Református Érmellék

"Most menj, írd ezt táblára nálok, és jegyezd föl könyvbe ezt, hogy megmaradjon az utolsó napra bizonyságul örökre." (Ézsaiás könyve 30:8)


Református Érmellék
Az Érmelléki Református Egyházmegye gyülekezeti lapja 

Felelős kiadó:
Az Érmelléki Református Egyházmegye Elnöksége
Felelős szerkesztő:
Rákosi Jenő esperes
Szerkesztőbizottság:
Illyés Tamás, Jakó Sándor, Mike Pál, Oroszi Kálmán
A szerkesztőség címe:
BH – 417435 Săcueni, str. Crişana nr. 37., Románia
Telefon: 0259-325-488
E-mail: reformatus.ermellek@gmail.com
Honlap: http://ermellek.ref.hu
Nyomtatás: Europrint, Nagyvárad
Felelős vezető: Derzsi Ákos
ISSN 2068-5130
Megjelenik havonta

Archívum
Online olvasás és PDF-letöltés

https://www.scribd.com/collections/7208026/Reformatus-Ermellek

https://drive.google.com/folderview?id=0B-V7dalulPHtTU1SbHpRUjdETEk&usp=sharing