2016. december 15., csütörtök

Diakóniai Központ Székelyhídon

„… jövevény voltam, és befogadtatok…” (Mt 25,35c) 
 
2016. szeptember 11-én, négy év munkálkodásának egy fő állomásához érkeztünk el, amikor a Székelyhídi Református Egyházközség Diakóniai Központjában (Draveczky épület) 48 roma gyerek délutáni foglalkoztatásának adtunk helyet. 

 
Az felújított épület
 
A Diakóniai Központ szépen rendbetett udvara megtelt gyülekezeti tagokkal és támogatókkal, akik hozzájárultak, a sokak által lebontásra érdemesült ház felújításához. Vinczéné Pálfi Judit, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület missziói ügyosztályának előadó-tanácsosa, a „Jöjj és kövess engem” jézusi megszólításra építette prédikációját, kiemelve, hogy gyülekezetünk egy csodálatos szolgálatot vállal fel, amikor lehetőséget biztosít e gyerekek oktatásának.

Az Igei szolgálat megköszönése, valamint a meghívott vendégek, támogatók és gyülekezeti tagok köszöntése után, röviden felvázoltam a sokak által Draveczky (ezentúl Diakóniai Központ) épület felújításának történetét, mely visszanyúlik a 2013-as esztendőre. 

 
Az épület 2012-ben 
 
Miután másfél év küzdelem után sikerült kilakoltatni a törvénytelenül ott lakó családokat - egy, az önkormányzattal közösen épített házba -, elkezdtünk támogatókat keresni, hogy az enyészet partjára sodródó épületet megmentsük. Először, 2013-ban, az Asperen-i holland testvérgyülekezettől kaptunk annyi támogatást, hogy az utcafronti tetőt újjá tudtuk építeni. Azt követően, 2014-ben, egy Elburg-ban működő holland alapítvány nyújtott segítséget, mellyel a belső munkálatokat tudtuk elkezdeni. 2015 tavaszán ismerkedtünk meg Vincze Judit által egy Peter Hauri nevű, svájci emberrel, aki egy Luxemburgi alapítványon keresztül oly mértékű támogatást tudott szerezni, melyből az épületet belülről teljes egészében be tudtuk fejezni.

A 260 négyzetméter alapterületű épület magába foglal 2 osztálytermet, ahol a roma gyerekek 4 felnőtt felügyelete mellett, hétfőtől péntekig, délután 1-5 óra között tanulnak, és az Országos Református Diakónia támogatásával egy meleg ebédet fogyasztanak el. Az épületben 5 illemhely, egy zuhanyzó, egy hatalmas előtér, egy nagy rendezvény-terem, valamint egy felszerelt, bútorzattal, két tűzhellyel ellátott konyha is található.

A rendezvénytermet, konyhával, előtérrel és illemhelyekkel a gyülekezet használatába adjuk 2017. március 1-től. Amennyiben kisebb összejövetelekre szeretnék kibérelni (körülbelül 50-60 fő), jelezzék a Lelkészi Hivatalban. 

 
A konyha egyik oldala
 
Az épület belső munkálatainak elvégzése után nagy feladat hárult a presbiterekre: közösen öntöttük meg a járdát és a lépcsőket, valamint tettük rendbe az udvart is. Köszönet az áldozatkész segítségért! A továbbiakban köszönetet mondunk a székelyhídi önkormányzatnak, akik a fűtőtesteket adományozták, a konyha felszerelését az Asperen-i testvérgyülekezetnek, az udvar felőli külső pucolást pedig a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának köszönhetjük.

A köszöntések után a támogatók egy-egy kézzel festett tányért vehettek át, mely a Diakóniai Központ épületét ábrázolta a következő Igével: „jövevény voltam, és befogadtatok…” (Máté 25,35/c).

Az ünnepségen Béres Csaba polgármester arra kérte a gyerekeket, hogy jól kamatoztassák azt a lehetőséget, amit a diakóniai alapítvány és a református egyház részéről kaptak, és vigyázzanak nagyon az épületre.

Mészáros János főgondnok egy Igével mondott köszönetet a lelkésznek, feleségének, külföldi és belföldi támogatóknak, valamint mindazoknak, akik bármilyen jellegű segítséget nyújtottak e megvalósítás területén.

A diakóniai központ új lakói keresztyén énekekkel szolgáltak a jelenlevők felé, majd pedig a Himnusz közös eléneklését követően a jelenlevők megtekinthették a belső teret.

Soli Deo gloria! Egyedül Istené a dicsőség!

Rákosi Jenő lelkész-esperes