2016. március 7., hétfő

Tisztújítás az érmelléki Presbiteri Szövetségben

Új elnökséget választottak az érmelléki református presbiterek, szombaton a székelyhídi református templomban megtartott közgyűlésen


Szombaton, 2016 február 13-án délelőtt 10 órakor kezdte meg tisztújító, választó közgyűlését az Érmelléki Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége Székelyhídon a református templomban. 

 
A székelyhídi református templom

A 11 egyházközségből érkezett közel ötven presbiter Rákosi Jenő esperes áhítatával vette kezdetét, aki igemagyarázatát a Példabeszédek 23,26 – ra alapozta „Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék”- hangzottak a Szentírás szavai. Az esperes igemagyarázatában kiemelte „… minden olyan szolgálat, amely nehézkesen megy, annak tulajdonítható, hogy nem adjuk bele teljesen a szívünket, mindez érződik a munkavégzésünkön és érződik a presbiteri szolgálat teljességében.” 

 
Az Érmelléki Református Egyházmegye esperese, Rákosi Jenő lelkipásztor tartotta az áhítatot

Ványi Attila az Érmelléki Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének elnöke miután köszöntötte a jelenlévőket, ismertette a napirendpontokat, megejtették a jelenlétet, majd beszámolt a közgyűlésnek az elmúlt hat esztendőben végzett munkásságáról. A beszámolóból kitűnt, az elmúlt esztendőkben elindult egy emelkedő tendenciát mutató javulás az érmelléki presbiteri szövetség munkájában, hiszen sok hazai és anyaországi konferenciákon, találkozókon, képzéseken vettek részt a presbiterek.

A Presbiteri Szövetség elnöke kiemelte, miszerint elkezdődöttek a presbiterképzések is, amelyekre nagy hangsúlyt kell, fektessen a szövetség újonnan megválasztott elnöksége. Megtudtuk továbbá, hogy a képzésekre való részvételek megkönnyítéseként három kistérségben folynak majd a képzések, Székelyhíd, Margitta és Érmihályfalva vonzásköreibe tartozó egyházközségek presbitereinek részvételével. 

 
Ványi Attila hat évig volt az érmelléki presbiteri szövetség elnöke

Ványi Attila elérzékenyülve beszámolójának vége felé, megköszönve a presbitereknek iránta tanúsított bizalmat, ugyanakkor bejelentette, hogy sokrétű elfoglaltsága miatt nem vállal több tisztséget az érmelléki presbiteri szövetségben, de idejéhez mérten továbbra is számíthatnak munkájára.

A közgyűlés megértette a leköszönő elnök indoklását, ezért a közgyűlés bizalmat szavazott neki a gyűlés további levezetéséhez. 

 
Az Érmelléki Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének újonnan megválasztott elnöke Mészáros János

A választások során az Érmelléki Presbiteri Szövetség közgyűlése megválasztotta az új elnökséget, amely szerint az új elnök Mészáros János a székelyhídi református gyülekezet főgondnoka lett, a titkár/pénztáros Perecsenyi Judit, a jegyző pedig Kincses Balázs ugyancsak a székelyhídi gyülekezet tagjai, a presbiteri szövetség alelnöke a mindenkori egyházmegyei főgondnok, az Érmelléken dr. Kürti László (Margitta).

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének közgyűlésére még 6 küldöttet választottak: Ladányi Árpád (Margitta),Stiák László (Érbogyoszló), Helmeczy Lajos (Berettyószéplak), Beke László (Érszőllős), Nyíri Sándor (Kereki), Kócza István (Albis), ugyanakkor a közgyűlés 4 póttagot is választott: Selmeczi Róbert (Csokaly), Munkácsi Imre (Érkeserű), Karászi Lóránt (Érmihályfalva) és Ványi Attila (Érsemjén) presbitereket. 

 
Az új egyházmegyei PSZ elnökségének megszavazása
 
A közgyűlés a továbbiakban három presbiter jelölését fogadta el a „Presbiteri Szolgálatért Díjra”, akik munkásságukkal és szolgálatukkal kiemelkedő eredményt értek el egyházközségi és egyházmegyei szinten, amely díjat márciusban a KREK PSZ közgyűlésén vehetnek át. Mivel ugyanekkor kerül sor az egyházkerületi presbiter szövetségi tisztújításra, az egyházmegyei közgyűlés személyi javaslatot tett e tisztségekre is. 


A közgyűlést vezető elnök felhívta a figyelmet, hogy azon presbiterek, akiket egyházmegyei szinten megválasztanak (akik 1970 előtt születtek) az elnökségbe azok március 15-ig ki kell, kérjék a CNSA-tól az igazolást, hogy nem működött együtt az állami titkosrendőrséggel az elmúlt rendszerben. 


A székelyhídi gyülekezet presbiterei, a lelkipásztor, esperes szeretetvendégségre hívták meg a közgyűlés részvevőit, amelyen a jelenlévők elbeszélgettek, barátkoztak, majd örömmel a szívükben tértek vissza otthonaikba, a gyülekezetükbe.

Tóth Zsigmond, 
a KREK PSZ sajtóreferense