2016. január 26., kedd

Állandó kiállítás nyílt Szentjobbon


A Tibor Ernő Galéria alkotói a vendéglátó lelkésszel

Tárlatnyitóval ünnepelték a Magyar Kultúra Napját a szentjobbi reformátusok. Január 24-én, a vasárnap délelőtti istentiszteletet követően került sor a galéria ünnepélyes avatására és átadására.

Az alkotásokat a Tibor Ernő Galéria több művésze és Kovács Sándor Emil szatmári festőművész ajánlotta fel. Az istentisztelet után először a Himnusz hangzott el, szavalat formájában, Baliga Andrea vallástanár, helyi presbiter részéről. Ezt követően Fábián Tibor helyi lelkipásztor ünnepi beszédében rámutatott: a kis református közösség értékkel és tartalommal kívánta megtölteni az ünnepet, melyhez az ötletet, tudtán kívül Gavrucza Tibor, volt érmelléki esperes szolgálta. Ő ugyanis sok évvel ezelőtt, elismerése jeleként egy festményt ajándékozott a szentjobbi reformátusoknak. 

Birtokba vette a kis közösség a tárlatot

A házigazda lelkész hangsúlyozta Széll Katalin alkotóművész szerepét is, aki a művészcsoportban elkötelezetten képviselte a galéria létrejöttét. Hozzátette: a tárlat létrejöttével a helyi közösség értékeit, valamint a faluturizmus lehetőségeit kívánják gazdagítani. Gavrucza Tibor felelevenítette a sok évvel ezelőtti képajándékozást, amivel a kis közösség szívós élniakarását kívánta jutalmazni. Széll Katalin a Tibor Ernő Galéria értékeit és megvalósításait ismertette, valamint ismertette és méltatta a alkotásokat felajánló művészeket: Popon Krisztina, Széll Katalin, Trifán László, Rob Ibolya, Mierlutiu Emilia. 

A fődíj szerencsés nyertese Popon Krisztina festményét vihette haza

Az együttlét az imateremben folytatódott, a galéria megtekintésével, szeretetvendégséggel és tombolával. Ez utóbbi a helyi Lelkészi Hivatal felajánlásait, fődíja pedig Popon Cristina Ildikó festményét tartalmazta, így a szerencsés nyertes egy gyönyörű alkotással térhetett haza.

Az állandó kiállítást, reménység szerint további együttműködés követi majd a gyülekezet és a művészcsoport között, egy alkotótábor formájában.

Fábián Tibor
szentjobbi lelkész

Fotók: Richard Otilia