2017. december 16., szombat

Jankafalvi Diakóniai nap már 5 éve


November 9-én ünnepeltük idős testvéreinkkel az úgynevezett Diakóniai nap 5 éves évfordulóját és a Reformáció 500. évét. 2012 novemberében 8-an gyűltünk össze a jankafalvi gyülekezeti teremben, hogy elkezdjük ezt az alkalmat. A példát a bihardiószegi gyülekezettől vettük, ahol már évek óta működött ez az alkalom. A diakóniai nap havonta egyszer van, amikor is összehívjuk az időseket (természetesen nemcsak ők jöhetnek), akik pedig nem tudnak eljönni, azokat gépkocsival elszállítjuk. Ezek az alkalmak énekléssel kezdődnek, majd igehirdetéssel, imádkozással folytatódnak. Újabb éneklések, születésnaposok és névnaposok köszöntése, versek, gondolatok és imádságok egymással való megosztása következik, majd szeretetvendégséggel zárul az alkalom egy szerény ebéd formájában.

Eleinte vegyes érzésekkel fogadták ez új közösségi alkalmat a gyülekezet tagjai, de lassan rájöttek igazi értékére, mely egyrészt az igei táplálkozás lehetősége, másfelől a találkozás, a közösség örömének megélése időseink számára. Így mára már 15-en gyűlünk össze minden hónap második csütörtökén. 


A mostani alkalom is beszélgetéssel, énekléssel indult, majd Mt 3,1-12 alapján igehirdetésre került sor, mely során a reformációt elindító Luther Márton alakja és Krisztusra mutatása került előtérbe. Szintén a jubileumi ünnephez kapcsolódóan úrvacsorázás is volt, majd egy kicsit visszatekintettünk a múltba az öt év alatt készült képeket nézegetve. Az ünnepeltek köszöntése, éneklés és versek színesítették a napot, majd a Luther filmből néztünk jeleneteket meg. Mielőtt az ebédnek nekiláttunk volna, megérkezett a meglepetés is, egy szép torta, rajta az ötödik évet jelző számmal. A tortából mindenki részesült az ebéd végén, sőt azokra is gondoltunk, akik ezen a napon nem tudtak eljönni, vagy már régóta nem tudnak részt venni a diakóniai napon csak lélekben, mert erejük, egészségük már nem engedi, és nekik is küldtünk egy-egy szeletet. A testi táplálék mellé pedig egy-egy imádságoskönyv és könyvjelző is adatott, mert nemcsak test, hanem lélek is alkotja az embert. Áldott alkalom volt ez a mostani is, s reméljük még sokáig folytatódnak is ezek a találkozások Isten segedelme által. 


Köszönjük a Reformáció Emlékbizottságnak, hogy ünnepségünket támogatta, s a holland testvéreinknek is, akik által ezen alkalmak elindultak és fenntarttatnak.

Jakó Sándor Zsigmond,
jankafalvi lelkipásztor