2011


A napok, hónapok múlását számon tartandó sokan naptárakat vásárolnak évről évre. A különféle méretű, és különféle ízléseknek, igényeknek megfelelő kiadványok közül kitűnnek a keresztyén egyházak által kiadott naptárak, kalendáriumok. Ezekben a kiadványokban a névnapok és egyházi ünnepek megjelölése mellett a Szentírásból olvasandó napi igék is helyet kapnak. Sok keresztyén ember számára nélkülözhetetlen egy ilyen naptár.

Az Érmelléki Református Egyházmegye 6-ik éve jelenteti meg falinaptárát, amelynek elkészítésére Kulcsár Árpád értarcsai, és Szabó Zsolt gálospetri református lelkipásztorok vállalkoztak. Még 2005-ben fogalmazódott meg a falinaptár ötlete, és a következő évre meg is valósult. A nyomdatechnikai kivitelezésben Szalai István formatervező volt segítségükre az első években, majd később Szabó Attilával folytatták ezt a munkát.

Ezeknek a falinaptárak sajátosságává vált, hogy a fentebb említett igényeknek megfelelve törekedtek a készítők évről-évre arra is, hogy ne csak nevében, de látványában is az érmelléki református keresztyének számára érdekesek és tartalmasak legyenek. Ennek az elképzelésnek a mentén haladva a készítők fényképezőgéppel a kezükben az évek során végigjárták az Érmelléki Református Egyházmegye mind a 38 gyülekezetét, és a templomokról fényképeket készítettek, majd ezeket a képeket feldolgozva jelenítették meg a gyülekezeteket is a naptárakon.

Az idei évben a templomok külső-belső bemutatásának végeztével a gyülekezeti házakra összpontosítottak a készítők. A 2011-es falinaptárt a csokalyi, magyarkéci, micskei, ottományi és székelyhídi gyülekezeti házakról készült képek szépítik.

Az igényes kivitelezésű kiadvány megvásárolható a lelkipásztori hivatalokban.
Az előző évek falinaptárainak a képe megtekinthető az alábbi fotóalbumban:

Érmelléki református falinaptárak

Fotó: Kulcsár Árpád és Szabó Zsolt.
Formaterv; kivitelezés: Szalai István és Szabó Attila; Color Print nyomda, Zilah.

Királyhágómelléki Református Falinaptár 2011


Megjelent a 2011-es református falinaptár

Az új falinaptár megvásárolható egyházközségeinknél. A naptárt a szilágysomlyói református templom kazettái díszítik.

Kattintson a naptárra, hogy letöltse .pdf-ben!

kiralyhagomellek.roKirályhágómelléki Református Kalendárium 2011


Hamarosan megvásárolható a 2011-es Református Kalendárium

A tartalomból:
  • Interjú Csűry István püspökkel
  • Gyülekezeti őrjárat: Szilágyság
  • Csángók között
  • Irodalmunk kincsestára: Bessenyei György
  • Történelem: A Rákóczi-féle szabadságharc
  • Gyermekrovat
  • ...és sok más egyéb!

A kalendáriumot Bereczki András paptamási lelkipásztor szerkesztette.

kiralyhagomellek.ro2010. november 11., csütörtök

Egyházmegyei alakuló közgyűlés (fotók)

Egyhazmegyei alakulo kozgyules


Tekintse meg fotóalbumunkat!

Egyházmegyei alakuló közgyűlés
Szentjobb
2010.11.06.
fotó: Balogh Anikó


ÉRDA Jótékonysági est (fotók)

ERDA Jotekonysagi est

Tekintse meg fotóalbumunkat!

ÉRDA- Jótékonysági est
Székelyhíd
2010.10.30.
fotó: Balogh Anikó

2010. november 10., szerda

VIII. Egyházmegyei "KI MIT TUD?"


Előtérben a zsűri tagjai

Október 9.-én szombaton immár 8. alkalommal rendezték meg Bihardiószegen az Egyházmegyei „KI MIT TUD?” vetélkedőt. Az Érmellék több települése képviseltette magát e szép verőfényes szombat délelőtt megrendezésre került vetélkedőn. A részt vevő települések: Tóti, Margitta, Bogyoszló, Székelyhíd és a házigazda Bihardiószeg voltak. A rendezvény a Bihardiószegi Termelőszövetkezet nagytermében zajlott, s itt szeretnénk köszönetet mondani Jakab László főgondnoknak, aki rendelkezésünkre bocsátotta azt.


