2016. március 3., csütörtök

Köszönőlevél Kárpátaljáról

 
Kedves Lelkipásztor Testvéreim, Kedves Gyülekezetek!

„Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek,és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik.” Tit 2, 11-14

Megjelent – ismerősen cseng előttünk ez a szó, hiszen a XXI. század emberét elárasztják a reklámok: mit vegyen, mit tegyen, mivel tegye szebbé, jobbá életét, mert a jobb, boldogabb, gondnélküli élethez, már csak ezek a dolgok hiányoznak. De csalódottan kell megállapítanunk, hogy ami egy évvel ezelőtt megjelent, az ma már régi, divatját múlt, mert van újabb, van jobb és ez így megy évről évre, csak tudjuk figyelemmel kísérni. A baj épp ebben rejlik: amire figyel az ember, ami leköti figyelmét és nem tud figyelni arra, Aki az első Karácsonykor megjelent a sötét és bűnös világban. Őróla ma kevesen beszélnek, Őrá kevés időt szánnak, az Isten szeretetének ünnepe, ma már egyszerűen szeretetünnepé lett leegyszerűsítve az Isten nélkül és csodálkozunk azon, hogy ott tart ez a világ, ahol tart. Nekünk nem attól lesz jobb az életünk, ha körülményeinken változtatunk, ezt vagy azt megvesszük magunknak, mert attól a szív még ugyanaz maradt, kőkemény és jéghideg, és nincs az a kandalló vagy díszes cserépkályha, amely felmelegítené. Nekünk a Megváltóra, Jézusra van szükségünk, aki eljött, megjelent, beragyogta e sötét világot. Eljött azért, hogy az én és a te Szabadítód és Megváltód legyen, aki arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban. Mert ha Jézus ezerszer is megszületik Betlehembe, de a te szívedbe egyszer sem, attól te még elveszett ember maradsz.

A Máramaros-Ugocsa Egyházmegye lelkipásztorai, gondnokai, gyülekezeti tagjai szeretnénk megköszönni a testvéreknek, azt az önzetlen segítséget, melyet felvállaltak azért, hogy nekünk itt Kárpátalján egy kicsit jobb legyen. Az önöktől kapott támogatásból tudtunk gyülekezeteknek, özvegyeknek, nehéz helyzetű családoknak segíteni, akik sérült gyermekeket nevelnek és az állam nem törődik velük. Jó éreznünk az imádkozó hátteret és azt, hogy nem vagyunk egyedül, testvérek vannak mellettünk, törődnek velünk.

Az Úr áldja meg a testvéreket és hordozzák imádságukban egyházunk, gyülekezeteink és országunk életét.

Testvéri köszöntéssel és Krisztusi szeretettel

Hunyadi Attila esperes-lelkész.
Péterfalva

Az adakozó gyülekezetek névsora:


1. Apátkeresztúr 740
2. Bihardiószeg 1.000
3. Csokaly 100
4. Érbogyoszló 1.050
5. Érkeserű 200
6. Érmihályfalva 1.100
7. Érselénd 300
8. Érszőllős 13.500
9. Értarcsa 880
10. Gálospetri 500
11. Hegyközszentmiklós 1.500
12. Jankafalva 200
13. Kiskereki 500
14. Magyarkéc 1.000
15. Margitta 1.600
16. Micske 1.000
17. Monospetri 735
18. Nagykágya 350
19. Ottomány 500
20. Papfalva 500
21. Poklostelek 250
22. Szolnokháza 1.050
23. Szalacs 600
24. Székelyhíd 11.556

Összesen: 40.711 lej