2010. május 31., hétfő

Kiskonfirmáció Érkeserűben

Az érkeserűi református gyülekezet 13 fiatalja tett vizsgát Szentháromság vasárnapján az első éves konfirmációs képzés végén. Az énekeskönyv egy-egy énekéből, egy bibliai történet és egy bibliai Ige - aranymondás - elmondásával, valamint az első éves konfirmálók kátéjából vizsgázott az 5 lány és 7 fiú; egyikük pedig a gyülekezet történetét mondta el.


Az idei egyházi / iskolai évben bár nem volt másodéves konfirmáló csoport, de Isten segítségével a következő évben újabb csoport indul el a képzés útján. Isten áldását kérjük ifjainkra, hogy találják meg közösségüket a családban, az iskolában, a gyülekezetben és az életben, hogy "emlékezzenek meg Teremtőjükről még ifjúságuk idején" (Préd 12,3), hogy Isten áldása velük maradjon egész életükben. Isten tegye őket Egyházának hitvalló tagjaivá!Első sor: Póka Magdolna, Amászka Amália, Herman Dávid, Gacsádi Sándor, Nyéki Csaba, Szatmári Ákos, Amászka Károly.
Második sor: Kósa Zsuzsa, Takács Tímea, Munkácsi Erika, Hengye Kristóf, Egri László, Nyéki Ádám.

2010. május 30., vasárnap

Konfirmáció Apátkeresztúron

Pünkösd előtti vasárnap gyülekezetünk két ifja, Kovács Levente és Szelesi Sándor tett bizonyságot a két éven át tanultakról: bibliaismeret, hitvallásismeret, énekismeret, valamint imádságok. A fogadalmat tett ifjak számára a gondnok egy Bibliát és konfirmációi emléklapot adott át. Hagyomány szerint Pünkösdkor került sor a közös úrvacsoravételre, amikor a konfirmáltak járulhattak elsőként az Úrasztalához. Istennek legyen hála ifjainkért, akik a konfirmáció után is gyakran térnek vissza Isten házába!

Kovács-Szabadi Levente
lelkipásztor


Sajó János gondnok, Szelesi Sándor és Kovács Levente konfirmálók, Kovács-Szabadi Levente lelkész


2010. május 29., szombat

Vallásóra és IKE Jankafalván

Jankafalván minden héten szombaton 14 órától 10, 15 olykor 20 gyermek gyűl össze vallásórára. A templom mellett lévő parókia épülete most gyülekezeti házként szolgál. A legnagyobb szoba a vallásórások terme, melyet táblával, székekkel, szekrénnyel, számítógéppel szereltünk fel. A vallásórákon jelenleg az Ószövetség történeteiről beszélgetünk, énekeket tanulunk, imádkozunk és természetesen játszunk is. Az ügyeskedők könyvjelzőket gyűjthetnek, melyek bizonyos szám után újabb bónuszokat érnek. A vallásórák az iskolakezdéssel indulnak és a nyári szünidő kezdetéig tartanak. Aki ez idő alatt a legtöbbször vett részt a vallás oktatáson az szintén jutalmat kap. A záró vallásóra, immár második éve, egy kellemes sok játékkal és vetélkedővel egybekötött piknikezés (szalonnasütés) a templom udvaron. A vallásórások ünnepek és imahét alkalmával versekkel, énekekkel szolgálnak az istentiszteleteken.
2010 januárjában megalakult a Jankafalvi Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE). Minden szombaton 15 órakor találkoznak az ifjak. Az IKE órák központ részét a bibliaóra képezi, melyen az ifjakat érintő kérdésekre keressük a bibliai tanítást és választ. A bibliaórák után sokszor társasjátékozunk, vagy szabadtéri játékot folyattunk, olykor filmklubbot szervezünk. Az ikések sorából alakult az ifi kórus is, mely első alkalommal vett részt az egyházmegyei Ifjúsági Kórustalálkozón, Micskén. Az ifjak lelkesek, újabb és újabb ötleteik vannak. A gyülekezeti lapba is írnak cikkeket. Megtervezték a saját címerüket, melynek kitűző formában való megjelenítése folyamatban van. Ikéseink eddig két szép műsorral lepték meg a gyülekezetet. (Advent és Március 15.) A nyári szünidőre nézve is vannak terveink, kirándulások és táborozások formájában. Az IKE elnöke Kovács Ildikó, alelnöke Igazság Cyntia és a titkár Szegedi Csilla.


Jakó Sándor Zsigmond
lelkész


Az IKE

Az IKE megalakulásával nem csupán egy jó időtöltésen veszünk részt szombatonként, hanem beszélgetünk, játszunk, társasjátékozunk, és ami a legfontosabb Istennel foglalkozunk. Sok mindent tudunk meg Róla és egymásról is. Minden egyes IKE bibliaórán nagyon jó a hangulat és ezért nagyon jól szórakozunk.

Számtalan témánk volt eddig, mint pl. a TV, a kísértés, Isten és még mások. Az IKE tagjai közül nem mindenki konfirmált, de vannak „tiszteletbeli tagok”, akik néha-néha minket és még a tiszteletes urat is meglepik, hogy milyen jó hozzászólásaik vannak egyes témákhoz.

