2016. október 22., szombat

Beiktató közgyűlés SzékelyhídonOktóber 9-én, vasárnap délután, a székelyhídi református templomban gyülekeztek a közgyűlési tagok, hogy az újonnan megválasztott egyházmegyei vezetőség ünnepi istentiszteleten való beiktatásán részt vegyenek. A mintegy ötven közgyűlési tag, és a székelyhídi gyülekezet előtt Nt. Forró László egyházkerületi főjegyző hirdette Isten igéjét a 46 Zsoltár alapján. Örömét fejezte ki, hogy az Érmelléken a közgyűlési tagok szép számban jelentek meg, az egyházmegyében nem látszik széthúzás, vagy megosztottság. A zsoltár magyarázata rendjén kitért arra a történelmi háttérre, amelyben a zsoltár keletkezett, megállapítva, hogy ebben a zsoltárban benne van hívő múltunk, hívő jelenünk, de hívő jövendőnk is. A hatalmas asszír hadigépezettel szemben Isten népe megtapasztalta az Úr szabadítását. Istennek minden időben gondja van az ő népére, aki benne hisz, nem szégyenül meg.

Nt. Rákosi Jenő esperes, székelyhídi lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket, megköszönve az igemagyarázatot. A továbbiakban Mészáros János, az Érmelléki Presbiteri Szövetség elnöke, székelyhídi főgondnok, az egyházmegye megválasztott főgondnoka köszöntötte a közgyűlést, megosztva gondolatait, terveit, elképzeléseit az egyházmegye elkövetkezendő hat esztendejére nézve. 


Rákosi Jenő újból megválasztott esperes a Kol 3, 12-15 igeversei alapján szólt a közgyűlésen megjelentekhez, röviden felelevenítve az elmúlt hat esztendő eseményeit. Bizonyságot tett arról, hogy az Úr Isten segítségét szüntelenül tapasztalhattuk terveink megvalósításában, a gondok orvoslásában, számíthattunk rá, amikor vigasztalásra volt szükségünk, élvezhettük áldásait. Kérte az újból, és az újonnan megválasztott tisztségviselőket, hogy a Krisztus iránti hűséggel, krisztusi szeretettel a szívükben végezzék a rájuk bízott szolgálatot. Köszönetet mondott azoknak, akik már nem vállalhattak tovább tisztségüket, hűséges munkájukért. Ezt követően az újonnan megválasztott tisztségviselők fogadalomtételére került sor.

A továbbiakban Nt. Bara László, egyházmegyei főjegyző, bihardiószegi lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket az 1Pt 2, 5 igeversével. Visszaemlékezett az elmúlt évek szép eredményeire, a gyülekezetek örömeire, amelyekben közösen osztozhattunk. Nagy feladatokban is helyt kellett állni, sokszor erő felettinek tűntek az akadályok, de Isten, aki megbízta a szolgálattevőket a feladatokkal, megadta a segítséget is, hogy eredményesek tudjanak lenni. 


Az istentisztelet befejezéseképpen a székelyhídi vegyeskórus énekszolgálata örvendeztette meg a közgyűlést, majd a gyülekezeti házban szeretetvendégségre került sor.

Isten áldása legyen az Érmelléki Egyházmegye megválasztott és beiktatott tisztségviselőin!

Kulcsár Árpád lp.