2010. szeptember 23., csütörtök

Vakációs Bibliahét Szentjobbon (fotók)

Tekintse meg fotóalbumunkat!

Vakacios Bibliahet Szentjobbon


Nőszövetségi születésnap-köszöntés Szentjobbon

Születésnapi köszöntés

Augusztus 15.-én, Vasárnap, a délutáni Istentiszteletre a megszokottnál többen jöttek el, ugyanis az Istentisztelet keretében Nőszövetségi rendezvény volt. Immár második alkalommal rendezett a Nőszövetség Elnöksége születésnapi köszöntőt, mely abból állt, hogy a nyári hónapokban (június, július, augusztus) született, a Szentjobbi Református Egyházközséghez tartozó nőtestvéreket egy közös ünneplésre szólította fel.

E rendezvényen Rákosi Jenő helybéli lelkipásztor tolmácsolta Isten üzenetét a meghívott vendégek felé, a Lukács evangéliuma 8,1-3 alapján, mely Krisztus női követőiről szólt:

„Ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt a tizenkettő és némely asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg: Mária, akit Magdalainak neveztek, akiből hét ördög ment ki, Johanna, Kuzának, Heródes egyik főemberének felesége, és Zsuzsánna, de sok más asszony is, akik szolgáltak neki vagyonukból”.Az ünnepeltek

Az Igehirdetés rendjén elhangzott az, hogy a mostani időben természetesnek tűnik, hogy Jézusnak voltak női követői, de abban a korban ez rendhagyó dolognak számított. A zsidóknál az asszonyok lenézett, mellőzött, megvetett személyek voltak - melyet a rabbik természetesnek vettek -, Jézus azonban szeretettel és megértéssel fordult feléjük. Feltevődött a kérdés: mi lenne, ha az asszonyokat most is kirekesztenénk az Istentiszteleti alkalmakról, mint Jézus korában tették, vajon kik töltenék meg a templom padjait? Elgondolkoztató ez a férfiak számára! De ne csak gondolkozzunk ezen, hanem, mint családfőket ösztönözzön és buzdítson szorgalmas templomba járásra!!!

„…sok más asszony” mellett hárman név szerint is meg vannak említve ebben az Igében, akik Jézus követői voltak. Nézzük meg kik is voltak ők valójában és miként szolgálták Jézust?

1. A magdalai Mária

A Jézus által meggyógyított asszonyok egyike volt, akiből Jézus „hét ördögöt” űzött ki. Mária a Jézus körül szolgáló asszonycsoport egyik tagja, aki Jézust Galileától egészen a keresztre feszítéséig követte, segédkezett a sírba tételnél, asszonytársaival együtt illatos keneteket vásárolt, hogy megkenjék vele Jézus holttestét. Magdalai Mária látja meg elsőként a feltámadott Urat (Márk 16,9).

Magdalai Mária az által szabadult meg az őt tönkre tevő gonosz lélektől, hogy ő is akarta ezt a megtisztulást, felszabadulást, és engedte, hogy Jézus kiűzze belőle az ördögök sokaságát. Ha szabadulni akarunk a gonosz lelkek rabságából, nekünk is akarni kell és engedni, hogy Jézus ezt véghezvigye bennünk. Vágyni kell arra, hogy a gonosz lélek által gerjesztett gyűlölet, irigység, békétlenség, viszály, a Jézus hatalma és ereje által megszűnjön bennünk!

2. Johanna, Kuza főember felesége

Johanna nevének jelentése: Isten kegyelmes. Férje a királyi birtokok feletti gondnok volt, Heródes Antipas idejében. Isten valóban kegyelmes volt Johannához, mert Jézussal találkozva felépült az ő betegségéből. Nyilvánvalóan hálából csatlakozott Jézushoz és támogatta többekkel együtt Jézust és tanítványait. Isten hozzánk is kegyelmes, mert mi is találkozhatunk Jézussal, sőt a gyógyulás örömében is részünk lehet. Élünk-e a Jézussal való találkozás lehetőségével, érezzük-e Isten kegyelmét életünkben, van-e hála bennünk, s a magunk módján tudjuk-e követni Őt?

3. Zsuzsanna

Róla csak annyit tudunk, hogy vagyonából szolgált Jézusnak. Tehát nem sajnál anyagi áldozatot hozni Jézusért és az evangélium terjedéséért. Gondolkozzunk el azon, hogy egy évben mennyi pénzt költünk élvezeti cikkekre és mennyit ajánlunk fel „jó szívvel” az Úrnak!

Az Igei üzenet után Malozsák Irénke nőszövetségi elnöknő köszöntötte az egybegyűlteket, majd az ajándékok átadása után egy kis szeretetvendégségre invitálta a jelenlévőket. Tudjuk és hisszük, hogy minden ilyen jellegű alkalom a gyülekezet lelki megerősödését és Isten dicsőségét szolgálja! Isten éltesse az ünnepelteket!


Lelkészi csendesnap Szentjobbon (fotók)

Lelkészi csendesnap
Szentjobb
2010. június 26.

Tekintse meg fotóalbumunkat!

Lelkeszi csendesnap Szentjobbon


Gyermekbibliahét - Magyarkéc (fotók)
Tekintse meg fotóalbumunkat!


