2015. október 25., vasárnap

Idősek vasárnapja Margittán


Immár, harmadik éve, hogy október havában ünnepi istentisztelet keretében hálát adunk az idős életekért. Idén egy esős, borús napon, október 18-án, a vasárnap délelőtti istentisztelet keretében mondtunk köszönetet a Teremtőnek a szépkort megért testvéreinkért. 


Isten igéjét nt. Kovács Gyula lelkipásztor tolmácsolta a Józsué könyvéből. Az idős Káleb személyén át megérezhettük a hálaadás, de ugyanakkor az Isten ígéreteiben való reményteljes bizodalom fontosságát is. 


Mint mindig, most is gyülekezetünk énekkarának szolgálata, valamint ifj. Kiss Imre, Óbecsey István: Szeressétek az öregeket című verse könnyeket csalt az istentiszteleten jelenlévők szemébe. 


A templomi istentisztelet végeztével átsétáltunk a gyülekezeti terembe, ahol Isten gazdag áldásának köszönhetően bőségesen terített asztal mellett folytatódott az ünnepség. 

 
 Itt Kovács Beáta tiszteletes asszony köszöntötte a 80-ik életévüket betöltött idős testvéreket, kiemelve a jelenlévők közül gyülekezetünk legidősebb tagját, Oláh Imre férfitestvérünket, aki Isten kegyelméből 94. életévét tapossa.

Minden résztvevő, ez együttlét emlékére, egy könyvjelzőt és egy könyvet kapott ajándékba. 


Egyedül Istené a dicsőség! Ő adjon jó egészséget, hosszú boldog életet, hogy érezzék környezetük figyelmét, családjuk szeretetét, és Isten gondviselését.

Balázsi Emma gondnok