2017. június 29., csütörtök

Vakációs gyermek-bibliahét-sorozat Érkeserűben


Az idei esztendőben először került sor gyülekezetünkben a hátrányos helyzetű gyerekek számára működtetett délutáni iskolában a gyermek-bibliahét megtartására, az utolsó tanítási hét délutánjain. 


A Szkirkánics Edina és Sallai Réka pedagógusok csoportjába járó 24 kisdiák óriási érdeklődéssel és szeretet, törődés iránti vággyal várta naponta az igei foglalkozást. Számukra egy korábbi bibliahetes anyag egyszerűsített változatával igyekeztünk bemutatni az Isteni szeretetet, a helyes utat, mely mindannyiunkat célba visz Istenhez. A bibliai történeteket őszinte kíváncsisággal hallgatták és a napi tanításokat, aranymondásokat, énekeket nagy-nagy lelkesedéssel zengték, énekelték. Számukra minden szemléltető kézimunka igazi élmény volt, az egyszerű kis játékok vidámságra derítették őket.

Bízunk benne, hogy a gyermeki szívekbe elvetett Ige magvak megtermik a gyümölcsöt és a napi témák, történetek, biztatások, pl.: légy okos, hallgass Isten szavára, légy engedelmes, légy becsületes – nem csupán elméleti tudásként marad meg bennük, hanem alkalmazni is tudják majd a megfelelő élethelyzetben Isten Szentlelkének segítségével.

A gyülekezet vallásórásai számára pedig a vakáció első hetének délutánjain tartottuk meg a bibliahetet, ez alkalommal a KOEN (Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért) alapítvány Hű ha címet viselő anyaga alapján. 


Az idei év témája Dániel és barátai hitére, Istenhez való hűségére, ragaszkodására épült, mely történetekből megtanulhatták gyermekeink, hogy az élet legnehezebb helyzeteiben is segítségül hívhatják az Urat, mert Ő sohasem hagy cserben minket. Ám nekünk is elengedhetetlen a heti aranymondás megélése: Légy hű mindhalálig – Istenhez! Tőle kaphatunk erőt, bátorságot és bölcsességet ahhoz, hogy Róla bizonyságot tegyünk. A bibliai történetekkel való ismerkedés után, minden nap új aranymondást és a témához illő éneket tanulhattunk Nyéki Enikő kántornő vezetésével, de egyetlen nap sem maradt el a kézimunka, a közös játék, a csoportok közötti vetélkedés sem.

A hét folyamán 50 gyermek vett részt a foglalkozásokon és 12 ifjú segítette munkánkat a történetek eljátszásában, a gyermekek felügyeletében. Megköszönjük nekik a lelkes segítséget, de köszönetet mondunk annak az 52 asszonynak is, akik naponta gondoskodtak arról, hogy gyermekeinknek a lelki táplálék mellé uzsonnát is kínálhassunk.

A hét végeztével a szülők estéjén gyermekeink nagy örömmel és bátorsággal tettek bizonyságot Istenről. 


Az istentisztelet végén pedig kíváncsian és boldogan vették át a jutalomcsomagokat, mely tartalmazta: az Aalten-i, holland testvéreinktől kapott plüss figurákat és írószereket; a berettyószéplaki gyülekezet jóvoltából Kövesd a Jézust! társasjátékot, valamint a KOEN Alapítvány felvidéki munkacsoportja által készített munkafüzetet, a helyiek szeretetéből pedig egy kis édességet.

Isten áldását kérjük a gyülekezet életére, hogy az Ő munkája és áldása ne csak gyermekeink életében, de a felnőttek életében is egyre nyilvánvalóbban mutatkozzék meg.

Oroszi Magda, lelkipásztor