Lesi tábor 2010 (fotók)Tekintse meg fotóalbumunkat!


2010. szeptember 17., péntek

Vakációs Bibliahét Margittán

SDC10082.JPG


Hála Istennek, az idei nyáron, július 26. - augusztus 1. között Vakációs Bibliahetet tartottunk egyházközségünkben.

A minden évben megrendezésre kerülő egyhetes foglalkozáson most is, mint mindig, népes gyermeksereg vett részt. A játszás és barátkozás mellett a gyermekek egész hét folyamán más-más ünnepbe csöppentek, ugyanis az idei évben a foglalkozások témái a Szentírás ünnepei voltak.

Bordás Mária vallástanárnő, Kovács Gyula lelkész és felesége mindent megtettek azért, hogy a gyermekek átélhessék az akkori világ ünnepi hangulatát.


SDC10004.JPG


A napi foglalkozásokat, az érdekes történeteken kívül még vidám énekek, játékok és kézimunkák is színesítették.

A gyermekek számára legérdekesebb ünnep a kánai menyegző volt. Itt ismerkedhettek meg Jézus első csodájával, amikor is a vizet borrá változtatta. Egy olyan ünnepről is szó esett, melyet még nem ünnepeltünk, de amelyre Isten már most hív bennünket és a legnagyobb ünnepünk lesz: Jézus eljövetele.

A szünetekben a parókia udvara hangos volt az önfeledten játszó gyermekek zsivajától és ugyanekkor fogyaszthatták el a nőszövetség által készített finom süteményeket is. Péntek délben már türelmetlenül várták az udvaron rotyogó bográcsos elkészülését. Boldogan mondtak köszönetet a finom lakomáért.


SDC10088.JPG

A Bibliahét záróeseményére vasárnap délelőtt került sor, amikor is a gyermekek ünnepi műsorával zárult az istentisztelet, melynek keretében a hét folyamán tanult énekeket és aranymondásokat "adták" át a gyülekezetnek.

Hégető Emma


2010. szeptember 15., szerda

Az új tanévért imádkoztak Apátkeresztúron

Az új tanévért imádkoztak Apátkeresztúron

Harangszó-blog
2010. szeptember 15.

Szeptember 12-én, a vasárnap délelőtti istentisztelet az apátkeresztúri gyülekezetben az iskolai évnyitó jegyében történt, nem hagyományos módon. A szokásostól eltérően a lelkész nem egyedül végezte a szolgálatot, hanem öt fiatal, bátor segítőtársa akadt: Adorján Brigitta, Dózsa Annamária, Kulcsár Brigitta, Török Bernadett és Török Evelyn.


http://3.bp.blogspot.com/_hBBXadLtbNo/TJDXkn-WpBI/AAAAAAAACUk/5TNpRQ_4YSk/s640/Fot%C3%B3601.jpg

Egyházi törvénykönyvünk a liturgiában teret enged világi személyek részére is lelkészi felügyelet alatt, így a fiatalok szolgálata a liturgiai részekből tevődött ki, úgy mint imádságok, bibliafelolvasás, előfohász, valamint több ifjúsági ének is elhangzott az ő előadásukban.

Helyben, a faluban csak 1-4. osztály működik, a diákok legtöbb része ingázik más helységekbe: Margittára, Monospetribe, Nagyváradra, ezért ennek a templomi évnyitónak célja, hogy otthon, a lakóhelyükön, egyházukban együtt imádkozzanak az előttuk álló fáradságos időszakért, és a naponta megtett utazások biztonságáért.

Igehirdetéssel a lelkész szolgált a Péld 4,23 alapján. Központi üzenetként egy jó tulajdonságra hívta fel a figyelmet, a kitartással járó helytállásra az iskolában. Ezt kérjék Istentől a tanulók, hogy végig tudják járni az Isten által adott utat, mert az iskolapadba vezető út is Isten akaratából van, mondta a lelkész.

Kulcsár Brigitta a prófétai imában és Török Bernadett az igehirdetést követő imában saját gondolatait és kéréseit tárta Isten elé, szeretettel átgondolva az iskolai kapcsolatokat, tanár, szülő, diákok között. Életükre áldást, tanulmányaikhoz előrehaladást kértek.

A záróének előtt Török Evelyn Wass Albert: Szeressétek az iskolát, Dózsa Annamária Reményik Sándor: Templom és Iskola című versét szavalta el.

Templomi záróénekünk kimenetelre a új református énekeskönyv 488. éneke volt: Áldásoddal megyünk kezdettel.

Reménység szerint hasonló módon fogunk majd együtt szolgálni az évzárón. Hála az Úrnak, hogy Isten igéje a fiatal szívekben jó talajra talált, és együtt örvendezünk a lelki áldásokban.

Kovács-Szabadi Levente
lelkipásztor


http://2.bp.blogspot.com/_hBBXadLtbNo/TJDXoKFjoxI/AAAAAAAACUs/reLZEtR9AI8/s640/Fot%C3%B3602.jpg

Bihardiószeg: testvérgyülekezeti kapcsolat és teremavatás

2010. szeptember 14., kedd

Asszonyvásári kirándulók a tordai sóbányában

Asszonyvásári kirándulók a tordai sóbányában

erdon.ro
2010.09.14

Bihar megye - Idén a református egyházközségekben tisztújítások zajlottak. Az asszonyvásári megújult presbitérium úgynevezett csapatépítő kiránduláson járt a tordai sóbányában.


