2010. július 29., csütörtök

III. Érmelléki Református Ifjúsági Tábor Hegyközszentmiklóson

Az esőzés „megfelezte” a szentmiklósi táborozást

erdon.ro
2010.07.29

Bihar megye -
Hétfőn kezdődött, és az időjárási viszonyok miatt sajnos szerdán este már be is fejeződött a III. Érmelléki Református Ifjúsági Tábor Hegyközszentmiklóson. Az idei előadások a család szerepéről szóltak.A hegyközszentmiklósi református egyházközség kezelésében lévő helyi termálstrand ideális helyszíne az ifjúsági tábornak, de most az időjárás meghiúsította a szervezők terveit. Hétfőn délelőtt volt a tábornyitás, amikor 14 gyülekezetből (a helyi mellett Margitta, Albis, Érbogyoszló, Értarcsa, Gálospetri, Éradony, Érolaszi, Nagykágya, Szentjobb, Bihardiószeg, Nagyjanka, Monospetri és Vedresábrány) 82 gyerek és fiatal ütött sátrat, hogy részt vegyen a szombat délelőttig kigondolt programokon. Mint minden évben, a napi program része a léleképítő és szórakoztató foglalkozások mellett egy–egy előadás meghallgatása. Ezek témája idén a család társadalmi szerepét járta körül. Hétfőn Bara László nagykágyai lelkész, míg kedden Csűry István királyhágómelléki püspök volt az előadó.

Családok a világban

Szerdán Veres Kovács Attila, nagyvárad–olaszi lelkész tartotta – mint kiderült, az idei utolsó – előadást a világban létező családmodellekről, felnőtteket is lebilincselően. Ádámtól és Évától indulva állapította meg, hogy „a család az a közösség, mely minden viszontagságot túlél”, és „melyet a nehéz helyzetek még szorosabbra fűznek”. Képzeletben voltunk Ausztrália illetve Afrika őslakosai, és Amerika indiánjai között, összehasonlítottuk a férfiak és nők helyzetét az arab világban, majd megérkeztünk Európába, és napjainkba. Az előadó tanúlságként összegzett: a család válságának oka a kevés együtt töltött idő, a családtagok „különálló” élete, a megszűnő közösségi szellem. A témához kapcsolódott az előadást követően Forró Csaba székelyhídi segédlelkésznek a türelem fontosságát hangsúlyozó áhitata is.

Kárpótlás az elmaradt napokért

Árus Csongor László szentmiklósi lelkész később kérdésünkre elmondta, a szervezésben Rákosi Jenő szentjobbi, Futó Ferenc érolaszi, Bara László nagykágyai, és ifj. Mátyás Árpád monospetri lelkész volt segítségére – még többen is „készenlétben álltak”, de rájuk nem került sor a táborbontás miatt. A táborozás három napja alatt gyakorlatilag csak fürdőzésre, illetve a templomba zajlott előadásokra volt lehetőség, hiszen szakadatlan esett az eső. Mivel az előrejelzések nem kecsegtettek változással, úgy döntöttek, szerda este táborbontás lesz. Ez senkinek sem jó, de nem akarunk egy éjjel arra ébredni, hogy „úsznak” a sátrak, és bennük mi is, fogalmazott Árus László. Természetesen jövőre újra lesz tábor, remélhetőleg jobb időben, az idei elmaradt napok kárpótlásául pedig a fiatalok a nyáron ingyen mehetnek be a szentmiklósi strandra bármikor, a táborban kapott karszalag felmutatásával.Bővülő strand Hegyközszentmiklóson

erdon.ro
2010.07.29

Bihar megye - A Székelyhídhoz tartozó Hegyközszentmiklós termálstradján bővítési munkák zajlanak: mivel sokan érdeklődnek szálláshely iránt, elhatározták, hogy az öltözők épületének tetejére vendégszobákat építenek.


