2017. január 26., csütörtök

Adventi jótékonysági zenés istentisztelet Székelyhídon

A harmincadik gyermeket kereszteltük meg gyülekezetünkben advent negyedik vasárnapján, a délelőtti istentisztelet keretében. A keresztelési ige reményt adó szavai, a szülők, keresztszülők és a gyülekezet ígérete, valamint a sákramentum kiszolgáltatása után kezdetét vette a már meghirdetett adventi zenés, jótékonysági istentisztelet. 
 


A „Halleluja” felnőtt kórus, a „Híd-építők” ifjúsági kórus valamint az Ikések-kátésok karácsonyi énekeit, szolgálatait hallgathatta örömmel a gyülekezet.

Az ének-szolgálatok között igeolvasás, tanulságos evangéliumi történetek, valamint szavalatok hangzottak el. 
 

 
A kétórásra kerekedett istentisztelet, hiszem, hogy minden jelenlevő lelkét ünneplőbe öltöztette. Idősek és fiatalok, boldogok és szomorkodók, szolgálattevők és a szeretet ünnepére készülők, gazdag lelki táplálékkal térhettek haza hajlékaikba.

Mindezért Istené legyen a dicsőség! 


A jótékonysági istentiszteleten összegyűlt perselypénz 3307 lej volt. Ezt az összeget a gyülekezetünkhöz tartozó, nehéz körülmények között élő családok megsegítésére fordítjuk!

Köszönjük a perselyes és külön adományokat!

Isten áldása legyen mindenkor a jókedvű adakozók életén!

Rákosi Jenő, lelkész-esperes