A régi gondnokok és presbiterek mellé újak is bekerültek az egyházközségek vezetőségébe, az „összeszokás és összetartozás” megerősítése érdekében jó minél többet együtt lenni, és közös programokban egymással megismerkedni. A lelkipásztor indítványára az első közös összejövetelen arról határozott az asszonyvásári testület, hogy jó lenne közösen elmenni kirándulni egy olyan helyre, ami más mint a lapályos, nádas, sásos, békák hangjától hangos, vízjárta érmelléki táj. A választás a nem annyira messze lévő tordai sóbányára esett, amit ebben az évben korszerűsítettek. Az utazás izgalma a felnőttekről átterjedt a velünk tartó gyermekekre is, hiszen nem csak a szigorúan megválasztott egyházi előjárók vettek részt a kiránduláson, hanem a családtagok is. Első meglepetés akkor ért bennünket amikor a gépkocsivezető a megszokott Ottomány – Margita – Szilágysomlyó – Zilah – Torda útvonal helyett Szalacs felé vette az irányt. Így aztán Pír és Tasnád érintésével Sarmaságon keresztül értük el Zilahot. Csodálatos élmény volt, ahogyan kapaszkodva a Meszes szerpentinjén egy adott pillanatban valósággal a felhőkben jártunk. Ott egy szusszanásnyit megpihentünk, megreggeliztünk.

Ki lépcsőn, ki liften

Bár hétvége volt, Kolozsváron azért ugyancsak zajlott az élet. A feleki tetőre felkapaszkodva megcsodálhattuk madártávlatból a kincses várost. Aztán nemsokára megérkeztünk a központjában csodálatosan megújult Tordára. Mindenkiben tetőpontjára hágott a várakozásteli izgalom, amikor megpillantottuk a sóbánya díszes bejárati épületét. Rövid sorban állás és jegyvásárlás után aztán beléphettünk abba a birodalomba, ami semmi mással össze nem hasonlítható, sem látványában, sem érzésében. A föld alatt elénk tárult a sóba vájt folyosók és termek sora. Egy levezető lépcsősor után alkalmunk volt megpillantani az úgynevezett nagytermet. Bizony voltak, akik a fal mellet tapogatózva mertek csak körbejárni, de olyanok is akik inkább megvártak bennünket a liftnél. Néhányan azzal a felkiáltással, hogy hadd táguljon még jobban a tüdő, liftezés helyett a hosszú lépcsősort választották. Miután leereszkedtünk –mi, a kényelmesebbje – megcsodáltuk a sóban járást, és kipróbáltuk azokat a lehetőségeket, amelyekkel gyorsabban telik addig az idő, ameddig tüdőnk és légutaink élvezik a sós levegő minden áldását: az óriáskereket és a minigolfozást.

Só a homokozóban

A gyermekek sikongva vetették be magukat a játszótér kínálta lehetőségekbe, a csúszdák nem maradtak kihasználatlanul, a homokozó helyett a „sózóba” merték homok helyett a sót. Voltak, akik egy újabb ereszkedést követően csónakba szálltak a föld alatti csónakázó tavon. Igen mulatságos volt látni, hogy nem mindenkinek engedelmeskedtek a csónakok, és sokszor a „maguk feje” után menve forogtak szinte egy helyben. Gyorsan telt az idő, egy adott pillanatban újra a lift előtt álltunk. Megint voltak, akik a meredek lépcsősort választva indultak fel. Kiérve szinte mellbevágott a felszíni meleg levegő. Aztán elindultunk megnézni a bánya melletti sós tavakat. Strandolási lehetőség van itt azoknak, akik a sós víz gyógyító hatását is élvezni akarják. Mi is szerettük volna, de a víz annyira „langyos” volt, hogy egy anyuka és gyermeke kivételével csak a kezünket mártogattuk a vízbe. Így aztán maradt számunkra a vendéglő teraszán való üldögélés, beszélgetés, eszegetés és iszogatás. Aztán néhány közös fotó elkészítése után újra útnak indultunk.

Közösségi kapcsolat

Hogy még a haza vezető út sem legyen unalmas, ezért úgy határoztunk Nagyváradon keresztül jövünk, így megcsodálhattuk az A 3-as autópálya megépített szakaszát is. A hazavezető úton, ahogyan lassan besötétedett, csendesebb lett az egyre laposabbakat pislogók társasága. A gyermekek is inkább „csukott szemmel” élvezték az utazást. Feketetónál aztán felrázódtunk, és komoly válogatásba kezdtünk: milyen ajándékokkal lepjük meg az otthon maradottakat és önmagunkat. A sikeres vásárfiák megszerzése után, miután a régvolt étkezés emléke is nagyon elhalványodott gyomrunkban, a vendéglők asztalánál helyet foglalva ki-ki ízlése szerint rendelve igyekezett jóllakni. Még egy kis szuszogó kapaszkodás után a Királyhágón felfelé, utunk simábban folytatódott egészen Nagyváradig. Hogy éberen érkezzünk meg, arról gondoskodott az az ötven kilométernyi út még hazáig amelyet most újítanak fel. Szinte vasárnap lett mire leszállva a buszról, jó éjszakát kívánva ki–ki elindult, hogy fáradtan bár, de új élményekben gazdagabban hajtsa álomra fejét. Alulírott, miután ágyba került, hálás szívvel köszönte meg a Teremtőnek az elmúlt nap minden áldását és csodáját, bízva abban, hogy akik részt vettek a kiránduláson, azok között szorosabb lesz a közösségi kapcsolat, még inkább együtt tudnak dolgozni a közösségért.