Remélem, hogy az év során még gazdagodni fogunk IKE tagokban. Aki nem jár ezekre a bibliaórákra, annak csak ajánlani tudom. Programokat is szervezünk: nemrég voltunk a micskei ifi kórustalálkozón (részt vett az IKE – ifi kórusunk, és dicséretet kaptunk), hamarosan, a nyári szünidő beköszöntével pedig kirándulást fogunk szervezni. Egyszóval én nagyon szeretem az IKE órákat és remélem, hogy nem fognak megszűnni.

Szegedi Csilla


2010. május 27., csütörtök

2010. május 26., szerda

Tetőcsere a jankafalvi gyülekezeti házon

Április 30-án fogtunk neki a gyülekezeti ház tetőzetének cseréjéhez és kibővítéséhez. Pályázati pénzből már tavaly megvásároltuk az anyagot, de az őszi idő csak annyit engedett meg nekünk, hogy a hátsó raktár falait megemeljük. Most újra nekikezdtünk a munkálatoknak. Az egész tetőt le kellett szednünk, mert a faszerkezet az idő során teljesen tönkrement. Kb 6 napig fedél nélkül volt az épület. Nagyon sokat imádkoztunk, és Isten meghallgatta imádságunkat, mert nem esett az eső. Isten olyan csodálatosan intézte dolgainkat, hogy az eső csak akkor jött meg, mikor már tető alatt volt újra az épület, mégpedig úgy, hogy este felraktuk a cserepet, s reggel már esett. Következő héten elkészült a terasz is, így már nem veri az eső a bejárati ajtót sem. A munkálat nem fejeződött be, hiszen még kellene vakolás, a hátsó terem plafonozása és padlózása, festése, a terasz csempézése, az épület csatornázása, de egyenlőre ennyire futotta az erőnkből és a pénzünkből. A hátsó, új terem egyébként a nőszövetségünk saját terme lenne, melyre azért is volna szükség, mert idén 10 éves a jankai nőszövetség és 310 éve született névadója Árva Bethlen Kata. Ezekre emlékezünk az idén, és ezért jó volna a nőszövetség felkarolása és fejlesztése.

Jakó Sándor Zsigmond
lelkész

Kiskonfirmáció Jankafalván

A konfirmáció

A konfirmáció szó megerősítést jelent. Kiskonfirmációnk előtti egy évben tanultunk a Bibliáról, a hitről és az imákról, így erősítettünk meg ifjúi hitünkben. A kátéórák által megismerkedhettünk az Istenben való bizalom fontosságával és a Biblia tanításaival. Kiskonfirmációnk napján 11 évesen a gyülekezet és a presbiterek előtt vallást tettünk nem csak tudásunkról, hanem hitünkről is. Most hárman konfirmáltunk, s bizony elég sok kérdésre kellett válaszolnunk. Kicsit izgultunk, de a végén minden rendben volt. Most újabb egy év előkészítő következik, de mostmár a Heidelbergi Kátét fogjuk tanulni. Jövőre nagykátésok leszünk, amiért előre is izgulunk.

Nagy Izabella
Mi a konfirmáció?

Így hangzik a kiskáté első kérdése, melyre a választ legelső órán meg kellett tanulnunk. A kiskonfirmációra való felkészítés során megtudtuk, hogy a konfirmáció latin szó, mely magyarul megerősítést jelent, s hogy Isten megerősít bennünket a hitünkben. A kiskáté által tanultunk a hitről, a Bibliáról, közelebbről megismerkedtünk az Ó-, majd az Újszövetséggel, beszéltünk a keresztyén egyházról, a református egyházról, s kis kóstolóképpen a Heidelbergi Káté hármas felosztásával is megismerkedtünk. A mi konfirmációnk 2 évből és két részből áll. Most lezártuk az első éves előkészítőket és a kiskonfirmációt, de még hátra van a második éves előkészítő és a „nagy” konfirmáció. A kiskonfirmálás előtt nem izgultunk, de közben nagyon. Nagyon furcsa volt, hogy csak hárman voltunk, mert az előttünk konfirmálók (2008-ban) hatan voltak. Most, akik kiskonfirmáltunk, Bodó Judit-Krisztina, Nagy Izabella és Sabou Dániel-Sándor, egy kis szünidőt tartunk, s majd ősszel folytatjuk a Heidelbergi Káté tanulásával az előkészületeket.

Én így tudnám leírni a konfirmációnkat.

Bodó Judit-KrisztinaKonfirmáció Bihardiószegen

"Szent hitünkről vallást tettünk, Te hallottad jó Atyánk…"


Áldozócsütörtököt követő vasárnap bevett szokás szerint konfirmációi ünnepségre került sor a bihardiószegi református templomban.

Az ünnepségre konduló harang összegyűjtötte a nagyközség lakóit – gyermekeket, szülőket, keresztszülőket, nagyszülőket – és a község határán kívül élő rokonokat, vendégeket. Az ünneplőbe öltözött ifjak 38-an (23 leány és 15 fiú) a Vezess Jézusunk című dicséret éneklésével vonult be a templomba Nt. Gellért Gyula esperes úr és Jakó Sándor Zsigmond tiszteletes vezetésével.