Jakó Sándor lelkész nyitóáhítata

A megmérettetés előtt Jakó Sándor Zsigmond lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket: a fellépőket és a zsűri tagjait: Orosz Márta érbogyoszlói lelkipásztort, Nagy Ilona bihardiószegi vallástanárnőt, Ghellén Evelint, a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium tanulóját, Várdai Orsolya és Loló Márk bihardiószegi IKE tagokat, valamint a szülőket, kísérőket, felkészítőket és egy jókora szurkolótábort, akik a produkciók között biztatták tapssal a fellépőket.

A tiszteletes az igét a Máté evangéliuma 22. rész 37-40. versei alapján hirdette: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták”. Hangsúlyozta, bármit cselekszünk, minden cselekedetünk Isten iránti szeretetet és felebarátaink iránti szeretetet tükröződjön. Mert Isten iránti szeretetünket csak akkor tudjuk igazolni, ha szeretjük embertársainkat, nemcsak szánk vallja ezt, de életünk és minden egyes cselekedetünk.


Gazdag Xénia, a házigazda diószegi IKE elnöke

Majd Gazdag Xénia Orsolya köszöntötte a megjelenteket és ismertette a verseny lefolyásának módját. Először a házigazdák kedveskedtek egy rövid humoros színdarabbal a jelenlevőknek. Mindenkit jókedvre derített a „Rádiókabaré” c. humoros színdarab mai modernkori feldolgozása. A „Mazsola” színjátszó csoport nem versenyszerűen lépett fel, csak megörvendeztetés céljából. Ezt követően szavalatok hangzottak el: Blindás Beáta, Pap Alpár, Balázs Levente Botond, Daróczi Boglárka, Kun Lehel, Nagy Henrietta és Mészáros Boglárka előadásában, akik mindannyian bihardiószegiek.

A népdal kategóriában kevesebben jelentkeztek, Ţentea Kitty (Diószeg) és Trandafir Ivett – Dóczi Izabella (Tóti) duó mutatta be tehetségét. Corvianu Denisa egyedül jelentkezett a mesemondó kategóriában, de annál jobban elkápráztatta a jelenlevőket ügyességével.

Következett a tánc kategória, melyben nagyon sok gyermek megmutatta jártasságát. (68 gyermek jelentkezett). A fellépés a következő sorrendben történt: tóti nagy csoport, margittai kis csoport, érbogyoszlói kis csoport, a Székelyhídról érkező Flying Step, tóti kis csoport, margittai nagy csoport, margittai hastáncos leányka, Csaba-Melánia trió Diószegről, Shakira nevet viselő tánccsoport Diószegről és végül a népes, 10 párosból álló diószegi roma néptánccsoport. Minden gyermek odaadással ropta a táncot. Ezt követte a Mazsolák újabb örvendetes produkciója, egy keresztyén darab: Buszra várva, ami nagy sikert aratott.

A fellépésben mindenki jól elfáradt és alaposan megéhezett a délutánba nyúló vetélkedőn. Jól jött a Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetség tagjai által készített finom szendvics és tea, és elfogyott a diós, kakaós és rahátos kalács is. Míg a gyermekek falatoztak, a zsűri is tette a dolgát és megszületett az eredményhirdetés.

Szavalat kategóriában: I. helyezett Daróczi Boglárka, Kun Lehel és Mészáros Boglárka, II. helyezett Nagy Henrietta, III. pedig Pap Alpár lett. Népdal kategóriában I. helyezést ért el Ţentea Kitty, II. helyezett: Trandafir Ivett és Dóczi Izabella duó lett.

Első helyezést ért el a mesemondásban Corvianu Denisa. Tánc kategóriában az első díjon a Flying Step és az érbogyoszlói kis csoport osztozott, II. helyezett lett a margittai kis csoport és a III. helyet szintén megosztva a margittai nagy csoport és a margittai hastáncos leányka nyerte el. Különdíjban részesült a diószegi roma tánccsoport és a Mazsola színjátszó csoport.

A helyezést elérők gazdag ajándékcsomagot vehettek át az oklevelek mellett, mely édességből, könyvből, írószerből és plüss játékból lett összeállítva. Azonban egyetlen gyermek sem távozott üres kézzel, hiszen mindenki kapott részvételi emléklapot, valamint Egyházkerületünk Katekétikai Ügyosztályának és Szűcs Évának köszönhetően egy-egy áhítatos könyvet, a Bihardiószegi IKE jóvoltából pedig egy nagy tábla csokoládét.