Székely István
lelkipásztorMi is "mentünk ünnepelni..."

Mi is "mentünk ünnepelni..."

erdon.ro
2010.09.14

Bihar megye - A bibliahetek 2010–es felhívására, mely ünnepelni hívott mindenkit, mi is meghallottuk a hívást: az asszonyvásárai és a kiskereki gyerekek is immár 19–20–ik éve hallják és tesznek eleget e hívásnak.


Az 1990–es években Székely István asszonyvásárai, valamint később Bozsoki Sándor kiskereki református lelkipásztorok is igen hamar bekapcsolódtak e nyári programsorozatba. Aztán az általuk felnevelt IKE–sek, Lórantffy–s diákok (Kiskerekiben) valamint az asszonyvásáriak esetében, az általuk jól ismert Ágoták és Ágnesek (a tiszteletes keresztlányai) vitték tovább a bibliahetek láncát évről–évre élményekkel és játékkal teli heteket töltve meg tartalommal a résztvevők számára. Alulírott 2004–2005 óta, mint kinevezett vallás tanár, próbáltam nyomdokaikba lépve tovább adni a lángot.

Bemutatták a tanultakat

Augusztusban a fent említett falvakban megünnepeltük a romániai bibliahetek 20. évfordulóját, és így, e kerek évforulón mi is igyekszünk hírt adni magunkról. A szerény gyermeklétszámokhoz mérten Asszonyvásárán 40–50, Kiskerekiben 70–80 gyerek is együtt tanult, játszott, énekelt a programok által javasoltak szerint. A bibliahét zárásaként a vasárnapi istentiszteleteken bemutattuk a szülők és a gyülekezetek előtt a tanult történeteket és énekeket. Szerényen, de mindig nagy sikerrel, és nem csak „ketten vagy hárman” voltunk együtt ez alkalmakon és bízom benne, hogy a jövő években is „akad aratni való” és munkás is Isten aratásába.

Balogh Katalin
vallástanár


Testvérgyülekezeti megállapodás született Bihardiószegen

2010. szeptember 13., hétfő

Érmihályfalva: iskolát és emléktáblát avattak

Érmihályfalva: iskolát és emléktáblát avattak

erdon.ro
2010.09.13

Hatvankét év eltelte után indult újra Érmihályfalván a református iskolai oktatás azzal, hogy az egykori leányiskola rendbetett épületében step by step első osztály kezdte meg működését.


Az elmúlt vasárnap ünnepi jellegét azzal is hangsúlyozta az érmihályfalvi református egyházközség, hogy a délelőtti istentisztelet előtt a templomkertbeli zászlórúdra az Erdélyi Magyar Vitézi Rend helyi tagjai felhúzták a nemzeti zászlót, mely nemzeti ünnepeinket bevett szokás. Az Aranykapu Református Napközi korábbi beindítása után az elemi első osztály indítása alkalmából tartott ünnepi istentiszteleten Csűry István királyhágómelléki püspök egyebek mellett arról beszélt – az oktatás újrakezdésére utalva – hogy a világ talpraállításához a saját kicsinyhitűségünk feletti győzelmen át vezet az út. Továbbra is tisztelnünk kell a másként és más nyelven tanítókat/tanulókat, elvárva az irántunk való tiszteletet is, tette hozzá. Kovács Zoltán főgondnok, polgármester felidézte a helyi református oktatás főbb állomásait, megemlítve annak végét, az 1948–as államosítást is. Az akkori diákok 62 év távlatából is azt vallják, az egyházi iskolában eltöltött idő egész életükre kihatott, ma is ragaszkodnak egyházukhoz, nemzetükhöz. Hozzátette: a presbitérium tavaly novemberben egyhangúan megszavazta, hogy a visszakapott egykori leányiskolában indítsanak alsó tagozatos osztályt, ami illeszkedik az egyházkerület oktatási politikájába.

Azonos tanterv, más módszerek

Pető Csilla képviselő, korábbi tanfelügyelő, aki az Aranykapu beindítását is támogatta, tudatta, hogy az érmihályfalvi a nagyváradi, a margittai, a székelyhídi, és a szalontai után az ötödik step by step–típusú osztály a megyében. Mint oktatási programról hozzátette, ez a legösszetettebb és legeredményesebb alternatív módszer, mely megfelel a széles érdeklődési körű gyerekeknek, kiket a más osztályokra érvényes tanterv szerint okatatnak, csak más eszközökkel. Ezután a zöld nyakkendőt viselő 24 kisdiák adott elő verses–énekes műsort, az istentiszteleten közreműködött a Szenczi Molnár Albert és a Musica Sacra kórus.