Az igét Nt. Gellért Gyula érmelléki esperes hirdette a János evangéliuma 10,27-28 alapján: „Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem: És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.

A konfirmándusok bizonyságot tettek a Heidelbergi Kátéban tanultak alapján hitükről és vallásukról, felelve a feltett kérdésekre.


Együtt imádkozva és énekelve, vallást téve adták jó bizonyságát a Krisztusban való jártasság tudományáról. A lelkészek megáldották a konfirmált ifjakat, így felhatalmazást nyertek az Úrvacsora vételére, mellyel először Pünkösd vasárnapján élhettek.

Nagy Ilona
vallástanárnő2010. május 24., hétfő

Konfirmálás Érmihályfalván

Konfirmálás Érmihályfalván

erdon.ro
2010.05.24

Bihar megye - A hét végén negyven fiatal - 18 leány és 22 fiú - konfirmált az érmihályfalvi református egyházközségben.


Szombat délután zajlott le a kikérdezés, majd a vasárnap délelőtti istentisztelet keretében áldották meg a lelkészek a fiatalokat, akik - Pünkösd lévén - már akkor úrvacsorát is vehettek.


2010. május 18., kedd

Konfirmáció Szalacson


A szalacsi református egyházközség 12 ifjú taggal (6 fiú és 6 lány) gyarapodott, azaz erősödött meg hitében vasárnap, május 16-án délelőtt a református templomban. Botos András lelkész és Botos Magda kántornő vezette le a szokásos "vizsgát", mely a zsúfolásig megtelt templom gyülekezete előtt zajlott szép rendben.


A kikérdezés során a káté-válaszok mellett az ifjaknak egy-egy bibliai történetet is el kellett mondaniuk, egyháztörténetből ebben az évben Kálvin János életét mondták el röviden. Minden konfirmándus a kikérdezés végén elénekelt egy éneket az új énekeskönyvből. A Tízparancsolatot közösen mondták el; a szalacsi református egyház rövid története pedig egy ifjúra jutott szokás szerint.Az ifjú, már teljes joggal rendelkező gyülekezeti tagokat a lelkészi áldást követően kézfogással köszön tötték a presbiterek és a gondnok. Egyházunk fiatal tagjai a bűnbánati héten naponta istentiszteleten vesznek részt, majd vasárnap (Pünkösd alkalmával) először részesülnek az úrasztali áldásban: úrvacsorát vesznek. Ezzel befejeződik a kétévi felkészülés az egyháztagságra, a későbbiekben önállóan gyakorolhatják vallásukat.Bokor István, tanár

Botos András, lelkipásztor


Nőszövetségi születésnap-köszöntés Szentjobbon

Születésnapi köszöntés

A szentjobbi nőszövetség, mely több évtizedes múlttal rendelkezik, mindig szorgalmasan tevékenykedett, az asszonyok serényen végezték dolgukat akár vendégfogadásról, akár diakóniai munkáról, vagy ünnepélyek megszervezéséről legyen szó. Viszont, másfél évtizede nem volt tisztújítás a szentjobbi Nőszövetségben, így a gyülekezet vezetősége elrendelte a tisztújító közgyűlés megtartását.

2010. március 28.-án sor került a Nőszövetségi tisztújító közgyűlésre a szentjobbi református templomban. Az új elnökség, mely hat tagból áll, célul tűzte ki, hogy az eddig végzett építő jellegű munkát folytatni fogják, de új dolgok bevezetésével is szeretnék még jobban fellendíteni az amúgy is lelkes kis gyülekezetet. Az első, ilyen irányú törekvés meg is történt Áldozócsütörtökön.

A tiszteletes asszony ötlete volt, hogy köszöntsék fel a gyülekezet közösségében azokat a nőszövetségi tagokat, akik a tavaszi hónapokban ünnepelték, ünneplik születésnapjukat. A nőszövetségi elnökség nemcsak az ötletet díjazta, hanem hozzá is látott a munkához. 23 ünnepelt számára juttatta el az Áldozócsütörtökre szóló meghívót, majd a Lelkészi Hivatalban ajándékokat készítettek.


Az áldozócsütörtöki Igehirdetés után, a nőszövetség új elnöknője, Malozsák Irén vette át a szót és tájékoztatta a gyülekezeti tagokat a nőszövetség terveiről, valamint felköszöntötte azokat az asszonyokat, akik március, április vagy májusban ünnepelték, ünneplik születésnapjukat.


A köszöntés után az ajándékok átadása következett, majd egy csoportkép készült az ünnepeltekről a templom előtt. Az ágyban fekvő betegek számára, akik nem tudtak eljönni a templomba, a nőszövetség elnöksége elvitte az ajándékot, s remélhetőleg ezzel megalapozták a nőszövetség beteglátogatási munkáját.


Isten éltesse az ünnepelteket!

Rákosi Jenő lelkész


Anyáknapja Szentjobbon

Anyáknapja Szentjobbon

Május első vasárnapján, a hagyomány szerint, anyáknapi ünnepi Istentisztelet volt a szentjobbi református templomban. A kis létszámú gyülekezet reformátusai szép számban gyűltek össze, hogy imádságukban hálát adjanak az édesanyákért, nagymamákért és, hogy meghallgassák a szavaló és éneklő gyerekek műsorát.

