2010. október 31., vasárnap

A reformáció emlékünnepe Érmihályfalván

A reformáció emlékünnepén

erdon.ro
2010.10.31

Bihar megye - A reformáció emlékünnepéről már pénteken is megemlékeztek Érmihályfalván.


Akkor az Aranykapu Református Napközi apróságai óvónőikkel, illetve a Bernáth József Református Iskola kisdiákjai tanítónőik kíséretében koszorúzták meg a Széchenyi téri Bocskai István mellszobrot. A vasárnap délelőtti istentisztelet után - melyen szolgált a Szenczi Molnár Albert kórus, és úrvacsoraosztás is volt - a gyülekezet tagjai szintén a fejedelem szobrához vonultak. Balázsné Kiss Csilla lelkipásztor Bocskai leveleiből idézett, majd a Musica Sacra kamarakórus adott elő két Berkesi Sándor-, és egy Haydn kórusművet. A szobor talapzatára az egyházközség, és az Erdélyi Magyar Vitézi Rend képviselői tettek koszorút.


Szalacsi megemlékezés a reformációrólMint minden esztendőben eddig, az idén is október 31-én emlékezett meg a szalacsi reformátusság a reformációról. Előtte való héten - bűnbánati hét lévén - minden este bűnbánati istentisztelettel szolgált Botos András helyi lelkipásztor, majd ma délelőtt úrvacsoraosztással zárult a bűnbánati hét. A délelőtti prédikációban is szó volt a reformációról, mely elhozta az állandó megújulást egyházunkba, a szeretetről, mint örök krisztusi ajándékról.

A délutáni rövidebb áhítatot követte a konfirmálásra készülő szalacsi református gyerekek nagyszerű műsora. A résztvevők (nyolc hetedikes és tizenhat hatodikos gyerek) egy evangéliumi színdarabot adtak elő. A szerző: Birtha István. A templomi színdarab címe: A reformáció krónikája. A cím is arra utal, hogy az énekekkel és odaillő versbetétekkel megtűzdelt színdarab valóban rövid összefoglalóját, krónikáját adja a reformációnak. Szó esik benne a reformáció kezdeteiről, az első magyar reformátorokról, a hitükért a gályarabságot is vállalókról, a Hitről és a Szeretetről. A jól sikerült templomi műsort Botos Magda kántornő készítette elő, levezetésében Botos András tiszteletes úr segédkezett. A hívek (hozzátartozók, szülők, nagyszülők) őszinte csodálattal hallgatták végig a jól sikerült műsort. Köszönjük Nektek, szalacsi gyerekek! Tiszteletes asszony és tiszteletes úr!

Bokor István
tanár
2010. október 27., szerda

Diakónia az Érmelléki Református Egyházmegyében


A Debreceni Kántus koncertje Érmihályfalván

A Debreceni Kántus koncertje Érmihályfalván

erdon.ro
2010.10.27

Bihar megye - Az 1956–os forradalom és szabadságharc évfordulójára szervezett megemlélkezés a szombati események után vasárnap is folytatódott Érmihályfalván. Koszorúztak és koncert is volt.Az '56–os szabadságharcra, annak romániai áldozataira, kiemelten az Érmihályfalvi Csoport tagjaira először szombaton emlékeztek Érmihályfalván, a Széchenyi téri emlékmű előtt. A másnap délelőtti istentisztelet után megkoszorúzták a református templom falán lévő Sass Kálmán–emléktáblát, a Diakóniai Központ falán lévő Veronika nővér (Sass Kálmán munkatársa volt)–emléktáblát, illetve a templomkertbeli '56–os emlékjelet. A délutáni istentiszteleten – Balázsné Kiss Csilla lelkész áhitata után – koncertre került sor.

Hajdúnánási hírek

A Dereceni Református Kollégium Kántusának koncertje előtt azonban Érmihályfalva testvárvárosának, Hajdúnánásnak képviselői kaptak szót. Dr.Juhász Endre a hajdúsági város híreit tolmácsolta, egyebek mellett azt, hogy a helyhatósági választások nyomán „átszerveződött” a városvezetés: polgármesterré választották Szólláth Tibor országgyűlési képviselőt (FIDESZ), alpolgármester pedig nevezett lett, a polgármester pártbeli társa. A képviselő-testület 17–ről 11 tagúra csökkent, azt 8 FIDESZ–es, egy MSZP–s, egy Jobbik–os, és a Hajdúnánásért Európai Szemlélettel Egyesület egy tagja alkotja. Az '56–os megemlékezésekkel kapcsolatban megemlítette: régi adósságot törlesztettek, amikor emlékhelyet állítottak annak a mintegy 500 délvidékinek, akik a Hajdúnánás mellett volt munkatáborban raboskodtak 1953–ig – ez a város történetének fekete foltja, fogalmazott az alpolgármester, aki Sass Kálmán emléktábláját is megkoszorúzta.