Szeptember tizenkettedikék

Ezután a Vitézi Rend tagjai vezették az egybegyűlteket az egykori református leány–, ma ismert nevén a Kerekeskúti iskolához, mely tegnap óta Bernátfalvi Bernáth József nevét viseli. A felvirágozott kapu előtt Balázsné Kiss Csilla lelkipásztor elevenítette fel, hogy az 1936. szeptember 12–én Érmihályfalvára helyezett néhai Sass Kálmán tiszteletes kezdeményezésére 1937. szeptember 12–én avatták fel az újjászervezett református iskolát (a parókia melletti épületben, amit államosítottak), és most ugyancsak szeptember 12–én avatják a rendbetett, több, mint 110 éves épületet. Az anyagi támogatás mellé sokszor kell a jó szó is, mondta, megköszönve Pető Csilla, Kovács Zoltán és Csengeri Csongor iskolaigazgató támogatását. Ugyanakkor köszöntötte az Érmelléki Református Egyházmegye espereseként hivatalosan első napját töltő Rákosi Jenőt, így fogalmazva: azzal a reménnyel választottuk meg, hogy szeretni fogja Érmihályfalvát. A megszólított később gratulált a szorgalmas munkához, azt kívánva, hogy továbbra is tartson a „külső és belső” építkezés.

Emléktáblát is avattak

Még ugyancsak a kapu előtt Csengeri Csongor igazgató mondta el, hogy lelkesen fogadta az osztály beindításának gondolatát, most pedig diákoknak, tanítóknak jó munkát, türelmet kívánt. Szavaihoz csatlakoztak a balmazújvárosi testvérintézmény pedagógusai, majd az avatószalagot Csengeri Csongor és Balázs Dénes tiszteletes vágta át. Az udvaron – ahová a renoválás alkalmával az iskola falára az utcafrontról bekerült Kuthy Lajos író emléktáblája – egy újabb emléktáblát leplezett le Pető Csilla és Kovács Zoltán: halálának 150. évfordulóján a helyi születésű Bernáthfalvi Bernáth József (1801–1860) érmelléki országgyűlési képviselő, 1848–as kormánybiztos, korabeli nagyváradi díszpolgár emlékezetére. A táblát, illetve az épületet a lelkészek megáldották, a tábla alá koszorúk kerültek, az ünneplőket pedig szeretetvendégség várta. A résztvevők kézbe vehették Az Érmihályfalvi református oktatás–nevelés története című, az egyházközség által megjelentetett kiadványt is.


Tanévnyitó Szalacson

Tanevnyito Szalacson 2010


A Szalacsi BALASKÓ NÁNDOR Általános Iskola tanulói is izgatottan készülődtek az új tanév megnyitó ünnepségére sok ezer társukhoz hasonlóan. Csúnya, borongós időjárás fogadott bennünket hétfőn reggel az iskola udvarán. A gyerekek és a szülők már fél tízkor gyülekezni kezdtek az udvaron, majd a nagyobbak, akik már bátrabban mozogtak, bemerészkedtek a szépen előkészített, tiszta, virágokkal és szemléltető képek sokaságával feldíszített iskolába.

Lassan eljött a tízórai kivonulás ideje. Iskolánk igazgatója, Rácz Barna tanár úr a község polgármesterével és történelmi egyházaink képviselőivel az iskolaudvaron található színpadról köszöntötte a körülötte nagy számban sereglő tanulókat, szülőket és pedagógusokat. Az igazgató rövid beszédében rámutatott az országos krízishelyzet okozta nehézségekre; megkérte a szülőket, hogy - amennyiben megtehetik - sokkal jobban figyeljenek gyermekeikre, mint eddig, igényeljék a pedagógusok segítségét, és viszont: támogassák mindenkor az iskolát. Bizonygatta, hogy nagyon sokat jelent a nehéz időkben az egymás iránti bizalom. Bízzunk pedagógusainkba és a tanulókba, csak így érhetünk el garantáltan jó eredményt. A tanári gárda képes arra, hogy nagyszerű diákokat engedjen ki a keze alól, jó és bizonyítani tudó és akaró a pedagógus gárda. Végül bemutatta az új tanerőket, sok sikert kívánva tanulóknak és szülőknek egyaránt.

A római katolikus egyházközség részéről Duma Ferenc plébános atya szólt az egybegyűltekhez. Kiemelte az iskola és egyház kapcsolatának fontosságát, szerepét a tanulók nevelésében, az igazi emberi értékek megőrzésében. Diáknak, tanárnak sok sikert kívánva biztatott mindannyiunkat az új iskolai esztendőben elkövetkező munkára.

Harmadikként Botos András, református tiszteletes úr szólt a jelenlevőkhöz. Szűkösebb esztendőben, nehezebb körülmények között is sikeresek lehetünk, ha összefogva egymást segítjük. Ő személyesen is bármikor kész segítséget nyújtani az iskolának szükség esetén az egyház és saját maga nevében is - mondta. A két intézmény eddig is jó kapcsolatban állt, az iskola nem volt kerékkötője az egyházi nevelésnek. Megköszönte a szülők és diákok eddigi segítségét, majd hálaadó imát mondott és Isten áldását kérte az épületre és a benne lévőkre!