Az ünnepi Istentiszteletet nemcsak a gyerekek lázas készülődése előzte meg, hanem egy pár édesanya szorgos tevékenysége is, akik a karzaton levő dekorációt készítették el.

Rákosi Jenő helybéli lelkipásztor az Ézsaiás 49,15 alapján hirdette Isten Igéjét: "Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem". A prédikációban az édesanyák áldozatkész szeretetének kidomborítása mellett, arról is szó esett röviden, hogyan alakult ki az "Anyák napjának"megünneplése.

Az igehirdetést követően a gyerekek műsora következett, akik meghatódva és hálás szívvel fejezték ki érzéseiket.


A szavalatok és énekek után, melyet Rákosi Hajnalka tiszteletes asszony irányított, az "ÉDESANYÁM" szó betűinek jelentését is tudatták a gyerekek a megjelent hívekkel.


A műsor után a gyerekek virágcsokrot nyújtottak át édesanyjuknak, nagymamájuknak, majd a templom kijáratánál minden ünnepelt egy szerény, de hálás szívvel készített ajándékot vehetett át az ifjaktól.

Isten áldja meg mindenkor az édesanyákat és nagymamákat!

Rákosi Jenő lelkész


2010. május 14., péntek

Anyák napja Bályokon


41 ifjú és gyermek készült és szavalt a bályoki ünnepségen. Az 1-4 osztályosok kis kórusa és az 5-8 osztályosok énekkara összesen nyolc alkalommal énekekkel is köszöntötték az édesanyákat.

Cantate vasárnapján énekeltünk az Úrnak új éneket a Szentirást idézve és énekekkel köszöntöttük az édesanyákat is.

Az ünneplés teljesebbé lett az által, hogy keresztelő is volt e napon. Duma Olivia Petrát hozták el a templomba Isten szine elé, hogy a keresztség szent sákramentumával az Anyaszentegyházba fogadjuk.


Ünnepségünk végén lelkipásztor, főgondnok gondnok a templom előtt 70 szál piros szegfűt osztottak ki a jelen lévő édesanyáknak. A tiszteletes asszony pedig a szavaló és jelen lévő gyermekeket lepte meg egy-egy csokival.

Áldott együttlét után azzal a reménnyel vettünk búcsút Isten házától, hogy jövőre is ilyen szép anyák napját ünnepelhetünk majd.


Jónás Sándor
lelkipásztor
Erőt kaptok a Szentlélek által

Erőt kaptok a Szentlélek által

"Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig." (Ap Csel 1,8)

"Az olyan kereszténység, mely nem indítja az embert társainak megmentésére, nagyon kevéssé van rokonságban a Krisztus Lelkével". (Fosdick).


Az egyháznak és benne az egyes gyülekezeteknek az ad létjogosultságot a világban, hogy Jézus Krisztusról tesznek bizonyságot. Ti vagytok a tanúi az én megváltó halálomnak és dicsőséges feltámadásomnak, hallottuk mindannyian az idei egyetemes imahét üzenetét. A mai igében is erről beszél Jézus, a tanítványok feladatáról, missziói küldetéséről és ehhez kapcsolódik a Szentlélek eljövetelének az ígérete. Az ígéret beteljesedett, a Szentlélek kitöltetett a kis tanítványi közösségre, akik imádságos lélekkel várták ezt, és felruházta őket mennyei erővel a tanúságtételre. Azok a külső jelek, melyek a Lélek kitöltetését kisérték egyediek csodának, amiről Pál apostol így írt:

Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. A Pünkösd lényegét így lehetne meghatározni, hogy az a Krisztus, aki korábban a tanítványokkal volt, most Lelke által a tanítványokban munkálkodik. A pünkösdi esemény semmi újat nem tesz hozzá Krisztus megváltó munkájához, az teljességgel elvégeztetett. A Szentlélek Jézus halálát és feltámadását, az emberi életet gyökeresen átformáló mennyei erővé teszi és ez a tanítványok életében szépen nyomon követhető. A tanúságtétel sorát Péter nyitja meg, amikor a Jeruzsálembe összesereglett ünnepi tömeg előtt hatalmas erővel tesz bizonyságot a megfeszített és feltámadt Jézus Krisztusról. Az eredmény: 3000 lélek bűnbánatra jut, megkeresztelkedik és csatlakozik a tanítványok seregéhez. És a tanúságtétel folytatódik Krisztus parancsának megfelelően Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a missziói utak révén a föld végső határáig. Az egyház története misszió-történet annak fény- és árnyoldalaival együtt. Ez a missziói lelkület hol izzani kezdett, hol alábbhagyott és mindez mélységesen meghatározta az egyház életét, fejlődését, gyarapodását vagy éppen hanyatlását.