A szervezők remélik, hogy az ajándék mellett gazdag tapasztalattal és egy-egy újonnan született barátsággal távozhattak a résztvevők.

Köszönet a KI MIT TUD? szervezőinek és lebonyolítóinak, köszönet a támogatóknak: Érmelléki Református Egyházmegye, Communitas Alapítvány. A hála és a dicsőség pedig legyen az Úr Istené.

Nagy Ilona
vallástanár

Tekintse meg fotóalbumunkat!

Egyhazmegyei Ki-Mit-Tud

IV. Egyházmegyei Bibliaismereti Vetélkedő


Megtelt a jankafalvi templom udvara

Az idei évben 13 gyülekezet ifjúsági csapata képviseltette magát a negyedik alkalommal megrendezett Egyházmegyei Bibliaismereti Vetélkedőn. A 2007-ben Magyarkécen, 2008-ban Bihardiószegen és 2009-ben Székelyhídon zajló jelentős egyházmegyei esemény a 2010-es esztedőben Jankafalván talált otthonra. A résztvevő csapatok: Bihardiószeg, Érmihályfalva, Érsemjén, Érszőlős, Értarcsa, Jankafalva, Magyarkéc, Margitta, Micske, Szalacs, Székelyhíd, Tóti, Vedresábrány voltak. A tavalyi évhez képest két csapattal kevesebb vett részt.


Minden padsorra jutott egy csapat

Nt. Rákosi Jenő esperes úr köszöntő szavai után Jakó Sándor Zsigmond, mint házigazda, és mint az Érmelléki Egyházmegye ifjúsági előadója köszöntötte a fiatalokat, és felkészítőiket. Stílusosan, az áhítat igei gondolata az idei év vetélkedőjének bibliai témájából volt merítve, Sámuel próféta 1. könyvéből. Az ifjak a 15 fejezet 22-23-ik versei alapján hallgathatták az igemagyarázót, majd kezdetét vette a vetélkedő. Ez úttal is 60 kérdésre kellett válaszolni a feladott bibliai könyv alapján, azonban idén különdíjas verseny is volt. A különdíjat a 2011-es évben megrendezésre kerülő IV. ÉRIT (Érmelléki Református Ifjúsági Tábor)-ban való 4 főre szóló ingyenes részvétel, valamint egy-egy Biblia Dr. Kecskeméthy István fordításában alkotta.

A több fordulós különdíjas versenyben először egy keresztrejtvényt kellett megfejteni minden csapatnak, majd a „Hol járunk?” c. játéknál a gyorsaság is döntő volt, ezt a „Ki mondta kinek?” villámkérdései követték, végül minden csapat egy-egy kép alapján fel kellett ismerje az 1Sám könyvéből megelevendő jelenetet, híres művészek festményei, grafikái alapján. Az utolsó fordulóban a sámueli palásttépés „mintájára” minden csapatból egy játékos a lehető legrövidebb időn belül (max. 10 másodperc) a legtöbb darabra kellett tépjen egy vörös papírt. Ahány darabra sikerült szakítani a papírt, annyi pontot szerzett a csapat. A különdíjat a magyarkéciek szerezték meg, II. helyezést értek el a az értarcsaiak, III. helyezést a margittaiak.Jakó Sándor jelenlegi és Mike Pál volt ifjúsági előadó együtt

A vetélkedő szüneteiben az ifjak énekléssel pihenték ki a kérdések záporát, míg a zsűri lázasan javított és értékelte a feltett kérdésekre adott válaszokat, majd a finom ebéd elfogyasztása után került sor az izgalommal várt eredményhirdetésre. Az I. helyért a lehető legszorosabb párharc folyt, mindössze 1 pont különbség döntötte el a végső sorrendet. I. helyezet: Magyarkéc, (eddig minden évben elsők), II. helyezet: Értarcsa (tavalyi másodikok), III. helyezet Érszőlős (tavalyi hetedikek).

Minden résztvevő csapattag egy emléklappal, és egy könyvcsomaggal jutalmazódott szorgalmas munkájáért. Az első 3 helyezett értékes könyvjutalomban részesült, hitépítő irodalmat, bibliaismereti kézikönyveket vihettek haza.