Porsztner Sarolta polgármester asszony rövid beszédében szintén köszönetet mondott tanulónak, tanerőnek és szülőnek az elmúlt tanévben kifejtett tevékenységért, kihangsúlyozva, hogy tehetséges diákjaink a tanerők vezetésével ma már szinte egy két napos falunapi rendezvény műsorát is képesek biztosítani - ha így hozná a szükség. Ismertette azokat az erőfeszítéseket, amelyek következtében sikerült ismét tanévkezdésre működőképessé tenni az iskolát - belül: kifestett, tiszta, virágos, feldíszített tantermek, jó bútorzat várja a tanulókat. Ígérete szerint az iskola külseje is rövidesen megújul. Végül sok sikert kívánva tanulóknak és tanerőknek, átadta helyét a jövendő első osztályosoknak, akik sikerrel mutatták be Barabás Krisztina óvónéni segítségével elkészült óvodabúcsúztató - iskolaköszöntő műsorukat.

Ezután a tanító nénik, majd az osztályfőnökök vezetésével a tanulók bevonultak az osztályokba, megkezdve az első osztályfőnöki órát. A technikai megbeszélés egyik célja az órarend ismertetése volt.

Bokor István
tanár


Tekintse meg fotóalbumunkat!

Tanevnyito Szalacson 2010

Bihardiószeg: testvérgyülekezeti kapcsolat teremavatással egybekötve

Testvérgyülekezeti kapcsolat teremavatással egybekötve

Vasárnap reggel ködfátyol alá rejtőzött templom fogadta az ünneplő tömeget. Bár kint szomorkás volt a hangulat, bent a diószegi református templomban örömteljes és megható ünnep emelte fel az emberi szíveket. Maga az ünnepség istentisztelettel kezdődött, melyet a tépei gyülekezet pásztora, Oláh Attila tiszteletes tartott. Az Ige Márk evangéliumából szólt a népes gyülekezethez, mégpedig az a rész hangzott el, ahol Jézus lecsendesíti a viharos tengert. Az igehirdető elmondta, hogy: Sok vihar tépázott meg bennünket, melynek sokszor mi voltunk az okozói. Nagy költőink és íróink rámutattak arra, hogy hogyan jutottunk el a szétszakadásig, Isten kegyelme pedig rámutat arra, hogyan jutunk el az összekovácsolódásig. Egész mai történelmünk a szélviharban, a hit erejéről szól. A hit erejével a legnagyobb csapást is próbatétellé lehet szelídíteni. A keresztyén ember felkiáltó jel kell legyen a nagyvilág előtt, hogy hirdesse Isten a legnagyobb bajban is meg tud szabadítani. Jézus egyetlen szavával lecsendesíti a tengert. Ezt a tanítványoknak kellett volna megtenni hittel, de nem merték elhinni, hogy ez lehetséges, inkább kétségbeesnek és számon kérik Jézust. Ez a mi bajunk is, nem merünk hinni, pedig Jézus mellettünk áll. A prédikátor végül e szavakkal zárta mélyenszántó gondolatait: Szép kegyelmi idő ez a mai nap a testvérgyülekezeti kapcsolat szentesítésére, arra, hogy a diószegi gyülekezet keblére ölelje a kicsiny tépei gyülekezetet, s így átérezzük nem vagyunk árvák, elhagyottak, magányosak. Így csendesednek le az életviharok. Tettekkel bizonyítsuk, hogy érdemes gyermeket szülni és felnevelni, érdemes a jövő dolgában hinni, összefogni, szolgálni egyházat és népet, s ha így teszel, akkor a viharokat átvészeled, s átérsz a túlsó partra.
Az igehirdetés után Gellért Gyula diószegi lelkipásztor köszöntötte a vendégeket, elsősorban a tépei gyülekezet 30 fős küldöttségét és Meleg Vilmos színművészt. Már a prédikációban is elhangzott, s Gellért tiszteletes is megerősítette, hogy a szószék mellett látható háromszínű lobogó immár 70 éves. E zászlót 1940-ben a Debrecenbe elszármazott diószegiek ajándékozták a gyülekezet számára a testvéri kapcsolat jeleként. Majd az iskolakezdésre nézve Karácsony Sándor szavait idézte a házigazda: A tanár szabadsága, hogy taníthat, a diák szabadsága, hogy tanulhat. – élni kell ezzel a szabadsággal. A testvérgyülekezeti kapcsolat megpecsételése előtt a tiszteletes úr pár szóban ismertette Tépe és címere történetét. Megtudtuk, hogy a hajdúk Báthory Gábor fejedelem engedélyével telepedtek meg Tépén 1613. június 2-án Kovács Péter kapitány vezetésével. Az 1627-ben készült pecsétnyomójuk a harci erényeket fejezi ki. A páncélos jobb kar, egyenes karddal, a végén török fejjel a harci vitézség jelképe. Érdekessége a fecskefarkos hadizászló, amely a tépei hajdúk zászlóját örökíti meg. A rövid ismertető után a testvérgyülekezeti megállapodás felolvasása következett, majd a két gyülekezet lelkipásztorai és gondnokai aláírásukkal és pecsétjükkel szentesítették a gyülekezetek összefogását. Már az aláírások ideje alatt is szolgáltak a bihardiószegi furulyások, majd az ifjúság énekkara következett. A tépei férfikórus zengő és markáns hangján megszólalt induló és Beh régen vérezel szegény magyar kezdetű ének szivet melengető volt. A tépei hölgyek részéről két szavalat hangzott el, melyek a magyar nemzet egyesüléséről az Unióban, a nemzetek összeöleléséről a Kárpát medencében és a békesség kéréséről a sokat szenvedett, nyomorúságot látott magyar népünknek szóltak. Meleg Vilmos színművész Fazakas László, Gábor Ferenc, Arany János, Vass Albert, Szilágyi Domokos, Ady Endre és Kölcsey Ferenc költők verseiből összeállított megható műsorát követően a bihardiószegi római katolikus plébánia nevében Dávid György főgondnok köszöntötte az ünneplőket, és egy verssel is gazdagította az ünnepet. A templomi műsort az Asók István Református Vegyeskar szolgálata és a Himnusz eléneklése zárta.