Azóta eltelt közel 2000 év: mi a helyzet ma? Hol vannak a mai tanúságtevők? Valaki találóan fogalmazott: Krisztusnak manapság túl sok ügyvédje van, és kevés a tanúja. A tanú nem magyaráz, nem érvel, nem vitatkozik, azt mondja el, amit látott és hallott. Péter példája mutatja, hogy a bizonyságtételhez nem szükséges teológiai előképzés, vagyis ez nem a lelkipásztoroknak a kiváltságos joga, hanem az egyetemes papság elve alapján, minden megkonfirmált gyülekezeti tag feladata, Krisztustól kapott megbízatása.

A Heidelbergi Káté tanítása szerint azért neveztetem keresztyénnek, mert hit által Krisztusnak tagja vagyok, abból a célból, hogy Jézus nevét valljam, magamat neki élő hálaáldozatul adjam. (H. K. 32k). Nincs öncélú keresztyénség, nincs öncélú tanítványság. A Lélek ajándékát is valamilyen feladatra kapjuk. "Lesztek nékem tanúim" - mondja Jézus. Apostoli szolgálatra adja magát Jézus az ő Lelkében minekünk, azért, hogy alkalmasakká legyünk Krisztus megváltó kegyelmét, bűnbocsátó szeretetét hirdetni és megélni a világban. Jellemez-e bennünket, egyenként és közösségileg ez a missziói tudat és felelősség? Nincs jövője az olyan egyháznak, gyülekezetnek, amely ellenáll Krisztus missziói parancsának és nem érzi szívügyének az evangélium terjesztését, hirdetését és naponkénti megélését!

A tanúságtétel irányát Jézus parancsa szerint koncentrikus körökben lehetne ábrázolni, belülről, a kör középpontjából kifele haladva egyre szélesebb tömeget elérve kell hirdetni az evangéliumot. A kör középpontjában maga Jézus Krisztus van, tőle veszem a megbízatást és ugyanakkor az erőt is a misszió végzésére. Ő az, aki küld és neki tartozom számadással. Mennyire vagyok engedelmes az én küldő Uram iránt, mennyire veszem komolyan az ő szavát és mennyire támaszkodom az Ő erejére a feladat teljesítésében? Sokszor megrekedünk az emberi erőfeszítés vagy inkább erőlködés szintjén, sokkal inkább jellemez bennünket a transpiráció, mint az inspiráció és a szekér nem halad. Fásultan és csüggedten tapasztaljuk, hogy a 90-es évek lelkesedése, buzgósága alábbhagyott és egyre jobban szembesülünk az új valósággal: a közömbösséggel és az elvilágiasodás szellemével. A népegyház keretének tartószálai kezdenek meggyengülni, és egyre inkább világos lesz, hogy misszió nélkül, elkötelezett tanúságtévő élet nélkül nincs igazi jövőképe az egyháznak. Ezért lehet sürgető kérésünk az ének szavaival: "Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám, Égi lángod járja át szívem és a szám! Oldj fel, küldj el, Tölts el tűzzel!"

Feloldozásra és küldetésre van szükségünk a mennyei tűz ereje által, hogy beállva a tanúságtevők sorába, életünkkel és szavainkkal hirdessük Krisztus megváltó halálát és dicsőséges feltámadását.


Illyés Tamás Zoltán
érszőlősi lelkipásztorHármas ünnep Érábrányban

2010. május 13., csütörtök

A hegyközszentmiklósi fürdőben jártunk (Reggeli Újság)Mai lapszámunkban hegyközszentmiklósi riportot olvashataunk az ottani strandfürdő kapcsán, amelyet a helyi református egyházközség tulajdonol és működtet, kellő anyagi ráfordítás mellett. Ottjártunkkor azt is megtudtuk, hogy a templom felújítása is elkezdődött, megoldották az esővíz-elvezetést. Egyelőre lehántották a vakolatot, hogy száradhassanak a falak. Előzőleg a parókiára is sokat kellett költeni, mielőtt az új lelkész, árus Csongor László és családja tavalyelőtt beköltözött volna.


2010. május 10., hétfő

Az érábrányi, majdnem 800 éves templom

Az érábrányi, majdnem 800 éves templom – AUDIÓ

erdely.ma
2010. május 10.Érábrány neve egy kicsit csalóka, mert nem az Ér, hanem a Berettyó bal partján, található. Margittától pár kilométerre dél-kelet irányban lekanyarodunk a főútról, de templomtornyot nem látok. Ez egy zsákutcában állunk meg, melynek végén egy nem túl régen épített református templom, mellette takaros parókia áll. Hol a beígért román kori templom, amiért jöttünk? És láss csodát! Kevesen dicsekedhetnek arról, hogy a gyümölcsösükben egy majd 800 éves templom áll. Sőt! Az is lehet, hogy a Kárpát-medencében csak Balla Tibor tiszteletes büszkélkedhet kertjében ezzel az egyhajós, téglafalú és egy kicsit meredek tetejű, ámde gyönyörű templommal. Térdig gázolunk a tavaszi fűben, hogy megnézzük hátulról is a négyszögletű szentéjt, közben Balla-tiszteletes meséli a templom történetét.

„Az írásos bizonyítékok szerint 1217 és 1225 közt épült, mellette kolostor állt, a premontrei rend építtette, a tatárjárásig itt voltak Ábrányban, utána mentek be Váradra, Várdhegyfokra. Háromhajós volt eredetileg, sokkal nagyobb, az ásatások szerint körülbelül kétszer ekkora volt. Az ásatások vezetője, az egyházterület építészmérnöke azt mondta, hogy körülbelül a 16-17. századfordulóján kapta ezt a mai formáját.”


