2016. március 14., hétfő

éleszT Ő - Körzeti ifjúsági csendesnap ÉrkeserűbenNagy lelkesedéssel és izgalommal készültünk Érkeserűben a körzeti ifjúsági csendesnapra, melyre március 12-én, szombaton került sor. Az őszi, székelyhídi csendesnap után döntöttük el, hogy a következő találkozót Keserűben fogjuk megtartani, és az akkori csendesnap témája, a: Háború és béke, ihlette a mostani csendesnap címét: éleszT Ő. Utalva arra, hogy a békétlen csatározásokban sokak élete „elvérzik”, sokan padlóra kerülnek, és az ilyen helyzetekből csak úgy lehet talpra állni, ha elfogadjuk Isten újjáélesztő és békét, szeretetet kínáló kegyelmét. Húsvéthoz közeledve ezért is tartottuk találónak a címet, melyben a nagy T betű kiemelésével a Krisztus keresztjére irányítottuk a fiatalok figyelmét. Éppen ezért a nap folyamán, nagyon jó volt az Élő Kövek vezetésével és a 200 fiatallal együtt énekelni: Köszönöm neked a keresztet!

A reggeli regisztráció során kiderült, Istennek hála, majdnem 200-an jöttek el hozzánk erre a csendesnapra tíz gyülekezetből: Nagyvárad–Velence, Csokaly, Érsemjén, Érszőlős, Janka, Kiskereki, Magyarkéc, Nagykágya, Székelyhíd, Érkeserű. A reggeli falatozás, kávé és teázás közben jó volt látni, hogy ifjaink már ismerősökként köszöntik egymást, illetve az új emberekkel szívesen barátkoznak. 


A reggeli után Oroszi Magda lelkésznő köszöntötte a fiatalokat a nap vezérigéjével: „Az Isten irgalmára kérlek titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Róm 12,1‑2) – bátorítva őket, hogy életük legyen Istennek szentelt élet, hogy ne eltévelyedjenek a világban, hanem Krisztust követve Tőle függjön az életük. 


Ezt követte Mike Pál és az Élő Kövek zenés áhítata, melyet nagy örömmel fogadtak ifjaink, hiszen a tőlük megszokott lelkesedéssel, fiatalos lendülettel énekeltettek meg, és gondolkodtattak el bennünket. Miután a boldogságkeresésünk mikéntjére vonatkozó kérdéseket humorosan tette fel Mike Pál, igen elgondolkodtatóan folytatta tovább áhítatát az Isten mérhetetlen szeretetének mértanórájával, hogy megérthessük, nincs annál nagyobb boldogság, mint amikor Isten a mérhetetlen mélységekbe is alányúl értünk, hogy kiemeljen, felemeljen, megmentsen minket. Hogy a boldogságkeresésünk buktatóit felismerjük, az Aranyrögök című animációs filmet játszotta le előttünk, mely rövid, de nagyon tanulságos volt.

Rövid szünetet követően a Bonus Pastor Alapítvány marosvásárhelyi munkatársa, Bartha Éva tartott interaktív előadást a függőségekről, tisztázva fiataljainkkal a fogalmakat, és szemléltetve, hogy a függőségeknek, milyen rövid távú pozitívumai, illetve rövid és hosszú távú negatívumai vannak az ember életére nézve. Éva a fiatalokkal soroltatta fel, hogy milyen drogokat ismernek, mikről hallottak, és mindez egyáltalán nem jelentett nehézséget számukra. Egy egyszerű kérdésfeltevéssel arról is megbizonyosodhattunk hogy a jelenlévők negyedének a baráti vagy ismerettségi körében van drogozó fiatal. Majd bekapcsolódott a beszélgetésbe a vele érkezett Custorov Csaba is, aki a bemutatkozás rendjén elmondta a fiataloknak, hogy szerencsejáték-, nikotin- és alkoholfüggő; már másodszor van az ózdi terápiás otthonban, mert szabadulni szeretne a függőségeitől. Ő bátran beszélt saját életéről, beismerve, hogy már szinte gyerekkora óta függő, csak nem tudatosult benne időben. Elmesélte szélhámoskodásait és fogadkozásait is, melyekben milliószor ígérte önmagának és másoknak is, hogy abbahagyja a szerencsejátékot, a nikotin és alkoholfogyasztást; de a végén kimondta: egyedül nem megy, segítségre van szükségem! Saját bevallása szerint azért van másodjára a terápiás otthonban, mert először nem vette komolyan. De most már tudja, itt segítő, támogató közösség veszi körül, akik kíváncsiak az érzéseire, a gondolataira, figyelmet, szeretetet és megértést kap ahhoz, hogy új életet kezdhessen. A velük való beszélgetés igen tartalmasan zajlott, hisz a fiatalok által feltett kérdésekre ők őszintén, tisztán válaszoltak minden esetben. 