Az ünneplő gyülekezet a templomból átvonult a második parókiára, vagy más néven a kántorlakra, ahol az Asók István gyülekezeti terem felavatásával folytatódott a nap. Ghitea Angéla tanár-kántornő tartalmas előadásából Asók István egykori, diószegi kántor-tanító életét és munkásságát ismerhettük meg. Gellért Gyula lelkész elmondta, hogy miért lett e terem Asók terem, s ismertette a terem falán látható Bocskai István okleveleiből készített kiállítást. Az okleveleket a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár adta kölcsön a gyülekezetnek, hogy a csata után, itt e jeles napon is megszemlélhessék az ünnepen résztvevők. Oláh Attila lelkipásztor a tépei gyülekezet nevében néhány jelképes ajándékot adott át a diószegieknek. A beszédek után Oláh Attila, Gellért Gyula és Jakó Sándor Zsigmond lelkészek megáldották a termet. Az ünnepség a Szózat eléneklésével zárult. A vendégeket és a helyieket a diószegi presbitérium, a nőszövetség és az Ike tagjai finom babgulyással vendégelték meg a kántorlak udvarán, hogy a lelki öröm mellett, testi megelégedéssel is távozhassanak az ünneplők.

Jakó Sándor ZsigmondGyermek-bibliahét Érkeserűben

Vakációs gyermek-bibliahét Érkeserűben

erkeseru.blogspot.comA vakáció utolsó hetében tartották az érkeserűi református gyülekezetben a gyermek-bibliahetet. A szeptember 6. és 10. között, hétfőtől péntekig reggel 9 órai kezdettel megtartott alkalmakkal az iskolai koránkelés és a figyelés nehézségeihez is próbálták hozzászoktatni a gyerekeket.


A templomban, a gyülekezeti teremben illetve annak udvarán tartott foglalkozások a KOEN alapítvány bibliaheti programját igyekeztek követni. A "Jertek, ünnepeljünk!" vezérmottójú anyag olyan témákat dolgozott fel, mint a bibliai Páska, Szukkót és Pünkösd ünnepe, valamint a kánai menyegző és Jézus példázata a királyi menyegzőről. Bár az eső miatt elmaradt a sátorállítás, de a templomi Páska-vacsora nem. A kézimunkával, társasjátékokkal, az udvaron való játszással és sportolással mindenki megtalálhatta a kikapcsolódás és a közösség lehetőségeit. A délig tartó alkalmakon a szülők látták el uzsonnával a gyerekeket.Naponta átlagosan 60 gyerek, összesen 80 különböző gyerek illetve fiatal vett részt a gyermek-bibliahéten. A vasárnapi bemutató-istentisztelet nemcsak a tanult történetek, bibliai aranymondások és énekek bemutatására adott alkalmat, hanem egyben tanévnyitó istentisztelet is volt, ahol együtt imádkoztunk a gyermekekért, szülőkért és a pedagógusokért. A bibliahéten résztvevő gyermekek és ifjak számára a gyülekezet szerény tanszercsomagot ajándékozott. Istenben bízva reméljük, hogy a „lelki vetés”, amelyről az istentisztelet alapigéje is szólt (Gal 6,2-10) beérik.


Oroszi Kálmán
lelkipásztor


Újra egyházi iskola nyílt Érmihályfalván

2010. szeptember 10., péntek

Bibliahét volt Éradonyban is

Bibliahét volt Éradonyban is

erdon.ro
2010.09.10

Bihar megye - A nyári vakáció idején Éradonyban is megtartotta a református egyházközség a gyerekeknek, fiataloknak szóló bibliahetet.Naponta 22-28 résztvevő volt a 10-től 13, de sokszor akár 14 óráig is tartó foglalkozásokon, melyeket a hollandiai Koen Alapítvány útmutatásai alapján a helyi viszonyokhoz és lehetőségekhez formálva tettek ünnepnapokká. Simon-Szabó István lelkész munkáját Daróczi Alíz, Demjén Dóra és Lukács Barna segítette, nekik köszönhetően volt festés, rajzolás, papírhajtogatás és ragasztás, de természetesen nem maradt el a játék sem a templom udvarán. A nőszövetség tagjainak köszönhetően minden nap tele szendvicsestál és üdítő segítette az energikus nyüstölést. Az utolsó "munkanapon", pénteken a Vizuális Biblia sorozatból megnézték a Tízparancsolat című részt, ami egybefoglalta a hét történeteit. Vasárnap egy rövid műsorban adtak számot az elsajátítottakról a gyülekezet előtt. Az idei volt az első esztendő, amikor a hét teljes ellátását a gyülekezet önként magára vállalta, tudtuk meg a tiszteletestől.