Hallgassa meg Lánczy Ágnes összeállítását, amely a Kossuth Rádió
Határok nélkül műsorában hangzott el!Az Érmelléki Nőszövetség pünkösdi találkozója

MEGHÍVÓ

"Mindeddig megsegített minket az Úr!"
-1 Sám.7,12 -

Szeretettel hívjuk az Érmelléki Nőszövetség tagjait hagyományos pünkösdi találkozónkra, melyet Érbogyoszlón, 2010. május 23-án, Pünkösdvasárnap, délután 4 órától tartunk, a református templomban.

Programunk:

d.u. 4 óra
Ünnepi istentisztelet
Igét hirdet Főtiszteletű Csűry István,
a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke

d.u. 4.45. óra
Köszöntések
dr. Karászi Rozália nőszövetségi elnök
Nt. Gellért Gyula esperes
Nt. Orosz Márta házigazda-lelkipásztor
Musica Sacra kamarakórus szolgálata

d.u. 5 óra
20 éves a Királyhágómelléki Református Nőszövetség
Az érmelléki nőszövetségek bemutatkozása- visszatekintés és tervezés-
Nt. Balázsné Kiss Csilla kerületi alelnök

d.u.6 óra
Záró gondolatok
Szeretetvendégség

Úgy készüljön egy elnökségi tag, hogy bemutatja 5-10 percben nőszövetségetek szolgálatát az utóbbi húsz évben, kérlek beszámolótokat írásban is hozzátok, valamint hozzatok magatokkal fényképeket, nagyasszonyaitokról írt anyagot, ötleteket, adományokat.

Várunk benneteket!

A résztvevők számát kérlek tudassátok az érbogyoszlóiakkal, jelentkezési határidő május 20.

Érmihályfalva, 2010. május 10.

Balázsné Kiss Csilla
kerületi alelnök

Orosz Márta
érbogyoszlói lelkipásztor


2010. május 8., szombat

Anyák napja Érkeserűben

Anyák napja Érkeserűben

http://erkeseru.blogspot.com
2010.05.03.

"Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti." (Ézsaiás könyve 40:11) - hangzott az alapige az érkeserűi református gyülekezet anyák napi ünnepi istentiszteletén. Oroszi Kálmán református lelkipásztor elsősorban a gyermekek Jézushoz engedéséről prédikált, külön kihangsúlyozva, hogy ez csak úgy lehetséges, ha az édesanyákat, nagymamákat, nevelőket, pedagógusokat is Krisztus vezeti. Gyermekeinket, családunkat, gyülekezetünket és egyházunkat sem csupán legeltetni, táplálni, ellátni kell, hanem szelíden terelgetni, vezetni a Krisztus és az emberség útjára. Az imádság során kértük Istent, hogy Ő legyen életünknek, családunknak, egyházunknak gondviselő Főpásztora; emlékezve egyúttal az elhunyt, értünk sokat áldozó édesanyákért is.

Az ünnepi istentiszteleten az érkeserűi Óvoda és a Számadó Ernő Általános Iskola református gyermekei, diákjai ünnepi szavalatokkal és énekekkel köszöntötték az édesanyákat és nagymamákat. Ezúton is köszönjük pedagógusainknak, hogy egyházi és nemzeti ünnepeken templomunkban is bemutatják műsoraikat.Istentiszteletünkön részt vettek a hollandiai Aalten-i SCOE Alapítvány képviselői is, akik erdélyi és partiumi látogatásuk során az általuk támogatott gyülekezeteket látogatják meg. Isten tartson össze bennünket közös Anyaszentegyházunkban!

Az anyáknapi istentiszteleten begyűlt perselypénzt hagyományosan a micskei Sámuel bentlakás számára ajánljuk fel.
2010. május 6., csütörtök

Hegyközszentmiklósi gyógyfürdő


Május elsején megnyitotta kapuit a helyi református egyház tulajdonában levő hegyközszentmiklósi gyógyfürdő. Csendes, festői környezetben, fákkal övezve található a medence, büfé, sátorozási, kempingezési lehetőség van. Előzetes egyeztetés nyomán meleg ételt is tudunk felszolgálni, illetve a napi többszöri étkezés is megoldható. A helyet 5O%-os árengedménnyel kínáljuk egyházi és iskolai csoportok (osztálykirándulás, IKE-tábor, erdei iskola, gyülekezeti kirándulás) számára. Amennyiben tíz fő feletti csoport lelkészi ajánlással érkezik szintén féláron üdülhet. Ha nem is célpontként, de a székelyföldi testvéreinknek nyugat felé haladva pihenőként mindenképp tudom ajánlani, hiszen Szentmiklóstól Debrecen (de Nagyvárad is) csupán 4O km és onnan már autópályán lehet továbbmenni.

Áraink
5 lej napijegy, 15 lej sátorral/ fő.
Ebből számítjuk a félárat.

Nyitvatartás
8-22 óráig, de kempingezőknek éjjel is lehet érkezni, van kapuszolgálat.

