2015. szeptember 2., szerda

Vakációs Bibliahét Nagykágyán

Július 6–12. között került megrendezésre Nagykágyán a Vakációs Gyermek-bibliahét, amelynek alkalmait a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nyári Gyermekmissziós Programja alapján szervezték meg. 


Hétfőtől péntekig harmincöt-negyven gyermek vett részt a reggel kilenctől délig tartott foglalkozásokon. A bibliahét témája ezúttal a kapcsolatok voltak, ahogy a program címe is jelezte: Életterem – hol Istennel élet terem, vagyis kapcsolat a szülőkkel, a családdal, a közvetlen környezettel, a barátokkal és nem utolsó sorban Istennel.

Reggelente tornával indult a nap, majd közös éneklés után a fiatalok egy rövid színdarabban bemutatták az aznapi bibliai történetet és felvezették a nap témáját. A történet elmélyítését követően énektanulás, közös játékok és a témához kapcsolódó kézimunka elkészítése volt a program. 


Első nap Anna és Sámuel története alapján (1Sám 1,1–28) a gyerekek arra figyelhettek, hogy milyen fontos a szülői háttér és hálásak lehetünk akkor, ha család adatott számunkra. A második nap Mária és Márta története (Lk 10,38–42), illetve a testvérek közötti kapcsolat fontossága került feldolgozásra. A következő nap a gutaütött meggyógyításáról hallhattak a gyerekek (Lk 5,17–26), amely révén világossá vált, hogy akkor segíthetünk igazán barátainkon, ha a hitben kitartóak vagyunk. Másnap a Nagy vacsora példázata következett (Lk 14,16–24) és arra figyelmeztetett, hogy az Istennel való kapcsolat gyakran csak a kifogásaink miatt nem jön létre. Az utolsó nap bibliai története a tékozló fiú példázata volt (Lk 15,11–24), amely arra tanított, hogy Isten kész bennünket visszafogadni, de ahhoz nekünk el kell indulni a felé vezető úton.

A bibliahét megszervezésében nagy segítség volt Balla Frigyes vallástanár, aki tapasztalatával és kitartó szolgálatával vett részt az alkalmakon. Bán Imola a kézműves foglalkozásokat szervezte. 


Külön örömöt jelentett számomra, hogy a gyülekezetünk fiataljai aktívan bekapcsolódtak a programok szervezésébe, levezetésébe. Úgy érzem, hogy nem csupán a gyermekeknek jelentett áldást ez az alkalom, hanem a fiatalok és mindannyiunk számára is. 


A vasárnapi istentisztelet keretében a gyerekek néhány ének és a megtanult aranymondások bemutatásával örvendeztették meg a gyülekezetet Hálásak vagyunk Istennek ezért a hétért, a gyermekekért, hogy együtt tapasztalhattuk meg az Ő szeretetét. 


A bibliahetet követően a fiatalok közreműködésével elindíthattuk a gyülekezeti vallásórát a kisiskolások számára. Reméljük, hogy a hétről hétre való találkozások mindannyiunkat közelebb visznek Istenünkhöz.

Bán Alpár, lelkipásztor