2017. december 16., szombat

Nőszövetségi csendesnap Bihardiószegen
November 12-én, vasárnap délután nőszövetségi tagokkal telt meg az egyház diakóniai nagy terme. Bara László tiszteletes úr és Domokos Klára elnöknő vezetésével csendesnapot szerveztünk, melyen szép számban vettek részt nőtársaink. E meghitt alkalmon tiszteletes úr szolgáltatta Isten igéjét a 119. Zsoltár 1-5 versei alapján: „Boldogok ,akiknek útjok feddhetetlen, akik az Úr törvényében járnak.”

Prédikációjában elmondta, hogy a boldog élet alapja nem más, mint a fedhetetlen élet, Isten törvényeinek és parancsolatainak betartása. Ezt ismerték fel annak idején a reformátorok. Folyamatosan megújuló egyházunk akkor jár az Isten útján, ha Isten törvényéhez ragaszkodik. A reformáció nem egy lezárt történelmi esemény, hanem egy máig tartó folyamat az egyház életében a megújulás útján Isten igéje által.

E találkozó több célból lett összehívva. Az egyik, hogy a Nőszövetségben is emlékezzünk meg a reformáció nagyjairól, hogy felidézzük reformálódásunk szakaszait, a Királyhágómelléki Református Egyház kialakulását, Debrecen megreformálódását. Ezekről az eseményekről külön-külön kisfilmeket nézhettünk meg, melyekből sok mindent megtudhattunk a reformációról és református egyházunkról. 


Másik célja összejövetelünknek a számvetés. Tiszteletes úr elmondta, hogy akármilyen munkálatról van szó, legyen az templomtakarítás, templomkert takarítás, szőlőkötés, csigatésztakészítés, szeretetvendégség, a Nőszövetség tagjaira mindig lehet számítani. Minden hónapban a hajdúnánási tanárnők jövetelekor a gyermekek számára mindig készítenek valami finomságot. Ugyanígy a vakációs bibliahét folyamán is állandóan ellátják őket uzsonnával. Miután tiszteletes úr megköszönte mindezeket a dolgokat, felkérte a Nőszövetség elnöknőjét, Domokos Klárát, hogy szóljon néhány szót a jelenlevőkhöz. Az elnöknő megköszönte mindazok kitartó munkáját, akik segítették őt munkájában, és kiemelte azokat, akik már nagyon rég itt vannak az egyháznál, de már nem tudnak úgy részt venni a munkálatokban, mint régen. Itt köszönte meg Balázs Valériának a munkáját, aki régen mint elnöknő irányította a Nőszövetséget. Vezetőségi tagok voltak még Papp Éva tanító néni, Jakab Jolán tanárnő. Az ő vezetésük alatt is nagyon sok mindent valósítottak meg és munkájukkal segítették az egyházat. A templomba új terítőket hímeztettek, evő- és étkészletet vásároltak a csigatészta árából stb. Nagyon sokan elmentek már közülük, de vannak, akik még élnek közöttünk. Itt megemlítette Klári néni Cser Emma nénit, aki már nagyon régóta oszlopos tagja a Nőszövetségnek, ám még a mai napig is részt vesz a csigatészta-készítésben, a szőlőkötést pedig el sem lehet képzelni nélküle. Régi tagjaink közül megemlíthetjük még Sorbán Piroskát, Jenei Olgát, Törő Irmát, Teleki Ilonát, Hosszú Irénkét, Gál Irénkét, Farkas Juliannát, Bottyán Irmát, Diószegi Jolánt, akik sajnálatos módon már betegség miatt nem tudnak feljönni a templomba, de annak idején oszlopos tagjai voltak gyülekezetünknek. 


Szabó Olga pénztáros, miután beszámolt az anyagi dolgokról, elmondta, hogy a Reformáció 500. születésnapja tiszteletére a Nőszövetség szeretné kicserélni a templomban a bordó terítőket, így hagyván maradandót a következő generáció számára. Egész évben erre gyűjtöttek, de még nincs ki a teljes összeg. Aki tud, adományozzon erre a célra.

Rövid énektanulás után szeretetvendégséggel kedveskedtünk nőtársainknak. Köszönjük mindazok munkáját, akik segítik és támogatják református egyházunkat. 
 
Ghitea Angéla