Hálás szívvel köszönjük nekik, hogy eljöttek hozzánk, hisz nagy szükségük van fiataljainknak arra, hogy szembesüljenek függőségeikkel, elrontott életekkel, hogy a süllyedés helyett engedjék, hogy Isten szeretete felemelje őket, hisz összegzésként kimondtuk, vannak függőségek, melyek megkötözik, tönkreteszik az ember életét, de az, aki Krisztus-függő, szabaddá válik a szeretet megélésére, az igazi boldogságra, a jó cselekedetekre.

A tartalmas beszélgetést követően a szabadba vonulva előbb tombolasorsoláson vehettek részt ifjaink, ahol 30 apró meglepetés talált gazdára nagy örömet okozva a szerencsés nyerteseknek; majd csapatjátékok következtek, melyeket önkéntes vállalkozók vezettek különböző gyülekezetekből. A friss levegőn való mozgás meghozta étvágyunkat, így jó étvággyal fogyasztottuk a gyülekezeti tagok által készített finom bográcsételt, és a kemencében sült kalácsot. 


A nap folyamán biztosítottunk ifjaink számára egy „Üzenő polcot”, ahol jelképesen Kút-ba dobhatták, azokat a bűnöket, érzéseket, gondolatokat, melyektől szeretnének megszabadulni; Háló-ba ragaszthatták azokat az érzéseket, gondolatokat, melyek megfogták őket ezen a napon; és Bőrönd-be tehették jelképesen azokat, amit erről a napról magukkal szeretnének vinni. 

Ebéd után került sor a Nagyvárad-Velencei ifjúsági csoport színjátszó körének előadására, akik egy ismeretlen szerzőtől származó művet adtak elő Titoktalanított világ címmel. Farkas Antal lelkipásztor köszöntve a jelenlévőket, elmondta, hogy a bemutatandó, hét képből álló színmű tulajdonképpen egy humoros, de mégis sok mondanivalóval rendelkező színdarab, amelynek a cselekménye egy szimbolikus aranyszirmú virág köré rendeződött. Ezt a virágot a szereplők mindegyike meg akarta szerezni, mert ettől várták boldogulásukat és gazdagságukat. Az aranyszirmú virágot azonban csak az láthatta, aki hitt a létezésében. A keresés közben a színdarab szereplői egy időutazáson vettek részt, hiszen jártak többek közt a kommunizmus időszakában, ahol a Mozgalmi ember szerepét igazán karakteres jellem alakította, nagy tetszést kiváltva előadásával a közönségből. De visszamentek időutazásuk során Mátyás király udvarába is, mígnem visszajutottak a virág megtalálásának helyéig, így találkozhattunk a Bölcső mellett Máriával és Józseffel, és láthattuk mi is az Aranyszirmú Virágot! A színdarab végén pedig mintegy közös bizonyságtételként énekeltük az előadókkal együtt a jól ismert húsvéti énekünket:

„Krisztus virágunk, szép termő águnk, / Feltámadt Krisztus, vígadjunk, / Bűnünkből már feltámadjunk! // Jézusnak éljünk, Semmit ne féljünk! / Feltámadt Krisztus vígadjunk, / Bűnünkből már feltámadjunk! // Boldogság Véled, Földön az élet! / Feltámadt Krisztus vígadjunk, / Bűnünkből már feltámadjunk!” 
 

E csodálatos, hitmélyítő nap végén Bán Alpár, egyházmegyei ifjúsági előadó mondott hálaimát a megtapasztalt isteni szeretetért, a támogató baráti közösségért, végül a viszontlátás reményében búcsúztunk egymástól, máris várva a következő találkozást.

Oroszi Magda
érkeserűi lelkipásztor