Jakó Sándor, mint az esemény szervezője megköszönte a csapatoknak a részvételt, és a felkészítőiknek (lelkipásztoroknak és vallástanároknak) a sok munkát, amit a felkészülésbe fektettek, valamint a szervezésben résztvevő lelkipásztoroknak is köszönetet mondott. Illesse köszönet a jankafalvi gyülekezetet, akik áldozatos szolgálatkészségükről tettek bizonyságot, amikor a kiemelt fontosságú ifjúsági rendezvény fogadására vállalkoztak. A Teremtő Úr Istennek pedig most azt köszönjük meg, hogy sok fiatalt sikerül évről évre a Biblia alapos tanulmányozására serkenteni, a Biblia olvasására buzdítani, megszerettetni velük a Szentírást.


Csoportkép

Köszönet a Communitas Alapítványnak és az Érmelléki Református Egyházmegyének az anyagi támogatásért.

Kulcsár Árpád
lelkipásztor


Érmelléki református falinaptárak

Érmelléki református falinaptárak


Tekintse meg fotóalbumunkat!

Fotó: Kulcsár Árpád és Szabó Zsolt.
Formaterv; kivitelezés: Szalai István és Szabó Attila; Color Print nyomda, Zilah.Érselénd hőseire emlékeztek

Érselénd hőseire emlékeztek

erdon.ro
2010.11.10

Bihar megye - A II. világháború helyi áldozataira emlékeztek vasárnap az Érsemjén községhez tartozó Érselénden. Szentmise után megkoszorúzták az emlékművet.


Az érseléndi római katolikus templomban, ökumenikus istentisztelettel kezdődött a II. világháborúban elesett hősökről való megemlékezés. Borsi Imre Lóránt tisztelendő, mint házigazda, köszöntötte a helyi egyházközségek vezetőit: Oroszi Kálmán református parókust, Duma Sándor görög katolikus esperest, a község polgármesterét, Balazsi Józsefet, illetve minden jelenlévőt. Az igét Nehemiás próféta könyvére alapozva Oroszi Kálmán tiszteletes szolgálta. Igehirdetésében a béke megtartó erejére hívta fel az egybegyűltek figyelmét. „A hazájukért életüket adó vértanúk szívében is a békesség utáni vágy lakozott, mely erőt adott a legvégsőkig, életük feláldozásáig. Ezért példaképek ők a mai ember előtt” – intett a tiszteletes.

Hősként áldozták életüket

A egyházi gyászszertartást követően a templom udvarán felállított emlékmű előtt folytatódott a megemlékezés. Borsi I. Lóránt rövid bevezetője után Balazsi József polgármester ünnepi beszéde következett. Az elöljáró felidézte azokat az időket, amikor e hősi halált halt katonákat, nemzetiségük miatt, tilos volt hősnek nevezni, pedig bátran, hősként áldozták életüket ez anyaföldért. „Ma is a hazáért, a nemzetért való összefogásra tanítnak bennünket. Mi pedig abban bízunk, hogy soha nem ismétlődik meg a történelem színpadán ilyen borzalom” – zárta beszédét a polgármester. A megemlékezés koszorúzással és nemzeti imádságunk eléneklésével ért végett.


2010. november 9., kedd

Egyházmegyei vezetőség beiktatása (fotók)

Egyhazmegyei beiktatas

Tekintse meg fotóalbumunkat!

Egyházmegyei vezetőség beiktatása
Szentjobb
2010.11.06.
fotó: D. Mészáros Elek


ÉRDA - Jótékonysági est (fotók)

ERDA jotekonysagi est

Tekintse meg fotóalbumunkat!

ÉRDA- Jótékonysági est
Székelyhíd
2010.10.30.
fotó: D. Mészáros Elek


Beszélő arcok és benyomások valahol az Érmelléken (videó)


Beszélő arcok és benyomások valahol az Érmelléken
Konyha Miklós fotói
20102010. november 7., vasárnap

Egyházmegyei alakuló közgyűlés Szentjobbon

Egyházmegyei alakuló közgyűlés Szentjobbon

erdon.ro
2010.11.07

Bihar megye - Alakuló közgyűlését tartotta meg szombat délelőtt Szentjobbon az Érmelléki Református Egyházmegye nemrégiben megválasztott új vezetősége, melyen letette az esküt Rákosi Jenő esperes, illetve a többi tisztségviselő.


