2018. február 5., hétfő

Imahét Érkeserűben


Az érkeserűi református egyházközség imaheti beszámolója


"Jobbod, Uram, dicső az erőtől…!" 
(2Móz 15,6)

Az egyetemes imahetek alkalmai minden esztendőben új lehetőséget biztosítanak gyülekezetünk tagjainak a más népek problémáival való megismerkedésre, a nyitottság és elfogadás gyakorlására, a testvéri összetartozás megtapasztalására, a más és más igehirdető által szóló isteni üzenet megértésére. Ebben az esztendőben gyülekezeteink így csatlakozhattak imádságaikkal a Karib-térség keresztyénei által összeállított imaheti programhoz, melynek központi Igéje, Isten erejének nagyságáról tett bizonyságot.

Az érkeserűi református gyülekezetben 2018. jan. 21-28 között tartottuk meg az imahetet, melyen a nyitó és záró alkalmak kivételével vendég igehirdetők szolgáltak. Így hallgathatták a gyülekezet tagjai Isten Igéjét Tokár Imola (Érselénd), Gecse Tamás (Értarcsa), Pál László (Paptamási), Ledánné Joó Katalin (Szentjobb), Turucz Imola (Debrecen) és Botos Júlia (Vedresábrány) lelkipásztorok tolmácsolásában. Az Ige tükrébe tekintve így ismerhettük meg még inkább Isten állandóan megújuló kegyelmét, mellyel mindnyájunkat magához fogad. Az irgalmas samaritánus példázatán át beleképzelhettük magunkat a történetbe; majd tudatosíthattuk, hogy a mi testünk és munkánk az Isteni kiválasztás által lehet szentté az Isten kezében, amennyiben engedjük, hogy használjon bennünket. Érezhettük, ahogy az Ige szava által Isten elveszi a mi nyugtalanságainkat, és Önmagát nekünk ajándékozva reményt, gyógyulást és békességet adott a szívünkbe. A Tőle kapott békességet követően érzékennyé tett az Ige arra is, hogy mások segélykiáltását meghalljuk, és keressük a mások javát, ahogyan Krisztus a mi életünk és örökéletünk javát munkálta életével, halálával és feltámadásával. 


A szombati napon a gyülekezet közkívánatára immár második alkalommal csatlakoztunk az imahét mellett a Házasság hete elnevezésű programhoz is, mélyítve gyülekezetünk tagjaiban az Isten által teremtett családkép fogalmát. A szombat esti imaheti téma amúgy is a családépítésről szólt, melyet Botos Júlia lelkipásztornő a 123 zsoltárra építve nagyon szépen és érthetően kibontott, kiemelve annak fontosságát, hogy Istenhez kapcsolódva építhetünk csupán családot otthonainkban és gyülekezeti közösségeinkben is.

Megerősítette ez az igehirdetés azt a gondolatot, hogy az idén a családok éve programjaihoz kapcsolódó házasság heti alkalom célja, hogy felhívja a házasság, a család értékeire és fontosságára a figyelmet, valamint, hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek, illetve a házasságban problémákkal szembesülőknek.

A házasság hetének idei vezérgondolata az „Éltető sodrásban” címet viseli, mi pedig Botos Júlia lelkésznő és férje, Botos Sándor pszichológus közös előadása alapján a Családi szerepekkel és családi modellekkel ismerkedhettünk meg közelebbről. Hallhattunk az anya, az apa és a nagyszülők szerepéről, majd Pálhegyi Ferenc sokak által ismert családmodelljeinek bővített képeit tekinthettük meg a kivetítőn, szembesülve így a diktátor, az anyakirálynő, a cipekedő fél, az egyenlősdi, a veszekedő, az elszigeteltek, a csonka család, a marionett mester – az anyós főnök, a gyerek bálvány helytelen modelljeivel. Végül láthattuk, milyennek is kellene lennie az ideális családmodellnek, ahol pásztor és nyája képében ábrázolva jelent meg előttünk az apa, aki Krisztust követve vezeti a családot, ahol az anya biztosítja a családi összetartást, ahol minden tagnak jó érzés otthon lenni, a családhoz tartozni. Az ilyen családban a szereteté az alaphang, Krisztusra figyelve tudnak egymáshoz alkalmazkodni a felek, betöltve az Isten által számukra rendelt férfi és női szerepeket.

A tavalyi alkalomhoz hasonlóan az igei útmutatást követően egy kis közös szórakozásra is, meghívtuk a gyülekezeti tagokat ez által is erősítve a mi kis „családunk” összetartását. A „régi randevúk” emlékét felidézve mindenkit meghívtunk egy-egy szelet dobos tortára és egy forró teára, majd ezt követően színházba invitáltuk a jelenlévőket. Az érmihályfalvi Móka színjátszócsoport tagjai ebben az évben is vidám hangulatot varázsoltak közöttünk, melyet a közönség, hálás vastapssal jutalmazott.

Öröm volt tapasztalni a gyülekezet érdeklődését, hiszen kimagaslóan nagy létszámban (vendégekkel együtt 170-en) jöttek el házaspárok, családok erre az alkalomra.

Isten gazdag áldása kísérje ezeket az alkalmakat, hogy életünk sodrásában ne csak a keserűségeket és a gondokat lássuk, hanem jusson eszünkbe néhány „mókás poén”, és vésődjön a szívünkbe mélyen az Isten tanítása, hogy életünk minden helyzetében bátran tudjunk bizonyságot tenni hittel Istenről, akinek megtartó jobbja „kitűnik erejével”, mely által mi is megtartathatunk. Ő adjon megmaradást családjainknak, gyülekezeteinknek. Ámen.

Oroszi Magda lp.