Közös éneklés

A hajdúnánási református egyházközség üdvözletét Dombi Imre főgondnok tolmácsolta, majd a helyi MIDESZ képviseletében Bánházi Brigitta mondott verset. Mindezeket követte a Kántus koncertje. Berkesi Sándor Liszt– és Magyar Örökség Díjas karnagy vezetésével elsősorban zsoltárokat adtak elő, de felhangzott Kodály–kórusmű is, és érdekességként a Szózatnak az a megzenésített változata is, melyet a korabeli pályázatra Erkel Ferenc komponált, de mint az elbíráló bizottság tagja, nem vett részt a versenyben. Megmutatva, hogy nem csak éneklésben kimagasló tehetségek, a kórus tagja, Zilahy Teodóra nagy átéléssel szavalta el Reményik Sándor Eredj, ha tudsz! című versét. Végül a gyülekezetet is bevonták az éneklésbe, a Szólj ötágú síp, zengj magyar ének refrénjébe kapcsolódhattak be a jelenlévők. Istentisztelet végén a templomkertben tujafákat ültettek az aradi vértanúk, illetve a vendégek látogatásának emlékére.

Érmihályfalvi koszorúzás a reformáció emlékünnepén

Koszorúzás a reformáció emlékünnepén

erdon.ro

2010.10.27


Bihar megye - A reformáció emlékünnepe alkalmából október 31-én, vasárnap a délelőtti istentisztelet után az érmihályfalvi református gyülekezet elöljárói és tagjai megkoszorúzzák a Széchenyi téren Bocskai István fejedelem szobrát.

Az eseményre minden érdeklődőt várnak.


Bibliaismereti vetélkedő Jankafalván

Bibliaismereti vetélkedő Jankafalván

erdon.ro
2010.10.27

Bihar megye - Az idei évben (is) 13 gyülekezet ifjúsági csapata képviseltette magát a IV. alkalommal megrendezett Érmelléki Egyházmegyei Bibiliaismereti Vetélkedőn, melyet most Jankafalván tartottak.


A résztvevő csapatok Bihardiószegről, Érmihályfalváról, Érsemjénből, Érszőlősről, Értarcsáról, Jankafalváról, Magyarkécről, Margittáról, Micskéről, Szalacsról, Székelyhídról, Tótiból, és Vedresábrányból érkeztek. Rákosi Jenő esperes köszöntő szavai után Jakó Sándor Zsigmond lelkész mint házigazda, és mint egyházmegyei ifjúsági előadó köszöntötte a fiatalokat, és felékszítőiket. Stílusosan, az áhitat igei gondolata az idei év vetélkedőjének bibliai témájából volt merítve, Sámuel próféta 1. könyvéből. Az ifjak a 15. fejezet 22. és 23. versei alapján hallgathatták az igemagyarázót, majd elkezdődött a vetélekedő.

Hatvan kérdés

Ezúttal is 60 kérdésre kellett válaszolni a feladott bibliai könyv alapján, azonban idén különdíjas verseny is volt. A vetélkedő szüneteiben énekléssel pihenték ki a kérdések záporát az ifjak, majd a finom ebéd elfogyasztása után került sor az eredményhirdetésre. Az első helyért a lehető legszorosabb párharc zajlott, mindössze egy pont különbség döntötte el a végső sorrendet: I. helyezet – Magyarkéc (mint eddig minden évben), II. helyezet – Értarcsa (tavalyi is másodikok voltak), III. helyezet – Érszőlős (tavalyi hetedikek). Minden résztvevő csapatot, és felkészítőiket is egyaránt egy–egy emléklappal és könyvcsomaggal jutalmazták szorgalmas munkájukért.

Értékes könyvjutalom

Az első 3 helyezett csapat értékes könyvjutalomban részesült, hitépítő irodalmat, bibliaismereti kézikönyveket vihettek haza. Jakó Sándor, mint az esemény szervezője megköszönte a csapatoknak a részvételt, és a felkészítőiknek (lelkipásztoroknak és vallástanároknak) a sok munkát, amit a felkészülésbe fektettek, valamint a szervezésben résztvevő lelkipásztoroknak is köszönetet mondott. Illese köszönet a jankafalvi gyülekezetet is, akik áldozatos szolgálatkészségükről tettek bizonyságot, amikor a kiemelt fontosságú ifjúsági rendezvény fogadására vállalkoztak.


Az érszőllősi CE-konferencia hanganyaga

A CE-Szövetség XIX. konfereciája
Érszőllős, 2010. október 1-3.
Mindent a barátságról

Meghallgathatóak a konferencián elhangzott előadások, bizonyságtételek.

Meghallgatáshoz kattintson a "Play" gombra, letöltéshez jobb klikk a címre, és "Save Link As..." menüpontot (vagy ennek magyar/más nyelvű megfelelőjét) kiválasztva megadhatja, hova szeretné lementeni.


http://ce-union.ro/templates/ce/images/logo.gif

2010. október 26., kedd

Egyházmegyei Bibliavetélkedő 2010 (fotók)

Egyházmegyei bibliaismereti vetélkedő

Vetélkedő Jankafalván

erdon.ro
2010.10.26

Bihar megye - Az elmúlt hét végén 13 gyülekezet ifjainak részvételével rendezték meg Jankafalva templomában az Érmelléki Református Egyházmegye IV. Bibliaismereti Vetélkedőjét.