Szép, napos időben hívta alakuló ülésre az Érmelléki Református Egyházmegye közgyűlését a szentjobbi templom harangja. Az istenháza meg is telt a tisztségviselőkkel, a gyülekezetek képviselőivel. Csűry István királyhágómelléki püspök volt az igehirdető, aki prédikációjának alapigéjét Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt leveléből vette, kifejtve: a megigazulás a lélekben elrejtett kincs, amelyben ott van a kegyelem, az isteni szeretet. Ehhez a megigazuláshoz vezető utat kell megmutatniuk az újonann megválasztott vezetőknek, tudva, hogy „van út a minden gyülekezetben meglévő gyávák és vakmerőek között – ez a kiegyensúlyozott krisztusi gondolat”. A prédikáció utáni ima az egyházi elöljárók megbecsüléséért és hitéért szólt, megköszönve az elődök munkáját.

Köszönet a leköszönőknek

Bara László nagykágyai lelkész, egyházi főjegyző eltekintett a számbavételtől, helyette köszöntötte a megjelenteket. Gellért Gyula, aki 16 évnyi esperesi szolgálatot tudhat maga mögött, Pál apostolnak a Thessalonikabeliekhez írt első leveléből idézett: „Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket.” A bűnök miatt „kiestünk” abból a rendből, amellyel Isten a világot teremtette, pedig e rend nélkül zűrzavaros lesz életünk, mondta a bihardiószegi lelkész, figyelmeztetve: mindig kövessük Krisztust, soha ne előtte akarjunk menni, és főleg ne álljunk elé! Rákosi Jenő megválasztott esperes egy Gavrucza Tibor–festményt átadva köszönte meg Gellért Gyula esperesi szolgalatát, illetve ugyanúgy a szentjobbi Czaholi Tibornak, hogy 9 évig volt az egyházmegye főgondnoka. A többi leköszönő tisztségviselő a későbbiekben oklevelet vehetett át.

Isten munkatársai

Csűry István püspök az esperesi beiktatás előtt személyes gondolatait osztotta meg a hallgatósággal, ebben szót ejtve arról, hogy az elöljáróknak a sokszor reménytelennek tűnő körülmények ellenére is meg kell hozni döntéseiket. Ezután tette le az esküt a Királyhágómelléki Egyházkerület kilenc esperese közül a – pár nap különbséggel – második legfiatalabb esperese, majd fogadta a püspöki áldást. Rákosi Jenő székfoglaló beszédében idézte ugyanazt az igeszakaszt Pál apostol első korinthusi leveléből, melyet 2001. augusztus 5–én is felolvasott, amikor először lépett a szentjobbi szószékre: „Mert Isten munkatársai vagyunk...” Visszaemlékezett arra, mikor először érkezett a településre, illetve arra, mi minden változott azóta. „Kitartással fussuk meg a kűzdőteret, (…) nem feledve, hogy mi vagyunk Isten munkatársai és nem fordítva” – mondta munkatársainak, majd lelkésztársaihoz intézte szavait: olyan „testvér” kíván lenni, akihez bátran fordulhatnak. Vannak, akik túl fiatalnak tartják a funkcióra, jegyezte meg, és ehhez hozzáfűzte, hogy fiatal, de nem felelőtlen, a fiatalos lendületre pedig szükség van úgy, hogy hasznosítja az idősebbek tapasztalatait.

Elöljárók eskütétele

Mindezek után elsőként dr.Kürti László új főgondnokot, majd az új egyházi és világi elöljárókat szólították az úrasztala elé, hogy letegyék az esküt. (Névsoruk itt olvasható: http://ermellek.blogspot.com/p/testuletek.html) Az egyházmegye 20 évvel ezelőtti megújulása utáni első esperes, Gavrucza Tibor székelyhídi lelkész, a Megyei Tanács kulturális és vallásügyi bizottságának elnöke kért áldás az új esperesre és munkatársaira, megjegyezve: szükség van a fiatalokra, „az ő feladatuk kivezetni a népet a pusztából, eljutva a református reformációhoz”. Ugyancsak áldást kért a nemrég megválasztott püspök munkájára. „Olyan nyugodt püspök ő, akinek jelenlétében nem kell attól félni, mikor robban a bomba” – tette hozzá. A berettyószéplaki kórus szolgálata után saját gyülekezete köszöntötte Rákosi Jenőt. Lakatos Bálint, az egyházközség főgondnoka palástot adott át, majd ünnepi beszédében ritka ünnepnek nevezte a napot, melyen esperest avathatnak. Azaz majdnem ezt mondta, mivel – nyílvánvaló nyelvbotlásból – püspökavatást említett elsőre, amire azonnal jött a derültséget kiváltó replika a lelkészek soraiból: „ez a próféta szava volt!?” Csűry István az egyházkerület fába faragott címerét vehette át.

