2017. december 16., szombat

A reformációra emlékeztek BihardiószegenOktóber 31-én, délután 5 órai kezdettel istentisztelet keretében ünnepeltük meg a reformáció 500-dik évfordulóját.

Bara László, bihardiószegi tiszteletes úr hirdette Isten igéjét az Ef 2,1-8 versei alapján.

Ünnepi prédikációjában elmondta, hogy a reformáció megjelenése előtt az emberek olyan utakra tévedtek, amire a Szentírás azt mondja, hogy a halál útja. Ekkor kellett egy olyan mozzanat, ami visszafordította az embereket az Istenhez. „Megelevenített bennünket az Isten”, vagyis az Úr felrázta az akkori embereket a sötétségből. Megérttette velük, hogy nem a külsőségek fontosak, hanem az, hogy a szívük milyen kapcsolatban van Istennel. 


Az istentiszteleten szolgált az Asók István Református Énekkar és a furulya csoport, valamint két ifjú előadásában meghallgathattuk Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékműve előtt című költeményét.

A Himnusz eléneklése után ünnepségünk a templomkertben folytatódott, ahol 500 mécses meggyújtására került sor, így tisztelegve e nem mindennapi évforduló emléke előtt.

A hangulatos esti fényben református egyháztagjaink ajkáról buzgón szállt az énekszó Tebenned bíztunk eleitől fogva, Erős várunk nékünk az Isten, Szívemet hozzád emelem és még más, hitünket erősítő református énekek. A Szózat eléneklése után mindenki lelkiekben feltöltődve térhetett haza otthonába.

Ghitea Angéla