A tervek szerint ezeket augusztus közepétől lehet majd igénybe venni, tudtuk meg Árus Csongor Lászlótól, a strandot működtető helyi református egyházközség lelkészétől. A témára visszatérünk.2010. július 26., hétfő

A Visky Ferenc Gyülekezeti Ház avatása Magyarkécen

A megalkuvás nélküli hitvallás példaadójára emlékeztek

erdon.ro
2010.07.26

Bihar megye - „...és a te szívedben?” Visky Ferenc néhai lelkész legendás kérdése áll a magyarkéci református gyülekezeti ház egyik falán, melyet az elmúlt vasárnap délután avattak fel, a tiszteletesről elnevezve.A leleplezés utáni pillanat: Csűry I., Mike P., Karczagi S., ifj.Visky I.Sokak számára áldott eszköze volt Istennek a hitrejutásban, hitben való megerősödésben, megvigasztalódásban. Akár börtönben volt, akár szabadon az Ige Urától kapott szabadságban szolgálta Megváltóját.” Az idézet egy búcsúbeszédből való, mely Visky Ferenc lelkész halála után hangzott el. Visky Ferenc 1918 július 1–én született Egriben (Szatmár megye). Tanulmányait Szatmáron kezdte, majd teológiát Debrecenben tanult. Lelkészi szolgálatát Szalontán kezdte, onnan Nyüvedre, majd Magyarkécre került. Az 1956–os magyarországi eseményeket követően Romániában is sor került az értelmiség „lefejezésére”, őt 1958 Pünkösdjének harmadik napján vitték el. Több lelkésztársával együtt az állami rend megdöntésére irányuló szervezkedés vádjával fogták perbe, és ítélték 22 évi kényszermunkára, illetve 10 évi polgári jogvesztésre. Kényszerlakhelyül a Bărăganba került a család. A büntetésből hat és fél évet töltött le, 1964–ben szabadult, a nemzetközi nyomásra enyhülő belpolitikai viszonyok között. A szolgálatot Hegyközpályiban folytatta, 2005. október 5–én, 87 évesen hunyt el.

Az ige üzenete

Zsúfolásig telt vasárnap délután a kéci templom, ahol ünnepi istentiszteletet tartottak a gyülekezeti ház avatása alkalmából. Igét Csűry István királyhágómelléki püspök hirdetett, egyebek mellett emlékezve arra, hogy az elmúlt politikai rendszer börtönkaput nyitott a hitvalló embereknek. Az ige üzenete azonban, hogy a földi életnek mindig van értelme, imádságos szívvel mindig lehet építkezni, lélekben is, és javakban is – Kéc mindkettőre példa, fejtette ki a püspök. A vendégeket Mike Pál vendéglátó lelkész köszötötte, közöttük a Visky család számos tagját. Mint később megtudtuk, a szűk családi összejöveteleken is számlálnak vagy 70 tagot, Kécen csaknem fele létszámban megjelentek. Visky Ferenc hét gyerekéből hat ott volt: Ferenc (jelenleg Aradon él, elektromérnök), István (Nagyvárad, építészmérnök), Lídia és Mária Magdolna (mindketten kémikusok Marosvásárhelyen), Péter (lelkész, Kolozsvár), András (dramaturg–rendező–egyetemi tanár, Kolozsvár/USA), nem lehetett jelen Pál (gépészmérnök, Debrecen). Elődjére emlékezve Mike Pál elmondta: a hit megalkuvás nélküli vállalása olyan példa, mely sokszor teher, de amiből erőt lehet meríteni.

Sokan félreismerték

Gellért Gyula érmelléki esperes személyes emlékei alapján idézte fel Visky Ferenc alakját, megállapítva: a tiszteletest sokan félreismerték, mert nem ismerték! A család nevében előbb a legidősebb testvér, Ferenc idézte fel 52 év távlatából magyarkéci emlékeit. Mint mondta, édesapja egyetlen politikai megnyílvánulása az '56–os magyarországi események „megsiratása” volt, egyébként nem foglalkozott politikával. Nem felejtette el ennyi év után sem megköszönni a kéci gyülekezetnek azt a segítséget, amit annak idején a Bărăganban töltött évek túléléséhez nyújtottak. „Apám lenne az első, aki hevesen tiltakozna az ellen, hogy róla nevezzék el a gyülekezeti házat, vagy bármi mást”, mondta el a később többek által is megfogalmazott véleményt Visky Péter. Utána a Szalontán élő, a rabtárs lelkészek közül egyedül még életben lévő Karczagi Sándor emlékezett az egykori összejövetelekre, amikor fiatal lelkészekként elemezték és tanulták a szentírást, majd az „Akadémián” (börtönben – szerz.megj.) töltött évekre. „Az állam féltékeny volt, nem tűrte az olyan csoportosulást, amely nem tőle függött”, fejtette ki, majd leszögezte: nem igaz, hogy a CE–Szövetség megbontja a református egyház egységét.