Segíteni, amiben lehet

Istentisztelet közben megérkezett Szabó Ödön, az RMDSZ megyei ügyvezető elnöke is. A politikus utolsó szónokként emlékeztetett, hogy annak idején neki is sokan „felrótták” életkorát, amikor vezetőnek választották. Erre vonatkozóan megjegyezte: ez olyan „hiba”, mely naponta enyhül, ám előnye, hogy tanulhat az öregebben tapasztalataiból – amit aztán tovább is kell adni a következőknek, mert egyébként semmit sem ér. A vezető dolga, hogy mindenkit a jó irányba próbáljon terelni, mondta, hozzátéve: „az RMDSZ mindenben segíti az egyházmegyét, amiben lehet, például templomok felújításában, de akár temetőkápolnák építésében is, ha arra van szükség.” (Utalás Tőkés László EP–képviselő egy korábbi megjegyzésére – szerz.megj.) Mielőtt felhangzott volna a 346. ének (a Himnusz), az esperest édesanyja köszöntötte egy megható verssel. Istentisztelet után a templokertben kaláccsal és üdítővel kínálták a kijövőket, a vendégeket pedig terített asztal várta a labdarúgó pálya melletti sportteremben.


2010. november 4., csütörtök

Jótékonysági koncert volt Székelyhídon

Jótékonysági koncert volt Székelyhídon

erdon.ro
2010.11.04

Bihar megye - A napokban jótékonysági koncertet tartottak Székelyhídon, az összgyűlt adományokat az Érmelléki Református Diakóniai Alapítvány (ÉRDA) munkájának segítésére fordítják.


Mint arról nemrégiben Balogh Anikó, az Érmelléki Református Egyházmegye diakónusa lapunkban beszámolt, az egyházmegyei diakóniai munkát több év kihagyással a közelmúltban kezdték újra. Egyelőre a szükségletek felmérése zajlik, és az ÉRDA „anyagi helyzetének helyreállításának céljával” szervezték meg a jótékonysági koncertet. Erre az előzetes meghirdetéssel ellentétben nem a székelyhídi Ady Endre Kulturális Központban került sor, hanem a város múzeumának több összenyíló helyiségből álló földszintjén (ami kevésbé kedvezett a hangzásnak). A megjelenteket elsőként Rákosi Jenő egyházmegyei esperes köszöntötte, kiemelve a diakóniai munka, a segíteni akarás, és az ezzel szoros kapcsolatan álló adakozás fontosságát.

Művészek Nagyváradról

Béres Csaba székelyhídi polgármester örömét fejezte ki, hogy annak ellenére, hogy a hasonló komolyzenei, ráadásul jótékonysági koncert nem megszokott dolog az Érmelléken (sem – a szerz.megj.), megteltek a széksorok. A mintegy egy és háromnegyed órás koncerten elhangzott műsorszámokat a nagyváradi Classic Arts Művészeti Egyesülettagjai adták elő, akiket Balogh Anikó mutatott be a hallgatóságnak: László Melinda (szoprán), Oláh Boglárka (hegedű), Székely István (klarinét), Tasnádi Ferenc (mélybariton), Thurzó Zoltán (zongora). A diakónus később kérdésünkre elmondta: az adományokból összegyűlt pénzösszeggel meg van elégedve, és azt majd a karácsonyi ünnepek alkalmából, a rászorulóknak készítendő ajándékok és csomagok elkészítésére fogják fordítani.


Jótékonysági est Székelyhídon

Bibliaismereti vetélkedő Jankafalván

2010. november 2., kedd

Emlékművel tisztelegtek hőseik előtt Jankafalván

Emlékművel tisztelegtek hőseik előtt Jankafalván

erdon.ro
2010.11.02

Bihar megye - Október 31–én kettős ünnepet ült a jankafalvi református gyülekezet: a reformáció emlékünnepét, illetve az I. és II. világháborúban elesettek emlékművét avatták a Bihardiószeghez tartozó településen.Az ünnepi istentiszteleten Rákosi Jenő, az Érmelléki Református Egyházmegye esperese hirdette az igét a Királyokról írtII. könyv 22. részének 8. verse alapján. Kifejtette: szomorú tudósítás ez a Bibliából, hogy Isten igéjét el kellett rejteni a bálványimádók elől, de a lényeges üzenet az, hogy megtalálták, és ezután használták, olvasták. A reformáció korában is meg kellett keresni a tiszta forrást, a tiszta igét és továbbadni –a mai világban is fontos kérdés, hogy mi keressük–e az Igét, őseink és hőseink nyomdokain járva, s továbbadjuk–e, nemcsak szóban, hanem cselekedetben, a szeretetszolgálat által. A hirdetések rendjén a házigazda lelkipásztor, Jakó Sándor Zsigmond, köszöntötte az esperest, Gellért Gyula diószegi lelkipásztort, dr.Bacsó László Endre diószegi polgármestert, Szalai Erika bihardiószegi RMDSZ–elnököt, az Asók István Református Vegyeskart és a Gróf Széchenyi István Huszárszázad megjelent tagjait, valamint minden jankai és vendég gyülekezeti tagot.