A győzelmet - mint eddig minden alkalommal - a magyarkéciek szerezték meg, második lett az értarcsaiak, harmadik az érszőlősiek csapata. A részletekre visszatérünk.Sass Kálmán gyülekezete is emlékezett

2010. október 22., péntek

Jótékonysági koncert az ÉRDÁ-ért

Jótékonysági koncert az ÉRDÁ-ért

erdon.ro
2010.10.22

Bihar megye - Az Érmelléki Református Diakóniai Alapítvány (ÉRDA) anyagi helyzetének helyreállítására jótékonysági komolyzenei koncertet szerveznek 2010 október 31-én a székelyhídi Ady Endre Kulturális Központban.

A koncerten elhangzó műsorszámokat a Classic Arts Művészeti Egyesülettagjai adják elő: László Melinda – szoprán, Oláh Boglárka – hegedű, Székely István – klarinét, Tasnádi Ferencz – mélybariton, Thurzó Zoltán – zongora. Szeretettel várnak erre azt alkalomra mindenkit, aki átérzi, hogy a diakónia nem alkalmi tevékenység, hanem az egyház állandó tevékenysége kell legyen, és a gyülekezet minden tagjának részt kell vennie benne.


2010. október 8., péntek

Az evangélium elvárásai egyházmegyénktől

 • 9. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.
 • 10. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.
 • 11. Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok.
 • 12. A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben állhatatosak;
 • 13. A szentek szükségeire adakozók legyetek; a vendégszeretetet gyakoroljátok.
 • 14. Áldjátok azokat, a kik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok.
 • 15. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.
 • 16. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek timagatokban.
 • 17. Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt.
 • 18. Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.
 • 19. Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.
 • 20. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére.
 • 21. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.

(Róma 12,9-21)

Október 6-i megemlékezés Margittán

2010. október 3., vasárnap

Berettyószéplaki ravatalozó-avatás

Hálát adunk, Istenünk!

2010. október 3-án ünnepnapra ébredt Berettyószéplak református közösége, és még sokan mások, akik helyből vagy más településekről látogattak hozzánk, hogy együtt adjunk hálát az elért eredményekért, hogy régi álmunk, a temetőkápolna felépítése megvalósulhatott.


Az istentiszteleten Nt. Rákosi Jenő esperes úr hirdette Isten igéjét, a Jel 7,10 alapján osztotta meg ünnepi gondolatait az egybegyűltekkel. Az igehirdetést követően Bede Ferenc helyi lelkipásztor első ízben szolgáltatta ki a 2010-es évben a keresztség sákramentumát, megkeresztelve Salánki Gábor és Erzsébet elsőszülött leánygyermekét Mónika Erzsébetet.


Istentiszteletünket megtisztelte jelenlétével: Derzsi Ákos, parlamenti képviselő; Szabó Ödön, a Bihar Megyei RMDSZ ügyvezető elnöke; dr. Tivadar Nicolae, polgármester; Bagosi Barna alpolgármester és felesége; Costán József építészmérnök és felesége; Bereczki Sándor vállalkozó és felesége. Ezt követően Bede Ferenc házigazda lelkipásztor szólt az egybegyűltekhez, megköszönte esperes úr igei szolgálatát; köszöntötte a vendégeket és a gyülekezet minden egyes tagját. Elmondta, hogy mennyi áldozatos, kitartó és szorgos munka szükségeltetett ahhoz, hogy alig egy év alatt felépülhessen a zúgói temetőkertben az új kápolna. Bölcs Salamon szavaival “Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői”(Zsolt. 127:1), hívta fel a figyelmet arra, hogy ne feledjük, hogy mindezért kinek tartozunk hálával és köszönettel. Minden segítőnek, támogatónak megköszönte az anyagi támogatást és a fizikai segítséget.

A templomi együttlét után a vendégek és a gyülekezeti tagok személyautókkal juthattak el a kissé távoli temetőbe, ahol az ünnepség folytatódott. A temetőkerti ünnepségen a helyi egyházak képviselői is részt vettek, valamint tiszteletét tette Adrian Miroslav Merka, parlamenti képviselő is. Az avatószalag elvágása után Nt. Rákosi Jenő esperes úr Isten áldását kérte az új létesítményre. Az áldás után a meghívott vendégek osztották meg ünnepi gondolataikat a jelenlevőkkel. Az ünnepi gondolatok elhangzása után Bede Ferenc záró gondolataiban azt kívánta, hogy minél kevesebbszer kelljen használni az új ravatalozót, de amikor mégis használni kell, akkor legyen az a vigasztalás helye, ahol a koporsó mellett álló ember meghallja Isten vigasztaló üzenetét.

Hálaadással köszönjük, hogy az Úr Isten eddig minden dolgainkban megsegített, és imádkozó lélekkel kérjük ezt további életünkre is! A 90. zsoltár első versének eléneklése után, szeretetvendégség zárta ünnepi együttlétünket.

Rist Éva
nőszövetségi jegyző