... ha figyelünk egymásra”

Az egyházközséget segítő hollandiaiak nevében Piet de Jong és Janny Hulsman idézte fel az együttműködés lépéseit, az építkezéseket, azt, ahogyan eljuttotak addig, hogy a gyülekezeti házban működő konyhában ma már harminc idős embernek főznek. Az istentiszteleten közreműködött a gyülekezet kórusa, végezetül pedig felvételről id.Visky Ferenc is megszólalt, egyebek mellett mintegy örökségül hagyva a gondolatot, miszerint „sokkal nagyobb az egység, ha figyelünk egymásra”. A gyülekezeti házon két táblát is avattak. Az első előtt ifj.Visky István fugyivásárhelyi lelkész megismételte, nagyapja tiltakozna a névadás ellen, ő ellenben a prófécia beteljesülését látja: aki magát megalázza, az felmagasztaltatik. Hozzátette: Visky Ferenc tisztelte elöljáróit, de csak az Úrnak engedelmeskedett – ezért gondolták sokan róla, hogy „szektás”. A táblát Csűry István és Karczagi Sándor leplezte le, s ekkor tűnt elő annak felirata: „... és a te szívedben?” – ez a másokra figyelő kérdés lehetne a néhai lelkipásztor életének mottója, hangzott el. Az épület másik oldalára került a második tábla (felirata: Magyarkéci Református Egyházközség / Visky Ferenc Gyülekezeti Ház / 2010), mely előtt Nagy József feketegyarmati (Arad megye) lelkész, a Romániai CE–Szövetség elnöke méltatta a névadót. Ezt a táblát is Csűry István és Karczagi Sándor leplezte le, majd a püspök meg is áldotta a létesítményt, és annak építőit, használóit. Az ünnepség szitáló esőben ért véget az udvaron, ahol sátor alatt svédasztal várta a megjelenteket.


Vallási-művelődési-történeti népünnepély a Nyúzóvölgyben

Vallási-művelődési-történeti népünnepély a Nyúzóvölgyben

erdon.ro
2010.07.26

Augusztus 8-án szervezik meg az ötödik nyúzóvölgyi vallási-művelődési-történeti népünnepélyt a Bihardiószeg és Álmosd közötti Nyúzóvölgyben. Az ünnepség programját közöljük az alábbiakban.„Istennek érette nagy hálákat adok, hogy én őkegyelmeket és azt az országot, mint édes hazámat, most mindenféle ellenségtől magszabadult állapotában hagyhatom.” (Bocskai István)


Az ünnepi műsor programja: augusztus 8-án, vasárnap délelőtt – szórakoztató műsor a gyerekeknek és az ifjúságnak; 10–14 óra – nyúzóvölgyi bográcsosok találkozója; 12 óra – a Bocskai István Hagyományőrző Egyesület és a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság együttműködési megállapodása – Cs. Nagy Zoltán tanár-elnök, Dukrét Géza tanár-elnök; népdalok előadása – Martin Tímea népdalénekes (Margitta); a tépei és bihardiószegi testvérgyülekezeti kapcsolat ünnepélyes kinyilvánítása – Oláh Attila, Gellért Gyula, Jakó Sándor lelkészek; előadások: Bocskai Istvánról – Nagy Béla Bocskai-kutató (Élesd-Sólyomkővár); Kölcsey Ferencről, születésének 220. évfordulóján (a Hajdúvitézek sátorában) – Maklucz Attila tanár (Székelyhíd/Bihardiószeg); Erkel Ferencről, születésének 200. évfordulóján (a Hajdúvitézek sátorában) – Ghitea Angéla tanár-kántor (Bihardiószeg); a földesi és bihardiószegi néptáncosok műsora; kórusok találkozója és éneke; 14.30 óra – Vad Zsigmond, a Debreceni Református Egyházmegye esperesének igehirdetése; a XC. zsoltár közös eléneklése; Gellért Gyula érmelléki esperes köszöntője.