Köszönet a segítőknek

Az ünnep úrvacsoraosztással folytatódott. Az ágendázó helyi lelkész is kiemelte, hogy „e mai nap az emlékezés napja, melyet a megterített asztal is hirdet, hiszen az emlékeztet Jézus Krisztus értünk történt szenvedéseire. Krisztus szenvedései pedig hőseink szenvedéseit is eszünkbe juttatja”. Az istentisztelet záróakordja az ünnepi műsor volt, melyet a bihardiószegi vegyeskar és a jankai ifjúság adott elő. Előbbiek két énekszámmal emelték az ünnepi hangulatot, utóbbiak pedig Hőseink emléke című verses műsorral elevenítették fel a hallgatóság előtt hitünk hőseinek, és a világháborúkban elesett nemzeti hőseink szenvedéseit. A Himnusz eléneklése után a templom előtt felállított emlékműhöz vonult a népes gyülekezet. Jakó Sándor lelkész elmondta az emlékmű állításának rövid történetét, s köszönetet mondott Gellért Gyula tiszteletesnek, aki összegyűjtötte és márványba vésette a jankai hősök neveit, id. Ruszt Kálmánnak és fiának, akik az emlékművet elkészítették, és a Communitas Alapítványnak az ünnepség támogatásáért.

Márványba vésett nevek

A tiszteletes megemlítette, hogy az emlékmű még befejezetlen, mert anyagiak hiánya miatt a tervezett turulmadár még nem került az oszlop csúcsára, de reményét fejezte ki, hogy e hiányosságot is sikerül pótolni hamarosan. Gellért Gyula lelkipásztor az emlékműnél mondott beszédében bátorította a jankafalviakat, hogy hőseikhez méltóan éljenek, hogy a mostani kor ifjai között is legyenek olyan kiemelkedő alakok, akiknek neveit ne világháborús emlékműre, de márványba véssék az utódok tiszteletük jeleként. Az emlékmű leleplezését Tóth Roland jankai ifjú végezte, majd ezt követően az esperes és a jelen lévő tiszteletesek megáldották azt. A huszárszázad díszőrsége mellett helyezte el koszorúját a hősök emlékére a Jankafalvi Református Egyházközség, a bihardiószegi Polgármesteri Hivatal és RMDSZ, Szabó Attila és családja, ifj. Tóth Géza és családja, valamint többen is a jelenlévők közül virágot hoztak az emlékés jeleként. Az ünnepség a Szózat felcsendülésével zárult. A kellemes, őszdélutáni napsütésben az ünneplőket az Árva Bethlen Kata Jankai Nőszövetség és a jankai ifjak által készített szeretetvendégség várta a gyülekezeti ház újonnan épült teraszán, hogy senki se távozzon korgó gyomorral e szép alkalomról.


Hangjegyek hordozta segítség


2010. november 1., hétfő

Hősökre emlékeztek Jankafalván

http://lh4.ggpht.com/_xbln_Z4PJ-Q/TM8ncAUcyAI/AAAAAAAAC3s/N2HODmHHpW0/s640/PA310091.JPG

Október 31-én az istentisztelet keretében kettős ünnepet ült a jankafalvi református gyülekezet. Egyrészt a Reformáció emlékünnepét, másrészt az I. és II. Világháborúban elesettek emlékművének felavatását tartották a kicsiny településen.

http://lh5.ggpht.com/_xbln_Z4PJ-Q/TM8lmqGXGrI/AAAAAAAAC2c/a5zxcLftGqM/s640/PA310061.JPG

