2015. július 31., péntek

Újra szól a 195 éves székelyhídi orgona„Uram, szeretem a te házadban való lakozást, és a te dicsőséged hajlékának helyét.” (Zsolt 26,8)

Az orgona belső szerkezetében a szélládán található felírás szerint ezt az orgonát 1820-ban, Komornyik Benedek nagyváradi orgonaépítő építette.

Az orgona szekrénye három tornyos, játszóasztala hátul a szekrény mögött volt elhelyezve, beépítve. Az orgonán játszó hátul helyezkedett el, a homlokzati sípok között láthatott le.

Ezt a hangszert 1854-ben Váradi Sándor orgonaépítő átalakítja/bővíti előjátszós játszóasztalra, az orgona szekrényét megemeli és beépít egy pedálművet két sípsorral.

Levéltári adat szerint „Az orgonát, melly templom kisebbik karjába van hellyheztetve, készittették az 1820dik eszt(endő)b(en), N(emes) Bokor László úr és hites társa Nagy Susánna asszony, a magok költségén, mint mutatják az orgona frontjára nyomtatott neveiket jelentő öszve font betűk. - Kérettetvén pedig az akkori Predicator az eránt, hogy az orgona frontjára valamelly szent foglalatú inscriptiot tétetne, ezt tétette: Az egyesült hangok szárnyain itt mennek / Szent áldozataink elébe Istenek. / A szivvel egyé lett száj meg magyarázza / A mit zengedezhet a hangok tárháza.” 
 

Az elnémult orgona restaurálásával a presbitérium Molnár József orgonajavítót bízta meg, aki Kozma József segédmunkás és több gyülekezeti tag segítsége mellett végezte el a munkálatokat. Köszönet az elvégzett munkáért és a segítségekért!

A felújított orgonáért adott hálát a székelyhídi református gyülekezet 2015. július 5-én, mely alkalommal Molnár Károly Dániel, debreceni orgonaművész Louis-Nicolas Clerambault, Johann Sebastian Bach, Liszt Ferenc és Gárdonyi Zsolt válogatott műveinek bemutatásával örvendeztette meg a gyülekezetet.

Szóljon ismét e közel két évszázados orgona Isten dicsőségére és sokunk örömére!

Rákosi Jenő lp.

 
Emlék

Az orgona átalakitásakor aug. 15-ik 1854. …

E sziv buzgalmát emelő mű felett
Harmintz négy év röpülve elhaladt
Istent ditsérve s a Komornyik nevet
Mint mesterét kit rég fed durva hant

Midőn ő rajta is a vas időnek
Foga szinte már győzedelmet vett
Új ékszere Erdélyi Józsefnek
Zeng szives és hálás köszönetet

S jeles Művéssze Váradi Sándornak
Kiket akkor is ha sir hant fedez
Mint teremtője lelke vár házának
Sok években keresztül zengedez

Leirtam Kerekes Elek az iskola első növendéke mk 1854 aug 15-ik 
Adminisztrátor tiszteletes Szabó József 
Gondnok Kerekes József 
Orgona Művész Váradi Sándor mk 
Segédje Nagy Lajos mk 
Szerekesztette Reszegi Lajos mk. Rector 
Baranyi Mihály mk harangozó 
Nagy Sándor tanuló mk 
Fűlöp Gábor tanuló mk 
Kultsár József tanuló mk 
Szőke Sándor tanuló mk 
Orgona művésznő Szabó Erzsébet mk 
 
Ha majd mink is nyugszunk hant alatt 
Porunk felett zug el bizton szavak. 
Barna Lajos Tanitó mk 
 
Egy jobb jövő, boldog unokáinkkal 
Érj, zengedezz, buzgó imáikkal 
Reszegi mk