Csataimitáció

15 óra (magyar idő szerint 14) – Bocskai és a hajdúk diószegi-álmosdi győztes szabadságharcának emlékünnepe a csata színhelyén: véres szablya helyett toborzás tárogatóval – Birtalan József és társai (Szilágybagos); felsereglés a csatára – az eseményeket ismerteti Horváth Lajos hadtörténész, az MH Hadtörténeti Intézet és Múzeum vezetője (Budapest); hajdúcsapat (lovas és gyalogos hajdúvitézek); osztrák sereg (sziléziai lovasok, szekeresek, tüzérség, gyalogság); Szólláth Tibor országgyűlési képviselő köszöntője (Debrecen); tisztavatás és hajdúcsapat eskütétele Bocskai zászlaja alatt – avatóbeszédet mond és az esküt beveszi dr. Papp Gyula ezredes (Debrecen); Szózat – Meleg Vilmos színművész előadásában (Nagyvárad); csatajelenet (csataimitáció) – rohamok, szekértábor; a Pusztai Farkasok (Székelyhíd) íjászbemutatója; Hajdú-Bihar megyei és érmelléki (Szentjobbi, Bihardiószegi) huszárok vágtája; koszorúzás, főhajtás az Emléksziklánál; köszöntő beszédet mond dr. Papp Gyula ezredes; a Himnusz közös eléneklése. Szeretettel várnak mindenkit!

Jelölő közgyűlés az Érmelléki Református Egyházmegyében

Jelöltek az Érmelléki Református Egyházmegye tisztújítására

erdon.ro
2010.07.26

Bihar megye - Az elmúlt pénteken Magyarkécen tartották meg az Érmelléki Református Egyházmegye esperes–jelölő közgyűlését. A legtöbb szavazatot Rákosi Jenő szentjobbi lelkész kapta.Gellért Gyula leköszönő esperes (középen), balján Czaholi Tibor jelenlegi főgondnok, jobbján Rákosi Jenő esperes–jelölt

Az Érmelléki Református Egyházmegye esperesi tisztségét az elmúlt 16 évben (egy 4, és két 6 éves mandátummal) Gellért Gyula bihardiószegi lelkész töltötte be. Az esedékes tisztújítást megelőző jelöltállító közgyűlést az elmúlt pénteken tartották meg Magyarkécen. Az istentiszteleten Rákosi Jenő, az egyházmegye jelenlegi főjegyzője, szentjobbi lelkész hirdetett igét, melyhez az alapigét Máté evangéliumának azon részéből vette (11, 20–24), melyben a galileai városok figyelmeztetést kapnak, mert nem tartanak bűnbánatot válaszul Jézus tetteire. Az egyház elöljárói, és a gyülekezetek tagjai is Isten elé kell vigyék szívüket, mondta prédikációjában Rákosi Jenő.

Két jelölt

Ezután kezdődött meg a jelölési procedúra. Az egyházközségek már korábban, postai úton megkapták a jelölő cédulákat, melyeket a presbitériumok kitöltöttek, s ezeknek az összesítésére került most sor. Az egyházmegye mind a 37 egyházközsége képviseltette magát a gyűlésen, közülük csupán Érsemjén nem élhetett a jelölés jogával, formai okok miatt. A szavazatokat hét tagú bizottság számlálta meg, munkájukat két másik tag felügyelte. Az esperesi tisztségre egy cédulát üresen adtak le, egy–egy szavazatot kapott Kovács Gyula (Margitta) és Balázsné Kiss Csilla (Érmihályfalva), négyet Illyés Tamás (Érszőlős), nyolcat Mike Pál (Magyarkéc), és 21–et Rákosi Jenő. A vonatkozó szabály szerint az első három jelölt vesz részt a szavazáson, de mivel Illyés Tamás visszalépett, Mike Pál és Rákosi Jenő maradt a két jelölt.