Az ünnepi istentiszteleten Rákosi Jenő újonnan választott esperes úr hirdette az igét 2 Kir. 22.8 alapján. Elmondta, hogy szomorú tudósítás ez a Bibliából, hogy Isten Igéjét el kellett rejteni a bálványimádók elől, de a lényeges üzenet az, hogy megtalálták és ezután használták, olvasták. A reformáció korában is meg kellett keresni a tiszta forrást, a tiszta Igét és továbbadni, a mai világban is fontos kérdés, hogy mi keressük-e az Igét, őseink és hőseink nyomdokain járva, s továbbadjuk-e az Igét, nemcsak szóban, hanem cselekedetben, a szeretetszolgálat által.

http://lh6.ggpht.com/_xbln_Z4PJ-Q/TM8n3GWusGI/AAAAAAAAC4M/F9n0C47jOgM/s640/DSCF4076.JPG


A hirdetések rendjén a házigazda lelkipásztor, Jakó Sándor Zsigmond, köszöntötte az esperes urat, Gellért Gyula diószegi lelkipásztort, Bacsó László Endre diószegi polgármester urat, Szalai Erikát, a bihardiószegi RMDSZ elnökét, az Asók István Református Vegyeskart és a Gróf Széchenyi István Huszárszázad megjelent tagjait, valamint minden jankai és vendég gyülekezeti tagot. Az ünnep úrvacsoraosztással folytatódott. Az ágendázó helyi lelkész is kiemelte, hogy e mai nap az emlékezés napja, melyet a megterített asztal is hirdet, hiszen az emlékeztett Jézus Krisztus értünk történt szenvedéseire. Krisztus szenvedései pedig hőseink szenvedéseit is eszünkbe juttatja. Az istentisztelet záróakordja az ünnepi műsor volt, melyet a bihardiószegi vegyeskar és a jankai ifjúság adott elő. Előbbiek két szép énekszámmal emelték az ünnepi hangulatot, utóbbiak pedig Hőseink emléke című verses műsorral elevenítették fel a hallgatóság előtt hitünk hőseit és a világháborúkban elesett nemzeti hőseink szenvedéseit.

http://lh6.ggpht.com/_xbln_Z4PJ-Q/TM8l8bKZulI/AAAAAAAAC2s/j6jcj1nYAps/s640/PA310065.JPG

A Himnusz eléneklése után a templom előtt felállított emlékműhöz vonult a népes gyülekezet. Jakó Sándor lelkész elmondta az emlékmű állításának rövid történetét, s köszönetet mondott Gellért Gyula tiszteletes úrnak, aki összegyűjtötte a jankai hősök neveit és márványba vésette, id. Ruszt Kálmánnak és fiának, akik az emlékművet elkészítették, és a Communitas Alapítványnak, akik az ünnepséget támogatták. A tiszteletes megemlítette, hogy az emlékmű még befejezetlen, mert anyagi hiány miatt a tervezett turulmadár még nem került az oszlop csúcsára, de reménységét fejezte ki, hogy e hiányosságot is sikerül pótolni hamarosan, hogy teljes pompájában tündököljön ez az emlékmű Jankafalván. Gellért Gyula lelkipásztor az emlékműnél mondott beszédében bátorította a jankafalviakat, hogy hőseikhez méltóan éljenek, hogy e mostani kor ifjai között is legyenek olyan kiemelkedő alakok, akiknek neveit, ne világháborús emlékműre, de márványba véssék az utódok tiszteletük jeleként. Az emlékmű leleplezését Tóth Roland, jankai ifjú végezte, majd ezt követően az esperes és a jelen lévő tiszteletesek megáldották azt. A huszárszázad díszőrsége és tisztelgése mellett helyezte el koszorúját a hősök emlékére a Jankafalvi Református Egyházközség, a Bihardiószegi Polgármesteri Hivatal, a Bihardiószegi RMDSZ, Szabó Attila és családja, ifj. Tóth Géza és családja, valamint többen is a jelenlévők közül virágot hoztak az emlékezés jeleként. Az ünnepség a Szózat felcsendülésével zárult.

http://lh6.ggpht.com/_xbln_Z4PJ-Q/TM8nox7LniI/AAAAAAAAC30/K3mfVjErXRE/s640/PA310093.JPG


A kellemes, őszdélutáni napsütésben az ünneplőket az Árva Bethlen Kata Jankai Nőszövetség és a jankai ifjak által készített szeretetvendégség várta a gyülekezeti ház újonnan épült teraszán, hogy senki se távozzon korgó gyomorral e szép alkalomról.

Jakó Sándor Zsigmond
lelkipásztorKoszorúzás Érmihályfalván (fotók)Bocskai előtt tisztelegtek Érmihályfalván