2016. december 15., csütörtök

Maradj online! - Egyházmegyei ifjúsági tábor

Az idei egyházmegyei ifjúsági tábor sok dologban eltért az eddigiektől, de a legnagyobb változást a helyszín jelentette. A fiatalokat ebben az évben nem érmelléken táboroztattuk, hanem a Királyhágón túl, a les völgyében. Sok tervezés és szervezés előzte meg a tábort, hiszen az egyházmegye teológusai és ifisei komoly szolgálatot végeztek a tábor ideje alatt. 


A tábor témája az imádság volt - Maradj online - vagyis maradj kapcsolatban Istennel, annál is inkább mivel a tábor területén nem volt hálózati jel, így sem telefonálni, sem internetezni nem lehetett, csak egy kis gyaloglás árán. Nagyon izgatottak voltunk mi szervezők és a fiatalok is, hogy vajon hogy fogunk megbirkózni az új terület hiányosságaival, hiszen sem áram, sem meleg víz nem állt rendelkezésünkre, de Isten megmutatta, hogyan lehet a gyengeségből erősség. Kirendelte a megfelelő személyeket a konyhai szolgálatra is: Szilágyi Mártát, Szigeti Jolánt és lányát, Anettet, továbbá Murgui Éva doktornőt, aki felügyelt a fiatalok egészségére.

Az egyházmegyéből hatvan fiatal jelentkezett a táborba, de ennek fele székelyhídi volt. Nem voltunk nagyon sokan, de elegen ahhoz, hogy jól érezzék magukat a fiatalok, hogy új barátságok és ismeretségek kötődjenek.

A napokat áhítattal kezdtük, majd előadással folytattuk, amelyet követően csoportokban átbeszéltük a nap üzenetét. A délutánt csoportos játékok és kézműves foglalkozások töltötték ki. Különlegességnek számított, hogy táncot is tanulhattak a fiatalok Mészáros Ildikó vezetésével. Vacsora után evangelizáció és bizonyságtétel következett. Egyik este Mészáros János gondnok úr is eljött hozzánk, hogy szolgálatával hozzájáruljon a fiatalok lelki épüléséhez. A lefekvést tábortűz és szórakoztató előadások, játékok előzték meg.

A vasárnap különleges volt, hiszen egy egész napos túrára indultunk el a csapattal, amely ideje alatt istentiszteletet is tartottunk egy gyönyörű tisztáson. A hét előadásait Köteles László és Visky István lelkipásztorok tartották, az áhítatokat és evangelizációkat pedig a résztvevő teológusok és lelkészek. A tábort záró istentiszteletre Csűry István püspök urat hívtuk meg, aki nagy örömmel vállalta a szolgálatot és hirdette köztünk az igét.

A táborhely neve Peniel, vagyis Isten arca. A fiatalokkal valóban megláthattuk Isten arcát, megtapasztalhattuk jelenlétét, az imádságok, igei alkalmak, éneklések, beszélgetések alkalmával. Maradandó élmény mindannyiunk számára. Istené legyen a dicsőség.

Bozsoky Jonathán segédlelkész