Szavazás auguszus végén

A főgondnoki tisztségre a legtöbb szavazatot kapta Kürti László (16, Margitta), Zefer József (9, Érszőlős), és Oláh József (5, Micske) – utóbbi kettőnek még jelezni kell, elfogadják–e a jelölést. Az öt tagú egyházi tanácsba tíz lelkészt jelöltek: Gavallér Lajos (35, Micske), Kovács Gyula (23), Bede Ferenc (19, Berettyószéplak), Balázsné Kiss Csilla (18), Futó Ferenc (18, Érolaszi), Székely István (17, Asszonyvására), Demeter Sándor (14, Tóti), Illyés Tamás (14), Szabó Zsolt (12, Gálospetri – nem válllalta), Erős–Joó Béla (10, Poklostelek). A szavazást az augusztus 27–én, Micskén tartandó közgyűlésen fogják megejteni, ugyanakkor összesítik az egyházkerületi tisztújítást előkészítő jelöléseket is.


Színes református táboroztatás Székelyhídon

2010. július 25., vasárnap

XIV. Szalacsi Napok

A falu bejáratánál, a Dózsa-kútnál kezdődik hagyományosan a falunap. Itt található az a lármafa, amit minden falunapkor figyelmeztetésül meggyújtanak. Ehhez kapcsolódva beszélt Botos András református lelkipásztor, majd az ökumené jegyében Duma Ferenc római katolikus plébános (tb. kanonok) is.A református kórus Botos Magda kántornő vezetésével elénekelte a Szózatot, melyet a jelenlévők nagy része is velük dúdolt. Porsztner Sarolta polgármester asszony és az RMDSZ megyei ügyvezető elnöke - Szabó Ödön - rövid beszéde következett, majd egyik tanulónk az alkalomhoz illő verset adott elő.

Ezután a menet elindult a falu felé. Útközben megálltunk a faluszéli hatalmas keresztnél, ahol a római katolikus plébános úr tartott rövid ismertetőt a kereszt létrejöttéről, majd a római katolikus kórus énekelt. A falu végén a fiatalok hagyományosan kaláccsal és pálinkával kínálták a bevonulókat.
Megérkezvén a faluközpontba, az ott felállított világháborús emlékműnél folytatódott az ünnepség. Botos András tiszteletes úr - többek között - arra hívta fel a figyelmet, hogy mit jelképez az emlékmű, miért is koszorúzzuk meg minden falunapkor. A református kórus a 90. számú, Te benned bíztunk kezdetű zsoltárt adta elő.
Itt is folytatódott az ökumené: a római katolikus plébános, a világi vezetők is beszédet mondtak, majd egyházaink képviselői, a Polgármesteri Hivatal, az RMDSZ, a Balaskó Nándor Iskola , az MPP képviselői és a hozzátartozók helyezték el koszorúikat gyászzene kíséretében az emlékműnél. Elhangzott egy tanuló tolmácsolásában a Himnusz, és egy Márai Sándor vers, majd az ünnepségsorozat folytatódott a menettáncosok bemutatójával, akik az iskolaudvaron felállított színpadig menetelve ezáltal át is tették az ünnepség színhelyét az iskolába.

Bokor István
tanár
2010. július 19., hétfő

Vakációs Bibliahetek Értarcsán


Vakációs Bibliahetek Értarcsán


Még a múlt század ’90-es éveinek derekán honosodott meg a gyermek-evangelizációs hét az értarcsai református gyülekezetben Dérer Zsolt Attila lelkipásztorsága idején. A KOEN hollandiai alapítvány által készített program az óta is töretlen érdeklődésnek örvend a vallásórás valamint konfirmándus korú gyermekek körében. Örömmel számolhatok be arról, hogy a református felekezetű gyermekek mellett az egész település kicsinyeit megszólítja egy ilyen hét, amelyet már jó előre a színes, figyelemfelkeltő plakátok segítségével népszerűsítünk. A nagyszülőknél, rokonoknál vakációzó gyermekek is évről évre szívesen jönnek ezeken a napokon (is) az Úr házába, amely állandó helyszíne a programnak.


Idő közben a vakációs bibliahét cél-korcsoportjából kinövő ifisek lettek a lelkipásztor-szervező segítségére, akik hetekkel a program megkezdése előtt már rendszeresen összejönnek, közösen végigtanulmányozzák a munkafüzetet, elsajátítják az új, még ismeretlen énekeket. A napi programok során segítenek a történetek megtanításában a munkafüzetben található jelenetek előadásával, aranymondás tanításával, sok-sok énekléssel. Felügyelnek a rendre, segítenek a tízórai kiosztásában, az óvodás korúak számára a kézimunkák időben való elkészítésében.


