2017. január 26., csütörtök

Idősek vasárnapja SzékelyhídonAdvent harmadik vasárnapjának délutánján rendezte meg harmadik alkalommal a Székelyhídi Református Egyházközség az „Idősek vasárnapját”. A presbiterek értesítésére most is sokan jelezték, hogy szeretnének jelen lenni az istentiszteleten, így reménnyel teli szívvel kezdtük meg a szervezkedést. A presbiterek, rokonok illetve szomszédok felvállalták, hogy a távolabb élőket, valamint a nehezen járókat személygépkocsival az egyházhoz, majd haza szállítják, az asszonyok a konyhán serénykedtek, a „Halleluja” kórus pedig szolgálattal készült. 


A jelenlévőket Rákosi Jenő lelkipásztor köszöntötte, majd a Lukács evangéliumának második részéből olvasott Ige által szólt az idősebb generációhoz. (Lk 2,25‑38).

Az igehirdetést követően a felnőtt kórus örvendeztette meg karácsonyi énekekkel a jelenlevőket, majd egy pár szavalat is elhangzott.

Jó volt látni az egymással való találkozás örömét az idősek arcán, amint egymással beszélgettek, s elevenítették fel a közös múlt emlékeit. 


A jelenlévők élelemcsomaggal távoztak el, a hűséges presbiterek pedig mindazoknak, akik nem tudtak eljönni ezen alkalomra, házhoz vitték a csomagot.

Köszönet mindenkinek, aki segítséget nyújtott ez alkalom megszervezésében, az idősek számára pedig jó egészséget, békességet és Isten áldását kérjük!

Rákosi Jenő, lelkipásztor-esperes