A medence:
200nm víz mélysége: 1m-1,7m. Hőfoka: 35-45C fok

Szálláslehetőség
Szálláslehetőség egyelőre nincs, de van a faluban kiadó ház és szoba, kérésre közvetíteni tudunk.

Mindenkit szeretettel várunk!

Testvéri köszöntéssel:
Árus László, lp.
0769-560-811

További információk:Hegyközszentmiklós - fürdő

Hegyközszentmiklós vize talán a legforróbb Bihar megyében. Olykor felülmúlja a 70 fokot is. Az úgynevezett oligominerális vizek kategóriájába tartozik, ásványisó-tartalma literenként nem haladja meg az egy grammot. Ami az összetételét illeti, pozitív ionokat kálium, nátrium, kalcium, magnézium és vas formájában, negatívokat kloridként, szulfátokként találhatunk benne. Gyengén-veszélytelenül radioaktív, mint általában a bihari termálvizek, radont és héliumot tartalmaz és gyógyhatása a kibocsátott alfasugárzásnak köszönhető.

Mozgásszervi megbetegedések: reumatikus gyulladások, degeneratív sérülés utáni állapotok, periferikus- és központi idegrendszeri megbetegedések és krónikus nőgyógyászati gyulladások kezelésére alkalmas.

Ivókúraként - langyosra lehűtve – étkezés előtt fél órával fogyasztva 150 milliliternyi (150 grammnyi) mennyiségben a gyomornyálkahártya-gyulladást, a renyhe epeműködést gyógyítja. Fokozza a diuresist, a vese, a húgyútak „átmosására”, homoktalanításra is alkalmas. Mint bármelyik termálvíz, szív- és érrendszeri betegségek, súlyos érelmeszesedés, magas vérnyomás esetében ellenjavallt. De az egészséges fürdőzőknek is vigyázniuk kell: ilyen magas hőmérsékletű termálvízben kerülni kell a sok és élénk mozgást, mivel a szervezet képtelen gyorsan alkalmazkodni a megváltozott feltételekhez.

Forrás: Részlet Szilágyi Aladárnak a Bihari Naplóban közölt riportjából
(Dr. Ráczkövi Attila félixfürdői balneológus szakvéleménye)Gyógyvíz - Milyen betegségekre ajánljuk?

Oligominerális vizek kategóriájába tartozik, ásványisó-tartalma literenként nem haladja meg az egy grammot. Ami az összetételét illeti, pozitív ionokat kálium, nátrium, kalcium, magnézium és vas formájában, negatívokat kloridként, szulfátokként találhatunk benne.

Betegségek: reumatikus gyulladások, degeneratív sérülés utáni állapotok, periferikus- és központi idegrendszeri megbetegedések és krónikus nőgyógyászati gyulladások kezelésére alkalmas.Látnivalók, nevezetességek

Templom

 • 1817. február 21-én a Hegyközszentmilósi Református Gyülekezet elhatározza egy új templom építését, a régi helyén, a hívek adományaiból.
 • 1817. május 29-én be is fejezik az alapozási munkálatokat Csécsi János prédikátor, valamint Czapp György és Nem. Czapp István kurátorok irányítása alatt. Ez után 5 nehéz év következett, mivel a hívek buzgósága ellankadt és csupán Csécsi János akaratának és energiájának köszönhető, hogy az építés mégis befejeződött. A munkálatokat akadályozta az 1822-ben bekövetkezett tűzvész is, amely nagy károkat okozott a még építésben álló templomban. Mindezek ellenére 1823 május 29-én a templom győzedelmesen emelkedett a falu középpontjában.
 • A templom paralelepipedon formájú. Belső bútorzatát Ifj. Csécsi János készítette, annak a Csécsi János asztalosmesternek a fia, akinek asztalosműhelye volt Budapesten. A templom tehát állt, de még nem volt tornya. 1832-ben azonban a hívek kezdeményezésére elkészült a torony is.
 • Az új templom olyan megnyerő látványt nyújtott, hogy Péchujfalusi Péchi Imre szuperintedens megjegyezte: „egy sincs hozzá hasonló a környéken”
 • 1869-ben ismét tűzvész pusztított a faluban és megsemmisített 34 házat. A nagy katasztrófát a templom falai állították meg. A templom azonban romba dőlt, csak a fekete falai maradtak meg.
 • A jelenlegi formájában 1890-ben építették újjá Beregszászi Albert lelkipásztor irányítása alatt.
 • Az utóbbi évszázad alatt több renoválásra került sor.
 • 1956-ban teljes egészében újjáépítették a torony fedélszerkezetét. A toronyban három különböző nagyságú harang van, melyek közül a középső az 1869-es tűzvészből megmentett harang. A nagy harangot 1924-ben adományozta Pete István.
 • 1977 nyarán a hívek áldozatkézségből újból renoválták a templomot kívül-belül. Az ablakokat kicserélték új, fémkeretes ablakokkal, a bútorzatot pedig újrafestették az eredeti színnel.
 • 1983-ban a templom mellett lévő düledező parókiás épület helyett új, emeletes parókiát épített a gyülekezet.
 • 1991-ben a gyülekezet felújította a templom értékes orgonáját.
 • 1993-ben a templom bútorzata új, világosabb színt kapott.
 • 1996-ban villamosítottuk a harangozást.
 • Megemlíthetjük még a templom cserepeinek átforgatását és pótlását 2001-ben, a belső meszelést és toronyfestést 2002-ben, valamint a parókia cserepeinek átforgatását és pótlását 2005-ben.
 • A jelenben a gyülekezet ravatalozó építésén fáradozik.
 • A közeljövőben esedékes a templom körüli kerítések és járdák, valamint a melléképületek renoválása.


