2017. június 26., hétfő

Barátságnap BihardiószegenHajdúnánásról minden hónapban egyszer – fáradságot és időt nem sajnálva - pedagógusok jönnek Bihardiószegre, Jankafalvára, Poklostelekre, Szentjobbra, Várad-Lesre és újabban Nagyszántóra is a magyarság történetére és irodalmára tanítani fiataljainkat. Ezen tevékenységek, programok minden évben egy közös ünnepséggel a „Barátságnappal” végződnek. Az idén immár hatodjára került megrendezésre a Barátságnap. Ebből ötször Bihardiószeg és egyszer Hajdúnánás adott otthont e programnak. Az idén is - 2017 június 10-én - szép számmal érkeztek kicsik és nagyok a bihardiószegi kultúrotthonba a már említett településekről. A jelenlevők Csűri István püspök úr és Bara László bihardiószegi tiszteletes úr vezetésével átvonultak a „Barátságkapu” alatt a művelődési házból a bihardiószegi református templomba. Az ünnepi istentiszteleten Bara László tiszteletes úr és a hajdúnánási tanárnők vezetője Csillikné Szólláth Julianna köszöntötte a jelenlévőket. A helyi református furulyások rövid műsora után Csűri István püspök úr szolgáltatta az igét .Igehirdetésében a püspök úr párhuzamot vont Pál apostol missziói munkája és a hajdúnánási tanárnők áldozatos munkája között. „Pál második térítői útja párhuzamba hozható a mai ember életével. Ti is jöttök, missziót követtek el… Isten mindig gondoskodik arról, hogy legyenek barátaink, olyan emberek legyenek mellettünk, akik jó példát tudnak adni másoknak, ám ehhez szükség van a jó lélekre. Ez a jó lélek jobbítja a magyar embert. A jó lelkű emberek naponta keresik Isten igéjét.” 


A hajdúnánásiak szép verssel és szép énekkel köszöntöttek minket a templomban. Ezt követően a püspök úr és a gyerekek meglocsolták a barátság fáját, melyet hat éve ültettünk a templom kertben. A Himnusz közös eléneklése után visszavonultunk a kultúrotthonba, ahol a diószegi ifjúsági kórus két énekkel köszöntötte a vendégeket. Ezután a gyerekek, vetélkedők formájában, játékosan mutathatták be tudásukat, ismereteiket az elmúlt tanévben tanultakról: Petőfi Sándorról, Arany Jánosról. Lehetőség volt néptáncot tanulni, Petőfi verset énekelni, ügyességi versenyre, rövid színjátszásra, kézműves foglalkozásra egyszóval mindenre, ami a gyerekeknek örömet okozott. A sok munka és szórakozás után elérkezett a jól megérdemelt ebéd ideje. Egyházközségünk támogatásával Jakab László főgondnok és a Nőszövetség néhány tagja biztosította a testi táplálékot. 


Az eredményhirdetéskor kiderült, hogy minden csapat elérte a maximális pontszámot, ezért minden gyerek arcáról áradt az öröm és az elégedettség. Ajándékul mindenki kapott egy golyóstollat „Barátságnap 2017” felirattal.

Világbajnokot is köszönthettünk ezen a délutánon, ugyanis az egyik tanárnő, aki Bihardiószegre jár oktatni a diákokat, Mónusné Ruszin Anna, tavasszal az íjász világbajnokságon aranyérmet nyert Törökországban. Élményeit megosztotta a gyerekekkel, akik ámulva hallgatták a tanár néni megható beszámolóját.

Isten áldásával kezdtük, Isten áldásával zártuk ezt a szép napot. Jakó Sándor Zsigmond jankafalvi tiszteletes úr igehirdetésével búcsúztunk el egymástól. A viszont látás reményében kértük Isten áldását mindnyájunk életére.

Köszönjük szépen mindazoknak a segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a tartalmas, élményekben gazdag nap ily sikeres módon létre jöhetett.

Ghitea Angéla