2017. október 26., csütörtök

Főhajtás Bocskai István szobra előtt


Október 15-én, vasárnap a délelőtti istentisztelet keretében került sor a Bocskai István vezette szabadságharc első győzelmének (1604. október 15.) 413. évfordulója alakalmából megrendezett megemlékezésre. Jakó Sándor Zsigmond tiszteletes úr hirdette Isten igéjét az 1Tim 6,12 vers alapján. Prédikációjában elmondta, hogy mi, reformátusok nagyon sokat köszönhetünk Bocskai Istvánnak. 1606-ban megkötötte a bécsi békét, melynek köszönhetően a császári udvar biztosította a szabad vallásgyakorlatot a magyar protestánsok számára.

Párhuzamot vonva Pál apostol és Bocskai István élete között, ezen a vasárnap délelőttön az ige minket is harcra hív „Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál...” Valóban fegyverbe kell öltöznünk, de milyen fegyverbe? Itt nem kardot vagy puskát kell előrántanunk, hanem más fegyvernek kell csillognia rajtunk, mégpedig Isten fegyverének. Pál szemében a keresztyén, mint katona jelenik meg, aki kész a harcra és a szenvedésre. Nekünk is harcolnunk kell a gonosz, a Sátán ellen. A harcunk a bűnbánás kell legyen „ne viggy minket kísértésbe” – ezért kell mi szüntelenül imádkozzunk. Az „ó emberrel” kell felvegyük a harcot, megpróbálván a gonoszt teljesen kiírtani, kiiktatni magunkból, de ehhez felkészültnek, elszántnak és tettrekésznek kell lennünk. 


Mit jelent felkészültnek lenni – imádkozó életet kell folytatni, ehhez oda kell tenni a jó cselekedeteket: Imádkozzál és dolgozzál ez afelkészült ember jelmondata.

Másik ismertetőjel az elszántság, vagyis mindig kell engedelmeskedjünk Urunknak. Ha mi nem Krisztus szavának engedelmeskedünk, akkor hűtlenekké válunk.

Harmadszor fontos, hogy tettrekészek legyünk. A mai világunkban úgy testileg, mint sajnos lelkileg nagyon elkényelmesedtünk. Már nem harcolunk, nem törjük magunkat, nem igyekszünk azért, hogy elnyerjük Isten országát. Az a katona, aki nem veszi elő a kardot az az első csatánál életét veszti. A lélek kardja a mi tarsolyunkban kell legyen, ami nem más, mint a Biblia. Isten egy hatalmas ajándékot kínál fel az emberiségnek ingyen, az Ő kegyelmét és mégis sokan elmennek mellette, nem kell nekik. Ragadd meg és vedd magadhoz az örök életet. Ne legyünk restek, hanem szüntelenül hallgassuk meg Isten igéjét. A megemlékezés a templomkertben folytatódott. A gyönyörű napsütéses délelőttön a gyülekezet jelenlétében koszorúztuk meg a nagy fejedelem, Bocskai István mellszobrát. Koszorúztak: a Bihardiószegi Református Egyház, a Lórántffy Zsuzsanna Református Nőszövetség, a Bihardiószegi Bóné András Kurucezred, a Bihardiószegi Gróf Szechenyi István Huszárszázad és a Zichy Gazdakör.

Ghitea Angéla