Egyéb lehetőségek, látnivalók

 • Séta a közeli erdőben
 • 10km-es körzetben több horgászási lehetőség
 • Pincesor: kb. 200 pince (olaszrizling, fehér- és királyleányka, muskotály borok)


Hegyközszentmiklós helytörténet

Szentjobb körül fekvő falvaink minden bizonnyal azon a területeken alakultak ki, melyet Szent László adományozott a „szentjogi” apátságnak. Az apátság birtokainak összeírása az 1172 körüli időkből ránk maradt, de olyan rossz másolatban, hogy egyetlen nevet sem tudunk megnyugtatóan azonosítani. A szent jobbot rejtegető Mercurius bizonyára nem valami sűrűn lakott vidékre menekült, hanem az ország gyérebb népességű részein számított biztos menedékre. Bár a Berettyó alsóvölgye a XI. század végén már semmi esetre sem lehetett lakatlan, az apátság falvait mégis a barátok telepítésének tartjuk. Legrégebbi falujuk mindenesetre a központ, Szentjobb, középkori nevén Szentjog volt. Csanálos és Csohaj már később, a Berettyó másik partjára települt, legvégül pedig Szentmiklóst alapították a Cserhát erdős dombjai között. Az említett birtokösszeírás jól mutatja a települések XII. századi állapotát: akkor már egész sereg kézműves is volt a földművelő elemek mellett. Talán az ekkor felsorolt erdőóvók (custodes memorum) alapították a későbbi Szentmiklóst.

1291-1294-ben Sanctus Nicolaus néven tűnik fel a település. Nevét a középkori szokás szerint egyháza védőszentjéről kapta. A középkorban közepes nagyságú falu volt. A hunyadiak korában 1447-ben magyarosan Zenthmiklósnak írják. 1485-ben a Toldy család kap benne nagyobb részt. Néhány évtized múlva a váradi káptalan és a püspökség a fő birtokosa. Az 1552-es összeírásban 18 telekkel van feltüntetve, ami közepes nagyságú falunak felelt meg abban az időben. A török hódoltság alatt sokat szenvedett. 1599-ben mindössze 25 lakosa maradt meg. 1692-ben is alig van néhány lakosa. A hódoltság idején a szentjobbi remeték birtokába tartozott. 1720 táján kezd benépesedni ekkor 25 adózó jobbágyfőt írtak össze. 1828-ban a statisztika Szent Miklós, illetve Szimiklósnak tünteti fel 563 lakossal és 87 portával. 1869-ben nagy tűzvész pusztította el. Leégett az 1822-ben épült református templom, az iskola és a házak többsége. Iskolája az 1800-as évek elején már van, ekkor a tanítót Tóth Józsefnek hívták, az iskolába járók száma 120.

A századfordulóra a teljesen átépült, 1910-ben 172 házban 996-an laknak. 1980-ban 1069 a lakosok száma, a házaké 375. 1992-ben 978 lakójából 13 román, 821 magyar, 150 roma. Vallás szerint: 19 ortodox, 66 római katolikus, 899 református .

Az Érmelléki dombvidéken, Hegyköz északi részén fekvő falu rendezett alaprajzú, utcás település.

Utcái: Nagy-, Hegysor-, Csődör, Cserealja-, Völgysor.
Határrészei: Hegy (Szőlő), Nagyrét, Csipkés, Szélbálint, Rókás, Országútfél, Várdomb-dűlő. Néphagyomány szerint a várdombon török erődítés volt.

A középkorban gyakrabban előforduló személynevek:
1436-ban Kállai, Buzás, Erdeli, Farcas, Harta
1599-ben: Bako, Balassi, Barta, Boldis, Dienecz, Erdelj, Kis, Marj, Nagj, Vnguari, Varga, Olah, Tott, Wajda.

KRE Nőszövetségi Konferencia

2010. május 5., szerda

Anyák napja Jankafalván

Május 2-án Jankafalván kettős ünnepre került sor. Egyrészt az idei év első keresztelésre került sor kis templomunkban, másrészt az édesanyákat köszöntöttük. A teli templomban gyermekeink és ifjaink szívből jövő éneke és szavalatai köszöntötték az édesanyákat és a nagymamákat. A rövid kis műsorunk után a gyermekek minden anyukának és mamának egy-egy szál/csokor köszönték meg a sok-sok szeretetet, a tiszteletes pedig egy kis könyvecskét osztogatva köszöntötte a jelenlévő asszonyokat. Szép Anyák napja volt ez kicsiny gyülekezetünkben.

Jakó Sándor Zsigmond
lelkész