2010. szeptember 8., szerda

Hármas ünnep lesz Bihardiószegen

Meghívó Bihardiószegre

erdon.ro
2010.09.08

Bihar megye - Hármas ünnepet ülnek vasárnap, szeptember 12-én a bihardiószegi református gyülekezetben: testvérgyülekezeti megállapodást írnak alá a Tépei Református Egyházközséggel (Hajdú Bihar megye), felavatják az Asók Istvánról elnevezett gyülekezeti termet, illetve sor kerül Meleg Vilmos színművész előadására.


A program a következő: 10 óra - istentisztelet, igét hirdet Oláh Attila tépei lelkész; 10.45 - testvérgyülekezetei megállapodás aláírása, közreműködik a furulyacsoport; 11 - Meleg Vilmos színművész előadása, az Asók István énekkar szolgálata; 11.30- vonulás a kántorlak udvarára; Asók István kántor tanító életét és munkásságát ismerteti Ghitea Angéla tanár, kántor; Bocskai oklevelek ismertetése; a terem avatása és megáldása (Gellért Gyula, Oláh Attila és Jakó Sándor Zsigmond lelkészek); Szózat.


2010. szeptember 6., hétfő

Iskolaépület avatása Érmihályfalván

Iskolaépület avatása Érmihályfalván

erdon.ro
2010.09.06

Bihar megye - Az érmihályfalvi református egyházközség szeretettel meghív és vár minden érdeklődőt szeptember 12.-én, vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődő hálaadó istentiszteletre.


A felújított iskolaépület

Ezen ünnepélyesen megnyitják az érmihályfalvi Bernáth József Református Iskolaépületben beinduló első református step by step osztály munkáját, majd felavatják az önerőből felújított műemlékjellegű református iskolaépületet. Igét hírdet Csűry István püspök, ünnepi beszédet mondanak a meghívott vendégek.2010. szeptember 4., szombat

Ravatalozószentelés Bályokon

Ahol mindenki egyenlő: ravatalozószentelés Bályokon

erdon.ro
2010.09.03

Bihar megye - „Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet…” Ezekkel az Ézsaiás prófétától származó igékkel kezdődött a ravatalozó-kápolnaszentelés Bályokon.Az első karókat 2009. október 8–án tűzték le a bályoki református temetőben építendő ravatalozó alapjainak kijelöléséhez, és 2010. augusztus 29–én, az újkenyér hálaadásának vasárnapján, felszentelték a kevesebb mint egy év alatt felépült létesítményt. Ezzel régi vágyuk teljesült a bályokiaknak, a ravatalozót megyei támogatással, és helyi alapból építtette a Polgármesteri Hivatal, helyet pedig a református egyházközség adott a temetője területén. Az avató/szentelő ünnepséget a helyi Polgármesteri Hivatal szervezte. Négy történelmi egyház lelkipásztorai, papjai képviselték gyülekezeteiket a rendezvényen: Gergely Pál baptista lelkipásztor, Maskara János római katolikus esperes, Dat Gheorghe ortodox atya, és Jónás Sándor református lelkipásztor.

Korszerű létesítmény

Az ünnepségen rész vett és felszólalt Szabó Ödön, az RMDSZ megyei ügyvezető elnöke, aki az alapkőletételnél is jelen volt, és arra biztatta az akkor jelenlévő maroknyi sereget, hogy merjenek nagyot álmodni. Íme, az álom beteljesedett, európai normáknak megfelelő, a végtisztesség megadásának korszerű létesítménye áll a bályoki református temetőben. A Helyi Tanács nevében Maroşan Arsenie polgármester és Daróczi Mihály alpolgármester – aki egyben a reformátusok főgondnoka is –számolt be a munkálatok menetéről. Seres Erzsébet elnök a helyi RMDSZ részéről mondott köszönetet mindazoknak, akik a megvalósításban rész vállaltak.

Ökumenikus kápolna

A ravatalozót kistermét hűtőberendezéssel látták el, a nagyterembe székeket, padokat és szolgálati asztalt készíttettek. Új kaput nyitottak a kápolna megközelítésének érdekében, és egy parkolót is létrehoztak a bejárat mellet. Az ökumenikus kápolnából – melyen nincs felekezeti szimbólum – minden felekezet végtisztességet adhat eltávozott tagjainak. Kit milyen vallásban temetnek, azt a mindenkori szolgálatvégző pap/lelkipásztor jelzi jelenlétével, palástjával, papi ornátusával, szertartásával a gyászolóinak: e helyen mindenki egyenlő. Adja Isten, hogy minél kevesebb alkalommal kelljen igénybe vennünk a frissen avatott kápolnánkat, mondták egyhangúan a jelenlévő felszólalók. Úgy legyen, Ámen.