Természetesen a szülök, nagyszülők sem maradnak ki ebből a hétből, az ő adományaik kerülnek tízórai formájában a gyermekek elé minden nap. Míg délelőtt a napi program megvalósítása a cél, addig délután a szórakozásé, amikor időjárástól függően a hatalmas templom-kertben szabadtéri játékokkal élhetik ki mozgékonyságukat a gyermekek, valamint minden ilyen héten egy-egy evangelizációs jellegű film levetítésére is sor kerül. Az idei évben a témához kapcsolódóan az „Egyiptom hercege” c. rajzfilmet tekinthették meg a kisebbek, az ifisek pedig az „Éli könyve” c. filmet, amelyről aztán el is beszélgettek.

A hét záróakkordja a vasárnap délutáni istentisztelet, amelyet a program szerint a „szülők délutánjának” nevezünk, ekkor mutatják be az egész héten át készített kézimunkáikat, tesznek bizonyságot az elsajátított tudásról, előadják az újonnan tanult énekeket.


Illesse köszönet a KOEN alapítványt, az évről-évre előkészített munka-anyagért, helyben pedig mindazokat, akik hozzájárultak a gyermekek lelki-szellemi építésének szolgálatához, az evangélium magvainak elvetéséhez.

Kulcsár Árpád
lelkipásztor


Templomajtó-csere Szalacson


2010. július 18., vasárnap

Gyermek-bibliahét Szalacson


A szalacsi református egyházközségben a múlt héten zajlott a gyerekek számára szervezett bibliahét. Falragaszokon és prédikációk utáni hirdetésekben is felkeltették a gyerekek figyelmét a részvétel fontosságára. Hála Istennek, a jó szervezésnek, minden nap délelőtt 10 órától a hőség ellenére késő délutánig töltötték el az időt hasznosan gyermekeink az óvoda udvarán, illetve az ott található Nőszövetségi Házban. Ez utóbbiban lehetett olyan foglalkozásokat megszervezni, amely nem igényelt füves teret. Itt kapták meg a gyermekek a szülők, az egyházközséget segítők jóvoltából napi ellátmányukat is.

A szervezők - Benke Judit református hitoktató tanárnő és Botos Magda kántornő - irányításával naponta több mint 60 gyerek részesült szellemi és testi táplálékban. A mai, július 18-i délutáni istentisztelet után, ahol Botos András tiszteletes úr megvonta a bibliahét foglalkozásainak mérlegét. Kiderült, hogy a hagyományokhoz híven, nemcsak sikerült egybefogni a gyermekeket, hanem számuk még nőtt is az előző évekhez viszonyítva.


Ez alkalommal, az igehirdetés után a templomban mutatták be a bibliahét résztvevői megszerzett tudásuk egy részét a gyülekezet színe előtt: gyönyörű énekekkel és szépen előadott bibliai történetekkel örvendeztették meg a jelenlévő gyülekezeti tagokat, hozzátartozóikat.

Az istentisztelet utáni elemzés szerint a bibliahét sikeres volt, majd a gyerekek, a gyülekezeti tagok, szülők, hozzátartozók fölsétáltak a Nőszövetség Házába, ahol megcsodálhatták gyermekeink rajzait, papírfiguráit. Ezek az apró kis alkotások is mind-mind a számukra legkedvesebb bibliai alakokat, a hozzájuk fűződő történeteket ábrázolják.


Testileg-lelkileg megújulva, egy boldog hét élményeivel gazdagabban térhettek haza gyermekeink. Botos tiszteletes úr külön köszönetet mondott azoknak, akik anyagilag vagy munkájuk által támogatták a gyerekek ellátását.


A mai nap sikerét csak növelte az az esemény, hogy most adta át Benke Judit hitoktató tanárnő Szántó Amarilisznek, a volt V. A osztály tanulójának a református megyei tantárgyolimpián kiérdemelt első helyezést igazoló okiratot, ugyanakkor a lelkipásztor is átnyújtotta neki a református egyházközség ajándékát. További sikeres éveket kívánunk mindannyian Amarilisznek!

Bokor István tanár