2016. május 10., kedd

Ifjúsági Kórustalálkozó Micskén


Április 10-én, ebben az évben is Micske adott otthont a már hagyományossá vált Egyházmegyei Ifjúsági Kórustalálkozónak, melyre hat gyülekezet fiataljai érkeztek el: Albis, Bihardiószeg, Érbogyoszló, Érmihályfalva, Margitta, Micske. A rendezvényt Herman Csaba, albisi kántor, az érmelléki egyházmegye zenei előadója szervezte és vezette le.

Az alkalom Gellért Lajos Micskei lelkipásztor köszöntésével és áhítattal kezdődött, amit Bán Alpár nagykágyai lelkipásztor, ifjúsági előadó tartott a Zsolt 138,1-2 alapján. Igehirdetésében kifejtette, hogy ez a zsoltárrészlet négy kérdésre ad választ: kinek, mit hogyan és miért énekeljünk. Vagyis Istennek és Isten előtt, zsoltárt, azaz őt dicsőítő éneket, teljes szívből, tehát őszintén, és kegyelméért és igazságáért hálát adva.

Az áhítatot az ifjúsági csoportok énekei követték, melyekben felcsendültek népdalzsoltárok, már klasszikussá vált ifjúsági énekek is. Az énekeket többen hangszerkísérettel adták elő, így téve színessé és változatossá a találkozót.

A fiatalok szolgálatát követően Orosz Otília-Valéria egyházkerületi zenei előadó értékelte az előadásokat. Örömét fejezte ki, hogy ilyen sok fiatal szeret Istent magasztaló énekeket énekelni. Kiemelte, hogy az elmúlt évekhez képest sokat javult a dalválasztás, az elhangzott énekek nem félresikerült fordítások voltak, hanem jól hangzó, Istent dicsőítő művek. Ugyanakkor bátorította a fiatalokat és felkészítőiket, hogy próbáljanak meg több szólómban is énekelni, hiszen több csapat is azon a szinten áll már, hogy elkezdhetné ezt.

Az alkalom végén a házigazda lelkipásztor szeretetvendégségre hívta a jelenlévőket, ahol oldott hangulatú ismerkedés és beszélgetés közben élvezhettük a micskeiek vendéglátását.

Bán Alpár
ifjúsági előadó